Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARDAHAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1. İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER Sayfa No İlin Tarihi, Coğrafi, Ekonomik ve Kültürel Durumu 3-3-5 Disiplin Olayları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARDAHAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1. İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER Sayfa No İlin Tarihi, Coğrafi, Ekonomik ve Kültürel Durumu 3-3-5 Disiplin Olayları."— Sunum transkripti:

1 ARDAHAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER Sayfa No İlin Tarihi, Coğrafi, Ekonomik ve Kültürel Durumu 3-3-5 Disiplin Olayları 3131 Nüfus-Çağ Nüfusu ve Demografik Durumu 6-6-7 Taşımalı Eğitim 332-36 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Fiziki Mekanıl Milli Eğitim Müdürlüğünün Fiziki Mekanı 8 Pansiyonlu Okullar 3737 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Personel Durumu 9-10 Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 3838 Araç –Gereç ve Demirbaş Durumu 11 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 39 Öğretmen Durumu 1212 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) 40 Öğrenci, Öğretmen ve Okul/Kurum Sayıları 1313 Yaygın Eğitim Kurumları 4141 Okul, Derslik, Şube ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayıları 14-15- 114-15- 16 Yaygın Eğitim Okur Yazar Oranları 4242 FATİH Projesi Kapsamında Verilen Bilişim Cihazları 1717 Meslek Edindirme Kursları 4343 Eğitim Amaçlı Bilgisayar Kullanım Oranı 18 Özel Öğretim Kurumları 4444 4 Örgün Eğitim Okullaşma Oranları 19-22 Özel Eğitim Alan Öğrenci Sayısının Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenci Sayısı Yüzdesi 4545 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Kapsamında İlkokul/Ortaokul Sayıları 2323 Dershaneler 4646 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 1. Sınıflar Yeni Kayıt Öğrenci Durumu 224-25 Projeler (Yerel, Ulusal ve Uluslar arası) 4747 Ortaokul Mezun Öğrencilerin Ortaöğretim Kurumlarına Kayıt Yüzdesi 2626 Ulusal/Uluslararası Bilimsel Etkinlikler. 48-50 İkili Eğitim Yapan Okul Sayısı 2727 Fiziki Yatırım Gerçekleşmeleri 50-550-51 Birleştirilmiş Sınıflı İlkokul Sayısı 28 İnşaat Bütçe 5252 Okul Terkleri 29-30 Sorunlar ve Çözüm Önerileri 5353 2

3 İLİN TARİHİ,COĞRAFİ, EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMU Ardahan İli yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahiptir. İlimiz, M.S.628 yılında Hazar Türklerinin eline geçerek Ardahan adını almıştır. 1069 yılında Alparslan tarafından fethedilerek Selçuklu egemenliğine giren Ardahan 1551 Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil olmuştur. Bölge Osmanlı yönetiminde uzunca bir süre Çıldır Beylerbeyliği olarak adlandırılmıştır. 1876-1877 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda savaş tazminatı olarak 13 Temmuz 1878 Berlin Antlaşmasıyla Ruslara bırakılan Ardahan, 1918 Brest-Litowsk Antlaşmasıyla Anavatana kavuşmuş ise de 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile Ordumuzun çekilmesi sonucu, Ermeni ve Gürcülerin işgaline hedef olmuştur. 30 Kasım 1918 tarihinde Kars’ta kurulan Milli Şura Hükümeti tarafından Mondros Mütarekesi şartları reddedilmiş, I. Ardahan Kongresi 03-05 Ocak 1919 ve II. Ardahan Kongresi 07-09 Ocak 1919 ile kurtuluşa giden yol açılmıştır. Milli Şura Hükümeti, Kurtuluş Savaşımızla bütünleşerek Kazım Karabekir Paşa ve Halit Paşa Komutasındaki Şanlı Ordumuz tarafından 23 Şubat 1921 tarihinde kurtarılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra il olan Ardahan, 1926 yılında ilçe yapılarak, Kars iline bağlanmıştır. Ardahan ilinin kuruluşu 27.05.1992’ dir 3

4 COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ: İlimiz Doğu Anadolu bölgesinin kuzeydoğusunda ve 1.829 m yükseklikte yer alır. Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer alan Ardahan ili, doğu ve kuzeydoğusunda Gürcistan ve kısmen de Ermenistan, güney ve güney doğusunda Kars, güney batısında Erzurum ve kuzeyde Artvin illeri ile sınırlıdır. İlimiz Posof ilçesinde Gürcistan ile Türkiye arasında bağlantıyı sağlayan Türkgözü gümrük kapısı bulunmaktadır. Türkiye ile Gürcistan Devleti arasındaki ticari ilişkiler gün geçtikçe geliştiğinden sınır kapısının yörenin ekonomisine katkısı da gün geçtikçe artmaktadır. İl alanı ana çizgileriyle 1800-2100 m yükseltide ovaların yer aldığı dalgalı yapıya sahip bir plato görünümündedir. İl topraklarının görünümü çoğunlukla sıra dağlarla bölünmüş, bunların arasında yüksek düzlükler, ova ve vadiler şeklindedir. İlin en yüksek noktasını oluşturan Kısır dağı 3190 m yüksekliktedir. İlin en önemli akarsuyu Kura Nehridir. 90 km uzunluğundaki Kura nehri vadisi çok önemli doğal ve tarihi zenginlikleri içerisinde barındırmakta olup, ekolojik turizm potansiyeli yüksektir. İlin en büyük ovaları Ardahan ve Göle ovalarıdır. Bu ovalarda tahıl, yem bitkileri ve büyük oranda çayır otu üretimi yapılmaktadır. Çıldır ve Aktaş gölleri ilin önemli su kaynaklarıdır. İlimiz karasal iklime sahip olmakla beraber, Karadeniz etkisinin de yer yer görüldüğü ilimizde kışlar uzun ve sert, yazlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Posof ilçemizde yer yer Karadeniz iklim özellikleri görülmektedir. İlimiz bitki örtüsü olarak alpin çayırlar ve yer yer iğne yapraklı Sarıçam Ormanları (yaklaşık %20) ile kaplıdır. İlimize bağlı 5 adet ilçe bulunmaktadır. Bunlar Çıldır, Damal, Göle, Hanak ve Posof ilçeleridir. 4

5 EKONOMİK ve TARİHİ ÖZELLİKLERİ: Ardahan ilinin ekonomisi hayvancılık ve tarıma dayanır. Sanayi sektörü fazla gelişmemiştir. Hayvancılık: Geniş mer'a ve çayırlarındaki zengin bitki örtüsü hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. En çok sığır ve koyun beslenir. Koyun yetiştiriciliğinde mor ve ak karaman, sığır besiciliğinde ise yüksek verimli Doğu Andolu kırmızısı vezavod veya kalakan türleri hakimdir. Arıcılık gelişmiştir. Tarım: Elverişsiz iklim şartları tarla tarımını engeller. Akarsu boylarında tarım yapılır. Buğday, arpa, çavdar ve az miktarda patates yetiştirilir. Sanayi: Ardahan'da sanayi fazla gelişmemiştir. İlde hayvancılığa bağlı olarak süt toplama merkezleri, küçük çaplı mandıralar yer alır. İlimiz; çok önemli tarihi, doğal ve turistik değerlere sahiptir. Urartu, Med, Pers, Roma, Sasani, Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safavi ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapan yörede birçok tarihi eser ve kalıntı bulunmaktadır. Anadolu’nun kuzeydoğusunda bir serhat şehri konumundaki Ardahan’da çok sayıda tarihi kale ve kuleler, cami ve köprüler, şapel ve kiliseler, çeşme ve hamamlar ilin tarihi ve kültürel mirasını oluşturmaktadır. 5

6 20112012DEĞİŞİM ERKEKKADINERKEKKADIN20112012 0-1819-6566+TOP.0-1819-6566+TOP.0-1819-6566+TOP.0-1819-6566+TOP.0-1819-6566+TOP. 712213205154221869687410736180819418711913318154921986685011037184119728-%0,42+%0,85+%0,45+%0,53 163032716865587158827787225088160332957035601156228167435121-%1,65+%0,73+%2,47+%0,25 1124165530630859681679412305910281624302295487617084173001-%8.5-%1.87-%1,30-%4.24 56329516137716525530073181584142025495903713971592950867302160413992-%2,43-%5,03+%1,45-%3,60 159227246334949156326857364984182927966465271146327087354906+%14,8+%2.64+%2,05+%6,50 10692592461442210272586556416998729584604405101523845643963-%7,6+%14,12-%0,21-%0,38 1816933263500556437173202778258185092018061330285057561461680016852590450711-%0,59-%0,70+%1,03-%0,51 NÜFUS VE DEMOGRAFİK DURUMUNÜFUS VE DEMOGRAFİK DURUMU ADNKS GÖRE İL İLÇELERİN NÜFUSU 6

7 ÇAĞ NÜFUSU VE DEMOGRAFİK DURUMU ADNKS GÖRE İL İLÇELERİN ÇAĞ NÜFUSLARI İlçe Adı 20122013DEĞİŞİM % OKULÖNCESİİLKÖĞRETİMORTAÖĞRETİMOKULÖNCESİİLKÖĞRETİMORTAÖĞRETİMOKULÖNCESİİLKÖĞRETİMORTAÖĞRETİM (3-5 Yaş)(6-13 Yaş)(14-17 Yaş)(3-5 Yaş)(6-13 Yaş)(14-17 Yaş)(3-5 Yaş)(6-13 Yaş)(14-17 Yaş) MERKEZ209759983061-%0.71+%1.71-%1.18 ÇILDIR4621480732-%3.14+%5,33-%22.76 DAMAL221946518-%6.75+%5.93-%4.77 GÖLE140148802535-%0.28+%6.90+%0.95 HANAK4041390761-%2.41+%31.50-%5.11 POSOF244876543-%4.31+%27.32+%6.05 TOPLAM 48291557081504650138387933-3.71-11.20-2.70 7

8 Valilik Hizmet Binasında 3. kat 1200 m2 alan ve 26 Odada hizmet vermektedir İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FİZİKİ MEKANI 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA İLKOKUL/ORTAOKUL SAYILARI

24 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.SINIFLAR YENİ KAYIT ÖĞRENCİ DURUMU

25 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA 1.SINIFLAR YENİ KAYIT VE ARTIŞ ORANLARI 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA İMAM HATİP ORTAOKULLARININ KAYIT DURUMU

26

27

28

29

30

31

32

33 BALIKESİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ /90 ÖĞRENCİ BAŞINA MALİYET TAŞIMA YEMEK 1 Günlük5.332.35 Yıllık959,83424,79 Taşıma Merkezi Sayısı 33 Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı 169 Toplam Öğrenci Sayısı 2799 Yıllık Taşıma Maliyeti TL 2.686.567,31 Yıllık Yemek Maliyeti TL 1.169.875,23 Toplam Maliyet 3.856.442,54 33

34 BALIKESİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ /90 Taşıma Merkezi Sayısı 18 Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı 153 Toplam Öğrenci Sayısı 1923 Yıllık Taşıma Maliyeti TL 2.042.476,00 Yıllık Yemek Maliyeti TL 775.892,98 Toplam Maliyet 2.818.368,98 ÖĞRENCİ BAŞINA MALİYET TAŞIMA YEMEK 1 Günlük6,632,57 Yıllık1.062,13412.70 34

35 BALIKESİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ /90 Taşıma Merkezi Sayısı 32 Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı 171 Taşınan Öğrenci Sayısı 2786 Taşıma Merkezi Sayısı 33 Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı 169 Taşınan Öğrenci Sayısı 2799 İlkokul+OrtaokulOrtaöğretim Eğitim Öğretim Dönemi Taşınan Öğrenci Sayısı Tüm Öğrenci Sayısı Oran % Taşınan Öğrenci Sayısı Tüm Öğrenci Sayısı Oran % 2011-2012278615021 18,54950533217,81 2012-2013279915472 18,091923588232,69 35

36 PANSİYONLU OKULLARIN KAPASİTE VE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Memur kadrolarının yetersizliği sebebiyle hizmette aksama yaşanmaktadır. ÇÖZÜM-1 Tayinlerin önüne geçmek için mahallen memur atamaları yapılmalı ve engelli vatandaşlarımızın normda gözükmemesi sağlanmalıdır. Konut sıkıntısı ve ağır kış koşulları sebebiyle öğretmenlerimiz barınma sıkıntısı çekmektedirler. ÇÖZÜM-2 İlçe merkezlerine öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte lojmanlar yapılmalıdır. İstatistik ve Bütçe Yatırım birimlerinin işleri teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerdir. Ancak gerekli nitelikte personel bulunmamaktadır ÇÖZÜM-3 Bu alana yönelik idari kadrolara alanda uzman kişilerin atanması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde araç alımı yapılamadığından, okullarımıza hizmetin ulaştırılması açısından sorun yaşanmaktadır. ÇÖZÜM-5 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine hizmet aracı kiralamak üzere ödenek tahsis edilmelidir. SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

53 Arz ederim. 53


"ARDAHAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1. İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER Sayfa No İlin Tarihi, Coğrafi, Ekonomik ve Kültürel Durumu 3-3-5 Disiplin Olayları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları