Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENDOMETRİOZİS İLE İLİŞKİLİ OVER KANSERİ: PROGNOZ Doç. Dr. Aydın Köşüş Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENDOMETRİOZİS İLE İLİŞKİLİ OVER KANSERİ: PROGNOZ Doç. Dr. Aydın Köşüş Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara."— Sunum transkripti:

1 ENDOMETRİOZİS İLE İLİŞKİLİ OVER KANSERİ: PROGNOZ Doç. Dr. Aydın Köşüş Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara

2 Endometriozis Endometrial gland ve stromanın uterin kavite dışında yerleşmesi. Reprodüktif çağdaki kadınlar % 5-10 İnfertil kadınlar %40-60 Kronik pelvik ağrı %70-80 Overlerde %70-80 Davranış malign tümör Sağkalım üzerine etkisi yok

3 Epitelyal over kanseri Kadınlarda tüm kanserler içinde 9. sırada Ölüm açısından 5. sırada Tüm over kanserlerinin %75’i epitelyal Genital kanserler içerisinde ölüm riski en yüksek olan kanser Ömür boyu yakalanma riski 1/70 %70-80 Evre III ve IV

4 Over kanseri ve Endometriozis 1925 Sampson (Sampson JA. Endometrial carcinoma of ovary arising in endometrial tissue in that organ. Arch Surg 1925;10:1-72 ) 1953 Scott (Malignant changes in Emdometriosis. Obstet Gynecol Sep;2(3):283-9).. - Tümöre yakın yerleşimli endometriotik odak olmalı - Epitelyal glandları çevreleyen endometrial stromaya benzer doku görülmesi - Endometriozis ile kanser arasındaki geçiş - Başka bir tümör odağı olmamalı

5 Endometriozis ve Over kanseri Erken menarş Genetik yatkınlık İnfertilite Estrojene maruziyet Nulliparite BTL Histerektomi Progesteron maruziyeti EndometriozisOver kanseri Evet Koruyucu

6

7

8

9 Ort. Takip 12.7 yıl hasta EAOC

10

11 . Ovarian endometriozis (SIR: 1.77). Uzun süreli endomertiozis (10-15 yıl) ( SIR: 2.23) yaş arası endometriozis (SIR: 2.01). Erken histerektomi koruyucu (SIR: 1.04)

12 EAOC (Endometrioma ile birlikte olan over kanseri)

13 Endometriozis ve over kanseri tipleri

14 Lancet Oncol 2012; 13: 385–94. Ovarian kanser birliği konsersiyumu (OCAC). Avustralya (1), Avrupa (3) ve USA (9). 13 Vaka kontrol çalışması. 818 EN/13226 kontrol ve 738 EN/ 7911 OC. 168 EN /1907 Borderline OC

15

16 PubMed, EmBase, Cochrane Central 1625 çalışma Review, case report, letter, non-english, seçim kriterleri ile uyuşmayan çalışmalar 2 otör, gerekirse üçüncü otör NOS (Newcastle-Ottawa Scale) ≥ vaka 20 vaka kontrol EAOC ve non-EAOC 15 kohort çalışma EAOC ve non-EAOC

17

18

19

20

21

22

23

24

25 hasta 42 EAOC (%22.8) ve 184 (%77.2) OC BMI EAOC da anlamlı düşük (23.3 ve 27.6) Median takip 41 ay (1-271) Optimal sitoredüksiyon açısından fark yok Tüm evrelerde kemoterapi kullanımı benzer Evre I EAOC da kemoterapi kullanımı daha fazla ( cerrahi evreleme %58 yapılmış)

26

27

28

29 . Peking Union Medical College Hospital arası. 188 hasta Am J Obstet Gynecol 2013;209:241.e1-9.

30

31

32

33 arası Endometriozis Kontrol. Median takip süresi 15.2 yıl

34

35

36 Int. J. Cancer: 129, 948–955 (2011). İsveç çalışması yılları arası. 18 değişik kanser tipi kanser hastası endometriozis hastası. Endometriozisten ≥ 30 gün sonra tesbit edilen OC EAOC OC

37

38 Eve götürülecek mesajlar-1 Endometriozis over kanseri gelişimi riskini arttırmaktadır Clear cell karsinom ve endometrioid Erken dönemde semptom Yaş daha genç Erken evre Düşük grade Prognoz daha iyi

39 Grup 1. Adneksiyal patoloji yok Grup 2. Bening adneksiyal yapılar Grup 3. Endometrioma Grup 4. Ovarian kanser

40

41

42 arası. Kadın ve çocuk hastanesi / Brown Üniversitesi. 138 hasta. 96 Endometrioma ve 42 EAOC

43

44

45

46 HRT tipi ile kanser gelişimi arasında ilişki yok Danazolde minimal risk artışı (OR 1.06, 95% CI ) Komplet cerrahi ekzisyon kanser riskini azaltır (OR 0.30, 95%CI )

47 Endometrioma erken yaşta tesbit edildisye uzun süredir varsa (>5-10 yıl) büyükse (>9 cm) infertilite varsa ovarian endometrioma varlığı Risk artar. Solid kısımlar ve papiller projeksiyonlar CA 125 aniden yükselirse HE4 ve CA 72-4 yüksekliği eşlik ediyorsa MRI da mural nodul tesbiti Kontrast madde tutulumu T2 ağırlıklı sekanslarda gölge kaybı Maligniteye gidiş ? Eve götürülecek mesajlar-2

48 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"ENDOMETRİOZİS İLE İLİŞKİLİ OVER KANSERİ: PROGNOZ Doç. Dr. Aydın Köşüş Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları