Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite Çağatay TAŞKIRAN, MD., Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Amerikan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite Çağatay TAŞKIRAN, MD., Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Amerikan."— Sunum transkripti:

1

2 İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite Çağatay TAŞKIRAN, MD., Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Jinekolojik Onkoloji Ünitesi

3 Sunum Planı  Neden optimal cerrahi  Gerekli cerrahiler  Genel seriler, özel alt gruplar  Yaş, performans, cerrahi çeşitlilik  Prosedüre özelleşmiş seriler

4 Standart Cerrahi  Vertikal insizyon  Eksplorasyon - Sitoloji  TAH - BSO  Total omentektomi  PPLND

5 Sitoredüktif Cerrahi Agresif Sitoredüktif Cerrahi Kolon rezeksiyonları İnce bağ. Rez. Splenektomi Distal pankreat. Parsiyel gastrektomi Diafram str.rez. KC rezeks. Total peritonektomi Sistektomi, Exent

6  Tüm metastatik odakların rezeksiyonu Over Kanseri & Sitoredüktif Cerrahi Meigs. Tumors of the female pelvic organs

7  Ortalama sağkalım maksimal sitoredüksiyondaki her %10 artış ile %5.5 oranında artar Bristow, JCO, 2002 Neden ??

8 Optimal Sitoredüksiyon & Tanım Chi DS, MSKCC, 2006 Residual DiseaseNo. Patients Median Survival No gross mos Gross < 0.5 cm5156 mos Gross 0.5 – 1.0 cm 9247 mos Gross 1 – 2 cm5331 mos Gross > 2 cm17234 mos

9 Paradigm Shift !!! Variable Group 1 <2000 (n=70) Group 2 >2000 (n=70) P-value Extensive Procedure(s)2 (3%)19 (27%)< Optimal Cytoreduction (50%) 35(50%) (76%) 53 (76%) < 0.01 Average Operative Time174 min264 min< Average EBL460 ml880 ml< Complication Rates3 (4.3%)4 (5.7%)NS Length of Stay8 days9 daysNS Chi DS et al. Gynecol Oncol 2004.

10 Çalışmalar Hasta Sayısı Üst Abdominal Cerrahi Yapılmayan Hasta Sayısı Üst Abdominal Cerrahi Yapılan Hasta Sayısı Ortalama Sağ kalım Süresi Üst Abdominal Cerrahi Yapılmayan Cerrahi Yapılan p Chi (%44)210 (%56)43 ay54 ay0.03 Eisenhauser (%78)57 (%22)38 ay68 ay<0.001 Khun (%61)41 (%39)71 ay60 ay0.02 Zivanovic* (%32)106 (%68)41 ay80 ay<0.001 Zivanovic** (%57)104 (%43)38 ay58 ay0.03 Gazi Exp (%66)96 (%34)36 ay56 ay0.02 Üst Abdominal Debulking & Literatür & Gazi Experience

11 Gazi Üniversitesi/Amerikan Hastanesi Evre IIIC-IV Optimal Sitoredüksiyon EOKOptimal <1cm NVD % % Gazi+Amerikan hst %94 %93 %81 %83

12 En-blok Subtotal Kolektomi & Total gastrektomi & Splenektomi & Distal pankreatektomi

13 Komplikasyon & Ultraradikal Cerrahi & MSKCC

14 Komplikasyon & Ultraradikal Cerrahi & MSKCC – 2010

15 Komplikasyon & Ultraradikal Cerrahi & Du Bois -2010

16

17  Charite, EJSO, 2010, 360 hasta, 221 rezidüel yok Rezidü yok Rezidü var Rezidüel Tümör Komplikasyonu Attırır mı ?

18  Mayo, 2007, AJOG, 210 hasta Asıl Önemli Faktörler Yaş, Performans ve Cerrahinin Kompleksitesi mi ?

19 Yaşlı Hastalar & Cliby – Review, 2013  >65 yaşta ileri evre hasta daha çok  5 yıllık sağkalım daha kısa  Tedavi etkinliği daha az  Jargensen, 2012: Doktor etkisi, komorbidite  Mayo,2011: gros rezidü yoksa sağkalım aynı, albümin ve performans belirleyici  >75 yaş, ASA 3-4, kompleks cerrahi: en riskli grup  Rutin NACT uygun değil ve tedavi bireyselleştirilmeli  Performans, albümin, evre, postop bakım, aile,

20 Asit Komplikasyonları Arttırır mı ?

21 İntraoperatif Hipotermi Komplikasyonları Arttırır mı ?

22 Kan Transfüzyonu Sağkalımı Azaltır mı ?

23

24 Mortalite – Morbidite  PDSNACT  Mortalite%2.5%0.7  G3-4 kanama%7.4%4.1  Enfeksiyon%8.1%1.7  Venöz komplik.%2.6%0

25  İnce & Kalın  Evre IIIC-IV hastaların %25-50’si Bağırsak Rezeksiyonları

26 Rezeksiyon Tipleri , 6 seri, n=606 n% Rektosigmoid 415(70) İnce bağırsak 126(20) Sol hemikolektomi 9(1.4) Sağ hemikolektomi 83(13) Transvers kolektomi 64(10) Subtotal kolektomi 5(0.8)

27 Gazi University Hospital Bowel resection n=106 n% Rectosigmoid 72(68) Left hemicolectomy 4(3.7) Right hemicolectomy 12(11.3) Transvers colectomy 2(2) Total colectomy 16(15)

28 Aletti, 2006, J Am Coll Surg  , 209 cul-de-sac tutulumu, 75 nothing En-blok RS & Konzervatif Nothing, n=75 %6 5-yr OS Strip veya RS, n=134 %38 5-yr OS 5-yr OS <1cmno macr Stripping, n=77 %38%50 RS, n=57 %38%89

29 Modifiye Posterior Ekzenterasyon

30  Over ca-primer sito63 hasta  Over ca-sekonder sito10 hasta Gazi Üniversitesi EOCOptimal <1cm Kolon rez %6713(%13) %9160(%40)

31  Morbidity & Rectosigmoid resection  Gazi + Amerikan Anast. Leak=4/132 Bowel Resection

32 Kolon Rezeksiyonu & Morbidite Peiretti, GO, 2012, 238 hasta

33 Cerrahi & Diyafram

34  UCLA, 1989, GO n=14 patients  Mayo, 2006, GO n=181 Diyafragmatik Cerahi & Sağkalım 5 yr OS DS/DP/exc/CUSA%53 Nothing%15 In optimal group <1 cm DS/DR%55 Others%28

35 Komplikasyonlar Diyafragmatik Cerrahi Pneumothorax (chest tube ) Pleural effusion (Drainage) Hemothorax Respiratory problems Subphrenic abscess Gastropleural fistula

36 Diyafram Data Publications nPle.effChest tube MSKCC,2006, 4 yr 59%58%13 Mayo,2008, 16 yr 59%30Thor.%1 2.5 Leuven,2008, 8 yr 69%59%12 Gazi Experience23%33%25

37 Diyafram & Komplikasyonlar

38 ● Anatomic resections - segmentectomy - hepatectomy ● Non-anatomic resection (wedge) - “Enucleation” ● Cryotherapy ● Radiofrequency ablation KC Rezeksiyonları

39 ÇalışmalarHasta SayısıOrtalama Yaş Karaciğer Rezeksiyonu Yapılan Hasta Sayısı Komplikasyon Gelişen Hasta Sayısı Scholz, (%10)- Chi, (%3)- Lim, (%12)11 Chi, (%12)- Gazi Exp (%7)2

40 KC Rezeksiyonları

41  60 hasta, 24 soliter, 36 çok sayıda  Mortalite: yok  90 gün mortalite: 0  Hastanede kalış: 7 gün  KC rezeksiyonu nedeniyle komplikasyon yok Apse Biloma KC yetersizliği

42 Splenektomi

43 Splenektomi & Morbidite

44 Distal Pankreatektomi

45 Distal Pankreatektomi & MSKCC

46 Parsiyel gastrektomi

47 Porta Hepatis & Celiac Trunk

48  28 hasta  Mortalite: 1, sepsis 4. gün  Biliyer yaralanma: 1, dren + primer sütür  Bağırsak komplikasyonu, 4, 1 transvers kolon nekrozu  Apse, 1  Pnömoni, 1  Kanama reoperasyon, 2

49 Sonuç  Primer maksimal veya optimal sitoredüktif cerrahi en iyi sağkalımı sağlıyor  Tecrübeli merkezlerde %2-4 mortalite ve %20 morbidite ile bu operasyonlar yapılabiliyor  Ortalama 6 saat süren, yoğun bakım, multidisipliner yaklaşım, özellikle komplikasyon geliştiğinde ekip çalışması  Değişik cerrahi işlemlere özgü komplikasyonlar iyi bilinmeli ve izlemde dikkat edilmeli  Yaş, performans, beslenme durumu, aile desteği ve cerrahi kompleksite dengesi iyi kurulmalı

50 TEŞEKKÜRLER....


"İleri Evre Over Kanserinde Primer Optimal Sitoredüksiyonda Komplikasyon ve Morbidite Çağatay TAŞKIRAN, MD., Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Amerikan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları