Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Ali Atan Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Ali Atan Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Ali Atan Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

2 Per-operatuar komplikasyonlar: ◦ Korpus perforasyonu  Proksimal  Distal ◦ Karşı korpusa geçme ◦ Üretra perforasyonu Post-operatuar komplikasyonlar: Mekanik sorunlar (%1.4-14) Enfeksiyon (%2-15) Üretral erozyon (%1) SST (konkort) deformitesi Protezin korpus içinde katlanması Rezervuar herniasyonu Soğuk glans sendromu Rezervuarın çevre organları erode etmesi Derin ven trombozu

3  Proksimal veya distal yaralanma olabilir. ◦ Tanı:  Dilatatörün fazla ileri gitmesi  Dilatasyon esnasında iki korpusta farklı uzunluk olması ◦ Nasıl önlenir?  Dilatatörün distal ucu hep palpe edilmeli  Dilatatöre kontrolsüz güç uygulanmamalı

4  Proksimal yaralanmada ◦ Gore-Tex veya Dacron kılıf oluşturulur ve protezin proksimal ucu bu kılıfa yerleştirilir, kılıf tunikaya sabitlenir. ◦ “Plug and patch” yöntemi: 5 x 7 cm’lik bir poliglikolik asid yama, tunika içine itilir ve sütürle tunikaya sabitlenir Anderson et al. BJU Int 99: 467-482, 2007

5 Distal yaralanma: – Daha büyük dilatatör ile hasarlı alan geçilir. – Yaralanma alanı tamir edilebilir veya yama konulabilir ise işleme devam edilebilir. VEYA – Sağlam tarafa protez takılarak işlem sonlandırılabilir Anderson et al. BJU Int 99: 467-482, 2007

6  Dilatasyon esnasında uretral yaralanma olabilir.  Korpuslar antibiyotikli salin ile irrige edilerek durum saptanabilir.  Meatal bölge yaralanmasında işlem ertelenir.

7  İlk korpus dilatasyonu esnasında üretral yaralanma olunca hasta kateterize edilerek işlem 4-6 hafta ertelenmelidir.  Bir korpus dilatasyonu tamamlandıktan sonra diğer taraf dilatasyonu esnasında üretral yaralanma olursa sağlam tarafa protez konulur, üretral kateter takılır ve işlem 4-6 hafta ertelenir.

8 Nedenleri: 1. Büyük protez 2. Diyabetik hasta 3. Spinal kord hasarlı hasta Anderson et al. BJU Int 99: 467-482, 2007

9

10 5 yıllık süreçte mekanik sorunlar: – Eski serilerde: %60’a varan oranlarda Nickas et al. Urology 44: 400-403,1994 – Yeni serilerde: %15-20 civarında Jain and Terry. Ann R Coll Surg Eng 88: 343-348, 2006 %5 civarında Wilson et al. J Sex Med 4: 1074-1079, 2007 Tedavi: Yeni protez takılması

11 Protezin katlanmasıKonkord deformitesi

12

13 Enfeksiyon: %3-5’ten %1-3’e indi. Carson etal. J Urol (suppl), Abs. No: 1262, 2010 Wolter etal. J Sex Med 1: 221-224, 2004 Erken enfeksiyon Toksik (%25) Geç enfeksiyon Non-toksik (%75)

14  Erken enfeksiyon: İlk birkaç haftalık süreçte ◦ Gram (-) bakteriler  Geç enfeksiyon: 6 aydan sonraki süreçte ◦ Gram (+) bakteriler (Staf. Epidermidis)  Bulaşma:  Operasyon esnasında direk bulaş  Kan yoluyla bulaş  Lenfatik bulaş

15  Operasyon öncesi herhangi bir enfeksiyon odağı olmamalıdır.  Operasyon alanının traşı ameliyathanede yapılmalıdır.  Operasyon alanı 10 dakika betadinle yıkanmalıdır.  Operasyondan 1 saat önce geniş spektrumlu antibiyotik başlanmalıdır.  Ameliyathaneye giriş-çıkış azaltılmalıdır.

16  DM varlığı  Spinal kord yaralanması varlığı  Revizyon cerrahisi sonrası  Steroid bağımlı hastalar  Komplike işlem uygulanması (greftleme)  Mekanik arıza ve Sıvı kaçakları Mulcahy and Wilson. Curr Urol Rep 7: 485-489, 2006

17 Hemen tüm protez elemanları çıkarılır. – Enfeksiyon tedavisi yapılır ve 3-6 ay sonra yeni protez konulur. İşlem çok zorlaşır Penis kısalması olur VEYA – Kurtarma işlemi yapılır. Brant et al. J Urol 155: 155-157, 1996 Mulcahy. J Urol 163: 481-482, 2000

18  Yara farklı solüsyonlar ile irrige edilir. ◦ Kanamisin 80 mg/lt, Basitrasin 1 gr/lt ◦ 1/2 sulandırılmış hidrojen peroksit ◦ 1/2 sulandırılmış providone iodine ◦ 5 litre içine konulan 1 gr vankomisin ve 80 mg gentamisin ile basınçlı irrigasyon ◦ 1/2 sulandırılmış betadine ◦ 1/2 sulandırılmış hidrojen peroksit ◦ Kanamisin 80 mg/lt, Basitrasin 1 gr/lt

19  Eldivenler, örtüler ve cerrahi malzemeler değiştirilir.  Yeni protez konulur  Dren veya kateter konmadan yara kapatılır  1 ay süreyle oral antibiyotik verilir.

20


"Prof. Dr. Ali Atan Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları