Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜLKEM İ ZDE MED İ KAL ALANDA İ THALAT VE İ HRACAT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜLKEM İ ZDE MED İ KAL ALANDA İ THALAT VE İ HRACAT."— Sunum transkripti:

1

2 ÜLKEM İ ZDE MED İ KAL ALANDA İ THALAT VE İ HRACAT

3 Küreselleşme tüm dünyayı tek bir pazar haline getirmiştir. KÜRESELLE Ş ME VE DI Ş T İ CARETE BAKI Ş Tüm ülkeler bu pazardan daha fazla pay alabilmek için kıyasıya rekabet içindedir.

4 Rekabet stratejilerinin belirlenip uygulanmasında kümelenme önemli stratejilerden biridir. Dış ticarette rekabet gücünü koruyabilmek için;

5 Belirli bir coğrafi bölgede, belirli bir sektörde yer alan firmaların ve destekleyici kurumların hedeflerine ulaşmak için yaptıkları örgütlü faaliyetlerdir. KÜMELENME NED İ R?

6 KÜMELENME SAYES İ NDE ;  İş maliyetleri düşer.  Verimlilik artar.  Girişimcilik süreci hızlanır.

7 Kümelerin kendilerini geliştirecek stratejiler yürütmesinde, küme kolaylaştırıcılarının etkisi büyüktür.

8 Küme kolaylaştırıcılarına verilebilecek en iyi örneklerden biri, şüphesiz ki devlettir.

9 DEVLET İ N KÜMELENME ÇALI Ş MALARINDAK İ ROLÜ NED İ R?  Küme paydaşlarını bir araya getirerek bir köprü görevi üstlenir.

10  Firmalarının uluslararası pazarlama ve tanıtım yeteneklerini geliştirmesini sağlar.  Vereceği finansal ve teknik destekler ile güven ortamının oluşturulmasını sağlar.

11 KÜMELENME SABIR VE GÜVEN İ STER Kümelenme stratejik bir işbirliğidir. Bu alanda ortaklaşa rekabeti yakalayacak olan da firmalar arasındaki güven bağıdır.

12 Artan rekabetle mücadele etmenin diğer unsurları:  ar-ge  inovasyon

13 İnovasyon; farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

14 Ar-ge; sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.  Kişinin toplumun ve kültürün bilgi birikimini artırır.  Bu birikimin yeni uygulamalara yol açmasını sağlar.

15 TÜRK İ YE’DE MED İ KAL SANAY İ N İ N GÜNCEL TEDAR İ K PORTRES İ Dünya genelinde sağlık endüstrisi hızla büyüse de; Türkiye’de medikal sanayi sektörüne yönelik ürün tedarikinin %90 kadarı yurtdışından ithal edilmektedir.

16 Üretilen ürünlerden bazıları:  elektrokoter  ameliyat masaları, ameliyat lambaları  cerrahi aspiratörler  röntgen cihazları  santrifüj  ortopedik protezler  cerrahi aletler

17  anestezi cihazları  buhar ve kuru hava sterilizatörleri  tıbbi gaz sistemleri  kalp ve damar cerrahisinde kullanılan tubing set, kardiyopleji setleri ve kanülleri  intraket  stent, kateter ve sondalar  ortopedik onarım malzemeleri

18  şırıngalar, iğneler, tıbbi maskeler  inkübatörler, su distile cihazları  ameliyat ve muayene eldivenleri, ameliyat iplikleri, ameliyat örtüleri ve katküt  elastik bandajlar  defibrilatör  cerrahi sütürler…  oksijen verme cihazları  diş hekimliği onarım malzemeleri  Odyometri cihazları

19 Türkiye’de sektörün ihtiyaç duyduğu üretim gelişmediğinden büyük ölçüde dışa bağımlılık söz konusudur. Ancak bu malzemelerin üretiminde gerekli olan hammaddelerin temininde;

20 DÜNYADA EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖR OLUP TOPLAM DÜNYA TİCARET HACMİ 300.000.000.000.USD ( 2012 yılı verileri ) MEDİKAL SEKTÖR YAŞLANAN NÜFUS İLE ORANTILI OLARAK,

21 TÜRKİYE’NİN BU SEKTÖRDEKİ PAYI YOK DENECEK KADAR AZDIR!

22 ÜLKEMİZİN, ENERJİDEN SONRA EN BÜYÜK CARİ AÇIK SEBEBİ, SAĞLIK HARCAMALARIDIR!

23 ÜLKEMİZ TIBBİ CİHAZ PAZARININ 10-15 MİLYAR DOLAR BÜYÜKLÜNDE OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR. (Kalkınma Bakanlığı verileri )

24 BU PAZARIN ANCAK % 10-15 KADARI YERLİ ÜRETİM İLE KARŞILANMAKTADIR. (Kalkınma Bakanlığı 2012 yılı verileri )

25 MEDİKAL SEKTÖRÜN %90’INA HAKİM YAKLAŞIK 30 KADAR ULUSLARASI/GLOBA L FİRMAYI BÜYÜTMEKTEYİZ! TÜRKİYE OLARAK HER YIL 5-6 MİLYAR DOLAR BEDEL ÖDEYEREK, (Kalkınma Bakanlığı 2012 yılı verileri )

26 MEVCUT YERLİ FİRMALARIMIZIN KAPASİTELERİ DEĞERLENDİRİLEREK KALİTEYİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GÜDÜMLÜ ÜRETİM YAPTIRILMALIDIR.

27 FİRMALAR DESTEKLENDİĞİ TAKDİRDE İHRACAT ORANLARI DA EŞ ZAMANLI ARTACAKTIR. DOLAYISIYLA CARİ AÇIK AZALTILIP, İHRACAT VE İSTİHDAM ARTIRILACAKTIR.

28 Türk imalat sanayi için, rekabet gücüne yönelik politika ve stratejiler son derece büyük önem taşımaktadır. Kümeler de bu stratejiler arasında yerini alan önemli parçalardan biridir.

29  Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM), Şubat 2011’de kurulmuştur.

30 Amacımız;  Kümelenme ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi,  Ortak projeler düzenlenmesi için altyapı oluşturmak,  Yenilikçilik ve girişimcilik ruhunu ortaya koymak,

31  Rekabet gücünü artırarak ve şehrin üniversitelerinde bu oluşum içerisinde yer almasını sağlayarak, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak.

32 ÜLKEM İ ZDE VE ULUSLAR ARASI ALANDA KATILDI Ğ IMIZ FAAL İ YETLER İ M İ ZDEN BAZILARI

33 B İ L İ M SANAY İ VE TEKNOLOJ İ BAKANI’MIZ İ LE SAMSUN KOSGEB ‘DE TÜRK İ YE’N İ N İ LK MED İ KAL İ HT İ SAS ORGAN İ ZE SANAY İ BÖLGES İ ’N İ N KURULU Ş KARARININ ALINDI Ğ I TOPLANTI 30 Eylül 2011

34 OKA İ LE SAMSUN MED İ KAL SANAY İ KÜMELENME DERNE Ğİ ARASINDA 3 AYLIK PROJE BA Ş LATILDI. ( MED İ KAL SANAY İ SEKTÖRÜ İ HT İ SAS OSB F İ Z İ B İ L İ TE RAPORU ) 13 Aral ı k 2011

35 12 May ı s 2012 SEKTÖR STRATEJ İ TOPLANTILARI

36 MED İ KÜM’DEN T.C BA Ş BAKANLIK TÜRK İ YE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI Z İ YARET İ

37 10. KALKINMA PLANI TOPLANTILARI Başbakanımızın emri ile, Kalkınma Bakanlığı’nda diğer sivil toplum örgütleri ve ilgili bakanlık bürokratları ile Tıbbi Cihaz Sektörünün geleceğine yönelik kalkınma planına katkıda bulunuldu.

38 MED İ KÜM’DEN TÜB İ TAK Z İ YARET İ

39 DÜSELDORF MEDICA 2012 FUARI SERG İ AÇILI Ş I 14-17 Kas ı m 2012

40 OKA MED İ KA 2013

41 EXPOMED & LABTEK -TUYAP

42 CEZAY İ R S İ MEM FUARI 2014

43 Mediküm, ihracat anlamında birçok ülkeyle işbirliği içerisindedir. Bulgaristan Yunanistan, İran, Irak, Tunus, Afrika, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetleri ihracat yaptığımız ülkelerden bazılarıdır.

44 MEDİKÜM OLARAK TÜRKİYENİN EN ESKİ TIBBİ MALZEME ÜRETİMİNİN (35-40 YILLIK GEÇMİŞİNİN) OLDUĞU SAMSUN’DA BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMALARIN KONUŞLANDIRILMASI İÇİN ÇABALAMAKTAYIZ.

45 2023 YILINDA SAMSUN MEDİKAL SANAYİCİLERİ OLARAK 1.000.000.000 USD İHRACAT RAKAMINI YAKALAMAK HEDEFİNDEYİZ.

46 Dış ticarette rekabet gücü için Türkiye’nin ekonomik yapısında köklü bir dönüşüme ihtiyaç vardır. Kümelenme olgusu da, bu yapısal dönüşümün bir parçası şeklinde düşünülmelidir.

47 TÜRK İ YE’N İ N İ LK MED İ KAL İ HT İ SAS SANAY İ BÖLGES İ SAMSUN’DA AÇILMAKTA. AÇILACAK OLAN MEDİKAL İHTİSAS SANAYİ BÖLGESİ’NİN EN BÜYÜK KAZANIMI SAĞLAYACAĞI İSTİHDAM VE BÖLGE EKONOMİSİNE KATKISIDIR. GELECEĞİN TIP MÜHENDİSLERİ OLARAK ÜLKEMİZE YENİLİKLER KATACAĞINIZI DÜŞÜNÜYOR, SİZ GENÇLERDEN DE BAŞARILARINIZI BEKLİYORUZ.

48 HEP İ N İ ZE TE Ş EKKÜR EDER İ Z SAYGILARIMIZLA


"ÜLKEM İ ZDE MED İ KAL ALANDA İ THALAT VE İ HRACAT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları