Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ulusal Kıyaslama Sisteminin Oluşturulması Kümelerin İzlenme ve Değerlendirme Süreci 18 Ekim 2012 – Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ulusal Kıyaslama Sisteminin Oluşturulması Kümelerin İzlenme ve Değerlendirme Süreci 18 Ekim 2012 – Ankara."— Sunum transkripti:

1 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ulusal Kıyaslama Sisteminin Oluşturulması Kümelerin İzlenme ve Değerlendirme Süreci 18 Ekim 2012 – Ankara

2 Ulusal Kıyaslama Sistemi (UKS) 2010/8: Uluslararası Rekabetc ̧ iliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Teblig ̆ Kamusal kaynakların tahsisinde artı değeri (“Tu ̈ rkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sekto ̈ ru ̈ nde faaliyet go ̈ steren s ̧ irketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gu ̈ cu ̈ nü”) maksimize etmek için en verimli yöntem en doğru hedef ve en nitelikli yararlanıcıların belirlenmesi Etki değerlendirmesi ve yeniden tasarım

3 İzleme ve değerlendirme Küme yönetimi (İşbirliği kuruluşu) Yönetim kapasitesi İşbirlikleri Etkinlikler Firma İstihdam Ciro İhracat Yenilikçilik

4 İzleme ve değerlendirme Girdiler Küme Çıktılar

5 İzleme ve değerlendirme-Girdiler açısından İşbirliği kuruluşu bazında Aktarılan kaynaklar Düzenlenen etkinlikler/katılımcılar Yaratılan istihdam Yararlanıcı firmalar bazında Alınan eğitimler Alınan danışmanlık hizmetleri Katılım gerçekleştirilen yurtdışı pazarlama faaliyetleri Katılım gerçekleştirilen alım heyeti etkinlikleri

6 İzleme ve değerlendirme-Çıktılar açısından İşbirliği kuruluşu bazında Küme üyesi sayısı İşbirliği yapılan kurum/kuruluş sayısı Küme gelirleri Üyelik aidatları Etkinlik katılım ücretleri

7 İzleme ve değerlendirme-Çıktılar açısından Firma yaşı İstihdam Eğitim durumuna göre Orta öğrenim Yüksek Çalışma süresine ve tecrübesine göre 1-5 5-10 10+ Ciro < 500.000 TL 500.000-1.000.000 TL 1.000.000-5.000.000 TL >5.000.000 TL

8 İzleme ve değerlendirme-Çıktılar açısından İhracat yeteneği Firma ihracat miktarı < 500.000 TL 500.000-1.000.000 TL 1.000.000-5.000.000 TL >5.000.000 TL Firma ihracatının ciroya oranı <%10 %10-%50 >%50 Firmanın ihracat yaptığı ülkeler İhracat Bilgi Platformu sınıflandırmaları

9 İzleme ve değerlendirme-Çıktılar açısından Yenilikçilik yeteneği Yeni ürünlerin ciroya oranı Yeni ürünlerin ihracata oranı Ar-Ge/İnovasyon projeleri sayısı İç kaynaklar Ulusal kaynaklar TÜBİTAK, KOSGEB, San-Tez, TTGV, diğer Uluslararası kaynaklar Çerçeve Program, CIP vb. Ar-Ge bütçesi İç kaynaklar Ulusal kaynaklar TÜBİTAK, KOSGEB, San-Tez, TTGV, diğer Uluslararası kaynaklar Çerçeve Program, CIP Ar-Ge personeli sayısı (tam zaman eşdeğeri) Ar-Ge bölümü

10 Küme Yönetimi-Kaynaklar Personel Küme yönetimindeki personel sayısı (tam zaman eşdeğeri) Fiziksel kaynaklar Ofis, ekipman vb. Finansal kaynaklar Üyelik aidatları Faaliyetler/etkinlikler için ücretler Küme web sayfası İçerik: Bilgilendirme (duyuru), etkinlik (kayıt), üyelik takip, sanal pazar,... Ziyaret sayıları Küme üyeleri Küme dışından ziyaretçiler

11 Küme yönetimi-Bağlantılar Küme yönetiminde aktif rol alan Üniversitelerin sayısı Kamusal/özel araştırma merkezlerinin sayısı Sanayi/ticaret odalarının sayısı Sivil toplum örgütlerinin sayısı Küme yönetiminde işbirliği yapılan Üniversitelerin sayısı Kamusal/özel araştırma merkezlerinin sayısı Sanayi/ticaret odalarının sayısı Sivil toplum örgütlerinin sayısı

12 Bölgeselleşme ve özelleşme Kümenin bölgesel/sektörel temsil yeteneği Küme büyüklüğü (istihdam, ihracat ve katma değer açısından) Ulusal istihdama oranla GSYH’ye oranla Sektörel istihdama oranla Sektörel katma değer-ciro/ihracata oranla Bölgesel istihdama oranla Bölgesel katma değere oranla

13 Veri toplama Kaynaklar İşbirliği kuruluşları aracılığıyla Destek başvurusunda Destek süresince yılda bir kere Firmalar aracılığıyla Desteklerden yararlandıktan sonra Yöntem Çevrimiçi sistemle Kontrol Kamu kuruluşları aracılığıyla SGK, İhracatçı Birlikleri, BSTB...

14 Değerlendirme Sınıflandırma Ulusal öncelikler İhracat öncelikleri Bölgesel kalkınma öncelikleri İstihdam öncelikleri Ağırlıklandırma Kriterlerin sayısallaştırılması Derecelendirme

15 Derecelendirme senaryosu Yüksek nitelikli kümeler (A): Öncelikli fonlama Gelecek vaat eden kümeler (B): Fonlamaya devam İzlemedeki kümeler (C): Fonlamada kısıtlar Yeniden yapılanma gerektiren kümeler (D): Fonlama bekletiliyor

16 TEŞEKKÜRLER


"KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ulusal Kıyaslama Sisteminin Oluşturulması Kümelerin İzlenme ve Değerlendirme Süreci 18 Ekim 2012 – Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları