Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI"— Sunum transkripti:

1 AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Tel : Fax: Türkiye Avukatları Vakfı Kuruluşudur.

2 AIG SİGORTA AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
TEMİNAT LİMİTİ MUAFİYET BRÜT PRİM TL. 1.000 TL. 483 TL. TL. 525 TL. TL. 630 TL. TL. 840 TL. TL. 998 TL. TL. 1.050 TL. TL. 1.155 TL. TL. 1.260 TL. TL. 1.365 TL. TL. 1.418 TL. TL. 1.470 TL. NOT!!! Tabloda belirtilen primlerimiz Sigortalı Avukat yanında çalışan en fazla 2 avukat için geçerlidir.3 ve daha fazla Avukat için fiyat değişiklik gösterecektir.

3 AIG SİGORTA AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Ana teminatlar: Mesleki Sorumluluk Meslek mensubunun; İhmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi; Mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller; Yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, Gizliliği ihlal gibi fiiler sonucu müvekkillerinin kendisinden talep edecekleri tazminatlar teminat altındadır.

4 AIG SİGORTA AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Hakaret Sigortalının kasıtlı olmayarak başkalarına hakaret etmesi nedeniyle oluşan hasar talepleri teminat altındadır. Manevi Tazminat Talepleri Sigortalıya karşı yapılabilecek tüm manevi tazminat talepleri teminat altındadır. Savunma masrafları Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.

5 AIG SİGORTA AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
YARGI BENZERİ MASRAFLAR TEMİNATI “Savunma Masrafları” Sigortalı’ya karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin Sigortalı tarafından ya da Sigortalı adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan her türlü makul ücret, harcama ve masrafları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu ek teminat, 50,000TL tutarında bir Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir. Bu alt limit, Sorumluluk Limiti’nin bir parçası olup ve buna eklenmeyecektir.

6 AIG SİGORTA AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
İLETİŞİM MASRAFLARI TEMİNATI Sigortacı, Sözleşme Dönemi içerisinde Sigortalı tarafından: police altında teminat altına alınmış bir Talep nedeniyle Sigortalı’nın itibarına gelen zararı hafifletmek için; ya da Sigorta Ettiren’in herhangi bir ortak, direktörü ya da yöneticisinin maluliyeti ya da beklenmedik ölümüne bağlı olarak Sigorta Ettiren’in katlanacağı herhangi bir potansiyel iş durması masraflarını hafifletmek amacı ile yapılan İletişim Masrafları’nı karşılayacaktır: Bu ek teminat, 50,000TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir. Bu alt sorumluluk limiti, Sorumluluk Limiti’nin bir parçası olup ve buna eklenmeyecektir.

7 TEVKİL TEMİNATI!!! Sigortalının ilgili vekaletnamesinde tevkil yetkisi uyarınca poliçede tanımlı “sigortalı” haricinde yetkili kıldığı avukatların, tazminat ödeme yükümlülüğünü doğuracak eylemleri teminat kapsamındadır. Poliçede “sigortalı” tanımında sayılan gerçek ve tüzel kişiler haricinde tevkil yetkisi kullandırılarak yetkili kılınan avukatlara ödenen tazminat rücuya tabidir.

8 AIG SİGORTA AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
“5 YIL” GERİYE YÜRÜRLÜK Sigortalının, poliçe başlangıcından itibaren geçmiş “ 5 yıl ” içerisinde mesleğini icra ederken yaptığı ve bilgisi dahilinde olmayan hatalı eylemler sonucu poliçe dönemi zarfında “ilk kez” kendisine karşı talepte bulunulması koşuluyla oluşan hasar talepleri teminat altındadır. “2 YIL” UZATILAN BİLDİRİM SÜRESİ Sigortacı’nın yenilememesi durumunda Sigorta Ettiren bu yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 24 ay içinde, ilk kez bu dönemde Sigortalı’ya talepte bulunulmuş olmak şartı ile herhangi bir Talep’i Sigortacı’ya ihbar etmek hakkına sahiptir. Sigortalı tarafından prim ödenmemesi veya bu poliçe koşullarına aykırılık da bulunulması ve bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmayacaktır.

9 AIG SİGORTA AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
EMEKLİLİK/MESLEĞİ BIRAKMA TEMİNATI Sigortalı’nın Sözleşme Dönemi içerisinde vefat, sakatlık ya da emeklilik durumuna bağlı olarak Mesleki Hizmetler ine son vermesi durumunda; (i) Sigortalı, mesleki faaliyetini bırakmasını takiben 2 (iki) yıl bildirim süresine hak kazanacaktır. Bu 2 (iki) yıl içerisinde Sigortalı, aleyhine yapılabilecek tazminat taleplerini, Sözleşme Dönemi ya da 2 (iki) yıllık bildirim süresi içerisinde bildirebilecektir. (ii) Bu poliçedeki teminat Geriye Yürürlük Tarihi nde ya da sonrasında ve Sigortalı’nın mesleği bırakmasından önce gerçekleşen Hatalı Eylem ler için geçerli olacaktır. Bu zeyilnamenin amacına istinaden 2 yıllık bildirim süresi; (i) Bu sigorta poliçesinin ya da teminatlarının başka bir sigorta şirketi tarafından yenilenmesi ya da değiştirilmesi durumunda, (ii) Sigortalı mesleği bıraktığı tarihi yazılı olarak bildirmez ise uygulanmayacaktır.

10 AIG SİGORTA AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Ek teminatlar: KAYIP DÖKÜMANLAR: Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan müvekkillere ait dökümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar. Bu ek teminat, 100,000 TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir. Poliçe teminat limiti’nin 100,000 TL’den küçük olduğu durumlarda poliçe teminat limitleri çalışacaktır. Bu İlave kapsamındaki her bir Talep için poliçede belirtilen muafiyet uygulanacaktır.

11 AIG SİGORTA AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
5 yıl geriye yürürlük nasıl çalışır? Meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl içerisinde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır. Sigortalının poliçe yapılmadan önce makul olarak bildiği ve beklediği hasarlar kesinlikle ve kesinlikle teminat dışıdır. 2005 Geriye yürürlük periyodu 2010 Poliçe dönemi 2011 Hatalı eylemin gerçekleştiği zaman Hasar talebinin oluştuğu ve sigortacıya bildirilmesi gereken dönem

12 AIG SİGORTA AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
PROGRAMIN ÖNEMLİ KOŞULLARINDAN BAZILARI Meslek mensubunun sadece Türkiye sınırları içerisinde verdiği mesleki hizmetler teminat kapsamındadır. Yıllık cirosu TL’den fazla olan meslek mensupları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler farklılık gösterebilir. Vergi levhası sahibi avukat sayısının 2’den fazla olduğu ve/veya vergi levhası sahibi avukat sayısı/SGK lı çalışan avukat sayısı oranının ½’den küçük olduğu durumlarda programdan ayrı bir değerlendirme söz konusu olacaktır. Şirket satın almaları/birleşmeleri ile ilgili hizmet veren; müşterilerinize kurumsal finansman ve/veya yapılandırılmış finansman hizmeti veren; Türkiye dışındaki ülkelerdeki yasa ve kanunlarla ilgili alanlarda da hizmet veren; meslek mensubunun hastalık, vefat, sakatlık durumlarında işlerini yürütecek başka bir avukatın bulunmaması durumlarında, meslek mensupları farklı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

13 AIG SİGORTA AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Sigortalının vefat, hastalık, sakatlık durumlarında sigortalının yerine bakacak kişinin isminin belirtilmesi gerekmektedir. Yetkili mahkemeler T.C. Mahkemeleridir. TL’den fazla yıllık teminat limiti veya yurtdışı teminatı talep eden meslek mensupları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler farklılık gösterebilir. Bir şirket tarafından bordrolu olarak çalışan avukatlar bu programa dahil olmayacaktır.

14 AIG SİGORTA AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
AIG SİGORTA’NIN FARKLILIĞI Geriye dönük 5 yıl içinde yapılan hatalardan dolayı poliçe döneminde gelen hasarların meslek mensubunun poliçe öncesinde bu durumdan haberdar olmaması veya bilmemesi şartı ile teminat altına alınması Poliçede belirtilen şartlar uyarınca “2 yıl” uzatılan bildirim süresi uygulaması Meslek mensubuna karşı yapılacak “manevi tazminat talepleri” teminat altındadır. Yargı Benzeri Masraflar Teminatı Tevkil teminatı İletişim Masrafları Teminatı Emeklilik/Mesleği Bırakma Teminatı

15 AIG SİGORTA AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
HASAR DURUMUNDA ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ ŞAHISIN (MÜVEKKİLİN) TALEP YAZISI GEREKMEKTEDİR. HİÇBİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SİGORTALIYA ÖNCEDEN YAPILMIŞ VEYA HALİHAZIRDA BİR HASAR TALEBİNİ VEYA BİR HASAR TALEBİNE NEDEN OLABİLECEK HERHANGİ BİR DURUMUN POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN MAKUL OLARAK BİLİNDİĞİ HAL VE DURUMLARI TEMİNAT ALTINA ALMAZ. Eğer varsa; Erken Ödeme İskontosu uygulanan cezalarda bu iskonto hasar hesaplamasına dahil edilmektedir.

16 AIG SİGORTA AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Program dahilinde uygulanacak muafiyet; “1.000 TL” Not: Program dışında çalışılan teklifler için uygulanacak prim ve muafiyet tutarları farklılık gösterebilir.

17 HASAR EVRAKLARI Avukat Mesleki Sorumluluk hasarlarında öncelikli olarak hatanın farkedildiği anda hasar ihbarında bulunulması gerekiyor. Hatalı yapılan işlemden dolayı sigortalı sorumluluğunu evraklarla/mahkeme kararıyla vb. ispat etmelidir. İstenilen Evraklar Sigortalımızın kusura ilişkin detaylı beyanı Müvekkilin beyanı Dava dilekçeleri ve davaya ilişkin tüm duruşma tutanakları Diğer yapılan bildirimler/yazışmalar Hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe numaranız/dosya numaranız ve telefon numaranızı içeren detaylı beyan (Hasar ne zaman oldu/içeriği nedir?, Sorumluluğunuz nedir? Hangi kayıtlar hatalı yapıldı? Hata ne zaman ve kim tarafından farkedildi?, vb.). Sigortalı aleyhine dava açılmış ise ihbar ve cevap dilekçeleri, dava sonucunu bildirir kesin mahkeme kararı Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, Şube Adı, Hesap Sahibi, Hesap Numarası)  imza ya da kaşe/imza’lı beyan (Rücu ‘lu hasarlar dışında, YTL’ye kadar olan tazminat ödemelerinde ibraname gerekmemektedir.) Hasara konu para cezalarının ödendiğine dair “ödeme makbuzları”

18 AIG SİGORTA AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ!!!!


"AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları