Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Hastane Otomasyonu Modülleri 16.10. DÖNER SERMAYE, FATURA ve FİNANSMAN İŞLEMLERİ MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Hastane Otomasyonu Modülleri 16.10. DÖNER SERMAYE, FATURA ve FİNANSMAN İŞLEMLERİ MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Hastane Otomasyonu Modülleri DÖNER SERMAYE, FATURA ve FİNANSMAN İŞLEMLERİ MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2 Hastane Otomasyonu I + II
Bilgi: Üniversitelerimizde Sağlık Meslek Yüksek Okullarında verilen Hastane Otomasyonu I + II Derslerinde yardımcı öğrenim materyali olarak hazırlanan bu sunum Sağlık Bakanlığı Hastane Otomasyon Çerçeve ilkeleri dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabileceği göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Diğer sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

3 16.10. DÖNER SERMAYE, FATURA ve FİNANSMAN İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Muhasebe kayıtlarının tutulacağı Esas Sistem, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya alınmış bulunan Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)’dir Bu modül ücretli hastaların ve Emekli Sandığı(devredilen), Sosyal Sigortalar Kurumu(devredilen), Bağkur(devredilen), Özel Sigorta, Yeşil Kart vb. Kurumuna faturalı hastaların tüm fatura ve icmal fatura işlemleri ile taahhütname takip işlemlerini gerçekleştirmeyi amaçlar.. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

4 16.10.1. Döner Sermaye ve Muhasebe İşlemleri
Muhasebenin esas fonksiyonu olan ”Kontrol Fonksiyonu”nu öne çıkartmak ve daha az elemanla daha verimli sonuçlar almak için; Fatura formatları, sosyal güvenlik kurumlarının taleplerine göre dizayn edilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

5 16.10.1. Döner Sermaye ve Muhasebe İşlemleri
Mevzuat gereği, örneklemeye tabi olan her fatura değerlendirilip ödenmesi kesinleştikten sonra, bu faturaya ait ödeme bilgisinin ilgili sosyal güvenlik kurumundan hastaneye geri döndürülmesi gerekir. Faturalar bu sisteme göre A ve B kısımlarından oluşturulmalı, geri hastaneye dönecek kısımda “ödemenin gerçekleştiği bilgisi” verilmesinin zorunlu olduğu bir ibare yer almalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

6 16.10.1. Döner Sermaye ve Muhasebe İşlemleri
Sisteme veri girişi mümkün olduğunca ilgili departmanın sorumlularınca yapılmalı ve entegre bir sistemle muhasebeye aktarılmalıdır. Sorumlular stok malzemelerin düzenli envanterini yapmalı, envanter farkları ve yorumları raporla muhasebeye aktarılmalıdır. Departmanlara bütçe disiplini anlayışı yerleştirilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

7 16.10.1. Döner Sermaye ve Muhasebe İşlemleri
Manuel işlemleri mümkün olduğunca azaltıp, mümkün olan her şeyin sistemden alınması sağlanmalıdır. ek Düzen Muhasebe Sisteminden (TDMS) aylık, 3 aylık, 6 aylık periyodlar halinde Mali Tablolar çıkartılarak hastanede tutulan kayıt sistemine aktarılmalıdır. Hastanede gerçekleşen tüm hizmet, ilaç ve malzeme çıkışları; kurum, hasta, hasta doktoru, kullanıcı, tarih aralığı, klinik/poliklinik bazında ayrıntılı olarak incelenebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

8 16.10.1. Döner Sermaye ve Muhasebe İşlemleri
Sistemden Hastanede gerçekleşen tüm nakit, kredi kartı, çek ve senetle gerçekleşen tahsilatlar, depozit alımları ve depozit iadeleri; vezne ya da kullanıcı bazında Tarih aralığında görülebilmelidir. Hastalardan alınan taahhütnamelerin istenen tarih aralıklarında tahsilde olanları ve tahsil edilenleri ayrıntılı olarak takip edilebilmelidir. Ayrıca Tek Düzen Muhasebe kayıtlarına girişi yapılmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

9 16.10.1. Döner Sermaye ve Muhasebe İşlemleri
Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Döner Sermaye payları hesaplanabilmeli ve bu işlemler izlenebilmelidir. Birim sarf malzeme ve stok maliyetleri oluşturulmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

10 Faturalama Ücretini kendisi ödeyen ücretli hastalar için bekleyen, kesilmiş olan faturalar, tahsilde olan ve tahsil edilen faturalar ile aynı şekilde kurum hastaları için kurumlara kesilmek üzere bekleyen, kesilen, tahsilde olan, tahsil edilen, bakiyesi kalan faturalar ve İcmal faturalar takip edilebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

11 Faturalama Kurumuna faturalı her hasta için TUT ve SUT’da tarif edildiği şekilde faturalama/elektronik faturalama Hasta için yapılan her türlü operasyon, kullanılan malzeme, ilaç vs. bir forma, tariflenmiş koduna göre yazılmalıdır. Kodların fiyatlandırılması yapılmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

12 Faturalama Fiyatların otomatik revizyonu sağlanmalıdır. Faturaların on-line muhasebeye aktarılması sağlanmalıdır. Ödenmemiş faturaların takibi yapılmalıdır. Kurumundan sevkli hastaların hastaneye giriş işleminden sonra, belli süreler içinde çıkış yapmayanların takibi yapılarak çıkışlarının verilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

13 16.10.2. Faturalama 16.10.2.9. Memur, Emekli Sandığı(devredilen),
Sosyal Sigortalar Kurumu(devredilen), Bağkur(devredilen), Özel Sigorta, Yeşil Kart vb. sahibi hastalar için hasta bazında ayrıntılı olarak verilen hizmetlerin dökümü ve tutarları hazırlanabilmelidir. Kurumlardan olan alacaklar, icmal fatura bazında ayrıntılı olarak takip edilebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

14 Faturalama Ücretli ve taahhütnameli hasta ile tahsillerinin takibi yapılabilmelidir. Modülde yer alan bilgi ve işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilmeli, sorgular yanıtlanabilmeli ve raporların çıktısı alınabilmelidir. Faturalama işlemlerinde her yıl güncellenmekte olan TUT ve SUT hükümlerine uygun belgelerin düzenlenmesi sağlanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

15 16.10.3. Kurum Anlaşmaları ve Fiyatlandırmalar
Kurum bazında yapılacak anlaşmaların tanımlarının yapılabilmesine yönelik yapı ve mekanizmalar sağlanmalıdır. Tanımlanan kurum anlaşmalarının paket bazında fiyat listelerinin oluşturulmasına yönelik yapı ve mekanizmalar sağlanmalıdır. Kurum bazında hastalara yönelik sorgulamalar yapılmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

16 16.10.3. Kurum Anlaşmaları ve Fiyatlandırmalar
Değişik gruplamalar (Banka, Kurum, SKG (Emekli Sandığı, Bağkur, SSK), Özel Sigorta, Cari Fiyatlar, TTB, TUT, SUT, vb.) yapılmalı, hastane fiyatları bu gruplardaki kalemlere otomatik olarak yansıtılmalı ve gerektiğinde kalem bazında da düzenleme yapma özelliği olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

17 Personel Hakedişleri Performansa dayalı ek ödeme bilgilerinin Bakanlık Merkezinde tutulması ve analiz edilmesi amacıyla uygulamaya alınan sistemlere veri aktarımı için gerekli düzenlemelere sahip olmalıdır. Farklı doktor statülerine göre doktorların hakediş tanımlarının yapılabilmesine yönelik yapı ve mekanizmalar olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

18 Hastane Otomasyonu ile İlgili sunumlar
1. Prof.Dr. Halit Hami OZ-01-Hastane Otomasyonu-AMAÇ KAPSAM ve STANDARTLAR 2. Prof.Dr. Halit Hami OZ-02-Hastane Otomasyonu-GENEL KOŞULLAR 3. Prof.Dr. Halit Hami OZ-03-Hastane Otomasyonu-YAZILIM ALTYAPISI 4. Prof.Dr. Halit Hami OZ-04-Hastane Otomasyonu-GÜVENLİK VE ERİŞİM ve MALİ KAYITLAR 5. Prof.Dr. Halit Hami OZ-05-Hastane Otomasyonu-VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ 6. Prof.Dr. Halit Hami OZ-06-Hastane Otomasyonu-KONTROL VE MUAYENE METODLARI-BAKIM ONARIM 7. Prof.Dr. Halit Hami OZ-07-Hastane Otomasyonu-HBS UYGULAMA YAZILIM GEREKLERİ 8. Prof.Dr. Halit Hami OZ-08-Hastane Otomasyonu-POLİKLİNİK MODÜLÜ 9. Prof.Dr. Halit Hami OZ-09-Hastane Otomasyonu-YATAN HASTA ve VEZNE MODÜLÜ 10. Prof.Dr. Halit Hami OZ-10-Hastane Otomasyonu-ECZANE MODÜLÜ 11. Prof.Dr. Halit Hami OZ-11-Hastane Otomasyonu-LABORATUVAR MODÜLÜ 12. Prof.Dr. Halit Hami OZ-12-Hastane Otomasyonu-RADYOLOJİ MODÜLÜ 13. Prof.Dr. Halit Hami OZ-13-Hastane Otomasyonu-STOK TAKİP, SATINALMA VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ 14. Prof.Dr. Halit Hami OZ-14-Hastane Otomasyonu-DÖNER SERMAYE, FATURA ve FİNANSMAN İŞLEMLERİ MODÜLÜ 15. Prof.Dr. Halit Hami OZ-15-Hastane Otomasyonu-PERSONEL İŞLEMLERİ MODÜLÜ 16. Prof.Dr. Halit Hami OZ-16-Hastane Otomasyonu-BİLGİ YÖNETİM, İSTATİSTİK VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ 17. Prof.Dr. Halit Hami OZ-17-Hastane Otomasyonu-HEMŞİRE AMELİYATHANE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MODÜLÜ 18. Prof.Dr. Halit Hami OZ-18-Hastane Otomasyonu-HEMODİYALİZ,SAĞLIK KURULU,ARŞİV,KAN MERKEZİ,DİYET,CİHAZ TAKİP MODÜL Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi


"Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Hastane Otomasyonu Modülleri 16.10. DÖNER SERMAYE, FATURA ve FİNANSMAN İŞLEMLERİ MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları