Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
HANDAN SAVAŞ FİNANSAL ANALİZ UZMANI HBYS (Otomasyon) Firması Gözüyle Faturalandırma ve Medula Kullanım Klavuzu ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015
HBYS Nedir? Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), günümüzde hastanelerde yaşanan hasta sıkıntılarını, idari işlemlerdeki aksaklıkları ve çalışanlarla irtibat problemlerini minimuma indirmek için geliştirilen bir çözüm yoludur. HBYS bir hastane için, hastane yönetiminden idari personele, finansal takipten laboratuarlara, stoklardan hasta kaydına kadar her türlü işlem için ideal bir sistemdir. ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015
(HBYS) yazılımları , Sağlık sektörünün ihtiyaçlarını geniş anlamda kapsayan içeriği ile bir hastanenin günümüz rekabetçi ortamına ve teknolojik gelişmelerine ayak uydurarak performansının arttırılması, Sürekli ve sağlıklı büyümesi, Maliyetlerin kontrol altına alınması, Aynı zamanda tüm bu süreçler boyunca yöneticilerin stratejik karar alma faaliyetlerinin alt yapılarını hazırlayacak ürün ve hizmet tasarımlarının yapılması, hayata geçirilmesi, eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetlerinin sağlanmasını amaçlar.

4 MEDULA NEDİR VE NE İŞE YARAR?
ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015 MEDULA NEDİR VE NE İŞE YARAR?

5 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015
Medula Nedir? Medula: Medikal Ulak (Medikal+Ulak), yani sağlık ağı anlamına gelen MEDULA, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yürüttüğü en önemli bilişim projelerinden birisidir. Medula, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin oluşturulmuş bütünleşik sistemdir.

6 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015
Medula Alt Modülleri Medula sisteminin 4 temel alt modülü bulunmaktadır. Bu modüllerin kullanıcıları ve işlevlerine ilişkin genel bilgiler şu şekildedir. 1. Medula Eczane Sistemi 2. Medula Optik Sistemi 3. Medula Doktor Sistemi 4. Medula Hastane Sistemi ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

7 Medula Hastane Sistemi
ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015 Medula Hastane Sistemi Medula Hastane sistemi hastaneler tarafından sevk, rapor, fatura ve ödeme vb. işlemlerin idaresi ve takibi açısından kullanılmaktadır. Kurumla (SGK) sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularına, sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için Kurum mevzuatı gereği istenilen bilgilerin Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere MEDULA sistemine girilmesi zorunludur.

8 Hak Sahipliği (Takip Alma)
ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015 Hak Sahipliği (Takip Alma) Web servisi ile müstehaklık sorgusu yapabilmekte, hasta kabul ve sevk işlemleri yapılabilmektedir. Bir hasta kabul işleminden sonra hasta bir takip numarası alır ve bundan sonraki bütün süreç bu takip numarası üzerinden devam eder. Sağlık Tesislerinde iş ve işlemlerin tamamı bu süreçte başlar. ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015

9 Faturalandırma ve Ödeme
ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015 Faturalandırma ve Ödeme MEDULA sistemini kullanan sağlık kurum ve kuruluşları, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan tüm kişiler için, her ayın başı ile sonu arasında verdikleri sağlık hizmetlerine ilişkin hem kendi sistemleri üzerinden SGK adına basılı olarak hem de MEDULA sisteminden elektronik olarak; tek bir fatura düzenleyeceklerdir. Kurumun “e-fatura alıcısı” uygulamasına başlaması halinde faturalar elektronik olarak düzenlenerek ve/veya elektronik ortama aktarılarak Kurum bilgi işlem sistemine intikal ettirilir.

10 Faturalandırma HBYS’ nin görevi değildir.
ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015 Faturalandırma HBYS’ nin görevi değildir. Faturalandırma işlemini yapabileceğimiz araçlarımızdan biridir..

11 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015
HBYS -Faturalandırma Tüm faturalandırılma koşullarının aktif olarak gerçekleştirilebilmesi için kullanılan HBYS Yazılımının parametrik bir yapıya sahip olması gerekmektedir. SUT eklerinde ve tebliğde belirtilen özel durumlarının veri girişi yapan kişilerce yanlış işlemler yapılmasına izin vermeden süreci yönetebilmesi gerekmektedir.

12 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015
Hasta Muayene aşamasında Tanı bilgisi ve Doktor bilgisi kayıt edilmeden işlem yapılabilmesinin engellenmesi, Ayaktan başvurularda (acil hariç) takip/provizyon almadan işlem yapılmasının engellenebilmesi,

13 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015
İstisnai hal kayıtlarının yapılabiliyor olması, Özellikli hizmetler (diyaliz, fizik tedavi, Eswl vs.) için ilgili Takip Türlerinin alınmadan işlem yapılamaması, Özellikli hizmetler için ilgili rapor, hizmet kayıt aşamaları yapılmadan faturalandırma sürecine geçilememesi, İleri tetkikler için gerekli olan Mr Raporu, BT Raporu, Patoloji Raporu vs. raporlar olmadan kullanıcının fatura oluşturmasının engellenesi,

14 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015
Takip alınma tarihinden itibaren faturalandırma süresi dolmak üzere olan hasta listelerin alınabilmesi ve gerekli işlemlerinin yapılabilmesinin sağlanması, Yatan Hastalar için “Yatış Takip” ve Yoğun Bakım birimlerine transfer olan hastalar için “Yoğun Bakım” takiplerinin kullanıcıya sormadan alınabiliyor olması. SUT yapılan güncellemelerinin zamanında yapılabiliyor olması gerekmektedir.

15 Medula Kullanım Klavuzu 14.05.2015
ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ Medula Kullanım Klavuzu Yardımcı işlemler servisinde düzenleme yapılmıştır. Kullanıma kapatılan servisler kaldırılmış ve guncel SutKodlari metodu eklenmiştir. Guncel SutKodlari metodu ile sorgulanma tarihindeki sut kodları ve fiyatlarını okumak için kullanılacaktır. Bilindiği üzere, tarihinden itibaren Biyometrik Kimlik Doğrulama Sisteminin kullanımı zorunlu olacağından, tedavisi önceden başlamış (takibi alınmış olan) seanslı tedavilerin (Diyaliz, FTR, ESWT, ESWL gibi) MEDULA sistemi üzerinden fatura edilebilmesi için tarihinde yeni bir takip alınmasına gerek bulunmamakta olup, bu tarih itibari ile önceki takip üzerinden Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi kullanılarak faturalandırma işlemleri yapılmaya devam edilebilecektir.

16 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015
tarihinden sonra Medula Hastane üzerinden, günün tarihinden en fazla 105 gün geriye dönük raporların kaydedilmesine izin verilecektir günden daha önceki raporların kaydedilmesine izin verilmeyecektir. Faturalanmış uzayan yatış ve yoğun bakım takibi alınabilmesi için, bağlı takibin faturalandırılmış ve takip tipinin yoğun bakım veya faturalanmış uzayan yatış ve yoğun bakım olması gerekmektedir.

17 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015
Faturalanmış uzayan yatış takibi alınabilmesi için, bağlı takibin faturalandırılmış ve tedavi türünün yatarak olması gerekmektedir, Faturalanmış yatış aralığına takip alınması engellenmiştir, Artık medula dönem sonlandırma ekranından ilaç kullanım raporları için başhekim onayı işlem yapılmayacaktır, tarihinde kurum portalında duyurulan hasta kabul, fatura, rapor ve taahhüt web servisleri değiştirilmiştir. Yeni adresler; https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/hast aKabulIslemleriWS?wsdl

18 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ-HAZİRAN 2015
Teşekkürler


"ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları