Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

G e n e l S a ğ l ı k S i g o r t a s ı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "G e n e l S a ğ l ı k S i g o r t a s ı"— Sunum transkripti:

1 G e n e l S a ğ l ı k S i g o r t a s ı
MEDULA

2 SUNUMUN İÇERİĞİ YASEMİN İNCİ Fatura Kayıt, Rapor Kayıt,
Medula Hakkında Genel Bilgi, Sistemin Gelişimi YASEMİN AL GSS Sağlık Sistemi, Hasta Kabul, Hizmet Kayıt GÜLSER TERZİ Fatura Kayıt, Rapor Kayıt, Sistem Mimarisi DENİZ PİRLİ Medula Yardım Masası, Hizmet Sunucu-GSS İletişimi

3 M E D U L A NEDİR? Proje ile sağlık hizmetinin alındığı kuruluşlardan
gelen ve yapılan hizmetlere ait bilgi ile faturaların elektronik ortamda kaydı, bu kayıtlar üzerinden gerekli inceleme ve kontrollerin yapılabileceği, bu elektronik bilgiye dayalı ödemeyi gerçekleştiren bir sistemdir.

4 ►MED(ikal) ULA(k) sözcüklerinden oluşmaktadır
►MED(ikal) ULA(k) sözcüklerinden oluşmaktadır. Medikal haberci anlamına gelmekte olup web servisleri aracılığı ile genel, basit iletişim protokolünü desteklemektedir. ►Medula, geçilmesi planlanan elektronik reçete ve elektronik faturanın da alt yapısını oluşturmaktadır.

5 MEDULA SAYESİNDE… – Geleceğe yönelik sağlık harcaması tahminleri yapılabilmesi, – Risk analizlerinin yapılabilmesi, – Harcama kalemlerinde değişikliklerin takip edilebilmesi, – Kapsamlı istatistiki bilginin alınabilmesi, – Ödemelerin hızlı ve doğru olarak yapılabilmesi, mümkün olacaktır.

6

7 SİSTEMİN KULLANILDIĞI ALANLAR
– Kamu hastaneleri – Üniversite hastaneleri – Özel hastaneler – Özel tanı merkezleri – Özel tedavi merkezleri tarafından kullanılacak şekilde geliştirilmiştir

8 SİSTEMİN DEVREYE ALINIŞI
► tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliğinde yer aldığı gibi MEDULA Sisteminin kullanımı, özel sağlık tesisleri için tarihi itibari ile devlet ve üniversite hastaneleri için tarihi itibari ile zorunlu hale gelmiştir.

9 BAZI MEDULA KULLANIM VERİLERİ
► itibariyle Sağlık tesisi MEDULA sistemini kullanmaktadır. • Devlet Hastanesi 818 • Üniversite Hastanesi 74 • Özel Tesisler 1.501

10 ► 15.06.2007 – 08.10.2007 tarihleri arasında;
Takip sayısı : Ödeme sorgu sayısı : Fatura sayısı : olarak gerçekleşmiştir.

11 SİSTEMİN GELİŞTİRİLMESİ
► MEDULA sistemi SGK’ nun bilgi işlem alt yapısını uzun süre destekleyecek şekilde planlanmıştır. ► Planlamada tüm sağlık tesislerinin MEDULA Web Servisleriyle çalışması ele alınmıştır. ► Belirtilen kapsamda özellikle kağıt ortam ve manuel çalışmayı en aza indirgeyecek uygulamalar öne çıkmaktadır. ► Elektronik Reçete ve Elektronik Fatura servislerinin devreye alınmasıyla önemli iki uygulama daha devreye alınmış olacaktır. ► Halen Sağlık Bakanlığı ile birlikte elektronik reçetenin MEDULA üzerinden gönderilmesi konusunda çalışma yapılmakta olup, TÜBİTAK Projesiyle de entegre olarak yürütülmektedir.

12

13 SİSTEM ENTEGRASYONU ♠ Hastane Otomasyon Sistemi (HBYS) olan sağlık
tesisleri web servisleri aracılığı ile MEDULA sistemi ile sistemler arası entegrasyonu yapmaktadır. ♠ Her sağlık tesisinin MEDULA sistemini kullanması için iki şifresi vardır. – Tesis şifresi: 3 ana 1 yan süreci gerçekleştirmek için – Yönetici şifresi: Başhekim veya yönetici tarafından, dönem sonlandırma,hizmet detay dökümü ve evrak üst yazısı oluşturma modülü için

14 SİSTEMİN SÜREÇLERİ Süreç Açıklamaları Sağlık tesislerince işletilecek üç ana, bir yan süreç bulunmakta. ♠ Ana süreçler: Hasta Kabul Süreci Hizmet Kayıt Süreci Fatura Kayıt Süreci ♠ Yan süreçler: Rapor Bilgisi Kayıt Yardımcı Servisler ♠ Son süreç: (Başhekim veya sağlık tesisi yöneticisi tarafından işletilir) Dönem sonlandırma Evrak üst yazısının (dilekçe) oluşturulmasıdır.

15 HASTA KABUL SÜRECİ Sağlık hizmeti alan kişinin sağlık hizmet sunucusuna başvurması ile başlayan süreçtir. Bu süreçte sağlık hizmeti alacak kişinin bilgileri ile tesisin bilgileri alınarak kişiye sağlık hizmetinin verilip verilmeyeceğinin kontrolü yani müstehaklık sorgulaması ve tesisin SGK kurumu ile anlaşmalı olup olmadığının kontrolleri yapılarak Hasta için bir HastaBaşvuruNo ve bu numara ile ilişkili bir takip numarası üretilir. Sağlık hizmet sunucusunda verilen hizmetler bu takip numarası ile takip edilir. Sağlık hizmet sunucusunda hastanın tedavisi boyunca aynı HastaBaşvuruNo’suna bağlı aynı veya faklı branşlarda birden fazla takip verilebilir bu takipler birbiri ile ilişkilidirler, verilen hizmetler bu takip numaraları aracılığıyla takip edilir.

16 HASTA KABUL SÜRECİ Hasta kabul metodunda yenilik olarak ilişkili takip alma mantığı getirilmiştir. Giriş objesinde göreceğiniz üzere takip no alanı bu iş için kullanılacaktır. İlk takip alışlarda bu alan boş gönderilecektir. Daha sonra bağlı takip alma isteklerinde bu alana üzerinden yeni bir takip alınmak istenen ilk takibin numarası gönderilecektir. Örneğin hastaya ilk takip olarak ayaktan bir takip alınmış olsun hasta yatışa geçirildiğinde yatan takibi alınırken takip no alanına ayaktan takibin numarası gönderilmelidir. Sistem hangi durumda ilk hangi duruma bağlı takip alınması gerektiğini ve bağlı takibin ne olması gerektiğini uyarı mesajları ile yönlendirecektir.

17 Hasta Kabul Süreci Metotları
Hasta Kabul Oku Hasta Kabul iptal Hasta Çıkış Kayıt Hasta Çıkış iptal Hasta Yatış Oku Başvuru Altındaki Takipleri Oku Sevk Bildir

18 Hasta Kabulde Alınan Bilgiler
HASTA KABUL SÜRECİ Hasta Kabulde Alınan Bilgiler Tesis Kodu : Sağlık hizmet sunucusunu tanımlayan koddur. Provizyon Tarihi : Hastanın sağlık hizmet sunucusuna başvuru tarihi Provizyon Tipi : Normal , İş kazası, Acil, Trafik Kazası, Adli Vaka, Meslek Hastalığı Hasta TC Kimlik No : Sağlık hizmeti alan kişinin TC Kimlik numarası Sigortalı Türü : Çalışan, Emekli , Kurum Personeli, Diğer Devredilen Kurum : SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, Yeşil Kart, ve Diğer Kapsamlar Takip No : Başka bir takipten ilişkilendirilerek alınacak takip no için ilişkili takibin numarasıdır Tedavi Türü : Ayaktan, Yatan, Günübirlik Branş : Hizmeti sunacak sağlık hizmet sunucusu biriminin branşıdır. Tedavi Tipi : Özellikli tedaviler için alınacak takibi belirlemek için kullanılacaktır. Takip Tipi : Normal, Eşlik Eden Hastalık, Uzayan Yatış, Komplikasyon,Tanı Amaçlı Günübirlik, Yoğun Bakım,Hizmetin Yarım Kalması veya İptal olması Yeni Doğan Bilgisi : Yeni doğan için anne üzerinden alınacak takibi belirtmek için kullanılacaktır. Donör TC Kimlik No : Alıcı üzerinden alınan takibin hangi donör için alındığını belirtecektir. Yatış Bitiş Tarihi : Geriye dönük yatan takiplerde kapalı yatış isteği için bu alanda yatış bitiş tarihinin gönderilmesi gerekmektedir.

19 HİZMET KAYIT SÜRECİ Bu süreç sağlık hizmet sunucusu tarafından sağlık yardımından yararlanan kişiye verilen hizmetlerin MEDULA sistemine kaydedildiği süreçtir. İlk hasta kabul sürecinde hasta için alınan Hasta Başvuru No ve Takip numarası üzerinden işlemler kaydedilecektir. Hazırlanacak yapı ile işlemlerin hastaya yapılıp yapılamayacağına dair tüm kontroller yapılarak işlem kaydı alınacaktır bu aşamada bir hata var ise cevap online olarak karşı tarafa bildirilecektir. Tedavi süresince yapılan işlemler takip numarası üzerinden kontrollü işlemler için işlem yapılmadan önce diğerleri için günlük yada belirli aralıklarla veya tedavi bitiminde topluca gönderilebilecektir.

20 Hizmet Kayıt Süreci Metotları
♠ Hizmet Kaydı Oku ♠ Hizmet Kaydı İptal

21 Hizmet Kayıt da Alınan Bilgiler
Hizmet Kayıt Süreci Hizmet Kayıt da Alınan Bilgiler Sağlık Tesis Kodu : Hizmet kaydını yapan tesisin kodu. Hasta Başvuru No : Hasta başvuru numarası. Takip No : Takip numarası. Tanılar : Tanı Bilgileri Muayene Bilgisi : Muayene Bilgisi Konsültasyon Bilgileri : Konsültasyon Bilgileri İlaç Bilgileri : İlaç Bilgileri Malzeme Bilgileri : Malzeme Bilgileri Tahlil Bilgileri : Tahlil Bilgileri Tetkik ve Radyoloji Bilgileri : Tetkik ve Radyoloji Bilgileri Ameliyat ve Girişim Bilgileri : Ameliyat ve Girişim Bilgileri Hasta Yatış Bilgileri : Hasta yatış Bilgileri Diğer İşlem Bilgileri : Diğer işlem Bilgileri Diş Bilgileri : Diş Bilgileri

22 FATURA KAYIT SÜRECİ Bu süreç iki numaralı Hizmet Kayıt Sürecinde tedavi boyunca yapılmış ve kaydedilmiş işlemlerin faturalanmasının gerçekleştirileceği süreçtir. Hasta Başvuru numarasına bağlı olan o tedavi boyunca alınmış faturalanmamış tüm ilişkili takipler faturalamaya birlikte gönderilecektir. Böylelikle tedavi boyunca yapılmış tüm işlemler aynı döneme faturalanması sağlanacak , değerlendirilmesi birlikte yapılacak ve o tedavinin tüm aşamaları gösterilebilecektir. Bu süreçte ilişkili tüm takipler değerlendirilerek gönderilmiş olan tüm işlemlerin ve takiplerin fiyatlanması online gerçekleştirilecektir ve hastanın o tedavisi için bir fatura kaydı oluşturularak toplam fatura fiyatı tesislere dönülecektir. Eğer hastanın yatışı varsa hasta yatışı kapatılmadan o tedaviyle ilişkili hiçbir takip faturalanamayacaktır. Faturalanmış bir yatış aralığına geriye dönük aynı veya farklı tesis de hiçbir takip verilmeyecektir.

23 Fatura Kayıt Süreci Metotları
♣ Fatura Oku ♣ Fatura iptal

24 Fatura Kayıt da Alınan Bilgiler
Fatura Kayıt Süreci Fatura Kayıt da Alınan Bilgiler Sağlık Tesis Kodu : Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiş kodu Fatura Tarihi : Fatura Tarihi Hasta Başvuru No : Hasta Başvuru Numarası Fatura Ref No : Tesis tarafından faturaya verilen Fatura Ref.Numarası Hizmet Detayları : Faturalanacak takiplerin bilgileri Açıklama : Takip ile yapılan tedavinin kısa açıklaması protokol No : Tesis tarafından hastaya verilen protokol numarası taburcu Kodu : Taburcu kodu takip No : Faturalanacak takibin numarası

25 Rapor Bilgisi Kaydetme Süreci Metotları
♣ Takip No ile Rapor Bilgisi Kaydet ♣ Rapor Bilgisi Bul ♣ Rapor Bilgisi Sil ♣ Rapor Uzat

26 Yardımcı Web Servis Metotları
♣ Sağlık Tesisi Ara ♣ Doktor Ara ♣ İlaç Ara ♣ Takip Ara

27

28

29 GSS Bilgi Sistemi ♣Her bir MEDULA süreci operasyonel sistemin bir grup işlevine karşılık gelir. ♣ Bilgi yönetim sistemi olan Sağlık Hizmet Sunucuları, sistemler arası iletişim ile MEDULA’ya entegre olurlar. ♣ Bilgi yönetim sistemi olmayan Sağlık Hizmet sunucuları için ise WEB ara yüzleri sağlanır.

30 MEDULA’nın Hayata Geçirilmesi
♣ MEDULA bir sağlık hizmet sunucu ile GSS arasındaki iletişimi tanımlar. ♣ Hastanın tedavisi gereği farklı hizmet sunuculara gidişinde aynı işlemler her bir sağlık hizmet sunucu için tekrarlanır.

31 EN BÜYÜK ÖZELLİĞİNİN ONLİNE OLMASI
♣ MEDULA 3 en büyük özelliği tüm işlemlerin artık online yapılmasıdır. ♣ İç süreçlerinizde çok büyük bir değişikliğe neden olmamaktadır ♣ Hizmet kayıt sürecini hizmet vermeden önce veya hizmet vermeden sonra parçalı yada toplu göndermek sizin tercihinize göre kabul edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir.

32

33 MEDULA YARDIM MASASI Nedir? Neden Kurulmuştur? Kimlerden oluşur?
Nasıl çalışır?

34 MEDULA YARDIM MASASI Medula Sistemini kullanan - herkese,
- istek ve hata bildirimleri için, çözüm üreten çağrı merkezidir.

35 Neden Kurulmuştur? Medula Sistemi Kullanıcılarının
– Sistemi kullanma kabiliyetini iyileştirmek – Sistemin eksik ve hatalarını düzeltmek amacıyla kurulmuştur.

36 Kimlerden Oluşur? Medula Sistemi üzerinde uzmanlaşmış
SGK çalışanlarından oluşturulmuş bir ekiptir. Ekipteki uzmanlık gurupları: – Yazılım uzmanları – Tıbbi ve idari değerlendirme uzmanları – Özel eğitimli çağrı merkezi elemanları

37 Nasıl Çalışır? Yardım Süreci, insan kaynaları, uygun bilgi
teknolojisi bileşenleri ve iletişim araçlarının birlikte kullanıldığı bir süreçtir. – Çeşitli iletişim araçları ile istek ve hatalar toplanır. – Tasniflenir ve yönlendirilir. – Çözümler üretilir ve ilgili ile paylaşılır.

38

39 Provizyon Alma Giriş Parametreleri
•Hasta T.C. Kimlik No, Sigorta Sicil No ve Karne No •Hastane tesis kodu (GSS tarafından verilmiş) •Branş Kodu •Provizyon tarihi ve provizyon tipi (normal,iş kazası,acil gibi) Çıkış Parametreleri •Takip Numarası(Türkiye genelinde tekil (unique))

40 Sevk Bildirimi Giriş Parametreleri •Takip numarası–bir önceki süreçten
•Sevk edilen sağlık tesisi türü •Sevk edilen branş kodu •Sevk eden doktor bilgisi Çıkış Parametreleri •Takip Numarası

41 Ödeme Bilgisi Kayıt Giriş Parametreleri Çıkış Parametreleri
•Takip numarası •Hastaya verilen hizmetlerin listesi 􀂾muayene bilgisi ve sonucu 􀂾tanı/ön tanı bilgisi 􀂾tetkik/tedavi işlemleri 􀂾ameliyat/yatış bilgileri 􀂾malzeme/ilaç bilgileri •Hizmetleri veren Doktor bilgileri Çıkış Parametreleri •Durum Bilgisi

42 Fatura Bilgisi Kayıt Giriş Parametreleri
•Fatura Kayıt Bilgileri ( Fatura No, tarihi, tutarı, KDV, indirim) •Ödeme Listesi (Takip numaralarından oluşmuş) Çıkış Parametreleri •Fatura teyit numarası(hatasız kaydedildiğine dair)

43

44

45

46

47

48

49 ☺Yasemin İNCİ ☺Deniz PİRLİ ☺Yasemin AL ☺Gülser TERZİ TEŞEKKÜRLER…


"G e n e l S a ğ l ı k S i g o r t a s ı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları