Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL SAĞLIK SİGORTASI YAZILIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL SAĞLIK SİGORTASI YAZILIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 GENEL SAĞLIK SİGORTASI YAZILIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SAĞLIK SİGORTASI YAZILIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

2 SAĞLIK HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER

3 MEDULA Hastane Uygulaması
MEDULA, SGK ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin, fatura bilgisini elektronik olarak toplamak, hizmetlerin ödemesini gerçekleştirmek için, oluşturulmuş bütünleşik sistemdir. Halen yürürlükte olan mevcut uygulamanın yeni versiyonu tarihinde işletime alınarak tüm sağlık sunucuları tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. GÜNLÜK ORTALAMA PROVİZYON İLE HASTANEYE ON_LINE HİZMET VERİLMEKTEDİR. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 MEDULA Eczane Uygulaması
Genel Sağlık Sigortası hak sahiplerinin Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerden almış oldukları ilaçlara ait reçete bilgilerinin Kurumumuzca belirlenmiş kurallara uygunluğunu online olarak denetleyerek elektronik ortamda kayda alınmasını ve faturalanmasını sağlayan bilgi teknolojileri servisidir tarihinde de MEDULA Eczane uygulaması başlatılmıştır. İlaçların üretimlerinden itibaren tüm aşamaların izlenebilmesi, miat tarih kontrolü, reçetesiz ilaç satışının önüne geçilmesi gibi amaçlarla ilaç takibinde KAREKOD uygulaması, tarihi itibariyle başlamıştır. GÜNLÜK ORTALAMA PROVİZYON İLE ECZANEYE ON_LINE HİZMET VERİLMEKTEDİR.

5 MEDULA Optik Uygulaması
Kurumumuz ile sözleşmeli optik firmalarının karşıladıkları reçetelere ait bilgilerin online olarak Sağlık Uygulama Tebliğine uygunluğunu denetleyerek, elektronik ortamda kayda alınmasını ve aynı tebliğde yer alan kurallara göre fiyatlandırılarak faturalandırılmasını sağlayan provizyon sistemlerinden optik provizyon sistemi tarihinde işletime açılmıştır.

6 MEDULA Şahıs Ödemeleri Uygulaması
Kurum tarafından Genel Sağlık Sigortası hak sahiplerine sağlık hizmetlerini karşılamak amacıyla yapılan şahıs ödemelerini tek bir veritabanında toplayarak verilen hizmetin kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla MEDULA Şahıs Ödemeleri Uygulaması tarihinde devreye alınmış olup, bugün itibariyle 2865 kullanıcısıyla hizmet vermektedir. Sigortalılar yaşam kalitesini artıracak olan Tıbbi Malzemeyi Hastane-SSGM-Tıbbi Malzeme Firması üçgeninde yoğun bir trafik içinde temin etmektedir. Tıbbi malzeme ödemeleri, Yol ödemeleri, Gündelik ödemeleri, Diş tedavi ödemeleri Metabolizma ve Çölyak Hastalıkları ödemeleri, Kaplıca ödemeleri de devreye alınmıştır. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6

7 Çölyak ve Metabolizma Bozuklukları İçin Geliştirilen Uygulama
tarih, sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren „Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ‟ ile Sağlık Uygulama Tebliğinin “Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile Çölyak Hastalığı” başlıklı numaralı maddesi yeniden düzenlenmiştir. Maddenin 2. ve 3. fıkralarında belirtilen hastaların, kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) için yaşa göre bir aylık ödenecek tutarlar belirlenmiştir. Söz konusu ürünler, MEDULA reçete provizyon sisteminden giriş yapılarak sadece eczanelerden temin edilmekte iken, tarihi itibariyle Tebliğde belirtilen tutarlar yaş gruplarına göre aylık olarak otomatik ödeme sistemiyle doğrudan hak sahiplerine ödenecek olup, hak sahipleri bu ürünleri istedikleri yerden temin edebileceklerdir.

8 MEDULA-on line sağlık sunucuları
SGK İLE ON-LINE BAĞLANTISI OLAN SAĞLIK SUNUCULARI 2.976 HASTANE 4.732 OPTİK 23.699 ECZANE HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 MEDULA Provizyon Sayıları
E-REÇETE GİRİŞ YAPILAN GÜNLÜK ORTALAMA PROVİZYON SAYILARI OPTİK 13.000 HASTANE ECZANE E-REÇETE KARŞILANAN HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 SAĞLIK HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ YENİ FAALİYETLER

11 Mobil Uygulamalar Platformunda Uygulanacak Projelerimiz:
Özel Sağlık Sunucuları Web Uygulaması Vatandaş Bilgilendirme Uygulaması Hekim Bilgilendirme Uygulaması

12 Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Web Uygulaması
Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altındaki sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli Özel Sağlık Hizmet Sunucuları hakkında vatandaşları bilgilendirmesi amacıyla kurum personeli tarafından geliştirilen bir web uygulamasıdır. Bu uygulamayla vatandaşlarımız : Özel Sağlık Hizmet Sunucularına ilişkin Özel Sağlık Hizmet Sunucularında çalışan hekimlerin CV’lerine ve çalışma saatlerine ilişkin Yaptırmak istekleri tıbbi işlemlerin hangi özel sağlık hizmet sunucularında yapılabildiğine ilişkin Kendilerine yapılan tıbbi işlemler sonucu en fazla ne kadar ilave ücreti ve muayene katılım payı ödeyeceklerine ilişkin Kendilerine yapılan tıbbi işlemlere ait istatistiki verilere ilişkin Detaylı sorgular yaparak bilgi edinecekleri bir web uygulamasıdır. Uygulama tamamlanmış olup, 20/05/2012 tarihinde devreye alınmıştır. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12

13 Vatandaş Bilgilendirme Uygulaması
SGK kapsamında iştirakçi olan vatandaşlarımız ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait ; İlaç kullanım sürelerini görme, Muayene katılım payı bilgilerini görme, Şahıs ödeme bilgilerini görme, Sağlık Hizmet sunucularından almış oldukları sağlık hizmetine karşılık ne işlem yapıldığı ve kurumumuz tarafından kendileri için ne kadar ödeme yapıldığı bilgilerini görme, ekranları hazırlanmıştır. Uygulama e-devletten bağımsız olarak android işletim sistemine de entegre edilecektir. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13

14 Hekim Bilgilendirme Uygulaması
Anlaşmalı Sağlık Hizmet Sunucularında görev yapan tabiplerin, belirli periyotlarda e-devlet kapsamında , yaptıkları işlemlerle ilgili olarak durumlarını görebilecekleri uygulama devreye alınmıştır. Uygulama e-devletten bağımsız olarak android işletim sistemine de entegre edilecektir. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14 14

15 MEDULA Eczane Doktor Uygulaması
Uygulama ile sağlık tesislerinde görevli hekimlerin, hastalara ait ;“Son 1 yılda kullanılan raporlu ilaçlar ile kullanım süresi dolmamış ilaçlar ” ile “Kullanım süresi dolmamış raporların” görüntülenebildiği bir web uygulamasıdır. Doktor kimlik bilgileri ile kendisine bir kullanıcı oluşturarak uygulamayı kullanabilmektedir. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15

16 MEDULA Optik Karekod Uygulaması
Gözlük cam ve çerçevelerindeki kayıp ve kaçakları önlemek amacıyla, TİTUBB’a kayıtlı malzemelerin MEDULA-Optik Provizyon Sistemine entegrasyonu sağlayacak uygulama tamamlanmış olup, tarihinde devreye alınmıştır. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 16

17 On-line SMS Uygulaması
SGK kapsamında iştirakçi olan vatandaşlarımız ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerle ilgili kurumumuza başvuru yapmaları ve GSM numaralarının kayıtlı olması koşuluyla, sağlık yönünden Şahıs ve Çölyak Metabolizma Hastalıkları ile ilgili yapılan ödeme bilgileri on-line vatandaşlarımıza iletilmeye başlanılmıştır. 01/01/2012 TARİHİNDE UYGULAMA DEVREYE ALINMIŞTIR. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17

18 Kan Bankası Uygulaması
Kızılay kan bankasından gelen kan bilgilerine ait verileri alan web servis uygulaması tarihinde tamamlanmıştır. Bu sayede sağlık hizmet sunucularının MEDULA Hastane uygulaması aracılığı ile fatura ettikleri kan bilgileri denetim altına alınmıştır. sgk kızılay HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18

19 Trafik Kazaları Uygulaması
Sigorta Bilgi Merkezine, trafik kazası geçiren vatandaşların hastane,eczane ve şahıs ödemelerine ait fatura bilgilerini verecek web servis uygulaması geliştirilmiş ve devreye alınmıştır. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 19

20 Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Projesi
Sağlık hizmetlerinin elektronik ortamda güvenli ve güvenilir altyapılar  üzerinde vatandaş odaklı ve kaliteli olarak sunulmasının sağlanması, hizmet sunumunda vatandaşların kimliğinin geleneksel yöntemler ile doğru olarak saptanamamasının getirdiği usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla biyometrik yöntemlerle hasta kimlik doğrulama sistemine 01/07/2012 tarihinde Konya ilinde gerçek ortamda başlanılmıştır. 20/07/2012 tarihi itibariyle 2588 kayıt alınmış ve 2860 doğrulama yapılmıştır. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21 Elektronik Reçete Uygulaması
MEDULA ECZANE UYGULAMASI ile sigortalılarımızın ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerden almış oldukları ilaçlara ait reçete bilgilerinin on-line olarak elektronik ortamda kayda alınmasını ve faturalanmasını sağlayan bir uygulamadır. Kurumumuzca verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini veya veriye ekleme yapılmasını önlemek amacıyla Elektronik reçete uygulamasına tüm Türkiye de Sağlık Hizmet Sunucularında tarihinde başlatılmıştır. Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından hastane otomasyon sistemleri üzerinden hekimler tarafından MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilen elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır. Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından Sağlık hak sahiplerine elektronik reçete numarası verilmektedir. Kurumumuz ile sözleşmeli eczaneler tarafından MEDULA ECZANE UYGULAMASI üzerinden elektronik reçete numarası ile çağrılıp reçeteler karşılanabilmektedir. Elle yazılan reçetelerin bilindiği üzere 30 yıl muhafaza durumu var ancak eczanelerin depolarında biriktirdikleri yüz milyonlarca reçetenin olması ve yük kamyonlarının depo etmesi oldukça sıkıntılı zamanlar yaratmaya başlamıştır. Hastalar içinde iyi bir yöntem reçete kayboldu kısmı kalkacak. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21

22 Elektronik Reçete Uygulaması
Günlük ortalama e-reçete kaydı sisteme girilmekte ve bunların ’e yakını karşılanmaktadır. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22

23 SAĞLIK HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ YENİ FAALİYETLER

24 HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E-Sevk Uygulaması Genel sağlık sigortalılarının yol ve gündelik giderlerinin herhangi bir sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünce ödenebilmesi için Elektronik Sevk uygulamasının çalışmaları tamamlanmış olup, Sinop Devlet Hastanesi ve Samsun 19 Mayıs Üniversite hastanelerinde 27/08/2012 tarihi itibariyle pilot uygulama devreye alınmıştır. e_sevk HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25 Ismarlama Ortez Protez Uygulaması
Mevcut uygulamada vatandaşlarımız, ısmarlama ortez protez malzemelerini kendileri temin edip faturalarını SGM ve SSGM’lere başvurarak ödemelerini alabilmekteydiler. Yeni Ortez Protez Uygulaması ile vatandaşlarımızın SGM ve SSGM’lere gitmesine gerek kalmadan malzemelerini, eczanelerden ilaç alınır gibi alabileceklerdir. Çalışmalar devam etmektedir. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26 HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E-Fatura Uygulaması MEDULA Optik projesi ile devreye alınacak E-fatura uygulaması, Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturmuştur. E-Fatura Uygulaması bünyesinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan elektronik sertifika ile ilgili optik faturalarının optikçi e-imzası ile imzalanarak GİB’e gönderilmesi ile ilgili çalışmaları içermektedir. 6 Nisan 2017 HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"GENEL SAĞLIK SİGORTASI YAZILIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları