Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER."— Sunum transkripti:

1 HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 SAĞLIK HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER

3 MEDULA Hastane Uygulama sı  MEDULA, SGK ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin,  fatura bilgisini elektronik olarak toplamak,  hizmetlerin ödemesini gerçekleştirmek için, oluşturulmuş bütünleşik sistemdir.  Halen yürürlükte olan mevcut uygulamanın yeni versiyonu 01.04.2009 tarihinde işletime alınarak tüm sağlık sunucuları tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. GÜNLÜK ORTALAMA 1.800.000 PROVİZYON İLE 2.976 HASTANEYE ON_LINE HİZMET VERİLMEKTEDİR. 23.08.2014 3HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 MEDULA Eczane Uygulaması  Genel Sağlık Sigortası hak sahiplerinin Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerden almış oldukları ilaçlara ait reçete bilgilerinin Kurumumuzca belirlenmiş kurallara uygunluğunu online olarak denetleyerek elektronik ortamda kayda alınmasını ve faturalanmasını sağlayan bilgi teknolojileri servisidir. 01.03.2010 tarihinde de MEDULA Eczane uygulaması başlatılmıştır. İlaçların üretimlerinden itibaren tüm aşamaların izlenebilmesi, miat tarih kontrolü, reçetesiz ilaç satışının önüne geçilmesi gibi amaçlarla ilaç takibinde KAREKOD uygulaması, 01.07.2010 tarihi itibariyle başlamıştır. GÜNLÜK ORTALAMA 1.200.000 PROVİZYON İLE 23.699 ECZANEYE ON_LINE HİZMET VERİLMEKTEDİR.

5 MEDULA O ptik U ygulaması Kurumumuz ile sözleşmeli optik firmalarının karşıladıkları reçetelere ait bilgilerin online olarak Sağlık Uygulama Tebliğine uygunluğunu denetleyerek, elektronik ortamda kayda alınmasını ve aynı tebliğde yer alan kurallara göre fiyatlandırılarak faturalandırılmasını sağlayan provizyon sistemlerinden optik provizyon sistemi 01.06.2008 tarihinde işletime açılmıştır.

6 MEDULA Şahıs Ödemeleri Uygulaması Kurum tarafından Genel Sağlık Sigortası hak sahiplerine sağlık hizmetlerini karşılamak amacıyla yapılan şahıs ödemelerini tek bir veritabanında toplayarak verilen hizmetin kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla MEDULA Şahıs Ödemeleri Uygulaması 04.02.2010 tarihinde devreye alınmış olup, bugün itibariyle 2865 kullanıcısıyla hizmet vermektedir. Sigortalılar yaşam kalitesini artıracak olan Tıbbi Malzemeyi Hastane-SSGM-Tıbbi Malzeme Firması üçgeninde yoğun bir trafik içinde temin etmektedir.  Tıbbi malzeme ödemeleri,  Yol ödemeleri,  Gündelik ödemeleri,  Diş tedavi ödemeleri  Metabolizma ve Çölyak Hastalıkları ödemeleri,  Kaplıca ödemeleri de devreye alınmıştır. 23.08.2014 6HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7 Çölyak ve Metabolizma Bozuklukları İçin Geliştirilen Uygulama 01.03.2011 tarih, 27861 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren „Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ‟ ile Sağlık Uygulama Tebliğinin “Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile Çölyak Hastalığı” başlıklı 6.2.16 numaralı maddesi yeniden düzenlenmiştir. Maddenin 2. ve 3. fıkralarında belirtilen hastaların, kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) için yaşa göre bir aylık ödenecek tutarlar belirlenmiştir. Söz konusu ürünler, MEDULA reçete provizyon sisteminden giriş yapılarak sadece eczanelerden temin edilmekte iken, 11.03.2011 tarihi itibariyle Tebliğde belirtilen tutarlar yaş gruplarına göre aylık olarak otomatik ödeme sistemiyle doğrudan hak sahiplerine ödenecek olup, hak sahipleri bu ürünleri istedikleri yerden temin edebileceklerdir.

8 MEDULA-on line sağlık sunucuları SGK İLE ON-LINE BAĞLANTISI OLAN SAĞLIK SUNUCULARI 2.976 HASTANE 4.732 OPTİK 23.699 ECZANE 23.08.2014 8HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 MEDULA Provizyon Sayıları GÜNLÜK ORTALAMA PROVİZYON SAYILARI OPTİK 13.000 HASTANE 1.800.000 ECZANE 1.200.000 E-REÇETE GİRİŞ YAPILAN 600.000 E-REÇETE KARŞILANAN 500.000 23.08.2014 9HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 SAĞLIK HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ YENİ FAALİYETLER

11 MOBİL UYGULAMALAR Mobil Uygulamalar Platformunda Uygulanacak Projelerimiz:  Özel Sağlık Sunucuları Web Uygulaması  Vatandaş Bilgilendirme Uygulaması  Hekim Bilgilendirme Uygulaması

12 Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Web Uygulaması  Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altındaki sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli Özel Sağlık Hizmet Sunucuları hakkında vatandaşları bilgilendirmesi amacıyla kurum personeli tarafından geliştirilen bir web uygulamasıdır. Bu uygulamayla vatandaşlarımız :  Özel Sağlık Hizmet Sunucularına ilişkin  Özel Sağlık Hizmet Sunucularında çalışan hekimlerin CV’lerine ve çalışma saatlerine ilişkin  Yaptırmak istekleri tıbbi işlemlerin hangi özel sağlık hizmet sunucularında yapılabildiğine ilişkin  Kendilerine yapılan tıbbi işlemler sonucu en fazla ne kadar ilave ücreti ve muayene katılım payı ödeyeceklerine ilişkin  Kendilerine yapılan tıbbi işlemlere ait istatistiki verilere ilişkin Detaylı sorgular yaparak bilgi edinecekleri bir web uygulamasıdır. Uygulama tamamlanmış olup, 20/05/2012 tarihinde devreye alınmıştır. 23.08.2014 12HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 Vatandaş Bilgilendirme Uygulaması SGK kapsamında iştirakçi olan vatandaşlarımız ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait ;  İlaç kullanım sürelerini görme,  Muayene katılım payı bilgilerini görme,  Şahıs ödeme bilgilerini görme,  Sağlık Hizmet sunucularından almış oldukları sağlık hizmetine karşılık ne işlem yapıldığı ve kurumumuz tarafından kendileri için ne kadar ödeme yapıldığı bilgilerini görme, ekranları hazırlanmıştır. Uygulama e-devletten bağımsız olarak android işletim sistemine de entegre edilecektir. 23.08.2014 13HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 Hekim Bilgilendirme Uygulaması Anlaşmalı Sağlık Hizmet Sunucularında görev yapan tabiplerin, belirli periyotlarda e-devlet kapsamında, yaptıkları işlemlerle ilgili olarak durumlarını görebilecekleri uygulama devreye alınmıştır. Uygulama e-devletten bağımsız olarak android işletim sistemine de entegre edilecektir. 23.08.2014 14HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 MEDULA Eczane Doktor Uygulaması Uygulama ile sağlık tesislerinde görevli hekimlerin, hastalara ait ;“Son 1 yılda kullanılan raporlu ilaçlar ile kullanım süresi dolmamış ilaçlar ” ile “Kullanım süresi dolmamış raporların” görüntülenebildiği bir web uygulamasıdır. Doktor kimlik bilgileri ile kendisine bir kullanıcı oluşturarak uygulamayı kullanabilmektedir. 23.08.2014 15HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16 MEDULA Optik Karekod Uygulaması Gözlük cam ve çerçevelerindeki kayıp ve kaçakları önlemek amacıyla, TİTUBB’a kayıtlı malzemelerin MEDULA-Optik Provizyon Sistemine entegrasyonu sağlayacak uygulama tamamlanmış olup, 1.07.2012 tarihinde devreye alınmıştır. 23.08.2014 16HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17 On-line SMS Uygulaması SGK kapsamında iştirakçi olan vatandaşlarımız ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerle ilgili kurumumuza başvuru yapmaları ve GSM numaralarının kayıtlı olması koşuluyla, sağlık yönünden Şahıs ve Çölyak Metabolizma Hastalıkları ile ilgili yapılan ödeme bilgileri on- line vatandaşlarımıza iletilmeye başlanılmıştır. 01/01/2012 TARİHİNDE UYGULAMA DEVREYE ALINMIŞTIR. 23.08.2014 17HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18 Kan Bankası Uygulaması  Kızılay kan bankasından gelen kan bilgilerine ait verileri alan web servis uygulaması 01.02.2012 tarihinde tamamlanmıştır. Bu sayede sağlık hizmet sunucularının MEDULA Hastane uygulaması aracılığı ile fatura ettikleri kan bilgileri denetim altına alınmıştır. 23.08.2014 18HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19 Trafik Kazaları Uygulaması  Sigorta Bilgi Merkezine, trafik kazası geçiren vatandaşların hastane,eczane ve şahıs ödemelerine ait fatura bilgilerini verecek web servis uygulaması geliştirilmiş ve devreye alınmıştır. 23.08.2014 19HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Projesi Sağlık hizmetlerinin elektronik ortamda güvenli ve güvenilir altyapılar üzerinde vatandaş odaklı ve kaliteli olarak sunulmasının sağlanması, hizmet sunumunda vatandaşların kimliğinin geleneksel yöntemler ile doğru olarak saptanamamasının getirdiği usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla biyometrik yöntemlerle hasta kimlik doğrulama sistemine 01/07/2012 tarihinde Konya ilinde gerçek ortamda başlanılmıştır. 20/07/2012 tarihi itibariyle 2588 kayıt alınmış ve 2860 doğrulama yapılmıştır. 23.08.2014 20HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21 Elektronik Reçete Uygulaması  MEDULA ECZANE UYGULAMASI ile sigortalılarımızın ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerden almış oldukları ilaçlara ait reçete bilgilerinin on-line olarak elektronik ortamda kayda alınmasını ve faturalanmasını sağlayan bir uygulamadır.  Kurumumuzca verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini veya veriye ekleme yapılmasını önlemek amacıyla Elektronik reçete uygulamasına tüm Türkiye de Sağlık Hizmet Sunucularında 01.07.2012 tarihinde başlatılmıştır.  Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından hastane otomasyon sistemleri üzerinden hekimler tarafından MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilen elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır.  Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından Sağlık hak sahiplerine elektronik reçete numarası verilmektedir. Kurumumuz ile sözleşmeli eczaneler tarafından MEDULA ECZANE UYGULAMASI üzerinden elektronik reçete numarası ile çağrılıp reçeteler karşılanabilmektedir.  Elle yazılan reçetelerin bilindiği üzere 30 yıl muhafaza durumu var ancak eczanelerin depolarında biriktirdikleri yüz milyonlarca reçetenin olması ve yük kamyonlarının depo etmesi oldukça sıkıntılı zamanlar yaratmaya başlamıştır. Hastalar içinde iyi bir yöntem reçete kayboldu kısmı kalkacak. 23.08.2014 21HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22 Elektronik Reçete Uygulaması Günlük ortalama 600.000 e-reçete kaydı sisteme girilmekte ve bunların 500.000’e yakını karşılanmaktadır. 23.08.2014 22HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23 SAĞLIK HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ YENİ FAALİYETLER

24 E-Sevk Uygulaması Genel sağlık sigortalılarının yol ve gündelik giderlerinin herhangi bir sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünce ödenebilmesi için Elektronik Sevk uygulamasının çalışmaları tamamlanmış olup, Sinop Devlet Hastanesi ve Samsun 19 Mayıs Üniversite hastanelerinde 27/08/2012 tarihi itibariyle pilot uygulama devreye alınmıştır. 23.08.2014 24HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25 Ismarlama Ortez Protez Uygulaması Mevcut uygulamada vatandaşlarımız, ısmarlama ortez protez malzemelerini kendileri temin edip faturalarını SGM ve SSGM’lere başvurarak ödemelerini alabilmekteydiler. Yeni Ortez Protez Uygulaması ile vatandaşlarımızın SGM ve SSGM’lere gitmesine gerek kalmadan malzemelerini, eczanelerden ilaç alınır gibi alabileceklerdir. Çalışmalar devam etmektedir. 23.08.2014 25HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26 E-Fatura Uygulaması MEDULA Optik projesi ile devreye alınacak E-fatura uygulaması, Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturmuştur. E-Fatura Uygulaması bünyesinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan elektronik sertifika ile ilgili optik faturalarının optikçi e-imzası ile imzalanarak GİB’e gönderilmesi ile ilgili çalışmaları içermektedir. 23 Ağustos 2014 26HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları