Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bandırma İlçe Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bandırma İlçe Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bandırma İlçe Müdürlüğü
YASAL MEVZUATA GÖRE KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİYOGÜVENLİK VE HİJYEN YÖNETİMİ Dr. Ramazan KONUŞ Veteriner Hekim Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bandırma İlçe Müdürlüğü

2 mevzuat 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (VHBSGYK, tarih ve Sayılı Resmi Gazete) KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ 16 Ocak 2014 TİCARİ YUMURTACI KÜMESLERDE SALMONELLA KONTROL PROGRAMI UYGULAMA TALİMATI İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik (İMHHBİY tarih ve sayılı Resmi Gazete) Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik (BHHMUGHİY, tarih ve sayılı Resmi Gazete) Avian influenza Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) Avian Influenza (AI) Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Talimatnamesi GKGM 2014/01 no’lu Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hay. Hark. leri Kont. Genelgesi

3 mevzuat 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ(Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: (3.mükerrer) HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ( ) HAYVANSAL GIDALARIN RESMİ KONTROLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KURALLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK( ) GIDA VE YEMİN RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK( ) YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK( ) CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE BELİRLİ MADDELER İLE BUNLARIN KALINTILARININ İZLENMESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLERE DAİR YÖNETMELİK ( )

4 mevzuat İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ ( ) GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK KANATLI İŞLETMELERİNDE DENETİM TALİMATI 2006/12 SAYILI

5 Mevzuatta öne çıkan kavramlar
Halk sağlığı Veteriner halk sağlığı Gıda güvenliği Biyogüvenlik Biyoüretim Biyoticaret İzlenebilirlik Kalıntı izleme Risk analizi Hayvan hastalıkları Zoonozlar Hijyen ve sanitasyon Sürdürülebilirlik

6 İşletme sahibinin sorumlulukları;

7 Resmi kayıt sistemine kaydını yaptırmalıdır
İşletme kapısına TR ile başlayan No’sunu asmalıdır İşletme ismini belirtmelidir Yasal mevzuata uygun personel istihdam etmelidir

8 Çalıştığı teknik ve idari personel ile yaptığı sözleşme yetkinlik belgelerini dosyasında tutmalıdır
Mevzuatın zorunluluklarını ‘İşletme Hekimi’ yürütmelidir

9 Her yetiştirme dönemi için ‘kümes kartı’ tutulmalı(günlük ölen hayvan sayısı, yem ve su tüketimi, canlı ağırlık artışı, yumurta verimi, kirli yumurta oranı, çatlak yumurta oranı gibi)dır İşletmeye gelen civciv, yarka, yumurtacı tavuk, damızlık tavuklara ait Veteriner Sağlık Sertifikası, raporları ve aşılama bilgileri dosyalanmalıdır Geldikleri tesis yada işletmelere ait resmi çalışma belgeleri temin edilmelidir

10 Aşılama programları hazırlanmalı ve dosyalanmalıdır
Aşılama yapıldığına dair belge, fatura,irsaliye tutulmalıdır Aşılama sonrası aşı etkinlik(bağışıklık) testleri yapılarak sonuçları raporlanmalıdır

11 Özellikle ticari yumurtacı işletmeler her yılın aralık ayı 25
Özellikle ticari yumurtacı işletmeler her yılın aralık ayı 25. gününe kadar ‘aşı kayıtları’ bakanlığa bildirilmelidir işletme Veteriner Hekimince yapılan ‘muayeneler’, alınan numune ve sonuçları, konulan teşhisler ile uygulanan tedavi ve sonuçları mutlama dokümante edilmeli ve saklanmalıdır

12 İşletmede kullanılan ilaçla ait ‘Reçete, Tavsiye, Uygulama ve Teslim Belgeleri’
Aşı temin izni ve belgesi alınmalı/bulundurulmalıdır

13 Kendi yemini yapan işletmelerdeki yem üretim tesisleri ‘yem üretim’ mevzuatına tabii olup, her türlü denetim, otokontrol ve kayıt sistematiğine açık olmalıdır Dışarıdan yem temini yapan işletmeler ise tedarikçi firmaya ait resmi kayıtlar dahil yeme ait bütün verileri istemek toplamak ve dosyalamak zorundadır

14 Kümesten alınan resmi yada özel yem, yem katkıları, yumurta ve kümes suyu’nun numunelerine ait; numune alma tutanakları ile sonuç raporları saklanmalı, olumsuz çıkan sonuçlarda yapılan işlemlerin ve alınan önlemler belgelenmeli, ihtiyaç halinde deklare edilmelidir

15 İşletme ziyaretçi formu düzenli, geriye doğru izlemeyi sağlayacak şekilde doldurulmalı ve saklanmalıdır. Hayvan ve hayvansal kökenli gıdaların itlaf ve imhalarına yönelik düzenli tutanaklar tutulmalı ve saklanmalıdır

16 Fizyolojik ve yasal olarak ömrünü tamamlamış tavukların; ‘çıkma tavuk’ prosedürüne uygun bir şekilde yetkilendirilmiş kesimhanelere sevkleri yapılmalı, sevk belgeleri dosyalanmalıdır

17 İşlemelerde temizlik ve dezenfeksiyon programı yapılıp uygulanarak , kontrol kayıt formları düzenli tutulmalıdır

18 Kümes içi ve dışında ‘haşere ve kemiricilerle mücadele’ yetkilendirilmiş/sertifikalandırılmış kişi yada kurumlara yaptırılmalı, planlama ve uygulama sonuçları belgelendirilip, dosyalanmalıdır. İçme suyu hijyen kontrol programı yürütülmelidir.

19 Kümeslerde bulunması istenen ‘asgari teknik ve hijyenik’ şartlar

20 İş akış zincirinin oluşturulup, prosese dayalı risk analizleri yapılarak önleyici tedbirler işletme bazında belirlenmelidir Kümes yada kümeslerin etrafında dış bariyer oluşturularak, araç ve insan hareketleri kontrol altına alınmalıdır

21

22 Hastalık etkeni taşıma riski bulunan her türlü canlı(kedi, köpek, diğer kanatlılar vb) yada ölünün kümes etrafı üzeri yada yanında; üremesi, barınması, beslenmesi veya depolanmasına imkan tanıyacak ağaç, barınak, hurdalık, depo, bostan, gübre çukuru, ölü imha çukurları uzaklaştırılmalıdır

23

24 Araç ve insan girişlerinde kontaminasyonu engellemek için hijyen bariyerleri oluşturulmadır
İşletme girişine insan girişleri için soyunma/giyinme odaları, lavabo, tuvalet ve banyolar kurulmalıdır

25 Gübre atık yönetimi oluşturulmadır.

26

27

28

29 Kümes havalandırma ısıtma/soğutma kontrol sistemi kurulmalıdır

30 Ölü tavuk toplama ve imha kontrol programı gerçekleştirilmelidir

31 Çatı, kapı, pencere, gübre tahliye gibi dışa açılan noktalar, kapanlarla kontrol edilmelidir

32 HAYATA MİKROPLARIN GÖZÜYLE BAKABİLDİĞİMİZ ÖLÇÜDE BİYOGÜVENLİĞİ ANLAYABİLİRİZ. SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bandırma İlçe Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları