Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Sunan: Hüseyin DEDE Uzman Veteriner Hekim Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Sunan: Hüseyin DEDE Uzman Veteriner Hekim Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu."— Sunum transkripti:

1 BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Sunan: Hüseyin DEDE Uzman Veteriner Hekim Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2 BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Gelişmeler 1.1580 88.madde baş amir 77.madde belediye encümen üyesi, 2.5393 belediye kanunu veteriner birimi zorunlu değil, 3. 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İl belediyelerinde mecburu Büyükşehir ilçe ve alt kademe belediyeleri ile ilçe ve belde belediyelerinde isteğe bağlı bırakılmıştır.

3 BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Yapılan Çalışmalar 1.Ankara İl Hayvanları Kuruma Kurulunun10.11.2005 tarihli kararı ile belediyelere veteriner işleri müdürlüklerinin kaldırılmaması tavsiye kararı alınmıştır. 2.Veteriner Hekimler derneği 26.11.2005 tarihinde İç İşleri Bakanlığına uyarı yazısı 3.Dernek Bakanlar Kurulu Kararına karşı Danıştay a dava açmıştır. Danıştay Bakanlar Kurulu Kararının yürütmesini durdurmuş, dava esastan devam ediyor. Şu anda belediyelerde yapılan örgütlenmelerin yasal dayanağı ortadan kalkmıştır. Kesin çözüm derneğin açtığı davanın esastan kazanılmasıyla mümkün olacaktır.

4 BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Neden İsteğe bağlı Bırakılamaz? 1.Halk Sağlığı Olumsuz Etkilenir. 2.Hayvan sağlığı ve Haklarının Korunması Olumsuz Etkilenir. 3.Çevre sağlığı olumsuz etkilenir. 4.Toplum bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi kesintiye uğrar. 5.Mevzuata Aykırıdır ve kendi içerisinde çelişkiler taşımaktadır.

5 BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Halk Sağlığı Olumsuz Etkilenir. 1.Gıda güvenliği sağlanamaz(5393 15. madde ı fırkası) 2.Mezbaha hizmetleri aksar(5393 15. madde j fırkası) 3.Hayvan ve hayvansal ürünlere menşe şahadetnamesi sağlıklı düzenlenemez.(3285 m 22) 4.Hastalıkların ihbarı ve ihbarların kabulü aksar.(3285 m 9) 5.Hastalık halinde kordon konulması ve imha edilecek şüpheli hayvanların gömülmesi için yer temini aksar.(3285 m 18,22) 6.Zoonozlarla (Kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Bruselloz, Şarbon, Verem ve Kuş Gribi) mücadele aksar.

6 BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Hayvan sağlığı ve Haklarının Korunması Olumsuz Etkilenir. 1.Belediye sınırları içerisinde beslenen evcil hayvanların tedavisi, aşılanması ve kayıt altına alınması yapılamaz.(5199) 2.Sahipsiz hayvanlar rehabilte edilemez.( toplama, kısırlaştırma, aşılama, bakım, barınak işletmeciliği sahiplendirme, ötenazi vb. 5199 ve yönetmeliği)

7 BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Çevre Sağlığı olumsuz etkilenir. 1.Çevre zararlılarıyla(sivrisinek, karasinek vb) mücadele aksayacaktır. 1.1. Kullanılacak Yöntemlerin bilimsel olması ve çevreye zarar vermemesi, 1.2.Kullanılacak ilaçların etkili olması, çevre ve insan sağlığına en az zarar verenin seçimi, 1.3.Mücadele edilecek zararlılara göre ilaç seçimi, 1.4.Kullanılan ilaçların zararlıdaki yarattığı bağışıklık ve ona göre tedbir alınmasıyla ekonomik getiri sağlamasıdır.

8 BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Toplum bilinçlendirilesi ve bilgilendirilmesi kesintiye uğrar. 1.Belde halkının zoonozlar hakkında bilgilendirilmesi aksar. 2.Gıda güvenliği beslenme ve tüketici bilgilendirilmesi aksar. 3.İnsanların evcil ve sokak hayvanlarına davranışı hayvanlarla ilişkilerde alması gereken tedbirler ve hayvan sevgisinin yaygınlaşması aksar.

9 BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Mevzuata Aykırıdır ve kendi içerisinde çelişkiler taşımaktadır. 1.Nüfusu 17 224 olan Ardahan da mecburu, nüfusu 10 018 735 olan İstanbul da isteğe bağlı. 2.Belediyeler hayvan hastalıkları için bütçelerine ödenek koymak zorundadır.(3285 m 30) bütçe tekniği açısında müdürlüklerin ve daire başkanlıklarının bütçesi olabilir. 3.İl Hayvanları Kuruma Kurullarına belediye veteriner işleri müdürleri asli üyedir.(5199 m 15)

10 BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Neden Bu Duruma Gelindi? 1.Belediyeler kadrolarında veteriner hekim olmalarına rağmen ancak 1990 lı yıllarda istihdam etmeye başlamışlardır. Tam manası ile kurumsallaşamamıştır. 2.Belediyelerde uygulamada gıda güvenliğini zabıta memurları, sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu onları zehirleyerek, mezbahada et muayenesini işçi, çevre zararlılarıyla mücadeleyi temizlik işleri yapmaktadır. 3. Toplum koruyucu sağlık ve Veteriner Hekimlik hizmetlerinin önemini tam algılamamıştır. 4.Belediyelerde görev alan Veteriner Hekimler görevlerini bilinçli ve tam olarak icra etmemişler ve belde halkıyla yeteri iletişim kurmamışlardır.

11 BELEDDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Çözüm Önerileri 1.Hukuk la mücadele Derneğin açtığı dava devam etmektedir. Yerel olarak belediye meçlisi kararlarına karşı dava açmak ve bunun propagandasını yapmak gerekmektedir. 2.Topluma veteriner hekimlik hizmetlerinin önemi her platformda anlatılmalıdır. 3.Belediyelerde görev yapan meslektaşlar meslek örgütleri üniversitelerce periyodik olarak hizmet içi eğitime tabii tutulmalıdır.

12 BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Sonuç: 1.Dünyada (FAO/WHO Technical Raport Serias) ile “Gıda Kontrolü ve Veteriner Halk Sağlığı Örgütü” nün kurulması ve etkinleştirilmesi tavsiye edilmektedir. 2.AB de(178/2002/EC) konsey tüzüğü, hijyen paketleri(854/2004,853/2004 ) ile “resmi veteriner hekim” çalıştırılması mecburidir. 3.Ülkemizde uluslararası cenevre anlaşması pay pas yapılarak 1985 de Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve taşra örgütü kaldırılmış, günümüzde ise belediyelerde veteriner hekimlik hizmetleri isteğe bağlı bırakılmıştır.

13 BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Beni Dinlediğiniz için teşekkür ederim …


"BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Sunan: Hüseyin DEDE Uzman Veteriner Hekim Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları