Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEP TAHSİN TEMİZER SİLVAN R.A.M. MÜDÜRÜ. BEP ‘in Tanımı Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı : Her bir engelli çocuk için yazılı olarak, bireyin bağlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEP TAHSİN TEMİZER SİLVAN R.A.M. MÜDÜRÜ. BEP ‘in Tanımı Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı : Her bir engelli çocuk için yazılı olarak, bireyin bağlı."— Sunum transkripti:

1 BEP TAHSİN TEMİZER SİLVAN R.A.M. MÜDÜRÜ

2 BEP ‘in Tanımı Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı : Her bir engelli çocuk için yazılı olarak, bireyin bağlı olduğu eğitim kurumunda oluşturulan birim tarafından geliştirilmiş olan ve engelli çocukların, öğretmenlerin, ana babaların özel ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan özel eğitim programlarıdır. Her bir engelli çocuk için yazılı olarak, bireyin bağlı olduğu eğitim kurumunda oluşturulan birim tarafından geliştirilmiş olan ve engelli çocukların, öğretmenlerin, ana babaların özel ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan özel eğitim programlarıdır.

3 Özel gereksinimli bireyi; eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere DİSİPLİN ALANI Öz bakım Akademik İletişim Motor Hayat Bilgisi Toplumsal Uyum Sosyal Beceriler Müzik Resim EĞİTİM ORTAMI Kaynaştırma Özel Eğitim Sınıfı Özel Eğitim Okulu Hastane okulları DESTEK HİZMETLER Kaynak Oda Sınıf İçi Destek Dil ve Konuşma Terapisi Fizyoterapi Ulaşım Aile Eğitimi Evde Eğitim En üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır.

4  Bedensel,  Toplumsal,  Duyuşsal,  Bilişsel,  Dil İletişim gibi alanları içermelidir.

5 BEP NE DEĞİLDİR ?  Bireysel çalışma kâğıtları değildir.  Yalnızca öğretmeni ilgilendiren bir çalışma programı değildir.  Sınıfta problem olarak görülen öğrenciden kurtulma aracı değildir.  Bireyi özel olarak etiketleyen bir karar dosyası değildir.  Öğrencinin yalnız akademik performansıyla ilgilenen bir gelişim yada kayıt tablosu değildir.  Öğretmene ve aileye ek yükler getiren bir ekonomi programı değildir  Öğrenciye yapabildiklerinden daha fazla ödev- çalışmayı zorunlu hale getiren bir ev ödevi-çalışma programı değildir.

6 NEDEN BEP ?

7 ÇAĞDAŞLIK FIRSAT EŞİTLİĞİ DEMOKRASİ BİREYSEL FARKLILIKLAR

8 Bireysel gereksinimlerini dikkate alarak planlama ve uygulama. Sunulan hizmetlerden en üst düzeyde yararlanma BEP

9 BEP’İN YARARLARI  Bireye uygun eğitim hizmetlerinin sunulması,  Bireye uygun ve gerçekçi amaçların belirlenmesi,  Bu amaçlarının karşılanıp karşılanmadığını ortaya koymak olarak sıralanabilir.

10 BEP GELİŞTİRME BİRİMİ Kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, b) Bir rehber öğretmen, c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni, d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, e) Öğrencinin velisi, f) Öğrenci, olmak üzere bu kişilerden oluşur.

11 BEP FORMU

12 BEP NASIL HAZIRLANIR ? 1. Kaba değerlendirme yapılır. 2. Öğrencinin yapabildikleri, onun var olan performans düzeyidir. Bu BEP formuna işlenir. 3. Kaba değerlendirmede öğrencinin yapamadıkları ise bizim amaçlarımızı oluşturur. Bu beceri ve kavramlardan uzun ve kısa dönemli amaçlar belirlenir.

13 BEP NASIL HAZIRLANIR ? 4. Ölçüt belirlenir. 5. Tahmini süre belirlenir. 6. Sorumlu kişiler belirlenir. (bu daha çok ilgili hedefi öğretecek kişidir.) 7. Destek hizmetler ve diğer hedefler eklenir.

14 1. Kaba Değerlendirme  Kaba değerlendirme öğrencinin ilgili dersteki durumunu ölçen bir değerlendirme aracıdır. Nasıl uygulanır ?  Kaba değerlendirme formundaki kavram ve becerileri öğrencinin yapması istenir.  Hiçbir ipucu verilmez. Forma Eksi – ve ya artı koyulur.

15 Kaba Değerlendirmeye Örnek

16 2. Performans Düzeyi 1. Öğrencinin yapabildikleri, onun var olan performans düzeyidir.  Kaba değerlendirmede artı + koyduklarımızı bu bölüme yazarız.

17 Performans Düzeyi Örnek

18 Uygulama örneği  Selin, 12 yaşında bir kız öğrencidir. Selin Türkçe dersi kazanımlarında; Okumak için hazırlık yapar, Okuduğu kelimeleri doğru telâffuz eder. Selin Matematik dersi kazanımlarında

19 3. Uzun ve Kısa dönemli Amaçlar  Uzun dönemli amaçlar özelliğine göre tam bir öğrenme alanı olabileceği gibi bir kazanım da olabilir.  Kısa dönemli amaçlar ise öğrenciyi uzun dönemli amaca ulaştıracak alt amaçlardır.

20 K.D.A U.D.A

21 Uzun ve kısa dönemli amaçlara örnek. Uzun Dönemli Amaç 1. Selin yıl sonunda, Türkçe Dersinde, Dinleme kurallarını uygulama ile ilgili kazanımları bağımsız olarak yapar. Kısa dönemli Amaç 1.1. Dinlemek için hazırlık yapar. 1.2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 1.3. Görgü kurallarına uygun dinler.

22 4. Ölçüt Belirlenir  Ölçütler genel olarak 4/5 ve ya %80 gibi ifadelerle verilir. Bu ¾ de olabilir.  Özel eğitimde bir beceri tam olarak kazandırılır.

23 Uzun Dönemli Amaç 1. Selin yıl sonunda, Türkçe Dersinde, Dinleme kurallarını uygulama ile ilgili kazanımları bağımsız olarak yapar. Kısa dönemli Amaç Ölçüt 1.1. Dinlemek için hazırlık yapar. (%80) 1.2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. (%80) 1.3. Görgü kurallarına uygun dinler. (%80)

24 5. Tahmini süre belirlenir  Burada öğrencinin özelliğine göre amaç belirlendiği için zaman da öğrencinin öğrenme kapasitesine göre belirlenir.

25 Uzun Dönemli Amaç 1. Selin yıl sonunda, Türkçe Dersinde, Dinleme kurallarını uygulama ile ilgili kazanımları bağımsız olarak yapar. Kısa dönemli Amaç Ölçüt Başlama Bitiş Tarihi 1.1. Dinlemek için hazırlık yapar. (%80) 15.10.2008 – 15.11.2008 1.2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır (%80) 15.11.2008 – 15.12.2008 1.3. Görgü kurallarına uygun dinler. (%80) 15.12.2008 – 15.01. 2009

26 6.Sorumlu kişi belirlenir  İlgili uzun dönemli amacı gerçekleştirmek için öğrenciyle kimin ilgileneceğinin belirtildiği yerdir.

27 Uzun Dönemli Amaç 1. Selin yıl sonunda, Türkçe Dersinde, Dinleme kurallarını uygulama ile ilgili kazanımları bağımsız olarak yapar. Kısa dönemli Amaç Ölçüt Başlama Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi 1.1. Dinlemek için hazırlık yapar. (%80) 15.10.2008 – 15.11.2008 Türkçe Öğr. 1.2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır (%80) 15.11.2008 – 15.12.2008 1.3. Görgü kurallarına uygun dinler. (%80) 15.12.2008 – 15.01. 2009

28 7. Destek hizmetler ve diğer hedefler eklenir.  Odyoloji  Danışma Hizmetleri  Erken Tanımlama  Tıbbi Hizmetler  Uğraşı Terapisi  Anne-Baba Danışma Ve Eğitimi  Fiziksel Terapi  Psikolojik Hizmetler  Boş Zaman Etkinlikleri  Okul Sağlık Hizmetleri  Sosyal Çalışma Hizmetleri  Konuşma Patolojisi  Ulaşım  Evde eğitim

29


"BEP TAHSİN TEMİZER SİLVAN R.A.M. MÜDÜRÜ. BEP ‘in Tanımı Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı : Her bir engelli çocuk için yazılı olarak, bireyin bağlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları