Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Etkili Öğretim Modeli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Etkili Öğretim Modeli."— Sunum transkripti:

1 Etkili Öğretim Modeli

2 Bu model Slavin tarafından geliştirilmiştir. Etkili öğretim modeli
öğretim niteliği öğretim düzeyi teşvik zaman olmak üzere dört temel ilke üzerine odaklanmaktadır.

3 Öğretimin Niteliği Öğretimin niteliği: Slavin, öğretimin niteliğini, sunulan içeriğin öğrencinin ilgisini çekmesiyle, kolay öğrenilebilmesiyle ve içeriğin öğrenci tarafından anlamlandırılmasıyla ilişkilendirmiştir.

4 Öğretimin Niteliği İçeriğin anlamlandırılabilmesi için bilgiler düzenlenmiş biçimde sunulmalı, ön öğrenmelerle sunulan bilgiler ilişkilendirilmelidir. Derslerde modeller ve resimler gibi araçların kullanılmasıyla dersler daha canlı ve somut hale getirilmelidir. Öğrencilerin öğrenmelerine rehberlik edilerek onların daha kolay ve öğrenme işinden zevk alarak öğrenmeleri sağlanabilir. Öğrencilerin ne derece öğrendikleri belirlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

5 Öğretim düzeyini uygun hale getirme
Öğretim düzeyini uygun hale getirme: Bu ilke farklı tutum, beceri, öğrenme hızı ve güdülenmişlik düzeylerindeki öğrenciler için öğretim düzeyinin en uygun duruma getirilmesini ifade etmektedir. Grupla öğretimde, öğretimin bireyselleştirilmesi çeşitli sorunlara yol açabileceğinden öğretmen en uygun yolları uygulamak durumundadır

6 Teşvik Teşvik: Bu ilke öğretmenin öğrencilerde öğrenmeye karşı ilgi ve istek oluşturmasıyla ilgilidir. Bu amaçla öğrenilecek olan bilginin okul dışında nasıl kullanılabileceğini açıklamak, öğrencinin diğer ilgileriyle öğrenilecek olan bilgiyi ilişkilendirmek gibi yollar kullanılabilmektedir.

7 Zaman Zaman: Modele göre öğretime ayrılan zaman tek başına başarıyı etkilememektedir. Diğer bir deyişle daha fazla zaman harcamak her zaman öğrenmenin daha fazla olacağı anlamına gelmemektedir. Öğretime ayrılan zamanın etkili olabilmesinde öğretim hizmetinin niteliği, öğretim düzeyinin uygunluğu ve güdülenme düzeyinin yüksek olması gibi etmenler etkilidir.

8 Zaman Modele göre zaman iki faktöre bağlıdır. Bunlar öğretmen tarafından öğretmen için kullanılan zaman ve öğrencinin dikkatini vererek öğrenme için ayırdığı zamandır. Zaman faktörü hem kullanılan strateji ve yöntemlerden, hem sınıf yönetiminden, hem de disiplin sorunlarından etkilenmektedir.

9 Etkili öğretim modelini özetleyiniz
Etkili öğretim modelini özetleyiniz. Modelin hangi yaklaşımın özelliklerini taşıdığını tartışınız.


"Etkili Öğretim Modeli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları