Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

21. YÜZYıLDA YETKİN GENÇLİK İÇİN OKUL İÇİ VE OKUL DıŞı ÇÖZÜMLER Prof. Erhan Erkut, MEF Üniversitesi 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "21. YÜZYıLDA YETKİN GENÇLİK İÇİN OKUL İÇİ VE OKUL DıŞı ÇÖZÜMLER Prof. Erhan Erkut, MEF Üniversitesi 1."— Sunum transkripti:

1 21. YÜZYıLDA YETKİN GENÇLİK İÇİN OKUL İÇİ VE OKUL DıŞı ÇÖZÜMLER Prof. Erhan Erkut, MEF Üniversitesi 1

2 Kariyer Planlama Anahtarları  Varlıklar (Assets) Mal, mülk, yetkinlik, deneyim, bilgi, bağlantılar  Hedefler (Aspirations) Vizyon, hedefler, temel değerler, arzular  Piyasa Gerçekleri (Market Realities) Piyasanın değer verdiği şeyler The Startup of You (Hoffman, Casnocha) http://www.thestartupofyou.com/summary/ 2

3 Harita  21. yüzyıl yetkinlikleri neler?  Türk lise mezunları ne kadar yetkin/hazır?  Ne yapmalıyız? 3

4 21. Yüzyıl Yetkinlikleri (Market Realities)  İletişim  İşbirlikçi çalışma ve liderlik  Eleştirel düşünme ve problem çözme  Yaşamboyu öğrenme, özyönlendirme ve kişisel yönetim  Sosyal sorumluluk, kültürel, evrensel, çevre farkındalığı  Dijital çağ okuryazarlığı  Yaratıcılık ve inovasyon 4

5 21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi  “21 Yüzyıl Yetkinlikleri” ortak çalışma grubu (32 üye)  American Association of School Librarians, National Education Association, Lego, Microsoft, Pearson, ETS, İntel, HP, Dell, Apple, Crayola, Cisco, …  Öğrencilerin gelecekteki iş ve yaşamlarında başarılı olması için gerekli olan yetkinlik, bilgi ve deneyimler http://www.p21.org/our-work/p21-framework 5

6 Temel dersler ve 21. Yüzyıl Temaları  İngilizce, edebiyat, dünya dilleri, sanat, matematik, ekonomi, bilim, coğrafya, tarih ve yurttaşlık bilgileri  21 yüzyılın disiplinler arası temaları bu temel alanların içine yerleştirilmeli  Küresel bilinç  Finans, ekonomi, işletmecilik ve girişimcilik okuryazarlığı  Yurttaşlık okuryazarlığı  Sağlık okuryazarlığı  Çevre okuryazarlığı 6

7 Öğrenme ve İnovasyon Yetkinlikleri  Yaratıcılık ve inovasyon  Kritik düşünme ve problem çözme  İletişim ve işbirliği 7

8 Enformasyon, Medya ve Teknoloji Yetkinlikleri  Bilgi okuryazarlığı  Medya okuryazarlığı  Bilişim ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı 8

9 Yaşam ve Kariyer Yetkinlikleri  Esneklik ve uyum sağlayabilirlik  İnisyatif alma ve özyönlendirme  Sosyal ve kültürlerarası yetkinlikler  Üretkenlik ve hesap verebilirlik  Liderlik ve sorumluluk 9

10  Beklentileri anladık  Ne ölçüde karşılıyoruz?  K12  Üniversite 10

11 Türkiye  K12 eğitim kalitesi düşük ve trend negatif  Fırsat eşitliği yanılgısı ile sınavlara esir edilmiş gençlik  Beceri ve yetkinlikleri azgeliş(tiril)miş lise mezunları  “In Turkey pre-university education was never designed to produce free-thinking, truth-seeking, self-confident, and independent individuals with skills necessary for life-long professional success…”  Temel işini içerik nakli sanan 19. yüzyıldan kalma bir üniversite sistemi 11

12 Birçok Türk lise mezununun eksik olduğu alanlar 1. Hedef koyma 2. Zaman yönetimi 3. Planlama 4. İngilizce 5. İletişim (okuma, yazma, dinleme, konuşma) yetkinlikleri 6. Sunum teknikleri 7. Gurup calışması 8. Analiz ve sentez yetileri (ezber yerine) 9. Problem çözme yetileri (çoktan seçmeli yerine) 10. Uzun vadeli ödüllere odaklanma 11. Bilişim teknolojileri ile yakınlık (oyun, arkadaşlık siteleri ve mesajlaşma ile kısıtlı) 12

13 Birçok Türk lise mezununun eksik olduğu alanlar 12. Dikkat süresi 13. Uzun süreler icin konsantre olabilme 14. Araştırma yetkinlikleri (Google ile kısıtlı) 15. Bilgiye ve öğrenmeye değer verme 16. Arkadaşlara saygı (az) otoriteye saygı (fazla) 17. Ödüller için gereken fedakarlıkları yapma (oto. haketme) 18. Etik değerler (kopya ve fikri mülkiyet hırsızlığı) 19. Sosyal ve çevresel bilinç 20. Gerçek hayat deneyimi ve bilinci 21. Hoşgörü (fikir farklılıkları, yapıcı tartışma kapasitesi) 22. Uluslararası farkındalık (diğer ülke, kültür algısı – ön yargı, peşin hüküm) 13

14 Üniversite neden bu yetkinlik açığını kapatamıyor? 1. “Bu bizim işimiz değil” (içerik nakli saplantısı) 2. Yoğun akademik programlar 3. YÖK’ün yetkinlikler konusundaki bilinçsizliği 4. Üniversitelerin yetkinlik geliştirmede kapasite eksiği 5. Yetkinlik geliştirmenin maliyeti ve bütçeler 6. Yönetim kadrolarının inan(ma)mışlığı 7. Öğrencilerin/ailelerin talep etmemesi 8. Bilinçli öğrencilerin çözümü klüplerde araması 9. Kariyer ofisi/günü yanılgısı (profesyonel gelişim yerine) 10. İş dünyasının bu probleme seyirci kalması “Son şans” olan üniversite görevini yerine getirmiyor… 14

15 Mezun yetkinlikleri ile kurum beklentileri arasındaki uyumsuzluk  Kurumların kara bahtı  Çalışma dünyasına hazır olmaktan uzak bir havuzdan seçmek zorunda … seçme maliyetleri yüksek  Seçtiği elemanları geniş kapsamlı bir eğitimden geçirmek zorunda … eğitim maliyeti yüksek  Elemanları hazır olana kadar düşük performansa katlanmak zorunda … işgücü verimliliği düşük  Hazır hale getirdiği elemanları kaptırmamaya çalışmak zorunda … işgücü maliyeti yüksek 15

16 Çözüm?  Okul İçi  Okul Dışı 16

17 Çözüm? -- Okul İçi  Türkiye için “21 yüzyıl yetkinlikleri” çalışması (siz?)  Öğrenci odaklı aktif öğrenme teknikleri  Yetkinlik geliştirme İletişim, dinleme, grup çalışması, sunum teknikleri Zaman, stres, proje yönetimi, planlama Bilgiye ulaşım, teknoloji okuryazarlığı  Seminer, çalıştaylar, kamplar  Derslerin içine gömme (müfredat özür değil) Grup projeleri, sunumlar  Stajlar, değişimler 17

18 Dört bacaklı çözüm – üniversite  Birinci sınıfta zorunlu ders (re-programming)  Sektörel dersler, projeler, bitirme projesi (2, 3, 4)  Stajlar ve yarı zamanlı çalışma (Haz-1-2…)  Profesyonel gelişim (3-4) 18

19 Çözüm? -- Okul Dışı  Dört bacaklı çözümün ulusal versiyonu  Eğitim  MOOC + yerel  Canlı, webcast, banttan  Stajlar  Ulusal Profesyonel Gelişim Merkezi 19

20 Çözüm? -- Okul Dışı (Pilot)  Yetkin Gençler yetgen.mef.edu.tryetgen.mef.edu.tr  7 Cumartesi, 4 saat/hafta  Girişimcilik çerçevesinde  Kariyer planlama  Bilgi okuryazarlığı  Grup çalışması  Sunum teknikleri  Excel ile modelleme (2 hafta)  İş planı projesi 20

21 Çözüm? -- Okul Dışı  Anne – baba  Çocuk ile yakından ilgilenecek  Sınavlara değil yetkinliklere odaklanacak  Okul sonrası programlar (formal/informal)  Yaz kampları  Çok yönlülüğü destekleyecek (kitap, hobiler, …)  Her fırsatta çalışmasını destekleyecek (staj, part-time, …)  Üçgen kariyer plan modeli üzerinde birlikte düşünecek 21

22 Yazdım…  21. Yüzyıl Yetkinlikleri – SORUN http://www.erhanerkut.com/2015/03/21-yuzyil-yetkinlikleri-sorun/  21. Yüzyıl Yetkinlikleri – ÇÖZÜM? http://www.erhanerkut.com/2015/03/21-yuzyil-yetkinlikleri-cozum/  21. Yüzyıl Yetkinlikleri – İLK ADIM http://www.erhanerkut.com/2015/03/21-yuzyil-yetkinlikleri-ilk-adim/ 22

23 Erhan Erkut -- İletişim  Twitter: @ErhanErkut  E-mail:  erkute@mef.edu.tr  erhanerkut2000@gmail.com  Blog: www.erhanerkut.com 23


"21. YÜZYıLDA YETKİN GENÇLİK İÇİN OKUL İÇİ VE OKUL DıŞı ÇÖZÜMLER Prof. Erhan Erkut, MEF Üniversitesi 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları