Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM GRUBU MART AYI ÇALIŞMASI Fikri GÖZÜYUKARI Cevahir SALİHOĞLU Hakan DİNÇER Leyla KALELİ Ufuk ÖZKAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM GRUBU MART AYI ÇALIŞMASI Fikri GÖZÜYUKARI Cevahir SALİHOĞLU Hakan DİNÇER Leyla KALELİ Ufuk ÖZKAN."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM GRUBU MART AYI ÇALIŞMASI Fikri GÖZÜYUKARI Cevahir SALİHOĞLU Hakan DİNÇER Leyla KALELİ Ufuk ÖZKAN

2 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHAKKUK MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ 2009 Yılı Harcamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (sıra No:1) ile belirtilen serbest bırakma oranı ve ilkeleri dahilinde harcamaların yapılması ve takibi;

3  YOLLUKLAR Yurtiçi Geçici, Yurtdışı Geçici,Yurtiçi Sürekli Görev yollukları -Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımızda görev yapan Akademik ve İdari Personelin görevlendirme onaylarının Personel Dairesi Başkanlığından daire başkanlığına gelmesi -Başkanlığımıza gelen onay evrakı başkanlık kaydına geçmesi. -Kayıtlı olan onay evrakı başkanlığın havalesiyle tahakkuk şube müdürlüğüne gelmesi. -Onay evrakı şube müdürlüğünden tahakkuk şefliğine havale edilmesi

4 (bir ay içerisinde müracaatlarda geçici yolluk ödenir emeklilerde ise 6 aya)kadar müracaatlarda yolluk ödemesi yapılır. ilgilinin müracaatından sonra, onay da belirtilen görevlendirme masrafının ne şekilde ödeneceğine dair gerekli belgelerin, kişiden talep edilmesi. Onaya göre gerekli olan belgeler: -Taşıt Belgesi (Uçak,Otobus. vs.) -Kişinin doldurması gereken yolluk beyannamesi. -Bildirim Fişi. (bir ay içerisinde müracaatlarda geçici yolluk ödenir emeklilerde ise 6 aya)kadar müracaatlarda yolluk ödemesi yapılır. ilgilinin müracaatından sonra, onay da belirtilen görevlendirme masrafının ne şekilde ödeneceğine dair gerekli belgelerin, kişiden talep edilmesi. Onaya göre gerekli olan belgeler: -Taşıt Belgesi (Uçak,Otobus. vs.) -Kişinin doldurması gereken yolluk beyannamesi. -Bildirim Fişi.

5 Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra e-bütçe sistemi ile ödeme emri belgesi hazırlanarak, ilgili birimin tahakkuk düzenleyicisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmak üzere, tahakkuk çıktısı alınıp kontrolü yapılarak kayıtlı şekilde gönderilmesi. İmzadan gelen tahakkuk evrakı ve ekleri ayrışımı yapılarak,evrakların asılları ödenmek üzere tutanakla strateji geliştirme dairesi başkanlığına, suretleri ise harcama kaydı yapıldıktan sonra dosyasına kaldırılması. Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra e-bütçe sistemi ile ödeme emri belgesi hazırlanarak, ilgili birimin tahakkuk düzenleyicisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmak üzere, tahakkuk çıktısı alınıp kontrolü yapılarak kayıtlı şekilde gönderilmesi. İmzadan gelen tahakkuk evrakı ve ekleri ayrışımı yapılarak,evrakların asılları ödenmek üzere tutanakla strateji geliştirme dairesi başkanlığına, suretleri ise harcama kaydı yapıldıktan sonra dosyasına kaldırılması.

6  ELEKTRİK, SU ve DOĞALGAZ - Üniversitemiz Merkez ve Beytepe kampuslerine ait elekrik,su,doğalgaz faturaları üst yazı ekinde Yapı İşleri ve teknik Daire Başkanlığından Başkanlığımıza gelmesi. –Başkanlığımıza Gelen evraklar başkanlık kaydına geçmesi - Kayıtlı olan evraklar başkanlığın havalesiyle tahakkuk şube müdürlüğüne gelmesi - Evraklar şube müdürlüğünden tahakkuk şefliğine havale edilmesi

7 – harcamaların her bir faturasının bilgisayara (Abone no, Fatura no, KW hesabı ve tutarı ) yazılarak listelenmesi. - gerekli belgeler ( Fatura-Liste) tamamlandıktan sonra e-bütçe sistemi ile ödeme emri belgesi hazırlanarak, ilgili birimin tahakkuk düzenleyicisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmak üzere, tahakkuk çıktısı alınıp kontrolü yapılarak kayıtlı şekilde gönderilmesi. - İmzadan gelen tahakkuk evrakı ve ekleri ayrışımı yapılarak,evrakların asılları ödenmek üzere tutanakla strateji geliştirme dairesi başkanlığına, suretleri ise harcama kaydı yapıldıktan sonra dosyasına kaldırılması.

8  Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye, Basın İlan Kurumu - Üniversitemizin ilanlarıının Resmi gazete ve günlük gazetelerde ilan giderleri faturalarının Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Şefliğinden Daire Başkanlığımıza gelmesi. - Başkanlığımıza Gelen evraklar başkanlık kaydına geçmesi - Kayıtlı olan evraklar başkanlığın havalesiyle tahakkuk şube müdürlüğüne gelmesi - Evraklar şube müdürlüğünden tahakkuk şefliğine havale edilmesi

9 – Fatura miktarı onay evrakı ve harcama talimatı yazılarak imzalanmak üzere Başkanlığımıza gönderilmesi. - gerekli belgeler (onay,harcama talimatı, gazete ilan küpürü, fatura) tamamlandıktan sonra e- bütçe sistemi ile ödeme emri belgesi hazırlanarak, ilgili birimin tahakkuk düzenleyicisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmak üzere, tahakkuk çıktısı alınıp kontrolü yapılarak kayıtlı şekilde gönderilmesi. - İmzadan gelen tahakkuk evrakı ve ekleri ayrışımı yapılarak,evrakların asılları ödenmek üzere tutanakla strateji geliştirme dairesi başkanlığına, suretleri ise harcama kaydı yapıldıktan sonra dosyasına kaldırılması. – Fatura miktarı onay evrakı ve harcama talimatı yazılarak imzalanmak üzere Başkanlığımıza gönderilmesi. - gerekli belgeler (onay,harcama talimatı, gazete ilan küpürü, fatura) tamamlandıktan sonra e- bütçe sistemi ile ödeme emri belgesi hazırlanarak, ilgili birimin tahakkuk düzenleyicisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmak üzere, tahakkuk çıktısı alınıp kontrolü yapılarak kayıtlı şekilde gönderilmesi. - İmzadan gelen tahakkuk evrakı ve ekleri ayrışımı yapılarak,evrakların asılları ödenmek üzere tutanakla strateji geliştirme dairesi başkanlığına, suretleri ise harcama kaydı yapıldıktan sonra dosyasına kaldırılması.

10  Telefon faturalarının ödenmesi - Üniversitemiz Merkez ve Beytepe kampuslerine ait Telefon faturalarının Ankara İl Telekom Müdürlüğünden imza karşılığı elden alınması. -Faturalar Tahakkuk Şefliğine intikal edince ; zarfların açılması,Birimler bazında kontrol edilerek Resmi ve özel telefonların tek tek ayrışımı yapılarak üst yazı ile (liste ve fatura fotokopileri)bölümlere gönderilmesi. -Bölümlerden gelen yazımıza cevap olarak yapılan incelemede resmi ve özel görüşmeler ayrıştırılarak resmi görüşmelerin ödemesine ilişkin liste tahakkuk aşamasına getirilmesi

11 -gerekli belgeler (Bölümlerden gelen gelen resmi yazı,liste,telefon faturaları) tamamlandıktan sonra e-bütçe sistemi ile ödeme emri belgesi hazırlanarak, ilgili birimin tahakkuk düzenleyicisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmak üzere, tahakkuk çıktısı alınıp kontrolü yapılarak kayıtlı şekilde gönderilmesi. - İmzadan gelen tahakkuk evrakı ve ekleri ayrışımı yapılarak,evrakların asılları ödenmek üzere tutanakla strateji geliştirme dairesi başkanlığına, suretleri ise harcama kaydı yapıldıktan sonra dosyasına kaldırılması.

12 Sermaye Giderleri ve Satınalma Şube Müdürlüğü, Mal ve Hizmet Alımları Şube Müdürlüğünden gelen Bilgi formu ekindeki evrakların ve faturaların e-bütçe sistemi ile ödeme emri belgesi veya daha sonra ödeme emri belgesi hazırlanmak üzere muhasebe işlem fişi hazırlanarak, ilgili birimin tahakkuk düzenleyicisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmak üzere, tahakkuk çıktısı alınıp kontrolü yapılarak kayıtlı şekilde gönderilmesi. İmzadan gelen tahakkuk evrakı ve ekleri ayrışımı yapılarak,evrakların asılları ödenmek üzere tutanakla strateji geliştirme dairesi başkanlığına, suretleri ise harcama kaydı yapıldıktan sonra dosyasına kaldırılması.

13  Çeşitli Birimlerden gelen evrakların Başkanlığımız kanalı ile şefliğimize havale edilmesi, yapılan tetkik ve araştırmalar sonucuna istinaden bölümlere yazı ile cevap verilmesi. -Hacizler-Mahkeme Kararları-Kişi Alacakları (Hukuk Müşavirliği)

14  Üniversitemizin üyesi olduğu Uluslararası Kuruluşların üyelik aidatları Üniversitemizin üyesi olduğu Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU), Avrupa üniversiteler birliği konseyi (EUA), Dünya Enerji Konseyi yıllık üyelik aidatları.

15 - Üyesi olduğumuz kuruluşların üyelik faturaları Rektörlük Makamından Başkanlığımıza gelmesi - Başkanlığımıza Gelen üyelik evrakı başkanlık kaydına geçmesi - Kayıtlı olan üyelik evrakı başkanlığın havalesiyle tahakkuk şube müdürlüğüne gelmesi - üyelik evrakı şube müdürlüğünden tahakkuk şefliğine havale edilmesi - Üyelik aidatının ödenmesi ile ilgili onay evrakı yazılarak imzalanmak üzere Rektörlüğe gönderilmesi

16 - Onay evrakı imzalandıktan sonra günlük banka kuru alınır, e-bütçe sistemi ile ödeme emri belgesi hazırlanarak, ilgili birimin tahakkuk düzenleyicisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmak üzere, tahakkuk çıktısı alınıp kontrolü yapılarak kayıtlı şekilde gönderilmesi. - İmzadan gelen tahakkuk evrakı ve ekleri ayrışımı yapılarak,evrakların asılları ödenmek üzere tutanakla strateji geliştirme dairesi başkanlığına, suretleri ise harcama kaydı yapıldıktan sonra dosyasına kaldırılması.

17  TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ MEMURLARIN ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM, - Üniversitemiz resepsiyon ve kuruluş kutlamalarında yapılan harcamaların tutar faturası ve katılan kişi listesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi başkanlığından başkanlığımıza gelmesi. - Başkanlığımıza Gelen evraklar başkanlık kaydına geçmesi - Kayıtlı olan evraklar başkanlığın havalesiyle tahakkuk şube müdürlüğüne gelmesi - Evraklar şube müdürlüğünden tahakkuk şefliğine havale edilmesi

18 - Temsil ağırlama ve Memurların Öğle Yemeğine yardımı ile ilgili onay evrakı yazılarak imzalanmak üzere Başkanlığımıza gönderilmesi - Gerekli belgeler (onay- Fatura-Liste) tamamlandıktan sonra e-bütçe sistemi ile ödeme emri belgesi hazırlanarak, ilgili birimin tahakkuk düzenleyicisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmak üzere, tahakkuk çıktısı alınıp kontrolü yapılarak kayıtlı şekilde gönderilmesi. - İmzadan gelen tahakkuk evrakı ve ekleri ayrışımı yapılarak,evrakların asılları ödenmek üzere tutanakla strateji geliştirme dairesi başkanlığına, suretleri ise harcama kaydı yapıldıktan sonra dosyasına kaldırılması.

19 Te ş ekkür ederiz. Saygılarımızla


"EĞİTİM GRUBU MART AYI ÇALIŞMASI Fikri GÖZÜYUKARI Cevahir SALİHOĞLU Hakan DİNÇER Leyla KALELİ Ufuk ÖZKAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları