Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnfertilitede Tubal Faktör Ve Tedavisi Prof.Dr.Mine ÜNER Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnfertilitede Tubal Faktör Ve Tedavisi Prof.Dr.Mine ÜNER Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 İnfertilitede Tubal Faktör Ve Tedavisi Prof.Dr.Mine ÜNER Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

2

3 Sperm ve ovumu transportuna engel olan anatomik bozukluktur. Tubal ve peritoneal patoloji en sık görülen infertilite nedenidir. İnfertil çiftlerin yaklaşık %30-35’inde görülür. AmJObstetGynaecol 181:952,1999

4 Pelvik inflamasyon Septik abortus Rüptüre apandisit Tubal cerrahi Ektopik gebelik Endometriozis İnflam.barsak hastalıkları Cerrahi travma

5

6 PID; Tubal faktör ve ektopik gebelikte en önemli nedendir. 1.PID %10-12 2.PID %23-35 Tubal 3.PID %50-75 faktör AmJObstetGyneacol 138:880,1980 Sex Transm Dis 21:32,1994

7

8

9 Tıkanıklıkta doğruluk oranı düşük,açıklıkta ise yanlış verme oranı daha azdır. Yağlı veya sulu kontras maddenin gebelik oranını değiştirmediği gösterilmiştir. Radyology 241:53,2000

10

11

12

13 LAPAROSKOPİ HSG İki taraflı oklüs.Tek taralı oklüs.Oklüs(-) Total İki taraflı oklüs. 17 5 8 30 Tek taralı oklüs. 2 13 35 50 Oklüs(-) 0 7 62 69 Total 19 25 105 149 Medicina(Kaunas)44:439-48,2008

14

15

16 Transvaginal hidrolapaoskopi ve fertiloskopi tekniği: Posterior forniksten verres iğnesi ile 200 ml salin infüzyonu yapılır.Cul-de-sac, küçük kalibreli endoskopik aletle girilerek inceleme yapılır. Diğer taraftan intrauterin balon endoskop uygulanarak salpingoskopi yapılır. Fertiloskop,patolojinin net olarak tanımlanmadığı olgularda alternatiftir. Fakat faydaları netlik kazanmamıştır. Reprod Biomed Online 15:389,2007 J Gynecol Obstet Bio Reprod 37:179,2008 Hum Reprod 14:707,2009

17 ???? Normal, *fizik muayene, *ultrason veya *sonohisterosalpingografi ve *HSG’si olan, *düşük risk tubal faktörlü, *asemptomatik infartil kadınlarda, tedaviden önce endoskopik yöntemlerden birisi gerekli midir?

18

19 Tubal patoloji saptanan hastalarda klamidya PCR sunuçları Tubal faktör yok En az bir tüpte distal obstruk. En az bir tüpte proksimal obs. Klamidya negatif Hasta sayısı 35 6 7 % 77.5 66.7 100 Klamidya pozitif Hasta sayısı 10 3 0 % 22.5 33.3 Total 45(%100) 9(%100) 7(%100)

20

21 Onarım cerrahisi Tubal hasarın yeri ve derecesi cerrahi başarıyı etkileyen en önemli faktördür. Mikrocerrahi sonuçları,laparoskopik ve makro cerrahi sonuçlarından daha başarıldır. Mikrocerrahide gebelik oranı %47 Makrocerrahide gebelik oranı %22 J Reprod Med 51:177,2006

22 Onarım cerrahisi

23

24 Operasyondan önce HSG ile; Proksimal segmentler ve Sterilizasyon tipi,belirlenmelidir. Laparoskopi; Yapılan sterilizasyon bilinmiyorsa, Geniş tubal parçanın çıkarıldığından şüpheleniliyorsa, Pelvik patoloji göstergeleri varsa, laparoskopi yapılmalıdır. Fertil Steril 54:270,1990

25 Prognoz; Yaş İşlemin tipi Lokalizasyonu Onarılan tüpün uzunluğuna (En az 4 cm) bağlıdır.

26 İyi prognoz: Genç Halka veya klipsle sterilizasyon Diğer infertilite faktörleri yok Kötü prognoz: İleri yaş Koter ile sterilizasyon uygulanmış Ek infertilite faktörü var

27 İyi seçilmiş olgularda kümülatif gebelik %45-82 Ektopik gebelik riski; %1-7 İstmik-ampuler anastomoz İstmik-istmik anastomoz Fertil Steril 65:863,1996 Fertil Steril 72:1121,1999 Clin obstet Gynaecol 43:641,2000

28 Gomel,35 yaş altı sterilizasyon yapılmış olgularda reanastomozu takiben gebelik oranını %70 olarak bulmuştur, 35 yaş üstünde ise bu oran %55’e inmiştir. J Reprod Med 51:177-84,2006

29

30 Genç,distal tıkanıklılığı olan olgularda; 1.Seçenek Laparoskopik cerrahi (1-2 yılda gebe kalmaz ise IVF) İleri yaş ve önemli derecede distal tubal hastalığı olan olgularda; 1.Seçenek IVF’dir. Int J Fertil 33:107,1988 Int J Fertil 33:338,1988

31 Fimbrioplasti

32

33 Distal tubal patolojilerin laparoskopik tedavisi Gebelik oranı Adezyonların ayrılması %50 Distal tubal tıkanıklık Hafif %80 Orta %30 Ciddi %15 Fertil Steril 54:984,1990

34

35 Hidrosalpenksde; İmplantasyon için gerekli olan alfa v ve beta3 integrinin düşük eksprese edildiği gösterilmiştir. Hum Reprod 12:1393,1999 Hum Reprod 15:772,2000

36

37

38

39

40 İstmo-ampuller anastomoz

41

42 Salpingitis istmika nodosa

43 Proksimal tubal tıkanıklıkta tedavi: Mikrocerrahi ile; Segmental tüp rezeksiyonu+Reanastomoz İki taraflı tubal hastalık;Proksimal+Distal IVF Fertil Steril 71:785,1999

44 İnterstisyo-ampuller anastomoz Utero-ampuller implantasyon

45 Das ve ark,proksimal tubal tıkanıklıklarda yanlış pozitiflik yüksek olduğu için operasyon kararından önce tubal kateterizasyonu önermektedirler. Reprod Biomed Online 15:383,2007

46 Selektifsalpingografi; *Serviksden tubal ostiuma ulaştırılan kateterden verilen kontras maddenin oluşturduğu basınç ile lumende obstruksiyon yapan tıkacın atılması sağlanabilir. Fluroskopi,ultrason ve histeroskop ile yapılabilir. *Selektifsalpingografi,başarısız ise,lümendeki obstruksiyon klavuz tel yardımı ile yapılan tubal kanulasyon ile açılabilir. *Bu tekniklerle %80 açılma olabilir,fakat %30 tekrar kapanma söz konusudur. *Devam eden gebeli oranı %22.7 dir. Fertil Steril 71:785,1999

47

48

49

50


"İnfertilitede Tubal Faktör Ve Tedavisi Prof.Dr.Mine ÜNER Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları