Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Derin Yerleşimli Endometriozis Laparoskopik Yaklaşım Doç. Dr. Mert Göl Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Jinekolojik Endoskopik Cerrah (ESGE)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Derin Yerleşimli Endometriozis Laparoskopik Yaklaşım Doç. Dr. Mert Göl Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Jinekolojik Endoskopik Cerrah (ESGE)"— Sunum transkripti:

1 Derin Yerleşimli Endometriozis Laparoskopik Yaklaşım Doç. Dr. Mert Göl Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Jinekolojik Endoskopik Cerrah (ESGE)

2 Tanım ve Patogenez Endometrial bez ve stroma yapılarının peritoneal yüzeyde 5 mm > tutulum yapması Barsak, mesane, üreter tutulumu Müllerian artıklardan gelişen adenomyotik nodül Genelde RVS’da 1 cm ve üzeri nodül olarak karşımıza çıkar.

3 Tanım ve Patogenez Diğer Lezyonlar ile beraber (Oma, adezyon vb). Endometriozisi olan kadınların % 5 -12’de DİE Sadece tek başına % 10 Endometrioma % 50 Adezyon % 70 Peritoneal endometrioz % 60 Somigliana 2004.

4 Semptomlar Dismenore Disparoni (Derin Disparoni !!!!!!!) Ağrılı Defekasyon Kronik Pelvik Ağrı (Non siklik, non menstruel > 3 – 6 siklus Semptomların şiddeti ile DIE lezyon sayı ve yerleşimi arasında bağlantı yok.

5 TANI Jinekolojik Muayene Tanıyı koymada yetersiz !!!!!! Başarısızlık oranları % 65’lere kadar çıkabilir. Rektovaginal nodül % 43 palpe edilebilinir.!!!!!! Etkiliyen faktörler: Lezyon tipi İnfiltrasyon Derinliği Lezyonun hacmi Lezyonların lokalizasyonu

6 TANI Mesane ve Üreter Tutulumu MRI: Özellikle 2 cm altı mesane lezyonlarını tespit etmede etkili. TVUSG: 2 cm ve üzeri lezyonların tespitinde TVUSG yeterli. Sistoskopi: Mens sırasında tanı oranı yüksek. IVP: Üreter Tutulumu MR Ürografi: ETKİLİ

7 TANI GİS Tutulumu DİE olgularının % 50’sinde Rektum ve Sigmoid: % 75 – 80 olguda Kolonoskopi: Çoğunlukla negatif. Mukozal tutulum nadir. T.m şüphesinde uygula !!!! DCBE: Sigmoid tutulumu TVS: Özellik RVS nodül tespiti > MRI CT Kolonografi: DCBE den üstün.

8 DİE Cerrahisi GİS, Üreter, Mesane tutulumu ? Multidisipliner yaklaşım Konu ile ilgili cerrahide tecrübeli ekibin oluşturulması. Yeterli malzeme ve aletin Operasyon için temini. Hasta ile riskleri konuş.

9 DİE Cerrahisi Operasyon için yeterli zaman ayırın Double J rutin ??? Hidronefroz Evet Barsak Temizliği : Tıraşlama yöntemi veya küçük diskoid rezeksiyon da problem yok. Segmental rezeksiyonda gerekli !!!!!

10 DIE Cerrahisi Normal Anatomi restorasyonu yap !!! Güvenilir cerrahi için. Anatomik Cerrahi: Ne yaptığımı biliyorum Tesadüfi komplikasyonları önler.

11 DİE Cerrahisi Tekrarlanılabilirlik !!!!!! Cerrahiyi standardize et. Her cerrahi aşamanın bir amacı olmalı.

12 1. Aşama Ön Bölüm Uterus manipulasyonunu arttırmak için. Böylece yan bölümlere ulaşım kolaylaşır.

13 2. Aşama Lateral Bölüm Overlerin Mobilizasyonu,normal anatomi sağlanması Retoperitonel bölgeye giriş Posterior komponente geçiş için anatomik boşlukların hazırlanması

14 3. Aşama: Posterior Bölüm Rektovaginal septum Tıraşlama tekniği ve Diskoid Rezeksiyon? Barsak Rezeksiyonu ?

15 Rezeksiyon Yapalım ? Multifokal lezyonlar Diskoid rezeksiyon sonrası % 15 oranında geride mikroskopik lezyonların kalması. Barsak duvarının taktil kontrolünün yapılamaması. Büyük Nodülllerde yetersiz sütürasyon Tıraşlama sonrası % 20 oranında semptom rekürrensi.

16 Rezeksiyon Yapmayalım ? Mukoza tutulumu nadir. Semptomların düzeltilmesinde belirgin üstünlüğü yok ? Yüksek komplikasyon oranları (Fekal peritonit ve fistül) Aşağı rektum rezeksiyonlarında yüksek komplikasyon oranları.

17

18 DİE Cerrahisi Komplikasyonlar Fistül Mesane ve Rektum Açılması Nörolojik Komplikasyonlar Anastomoz kaçağı

19 DİE Cerrahisi Üriner Sistem Tutulumu Mesane tutulumunda rezeksiyon ve tek kat kapatma. Trigone lezyonu var ise radikaliteden kaçın Üreter tutulumu genelde extrensek bası. Üreter reanastomozunda stent ve sütür % 100 başarı oranları Ussia A. 2010

20 DİE Cerrahi Sonrası Cerrahi sonrası yeterli kanama kontrolü Rektal perforasyon kontrolü (Hava, Metilen mavisi). Üreter peristaltism ve bütünlüğünün kontrolü.

21 Nörolojik Komplikasyonlar Nörolojik komplikasyonlar açısından risk faktörleri Proximal utero-sakral ligament rezeksiyonu. Segmental barsak rezeksiyonu Lateral lezyonlar Kronik opere edilmemiş olgular

22 Nörolojik komplikasyonlar Post op. Üriner retansiyonu. Tekrar eden disuri Tekrar eden barsak semptomları Zedelenmeler genellikle tahmin edilemez. Radikalite ile organ koruyucu cerrahi dengesi iyi kurulmalı.

23

24 SONUÇ Kronik Ağrılı Defekasyon İmmobil Uterus Palpe Edilen DIE nodül Bilateral endometrioma REFERE MERKEZ ?

25 SONUÇ DIE cerrahisinde hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın yüksek komplikasyon oranları !!!! Dehisens, Fistül, Stenoz, kanama, enfeksiyon, barsak ve mesane disfonksiyonu, ateş v.b

26 SONUÇ Barsak tutulumu hangi düzeyde ? Cerrahi işlemi kim yapacak ? Nasıl bir cerrahi yapacağız ?

27 SONUÇ Sinir Tutulumu ? Üriner sistem problemleri – Uzun süreli kateter ? Sinir Koruyucu cerrahi ? Mümkünmü ? Koninckx (2012) > Nerve Sparing is an Illusion

28 SONUÇ Semptom var ise cerrahi yap !!!!! Semptomlar spesifik değil o yüzden barsak semptomları olan her hastada barsak tutulumundan şüphelenilmeli !!!!! Barsak rezeksiyonu olabildiğince az. Lümen daralması, multifokal lezyonlar, nodulektomi sonrası geniş defekt yok ise.

29 SONUÇ Barsak rezeksiyonu ve tıraşlama yöntemleri birbirini tamalayıcı operasyonlar, yarışan değil !!!! Her iki teknik içinde ileri merkezlerde, çok tecrübeli cerrahlar ve multidisipliner yaklaşım gerekmekte. www.facebook.com/jinekolojik laparoskopi www.facebook.com/jinekolojik

30


"Derin Yerleşimli Endometriozis Laparoskopik Yaklaşım Doç. Dr. Mert Göl Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Jinekolojik Endoskopik Cerrah (ESGE)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları