Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6-19 Nisan 2015 İ NTERNET HAFTASI Damla KÖSE 319 Zeynep DÖLEK 445 5/H.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6-19 Nisan 2015 İ NTERNET HAFTASI Damla KÖSE 319 Zeynep DÖLEK 445 5/H."— Sunum transkripti:

1 6-19 Nisan 2015 İ NTERNET HAFTASI Damla KÖSE 319 Zeynep DÖLEK 445 5/H

2 İ Ç İ NDEK İ LER İ nternet haftasının amacı/önemi. İ nternet haftası etkinlikleri ( İ zmir) 2015 İ nternet haftası ile ilgili şiir/yazı İ nternet ile ilgili karikatür/açıklamaları Kaynakça

3 İ NTERNET HAFTASI AMACI/ÖNEM İ  AMACI: İ nternet haftasının amacı insanların interneti amacına uygun olarak bilinçli bir şekilde kullanmalarıdır. Günümüz; bilgi ça ğ ı, bilgi ça ğ ının en önemli bileşenleri de elbette bilişim teknolojileri, bunun da olmazsa olmazı internettir. Bu sanal deryada bilgiye ulaşmak çok kolaydır. Önemli olan do ğ ru bilgiyi almak ve amacımız do ğ rultusunda kullanmaktır. İ nternetle birlikte bilginin paylaşımı kolaylaşmıştır. Proje üretme ve tüm dünyadaki gelişmeleri kısa sürede takip edebiliyoruz. İ nternet ba ğ ımlısı olmadan güvenli bir şekilde kullanmak elzemdir. İ nternet ba ğ ımlısı  ÖNEM İ : Organize sanayi bölgesinde İ nternet evi açılması. Burada amaç KOBI’lerin yo ğ un oldu ğ u bir merkezde, bir pilot proje olarak İ nternet kültürünü yaymak ve ticaret için kullanmaktır. * Kültürel Mirası İ nternete Taşı ! Kurumlar ve sivil örgütler olarak, kültürel mirasımızı, çok kültürlü, çok sesli yapımızı İ nternete aktaralım. Buna ulusal boyutta tanıtıma da ekliyelim. Bireyler olarak da kendi kültürel birikimimizi, mesleki deneyimlerimizi, bireysel meraklarımızı internete taşıyalım.

4 İ NTERNET HAFTASI İ LE İ LG İ L İ Ş İİ R Bilim ve Teknoloji Her do ğ al olayda,insan ürpermiş, Bütün dikkatini,onlara vermiş; Aylarca,yıllarca; hep irdelemiş Buldu ğ u sonuçtan,bilgi derlemiş. Bilgiler,zamanla Bilim olmuşlar, Bütün insanlı ğ a,ışık tutmuşlar; Her kuşak,kendinden,bir şey katmışlar Uygarlı ğ a,sa ğ lam temel atmışlar. Teknoloji,ilmin,hizmet aracı, Zamandan kazanır,her kullanıcı; Do ğ ru kullananın,başının tacı Hedefe varmanın,teknik ilacı. Yeni kuşaklara,tez ö ğ retelim, B İ LG İ ÇA Ğ I dayız,bunu bilelim; Aziz yurdumuzu,hep yüceltelim Ça ğ daş uygarlı ğ a,tez erişelim..

5 İ NTERNET HAFTASI İ LE İ LG İ L İ YAZI Ülkemizde internet kullanımı %50'ye yakındır. KOB İ 'ler ve kırsal kesimde, kamu hizmetlerin kullanımında ciddi düşüklük söz konusu. Sayısal bölünmenin önlenmesi, Kamu İ nternet Erişim Merkezlerin (K İ EM) kullanımı gibi uygulamaların tartışılması, çeşitli sektörlere yönelik Ulusal Politikaları, internet ve temsil etti ğ i teknolojileri Türkiye gündemine yerleştirmeye yönelik çabalara öncelik vermek istiyoruz.

6 İ NTERNET HAFTASI İ LE İ LG İ L İ KAR İ KATÜR  Bence burada her şeyi gerçek sanmış derim..

7 KAYNAKÇA  http://www.forumdas.com/konu/bilim-ve-teknoloji- haftasi-ile-ilgili-kisa-siirler.220727/ http://www.forumdas.com/konu/bilim-ve-teknoloji- haftasi-ile-ilgili-kisa-siirler.220727/  http://internethaftasi.org.tr/hafta13/aktif_katilim_ca grisi.php http://internethaftasi.org.tr/hafta13/aktif_katilim_ca grisi.php  http://egitimedair.net/e%C4%9Fitim- %C3%B6%C4%9Fretim/1966-internet-haftasi http://egitimedair.net/e%C4%9Fitim- %C3%B6%C4%9Fretim/1966-internet-haftasi  http://www.atauniv.com/genel/internet-haftasi.html http://www.atauniv.com/genel/internet-haftasi.html


"6-19 Nisan 2015 İ NTERNET HAFTASI Damla KÖSE 319 Zeynep DÖLEK 445 5/H." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları