Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finans Yönetimi Örnek Sorular. Soru 1 XY Ekonominin Durumu Olasılık (p)Getiri (E(r))Ekonominin Durumu Olasılık (p)Getiri (E(r)) Durgun0,25-0,10Durgun0,250,13.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finans Yönetimi Örnek Sorular. Soru 1 XY Ekonominin Durumu Olasılık (p)Getiri (E(r))Ekonominin Durumu Olasılık (p)Getiri (E(r)) Durgun0,25-0,10Durgun0,250,13."— Sunum transkripti:

1 Finans Yönetimi Örnek Sorular

2 Soru 1 XY Ekonominin Durumu Olasılık (p)Getiri (E(r))Ekonominin Durumu Olasılık (p)Getiri (E(r)) Durgun0,25-0,10Durgun0,250,13 Normal0,550,25Normal0,550,20 İ yi0,200,50 İ yi0,200,25 X ve Y hisse senetlerinden hangisine yatırım yapmayı tercih edersiniz?

3 Soru 2 X A. Ş.’nin nakit dönü ş süresi 50 gün, alacak devir hızı 8 ve ticari borçlar devir hızı 10 ise; a) Firmanın stok devir hızı kaçtır? b) E ğ er kredili satı ş lar 11.290 TL ise, ticari alacaklar hesabının tutarı kaçtır?

4 SORU 3 X A. Ş.’nin bazı bilgileri a ş a ğ ıdaki gibidir; Cari kredili satı ş lar tutarı: 13.700 TL Tahsil süresi: 2 ay Firmanın getiri oranı: %20 Ş irket sektördeki a ş ırı rekabet sebebiyle 3/10 net 30 politikasını uygulamayı dü ş ünmektedir. Mü ş terilerin %35’inin bu durumdan yararlanabilece ğ i ve tahsil süresinin 45 güne dü ş ece ğ i tahmin edilmektedir. Politika uygulanmalı mıdır?

5 SORU 4 X A. Ş. geçen yıl 30 gün vadeli kredi politikası uygulayarak 5.425 TL’lik satı ş yapmı ş tır. E ğ er vadeyi 60 güne çıkarırsa, satı ş ların %25 oranında artaca ğ ını tahmin etmektedir. Ek satı ş larda ödenmeme riskinin %4 olaca ğ ı, brüt kar marjının %30 olaca ğ ı ve sermaye maliyetinin %24 olaca ğ ı tahminlenmektedir. Firmanın vadeyi 60 güne çıkarması uygun mudur?

6 SORU 5 İş letmenin gelecek dönemde ihtiyaç duydu ğ u (satın alaca ğ ı) mal miktarı 20.000 adettir. Her bir sipari ş in gerektirdi ğ i satın alma gideri ise 10.000 TL’dir. Malın birim alı ş fiyatı 1.000 TL olup, stok bulundurmanın gerektirece ğ i giderler stok alı ş fiyatının %10’u olarak tahmin edilmektedir. Bu i ş letmede, toplam stok giderlerini minimum yapacak ekonomik sipari ş miktarını, bunun için yılda kaç kez sipari ş verilmesi gerekti ğ ini ve kaç günde bir sipari ş verilmesi gerekti ğ ini hesaplayınız. Bu durumda toplam stok giderlerinin ne olaca ğ ını bulunuz.


"Finans Yönetimi Örnek Sorular. Soru 1 XY Ekonominin Durumu Olasılık (p)Getiri (E(r))Ekonominin Durumu Olasılık (p)Getiri (E(r)) Durgun0,25-0,10Durgun0,250,13." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları