Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalışma Sermayesi Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalışma Sermayesi Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Çalışma Sermayesi Yönetimi
19. BÖLÜM Çalışma Sermayesi Yönetimi Chapter 1 Learning Objectives 1. Give examples of the investment and financing decisions that financial managers make. 2. Distinguish between real and financial assets. 3. Cite some of the advantages and disadvantages of organizing a business as a corporation. 4. Describe the responsibilities of the CFO, treasurer, and controller. 5. Explain why maximizing market value is the logical financial goal of the corporation. 6. Explain why value maximization is not inconsistent with ethical behavior. 7. Explain how corporations mitigate conflicts and encourage cooperative behavior. McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

2 Çalışma Sermayesi Yönetimi
Şu ana kadarki kısımlara hep uzun vadeli sermaye planlaması üzerine konuştuk. Çünki yatırımlar uzun vadeli sürece tabidir. Buna rağmen nakit akışının zamanlaması da önemlidir. Uzun vadede yatırı karlı gözükse de, yeteri kadar likit varlıklar yoksa, kısa vadeli borçlar şirketi iflasa götürebilir. Chapter 19 Outline Short Term Planning 3 Strategies 3 Considerations The Importance of Liquidity Net Working Capital Current Assets Current Liabilities The Cash Conversion Cycle The Working Capital Trade-off Cash Budgeting Sources of Cash Uses of Cash The Cash Balance Sources of Short-Term Financing 19-

3 Çalışma Sermayesi Yönetimi
Çalışma Sermayesi Yönetimi dönen varlıkların ve kısa vadeli borçların yönetilmesine odaklanır. Bu bölüm bazı çalişma sermayesi yönetim stratejilerini inceliyor ve kısa vadeli finans planlamalarını daha iyi anlamamızı sağlıyor. Chapter 19 Outline Short Term Planning 3 Strategies 3 Considerations The Importance of Liquidity Net Working Capital Current Assets Current Liabilities The Cash Conversion Cycle The Working Capital Trade-off Cash Budgeting Sources of Cash Uses of Cash The Cash Balance Sources of Short-Term Financing 19-

4 Çalışma Sermayesi Yönetimi
Bu bölüm aşağıdakileri öğretir: Firmanın neden net çalışma sermayesine yatırım yapma gereksinimi duyduğunu anlama. Uzun vadeli finansman politikasının, kısa vadeli finansman gereksinimini nasıl etkilediğini gösterme. Bir firmanın nakit kaynaklarını ve kullanımlarını izleme ve kısa vadeli borçlanma gereksinimini değerlendirme. Firmanın nakit gereksinimini karşılayan kısa vadeli bir finansman planı geliştirme. 9-

5 Çalışma Sermayesi Net Çalışma Sermayesi = Dönen V - KV Borçlar
Dönen Varlıklar Kasa+Mevduatlar (Vadeli+Vadesiz) Ticari Alacaklar Tüketici Kredisi Stoklar Pazarlanabilir Menkul Kıymetler Finansman Bonosu Kısa Vadeli Hazine Bonosu Kısa Vadeli Borçlar Kısa Vadeli Banka Borçları Ticari Borçlar Remember: Net working capital = (current assets – current liabilities) 19-

6 Çalışma Sermayesi: Örnek
Eğer dönen varlıklarda $170,000‘lık artış ve kısa vadeli borçlarda $60,000‘lık düşüş olursa, net çalışma sermayesi nasıl etkilenir? ∆ NÇS = ∆ Dönen Varlıklar - ∆ Kısa Vadeli Borçlar ∆ NÇS = 170,000 - (-60,000) = $230,000 19-

7 Nakde Dönüşme Döngüsü Firmalar genelde pozitif net çalışma sermayesine sahiptirler. Ama neden çalışma sermayesine ihtiyaç vardır? Nakit Net Working Capital – Current assets minus current liabilities. Often called working capital. Alacaklar Hammadeler Mamul Mallar 19-

8 Nakde Dönüşme Döngüsü Nakde Dönüş Süresi = Stoklama Süresi +
Alacaklar süresi Stoklama süresi Ticari Borçlar Süresi Nakde Dönüşme Süresi Hammamde Alındı Hammamde için ödeme yapıldı Mamul urun satıldı Satışlardan oluşan alacaklar tahsil edildi Cash Conversion Cycle – Period between firm’s payment for materials and collection on its sales. The longer the production process, the more cash the firm must keep tied up in inventories. The longer it takes customers to pay their bills, the higher the value of accounts receivable. If a firm can delay paying for its own materials, it may reduce the amount of cash it needs. i.e. Accounts payable reduce net working capital. Nakde Dönüş Süresi = Stoklama Süresi + Alacaklar Süresi - Ticari Borçlar Süresi 19-

9 Faydalı Finansal Oranlar
19-

10 Nakde Dönüşme Döngüsü Nakde Dönüs Süresi = 70.42 gün
Ortalama stok miktarı: $3 milyon Ortalama ticari borçlar: $1.5 milyon Ticari alacaklar süresi: 40 gün Satılan malların maliyeti: $18 milyon Nakde Dönüş Süresi = Stoklama Süresi + Alacaklar Süresi - Ticari Borçlar Süresi Nakde Dönüş Süresi = 3 milyon 18 milyon/365 + 40 - 1.5 milyon Nakde Dönüs Süresi = gün 19-

11 Çalışma Sermayesi Problemi
Firma ticari kredilerini ve stoklama politikalarını değiştirerek/iyileştirerek çalışma sermayesini aktif şekilde yönetebilir. Elde Tutma Maliyeti Sermayenin fırsat maliyeti dahil, dönen varlıkları elde tutmanın maliyetleri Stok, depo masrafı, sigorta, faiz Yetersizlik maliyeti Dönen varlıkların yetersizliğinden kaynaklanan maliyetler. Stok eksikliğinden kaybedilen satışlar, ekstra borç, müşteriyi kötü etkileyecek ticari kredi azaltması Working capital can be managed; it is not set in stone. Example: accounts receivable are affected by the terms of credit the firm offers to its customers. Example: The cost of the firm’s investment in receivables is the interest that could have been earned if customers paid their bills earlier. Carrying Costs – Costs of maintaining current assets, including opportunity cost of capital. Shortage Costs – Costs incurred from shortages in current assets. 19-

12 Çalışma Sermayesinin Değişmesi
Bu işlemler nakit ve net çalışma sermayesini nasıl etkiler? Firma dolaşımdaki HS’lerini geri satınalıyor. Hem nakit, hem de NÇS azalır. Firma elindeki nakit para ile hammamde alır. Nakit azalır, ama NÇŞ değişmez. Firma uzun vadeli tahvil satar ve tahsil edilen parayı banka hesabına yatırır. Hem nakit, hem de NÇS artar. 19-

13 Uzun Vadeli vs Kısa Vadeli Planlama
Uzun Vadeli Finans Düzeyi Uzun Vadeli Finans Düzeyi Toplam Varlık Toplam Varlık Relaxed Strategy – The firm has a permanent short-term cash surplus. This surplus will likely be invested in marketable securities. Middle-of-the-road Policy – The firm has spare cash that it can lend out during the part of the year when capital requirements are low; the firm can borrow during the rest of the year when capital requirements are higher. Restrictive Policy – The firm has a permanent need for short-term borrowing. Toplam Varlık Uzun Vadeli Finans Düzeyi 19-

14 Çalışma Sermayesi Planlaması
Kısa ve uzun vadeli finansman kararları verırken, yöneticiler genelde şu üç hususa dikkat ederler: Vade eşleştirme: Varlıkların ve borçların vadelerinin eşleştirilmesi Uzun vadeli varlıklar uzun vadeli borçla, kısa vadeli borçlar kısa vadeli borçla finanse edilir. Devamlı çalışma sermayesi ihtiyacı: Çoğu firmanın devamlılık gösteren NÇS’i vardır, yani NÇS>0. NÇS devamlı yatırım olduğu için uzun vadeli kaynaklarla finanse edilir. Nakit fazlasının rahatlığı: Uzun vadeli finansman fazlası ile sürekli kısa vadede nakit fazlası (borç veren) konumunda olmak rahatlık sağlar. 19-

15 Nakit Bütçesi 3 Adımda Nakit Bütçesi Hazırlama:
Nakit kaynaklarını tahmin et. Satış (3 aylık) tahmini yap. Ticari alacakların ortalama tahsil süresine bakarak nakit akışını tahmin et. Nakit harcamalarını tahmin et. Ticari borçların ödemenme süresi İşcilik, yönetim ve diğer giderlerin ödemeleri Sermaye harcamaları Vergi, faiz ve kar payı ödemeleri Nakit Bakiyesini hesapla: Firmanın nakit fazlası mı, açık mı verdiğini hesapla. 19-

16 Nakit Kaynakları - Dönem Sonu Alacaklar Miktarı =
Dönem Başı Alacaklar Miktarı + Satışlar - Tahsil edilen miktar Örnek: 2013 Yılı Başı Alacaklar: $5,000 2013 Yılı Satış Tahmini: $19,000 2013 Yılı Tahsil edilen alacaklar: $20,000 2013 Yılı Sonu Alacaklar = 5, , ,000 = 4,000 19-

17 Nakit Bakiyesi Bu hesaplar gelecek nakit bakiyesi hakkında sadece bir tahmindir. Daha detaylı analiz için senaryo analizi yapılmaldır. 19-

18 Kısa Vadeli Finansman Kaynakları
Banka Borcu Kredi Limiti: Yenilenebilir kredi anlaşması Teminatlı borçlar: Ticari alacak finansmanı Stok finansmanı Finansman Bonosu Ticari Kredi Line of credit – Agreement by a bank that a company may borrow at any time up to an established limit. Commercial Paper – Short-term unsecured notes issued by firms. Secured Debt – Debt that has first claim on specified collateral in the event of default. 19-


"Çalışma Sermayesi Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları