Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 19. BÖLÜM Çalışma Sermayesi Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 19. BÖLÜM Çalışma Sermayesi Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 19. BÖLÜM Çalışma Sermayesi Yönetimi

2 19-  Şu ana kadarki kısımlara hep uzun vadeli sermaye planlaması üzerine konuştuk.  Çünki yatırımlar uzun vadeli sürece tabidir.  Buna rağmen nakit akışının zamanlaması da önemlidir.  Uzun vadede yatırı karlı gözükse de, yeteri kadar likit varlıklar yoksa, kısa vadeli borçlar şirketi iflasa götürebilir.

3 19- Çalışma Sermayesi Yönetimi  Çalışma Sermayesi Yönetimi dönen varlıkların ve kısa vadeli borçların yönetilmesine odaklanır.  Bu bölüm bazı çalişma sermayesi yönetim stratejilerini inceliyor ve kısa vadeli finans planlamalarını daha iyi anlamamızı sağlıyor.

4 9- Bu bölüm aşağıdakileri öğretir:  Firmanın neden net çalışma sermayesine yatırım yapma gereksinimi duyduğunu anlama.  Uzun vadeli finansman politikasının, kısa vadeli finansman gereksinimini nasıl etkilediğini gösterme.  Bir firmanın nakit kaynaklarını ve kullanımlarını izleme ve kısa vadeli borçlanma gereksinimini değerlendirme.  Firmanın nakit gereksinimini karşılayan kısa vadeli bir finansman planı geliştirme. Çalışma Sermayesi Yönetimi

5 19- Çalışma Sermayesi  Net Çalışma Sermayesi = Dönen V - KV Borçlar  Dönen Varlıklar Kasa+Mevduatlar (Vadeli+Vadesiz) Ticari Alacaklar Tüketici Kredisi Stoklar Pazarlanabilir Menkul Kıymetler –Finansman Bonosu –Kısa Vadeli Hazine Bonosu  Kısa Vadeli Borçlar Kısa Vadeli Banka Borçları Ticari Borçlar

6 19- Çalışma Sermayesi: Örnek Eğer dönen varlıklarda $170,000‘lık artış ve kısa vadeli borçlarda $60,000‘lık düşüş olursa, net çalışma sermayesi nasıl etkilenir? ∆ NÇS = ∆ Dönen Varlıklar - ∆ Kısa Vadeli Borçlar ∆ NÇS = 170,000 - (-60,000) = $230,000

7 19- Nakde Dönüşme Döngüsü Firmalar genelde pozitif net çalışma sermayesine sahiptirler. Ama neden çalışma sermayesine ihtiyaç vardır? Nakit Hammadeler Mamul Mallar Alacaklar

8 19- Nakde Dönüşme Döngüsü Stoklama süresi Alacaklar süresi Ticari Borçlar Süresi Nakde Dönüşme Süresi Hammamde Alındı Hammamde için ödeme yapıldı Mamul urun satıldı Satışlardan oluşan alacaklar tahsil edildi Nakde Dönüş Süresi = Stoklama Süresi + Alacaklar Süresi - Ticari Borçlar Süresi

9 19- Faydalı Finansal Oranlar

10 19- Ortalama stok miktarı: $3 milyon Ortalama ticari borçlar: $1.5 milyon Ticari alacaklar süresi: 40 gün Satılan malların maliyeti: $18 milyon Nakde Dönüşme Döngüsü Nakde Dönüş Süresi = Stoklama Süresi + Alacaklar Süresi - Ticari Borçlar Süresi Nakde Dönüş Süresi = 3 milyon 18 milyon/365 +40- 1.5 milyon 18 milyon/365 Nakde Dönüs Süresi = 70.42 gün

11 19- Çalışma Sermayesi Problemi Firma ticari kredilerini ve stoklama politikalarını değiştirerek/iyileştirerek çalışma sermayesini aktif şekilde yönetebilir.  Elde Tutma Maliyeti  Sermayenin fırsat maliyeti dahil, dönen varlıkları elde tutmanın maliyetleri Stok, depo masrafı, sigorta, faiz  Yetersizlik maliyeti  Dönen varlıkların yetersizliğinden kaynaklanan maliyetler. Stok eksikliğinden kaybedilen satışlar, ekstra borç, müşteriyi kötü etkileyecek ticari kredi azaltması

12 19- Bu işlemler nakit ve net çalışma sermayesini nasıl etkiler?  Firma dolaşımdaki HS’lerini geri satınalıyor.  Hem nakit, hem de NÇS azalır.  Firma elindeki nakit para ile hammamde alır.  Nakit azalır, ama NÇŞ değişmez.  Firma uzun vadeli tahvil satar ve tahsil edilen parayı banka hesabına yatırır.  Hem nakit, hem de NÇS artar. Çalışma Sermayesinin Değişmesi

13 19- Uzun Vadeli vs Kısa Vadeli Planlama Uzun Vadeli Finans Düzeyi Toplam Varlık Uzun Vadeli Finans Düzeyi Toplam Varlık Uzun Vadeli Finans Düzeyi

14 19- Çalışma Sermayesi Planlaması Kısa ve uzun vadeli finansman kararları verırken, yöneticiler genelde şu üç hususa dikkat ederler:  Vade eşleştirme:  Varlıkların ve borçların vadelerinin eşleştirilmesi  Uzun vadeli varlıklar uzun vadeli borçla, kısa vadeli borçlar kısa vadeli borçla finanse edilir.  Devamlı çalışma sermayesi ihtiyacı:  Çoğu firmanın devamlılık gösteren NÇS’i vardır, yani NÇS>0.  NÇS devamlı yatırım olduğu için uzun vadeli kaynaklarla finanse edilir.  Nakit fazlasının rahatlığı:  Uzun vadeli finansman fazlası ile sürekli kısa vadede nakit fazlası (borç veren) konumunda olmak rahatlık sağlar.

15 19- Nakit Bütçesi  3 Adımda Nakit Bütçesi Hazırlama :  Nakit kaynaklarını tahmin et. Satış (3 aylık) tahmini yap. Ticari alacakların ortalama tahsil süresine bakarak nakit akışını tahmin et.  Nakit harcamalarını tahmin et. Ticari borçların ödemenme süresi İşcilik, yönetim ve diğer giderlerin ödemeleri Sermaye harcamaları Vergi, faiz ve kar payı ödemeleri  Nakit Bakiyesini hesapla: Firmanın nakit fazlası mı, açık mı verdiğini hesapla.

16 19- Nakit Kaynakları Dönem Sonu Alacaklar Miktarı = Dönem Başı Alacaklar Miktarı +Satışlar - Tahsil edilen miktar Örnek: 2013 Yılı Başı Alacaklar: $5,000 2013 Yılı Satış Tahmini: $19,000 2013 Yılı Tahsil edilen alacaklar: $20,000 2013 Yılı Sonu Alacaklar = 5,000 + 19,000 - 20,000 = 4,000

17 19- Nakit Bakiyesi  Bu hesaplar gelecek nakit bakiyesi hakkında sadece bir tahmindir.  Daha detaylı analiz için senaryo analizi yapılmaldır.

18 19- Kısa Vadeli Finansman Kaynakları  Banka Borcu  Kredi Limiti:  Yenilenebilir kredi anlaşması  Teminatlı borçlar:  Ticari alacak finansmanı  Stok finansmanı  Finansman Bonosu  Ticari Kredi


"McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 19. BÖLÜM Çalışma Sermayesi Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları