Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Slayt 0 ÖRN – 1 = BBN Tek tip saat üretimi yapan bir firmaya ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir; Sabit Maliyetler(F): 2.000.000 TL Birim Başı Değişken.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Slayt 0 ÖRN – 1 = BBN Tek tip saat üretimi yapan bir firmaya ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir; Sabit Maliyetler(F): 2.000.000 TL Birim Başı Değişken."— Sunum transkripti:

1 Slayt 0 ÖRN – 1 = BBN Tek tip saat üretimi yapan bir firmaya ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir; Sabit Maliyetler(F): TL Birim Başı Değişken Maliyet(V): 150 TL Birim Fiyat(P): 250 TL İşletmeye ait BBN’nı birim ve tutar olarak hesaplayınız, bulunan değerleri grafik üzerinde gösteriniz.

2 Slayt 1 ÖRNEK – 3 = BBN Bir şirketin sattığı tek bir ürün ile ilgili veriler şöyledir; şirketin özsermayesi TL, toplam sabit maliyet TL, birim satış fiyatı 120 TL, birim değişken gider 40 TL’dir. Şirket özsermayesi üzerinden % 20 kar hedefi koyduğuna göre; ■ Şirketin kara geçiş noktasındaki satış miktarı ve satış tutarını (TL) hesaplayınız. ■ Yukarıdaki verilere göre “Başabaş Noktası’nın” grafiğini çiziniz.

3 Slayt 2 ÖRNEK – 4 = BBN Sabit maliyetleri 2000 TL, birim satış fiyatı 200 TL, birim değişken gideri 100 TL ve toplam satış geliri 6000 TL olan X A.Ş’nin güvenlik marjını tutar ve oran olarak hesaplayınız.

4 Slayt 3 ÖRNEK – 5 Aynı sektörde faaliyet gösteren X, Y, Z firmalarının sabit maliyetleri sırasıyla TL, TL ve TL’dir. Ürettikleri ürünün satış fiyatı 4 TL ve her firma için birim başı değişken gider sırasıyla, “2,4”, “3”, ve “2” TL olmaktadır birimlik satış düzeyinde firmaların ÇKD’lerini hesaplayınız.

5 Slayt 4 ■ ÇKDX = (4-2,4)/( x(4-2,4) ) = 1,45 ■ ÇKDY = 1,33 ■ ÇKDZ = 1,6 olur. Not: Satışlardaki değişme X firmasının karında 1,45, Y firmasında 1,33, Z firmasında 1,6 katlık bir değişmeye neden olmaktadır. Ç.K.D. = Q (P – V) Q (P – V) - F ÖRNEK – 5 = ÇÖZÜM

6 Slayt 5 ÖRNEK – 6 A işletmesinin TL’lik satış düzeyindeki FVÖK’ı TL’dir. İşletmenin sabit giderleri TL ve değişken giderler toplamı ise satışların %60’ı kadardır. İşletmenin satışlarında meydana gelecek % 20’lik bir artışın FVÖK’a etkisini gösteriniz.

7 Slayt 6 Ç.K.D = Satışlar – Değişken Gid. Top. / FVÖK Ç.K.D. = – / Ç.K.D. = 2 ÖRNEK – 6 = ÇÖZÜM SATIŞLARDA %20 FVÖK %40

8 Slayt 7 ÖRNEK – 6 = ÇÖZÜM 1.DURUM2.DURUMDeğişim Satışlar %20 Değişken Giderler % %20 Sabit Giderler Toplam Maliyet %15 FVÖK %40

9 Slayt 8 ÖRNEK – 7 ■ TL özsermaye ve %40 faizle sağlanan TL borçlanma sermayesi (dış kaynak) kullanan bir şirketin, F.V.Ö.K.’ı TL’dir. Bu şirketin yabancı kaynak kullanması sonucu F.V.Ö.K.’nın TL arttığını varsayarak, finansal kaldıraç derecesini hesaplayınız. Vergi oranı %30’dur. I.Durum II.Durum F.V.Ö.K TL TL Faiz (%40) TL V.Ö.K TL TL Vergi (%30) TL TL Net kar TL TL Özsermaye TL TL Net Kar / Özsermaye % 35 % 46

10 Slayt 9 F.K.D. = (0,46 - 0,35) / 0.35 ( – ) / = 0.59 F.K.D. = ∆EPS EPS ∆EBIT EBIT ■ FVÖK %10 artması durumunda hisse başına kar % 5.9 artmaktadır. ÖRNEK – 7 = ÇÖZÜM

11 Slayt 10 ÖRNEK – 8 X A.Ş’nin sattığı Q malı br, satış fiyatı 45 TL, değişken giderler 16 TL ve sabit giderler TL’dir. X A.Ş’nin yıllık faiz ödemesi TL ise firmanın finansal kaldıraç derecesi nedir?

12 Slayt 11 Q(P-V) - F FKD = Q(P-V) - F - I (45-16) FKD = = (45-16) *** Şirketin FVÖK’sı %10 değişirse, hisse başına karlar %11,14 oranında değişmektedir. ÖRNEK – 8= ÇÖZÜM


"Slayt 0 ÖRN – 1 = BBN Tek tip saat üretimi yapan bir firmaya ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir; Sabit Maliyetler(F): 2.000.000 TL Birim Başı Değişken." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları