Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Slayt 0 ÖRN – 1 = BBN Tek tip saat üretimi yapan bir firmaya ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir; Sabit Maliyetler(F): 2.000.000 TL Birim Başı Değişken.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Slayt 0 ÖRN – 1 = BBN Tek tip saat üretimi yapan bir firmaya ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir; Sabit Maliyetler(F): 2.000.000 TL Birim Başı Değişken."— Sunum transkripti:

1 Slayt 0 ÖRN – 1 = BBN Tek tip saat üretimi yapan bir firmaya ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir; Sabit Maliyetler(F): 2.000.000 TL Birim Başı Değişken Maliyet(V): 150 TL Birim Fiyat(P): 250 TL İşletmeye ait BBN’nı birim ve tutar olarak hesaplayınız, bulunan değerleri grafik üzerinde gösteriniz.

2 Slayt 1 ÖRNEK – 3 = BBN Bir şirketin sattığı tek bir ürün ile ilgili veriler şöyledir; şirketin özsermayesi 400.000 TL, toplam sabit maliyet 220.000 TL, birim satış fiyatı 120 TL, birim değişken gider 40 TL’dir. Şirket özsermayesi üzerinden % 20 kar hedefi koyduğuna göre; ■ Şirketin kara geçiş noktasındaki satış miktarı ve satış tutarını (TL) hesaplayınız. ■ Yukarıdaki verilere göre “Başabaş Noktası’nın” grafiğini çiziniz.

3 Slayt 2 ÖRNEK – 4 = BBN Sabit maliyetleri 2000 TL, birim satış fiyatı 200 TL, birim değişken gideri 100 TL ve toplam satış geliri 6000 TL olan X A.Ş’nin güvenlik marjını tutar ve oran olarak hesaplayınız.

4 Slayt 3 ÖRNEK – 5 Aynı sektörde faaliyet gösteren X, Y, Z firmalarının sabit maliyetleri sırasıyla 80.000 TL, 40.000 TL ve 120.000 TL’dir. Ürettikleri ürünün satış fiyatı 4 TL ve her firma için birim başı değişken gider sırasıyla, “2,4”, “3”, ve “2” TL olmaktadır. 160.000 birimlik satış düzeyinde firmaların ÇKD’lerini hesaplayınız.

5 Slayt 4 ■ ÇKDX = 160000(4-2,4)/(160.000x(4-2,4)-80.000) = 1,45 ■ ÇKDY = 1,33 ■ ÇKDZ = 1,6 olur. Not: Satışlardaki değişme X firmasının karında 1,45, Y firmasında 1,33, Z firmasında 1,6 katlık bir değişmeye neden olmaktadır. Ç.K.D. = Q (P – V) Q (P – V) - F ÖRNEK – 5 = ÇÖZÜM

6 Slayt 5 ÖRNEK – 6 A işletmesinin 5.000.000 TL’lik satış düzeyindeki FVÖK’ı 1.000.000 TL’dir. İşletmenin sabit giderleri 1.000.000 TL ve değişken giderler toplamı ise satışların %60’ı kadardır. İşletmenin satışlarında meydana gelecek % 20’lik bir artışın FVÖK’a etkisini gösteriniz.

7 Slayt 6 Ç.K.D = Satışlar – Değişken Gid. Top. / FVÖK Ç.K.D. = 5000000 – 3000000 / 1000000 Ç.K.D. = 2 ÖRNEK – 6 = ÇÖZÜM SATIŞLARDA %20 FVÖK %40

8 Slayt 7 ÖRNEK – 6 = ÇÖZÜM 1.DURUM2.DURUMDeğişim Satışlar 5.000.0006.000.000 %20 Değişken Giderler % 603.000.0003.600.000 %20 Sabit Giderler 1.000.000 0 Toplam Maliyet 4.000.0004.600.000 %15 FVÖK 1.000.0001.400.000 %40

9 Slayt 8 ÖRNEK – 7 ■ 3.000.000 TL özsermaye ve %40 faizle sağlanan 750.000 TL borçlanma sermayesi (dış kaynak) kullanan bir şirketin, F.V.Ö.K.’ı 1.500.000 TL’dir. Bu şirketin yabancı kaynak kullanması sonucu F.V.Ö.K.’nın 800.000 TL arttığını varsayarak, finansal kaldıraç derecesini hesaplayınız. Vergi oranı %30’dur. I.Durum II.Durum F.V.Ö.K.1500000 TL 2300000 TL Faiz (%40) --------- 300000 TL V.Ö.K. 1500000 TL 2000000 TL Vergi (%30) 450000 TL 600000 TL Net kar 1050000 TL 1400000 TL Özsermaye3000000 TL 3000000 TL Net Kar / Özsermaye % 35 % 46

10 Slayt 9 F.K.D. = (0,46 - 0,35) / 0.35 (2.300.000 – 1.500.000) / 1.500.000 = 0.59 F.K.D. = ∆EPS EPS ∆EBIT EBIT ■ FVÖK %10 artması durumunda hisse başına kar % 5.9 artmaktadır. ÖRNEK – 7 = ÇÖZÜM

11 Slayt 10 ÖRNEK – 8 X A.Ş’nin sattığı Q malı 50.000br, satış fiyatı 45 TL, değişken giderler 16 TL ve sabit giderler 280.000 TL’dir. X A.Ş’nin yıllık faiz ödemesi 120.000 TL ise firmanın finansal kaldıraç derecesi nedir?

12 Slayt 11 Q(P-V) - F FKD = -------------------- Q(P-V) - F - I 50.000(45-16) - 280.000 FKD = ----------------------------------------------- = 1.114 50.000(45-16) - 280.000 - 120.000 *** Şirketin FVÖK’sı %10 değişirse, hisse başına karlar %11,14 oranında değişmektedir. ÖRNEK – 8= ÇÖZÜM


"Slayt 0 ÖRN – 1 = BBN Tek tip saat üretimi yapan bir firmaya ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir; Sabit Maliyetler(F): 2.000.000 TL Birim Başı Değişken." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları