Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRNEK – 3 = BBN Bir şirketin sattığı tek bir ürün ile ilgili veriler şöyledir; şirketin özsermayesi 400.000 TL, toplam sabit maliyet 220.000 TL, birim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRNEK – 3 = BBN Bir şirketin sattığı tek bir ürün ile ilgili veriler şöyledir; şirketin özsermayesi 400.000 TL, toplam sabit maliyet 220.000 TL, birim."— Sunum transkripti:

0 ÖRN – 1 = BBN Tek tip saat üretimi yapan bir firmaya ait bazı bilgiler
aşağıdaki gibidir; Sabit Maliyetler(F): TL Birim Başı Değişken Maliyet(V): 150 TL Birim Fiyat(P): 250 TL İşletmeye ait BBN’nı birim ve tutar olarak hesaplayınız, bulunan değerleri grafik üzerinde gösteriniz.

1 ÖRNEK – 3 = BBN Bir şirketin sattığı tek bir ürün ile ilgili veriler şöyledir; şirketin özsermayesi TL, toplam sabit maliyet TL, birim satış fiyatı 120 TL, birim değişken gider 40 TL’dir. Şirket özsermayesi üzerinden % 20 kar hedefi koyduğuna göre; Şirketin kara geçiş noktasındaki satış miktarı ve satış tutarını (TL) hesaplayınız. Yukarıdaki verilere göre “Başabaş Noktası’nın” grafiğini çiziniz.

2 ÖRNEK – 4 = BBN Sabit maliyetleri 2000 TL, birim satış fiyatı 200
TL, birim değişken gideri 100 TL ve toplam satış geliri 6000 TL olan X A.Ş’nin güvenlik marjını tutar ve oran olarak hesaplayınız.

3 ÖRNEK – 5 Aynı sektörde faaliyet gösteren X, Y, Z
firmalarının sabit maliyetleri sırasıyla TL, TL ve TL’dir. Ürettikleri ürünün satış fiyatı 4 TL ve her firma için birim başı değişken gider sırasıyla, “2,4”, “3”, ve “2” TL olmaktadır birimlik satış düzeyinde firmaların ÇKD’lerini hesaplayınız.

4 Not: Satışlardaki değişme X firmasının karında 1,45, Y
ÖRNEK – 5 = ÇÖZÜM Q (P – V) Ç.K.D. = Q (P – V) - F ÇKDX = (4-2,4)/( x(4-2,4) ) = 1,45 ÇKDY = 1,33 ÇKDZ = 1,6 olur. Not: Satışlardaki değişme X firmasının karında 1,45, Y firmasında 1,33, Z firmasında 1,6 katlık bir değişmeye neden olmaktadır.

5 ÖRNEK – 6 A işletmesinin TL’lik satış düzeyindeki FVÖK’ı TL’dir. İşletmenin sabit giderleri TL ve değişken giderler toplamı ise satışların %60’ı kadardır. İşletmenin satışlarında meydana gelecek % 20’lik bir artışın FVÖK’a etkisini gösteriniz.

6 Ç.K.D = Satışlar – Değişken Gid. Top. / FVÖK
ÖRNEK – 6 = ÇÖZÜM Ç.K.D = Satışlar – Değişken Gid. Top. / FVÖK Ç.K.D. = – / Ç.K.D. = 2 SATIŞLARDA %20 FVÖK %40

7 x2 Satışlar %20 Değişken Giderler Sabit Giderler Toplam Maliyet %15
ÖRNEK – 6 = ÇÖZÜM 1.DURUM 2.DURUM Değişim Satışlar %20 Değişken Giderler % 60 Sabit Giderler Toplam Maliyet %15 FVÖK %40 x2

8 ÖRNEK – 7 I.Durum II.Durum F.V.Ö.K. 1500000 TL 2300000 TL
TL özsermaye ve %40 faizle sağlanan TL borçlanma sermayesi (dış kaynak) kullanan bir şirketin, F.V.Ö.K.’ı TL’dir. Bu şirketin yabancı kaynak kullanması sonucu F.V.Ö.K.’nın TL arttığını varsayarak, finansal kaldıraç derecesini hesaplayınız. Vergi oranı %30’dur. I.Durum II.Durum F.V.Ö.K TL TL Faiz (%40) TL V.Ö.K TL TL Vergi (%30) TL TL Net kar TL TL Özsermaye TL TL Net Kar / Özsermaye % % 46

9 ÖRNEK – 7 = ÇÖZÜM ∆EPS EPS F.K.D. = ∆EBIT EBIT (0,46 - 0,35) / 0.35 F.K.D. = = 0.59 ( – ) / FVÖK %10 artması durumunda hisse başına kar % 5.9 artmaktadır.

10 ÖRNEK – 8 X A.Ş’nin sattığı Q malı 50.000br, satış fiyatı 45
TL, değişken giderler 16 TL ve sabit giderler TL’dir. X A.Ş’nin yıllık faiz ödemesi TL ise firmanın finansal kaldıraç derecesi nedir?

11 FKD = -------------------- Q(P-V) - F - I 50.000(45-16) - 280.000
ÖRNEK – 8= ÇÖZÜM Q(P-V) - F FKD = Q(P-V) - F - I 50.000(45-16) FKD = = 1.114 50.000(45-16) *** Şirketin FVÖK’sı %10 değişirse, hisse başına karlar %11,14 oranında değişmektedir.


"ÖRNEK – 3 = BBN Bir şirketin sattığı tek bir ürün ile ilgili veriler şöyledir; şirketin özsermayesi 400.000 TL, toplam sabit maliyet 220.000 TL, birim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları