Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) POLİKLİNİK HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) POLİKLİNİK HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM."— Sunum transkripti:

1 1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) POLİKLİNİK HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

2 2 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1.SHY-PH-01 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Kullanımı 2.SHY-PH-02 Poliklinik Etkinlik Skoru 3.SHY-PH-03 Klinisyen Hekim Başına Düşen Günlük Hasta Sayısı 4.SHY-PH-04 Hasta Yatışları 5.SHY-PH-05 Ayaktan Hasta Memnuniyeti Oranı 6.SHY-PH-06 Hastaların Ortalama Muayene Bekleme Süresi 250 Puan

3 3 SHY-PH-01 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Kullanımı Merkezi Hastane Randevu Sisteminin kullanımını izlemek AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Açılan Kapasite Oranı (AKO) AKO ≥ 0,50 Tam Puan AKO <0,30 0 Randevu Durum Bilgisi (RDB) RDB ≥ 0,98 Tam Puan RDB <0,98 0 İstisna Oranı Bildirimi (İOB) İOB ≤ 0,03 Tam Puan İOB >0,03 0 Cetvel Açmayan Hekim Oranı (CHO) CHO ≤ 0,03 Tam Puan CHO > 0,03 0 MHRS ile Verilen Randevu Saatine Uyum (RSU) RSU ≤ 1 saat Tam Puan RSU > 1 saat 0 30 Puan Sağlık Net-Online MHRS

4 4 SHY-PH-02 POLİKLİNİK ETKİNLİK SKORU 40 Puan AMAÇ Sağlık tesislerinde poliklinik hizmetlerinin etkinliğini ölçmek Çıktı değişkeni= Poliklinik müracaat sayısı Girdi değişkeni= Hekim sayısı, poliklinik oda sayısı,…… Kontrol değişkeni=Teknoloji endeksi,… KED=1 STD= Stokastik sınır analizine göre hesaplanan etkinlik skoru Puan= GP x STD Sağlık Net- Online / TSIM / TUIK / TIG

5 5 SHY-PH-03 Klinisyen Hekim Başına Düşen Günlük Hasta Sayısı Poliklinik yapan cerrahi ve dahili branş klinisyen hekim başına düşen günlük hasta sayısını ölçmek AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER İlgili branştaki toplam hasta sayısı (A) İlgili branşta aktif çalışma gün katsayıları toplamı (B) İlgili dönemdeki ay sayısı (C) Bir önceki dönem KED STD = A / (BxCx22) KED=Hizmet Sınıfı Ortalaması k= STD/KED 0,75≤k<1,25 Tam Puan k ≥1,25 ve k <0,75 Kademeli Azalma İlgili dönem KED ile hesaplanan puan Bir önceki dönem KED ile hesaplanan puan 50 Puan %50 Sağlık Net-Online ÇKYS

6  İlgili branşta yatırılan hasta sayısı (A)  İlgili branşta başvuru sayısı (B)  İlgili branşta aktif çalışma gün katsayıları toplamı (C)  Bir önceki dönem KEDyatış ve KEDky STD yatış = Poliklinikten yatış oranı = (A/B)x100 STD ky = Klinisyen başına ortalama yatan hasta sayısı= A/C KED yatış = Poliklinikten yatış oranı – Hizmet sınıfı ortalaması KED ky = Klinisyen başına ortalama yatan hasta sayısı-Hizmet sınıfı ortalaması 6 SHY-PH-04 HASTA YATIŞLARI 50 Puan AMAÇ Poliklinik yapan cerrahi ve dahili branş klinisyenlerinin yataklı servisleri kullanım durumunu ölçmek HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER

7 7 k y =STD yatış /KED yatış k ky =STD ky /KED ky k y ≤0,8 k ky 0,8< k ky ≤ 1,1 Tam Puan k ky ≤0,8 veya k ky >1,1 Kademeli Azalma 0,8< k y ≤ 1,1 Tam Puan k y >1,1 Kademeli Azalma İlgili dönem KED ile hesaplanan puan Bir önceki dönem KED ile hesaplanan puan %50 Sağlık Net-Online ÇKYS

8 8 Puan cerrahi Puan dahili %50 NOT: İlgili dönemde cerrahi branşta hekim görev yapmamış ise Puan dahili İlgili dönemde dahili branşta hekim görev yapmamış ise Puan cerrahi Cerrahi branşta hekim 3 aydan az çalışmışsa Puan dahili Dahili branşta hekim 3 aydan az çalışmışsa Puan cerrahi 28-Grup-KÇH 28-Grup-KÇH-EA1 Dahili serviste hasta yatmamışsa Puan cerrahi 27-Grup-Göz-E hizmet 26-Grup ve Cerrahi hasta yatmamışsa Puan dahili

9 9 SHY-PH-05 Ayaktan Hasta Memnuniyeti Oranı 40 Puan AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Sağlık tesisinden hizmet alan hastaların memnuniyetini ölçmek.  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilen değerlendirme sonuçları STD = Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık tesislerine verilen değer STD ≥ % 75 ( 40 X STD ) STD < % 75 ( Sıfır puan ) E1 rolündeki hastaneler, göstergeden muaftır. SHGM

10 10 SHY-PH-06 Hastaların Ortalama Muayene Bekleme Süresi 40 Puan AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Poliklinikte muayene olacak hastaların bekleme sürelerini takip etmek. Hesaplama döneminde ;  Sağlık tesisinin poliklinikte ortalama bekleme süresi (dakika) ( A )  Bir önceki dönem hastanenin poliklinikte ortalama bekleme süresi (dakika) (B) STD = ( B –A ) / B ) KED = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının aritmetik ortalaması k = A/KED Sağlık Net-Online

11 11 Tablo 1 Ortalama bekleme süresi ≤15 dk Tam Puan Ortalama bekleme süresi ≥ 60 dk 0 PUAN Tablo 2 (k = A/KED) Ortalama bekleme süresi >15 dk, k≤0,5 Tam Puan Ortalama bekleme süresi >15 dk, k≥0,5 Kademeli Azalma Tablo 3 (TREND) Ortalama bekleme süresi >15 dk, A>B ise 0 Puan Ortalama bekleme süresi >15 dk, trend ≥%50 Tam Puan Muayene bekleme süresi= Muayene olduğu saat - Başvuru saati %40 Tablo 1+%30 Tablo 2+%30 Tablo 3

12 12 TE Ş EKKÜR EDER İ M


"1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) POLİKLİNİK HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları