Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİSPEPSİ Dr Burcu AYKANAT Ktu Aile Hekimliği A.D Araştırma Görevlisi 28.04.2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİSPEPSİ Dr Burcu AYKANAT Ktu Aile Hekimliği A.D Araştırma Görevlisi 28.04.2015."— Sunum transkripti:

1 DİSPEPSİ Dr Burcu AYKANAT Ktu Aile Hekimliği A.D Araştırma Görevlisi 28.04.2015

2 Plan Dispepsinin Tanımı Dispepsi Epidemiyolojisi Dispepsi Sebepleri Dispepsi Tanısı Dispepsi Tedavisi

3 Tanım Dispepsi, üst abdomende duyulan ağrı ve rahatsızlık duygusu olarak tanımlanmaktadır. Rahatsızlık duygusu ise defekasyonla rahatlamayan şişkinlik, erken doyma, tokluk duygusu ve bulantı gibi subjektif yakınmaları içerir.

4 Dispepsi hastalık değil semptom veya semptomlar birlikteliğidir.

5 Epidemiyoloji ABD %19, Norveç %18-23, İrlanda %64, Singapur %45-57, Güney Afrika %30, Doğu Afrika %62, Japonya %35-42, Nijerya %69, Türkiye %20-30 Bu bulgulara göre toplumların en önemli sağlık problemlerinden birisinin dispepsi olduğu görülmektedir.

6 Dispepsi; organik nedenlere bağlı olarak gelişebileceği gibi (%25), çoğunlukla (%75) altta yatan organik bir neden bulunamaz. Bu nedenle Dispepsiyi –Organik ve –Fonksiyonel (Endoskopi negatif ) olmak üzere iki başlıkta ele alabiliriz.

7 1) ORGANİK DİSPEPSİ Organik Dispepsi nedenleri arasında –peptik ülser, –GÖRH, –mide ve özofagus Ca, –pankreas ve biliyer sistem hastalıkları, –sistemik hastalıklar, –enfeksiyöz hastalıklar, –ilaçlar, –gıdalara intolerans vs. sayılabilir.

8 Dispeptik Semptomlara Neden Olan Bazı İlaçlar NSAİ ilaçlar Bifosfonatlar Eritromisin Tetrasiklinler Demir ilaçları Potasyum içerikli ürünler Acarboz Dijitaller Teofilin Orlistat Opiatlar Metformin (Glucophage) Alkol Kortikosteroidler Miglitol (Glyset)

9 2) FONKSİYONEL DİSPEPSİ Fonksiyonel Dispepsi; ortaya konabilir organik bir neden olmayan gruptur. En sık fonksiyonel dispepsi görülmektedir. FD farklı semptomlar ve farklı hastalıklar ile karışabilir. –Bu karışıklığı önlemek için 2006’da yapılan bir konferansta Roma III kriterleri geliştirilmiştir.

10 Fonksiyonel Dispepsi için Roma III Tanı kriterleri En az 6 ay önce başlayan ve son 3 aydır devam eden aşağıdaki kriterlerden 1 veya daha fazlası: Postprandiyal doygunluk Erken Doyma Epigastrik ağrı Epigastrik yanma Bu semptomları açıklayacak yapısal bir hastalığın olmaması

11 11 1.Mide asit sekresyon ↑ 2.H.pylori (±) 3.Motilite bozukluğu 4.Psikolojik stress FONKSİYONEL DİSPEPSİDE GÖRÜLEN MAJOR FİZYOPATOLOJİK ANORMALLİKLER

12 DİSPEPSİ TANISI

13 Hikaye Ağrı: lokalizasyonu, karakteri, ritmi, periyodu, yiyecek ve antiasitlere cevabı, yemeklerle ilişkisi ve yayılım yeri). Organik hastalığı gösteren semptomlar araştırılmalıdır: (disfaji, kilo kaybı, sürekli veya ciddi ağrı, sırta vuran ağrı, tekrarlayan kusma, hematemez, melena, sarılık gibi). İlaçlar (özellikle NSAİD) Alkol kullanımı değerlendirilmelidir

14 Fizik Muayene Dikkatli fizik muayene organik hastalık tanısı için zorunludur. –Organomegali, –Abdominal kitle –Asit gibi bulgular ileri araştırmayı gerektirir.

15 Laboratuar Tam kan sayımı, sedimentasyon, elektrolit ölçümleri, karaciğer fonksiyon testleri, dışkıda parazit, dışkıda gizli kan (özellikle >40 yaş), tiroid fonksiyon testleri, amilaz ve gebelik testleri gerekirse istenmelidir.

16 Dispepsi yakınması ile birinci basamağa ilk kez başvuran hastanın dikkatli bir öyküsü alınıp fizik incelemesi yapılarak GÖR hastalığı, irritabl barsak hastalığı ve biliyer ağrı gibi diğer hastalıklar ile dispepsiye neden olabilecek ilaçların alımı dışlandıktan sonra hastaya fonksiyonel dispepsi tanısı koyulabilir.

17 Alarm belirtileri olmayan ve yakınmaları dört haftadan daha az bir süre önce ortaya çıkmış olan dispeptik hastalar bir süre izlenebilir.

18 Dispepsi yakınması ile gelen hastada alarm belirtileri varsa ya da 45 yaşın üzerinde ise ya da düzenli olarak non-steroid antienflamatuvar ilaç kullanim öyküsü varsa, erken dönemde endoskopiye yönlendirilmelidir. Alarm Belirtileri Açıklanamayan kilo kaybı Yineleyen kusmalar Disfaji Sarılık Ele gelen kitle Malabsorbsiyon Kanama Anemi

19 H pylori ne zaman test edilmeli? Yakınmaları 4 haftadan uzun süren alarm belirtileri olmayan hastalarda Uzun süreli PPİ kullanacak olan hastalarda Uzun süre NSAİİ kullanacak olan hastalarda Açıklanamayan demir eksikliği anemisi ve B12 eksikliğinde Hp test edilebilir.

20 H. pylori tanısı için günümüzde kullanılan duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek testler üre nefes testi ve dışkıda antijen testidir. H. pilori enfeksiyonu olan dispeptik hastalarda H. pylori eradikasyon tedavisi önerilmelidir. Bu yaklaşım altta yatan peptik ülserlerin çoğunu tedavi edecek ve ileride gastroduodenal hastalık gelişmesini önleyecektir.

21 Diagnosis and Treatment of Chronic Undiagnosed Dyspepsia in Adults, CMAJ, Jun. 2000, kısmen değiştirilerek Sık nüks ? Motilite boz. / İBS Toplam 6-8 hf. tedaviye devam Başarılı 2-4 hf. asid supresyonu (PPI ile) Uygun tedavi ver Alarm bulguları yok Alarm bulguları var Dispepsi semptomları Başarısız Endoskopi H. pylori testi ? (Nefes/Dışkı) Başarısız Alarm bulgusu varken Endoskopi negatif FONKSİYONEL DİSPEPSİDE KLİNİK YAKLAŞIM ALARM BULGULARI Kilo kaybı Sürekli kusma Progresif disfaji Odinofaji Açıklanamayan anemi Hematemez Palpabl abdominal kitle/LAP Üst GIS Ca Geçirilmiş gastrik operasyon sarılık

22 22 DİSPEPSİ TEDAVİSİ

23 23 Dispepsi Tedavi Prensipleri: Dispepsi Tedavi Prensipleri: Mide asit sekresyon ↑ tedavisi H.pylori (±) tedavisi Motilite bozukluğu tedavisi Psikolojik stress tedavisi (Antidepresanlar)

24 24 1. Genel öneriler - NSAID, sigara,alkol,kahve - Acılı,baharatlı,yağlı yiyeceklerden sakınılmalı - Az yağlı, 6 öğün/gün yemeli, 2. Hiperasidite tedavisi - A ntiasitler (Alüminyum/Magnezyum hidroksit, Kalsiyum karbonat) - PPI (omeprazol veya rabeprazol 20 mg, lansoprazol 30 mg, pantoprazol veya esomeprazol 40 mg) - H 2 –reseptör blokerleri ((ranitidin veya nizatidin 150 mg, simetidin 400 mg, famotidin 20 mg) - B izmut tuzları 3. Prokinetik ilaçlar (sisaprid ve domperidon) 4. H.pylori tedavisi

25 H.Pylori tedavisi

26 26 -3lü tedavi (PPI +Clarithromycine+Amoxillin) 2x1 2X500mg 2X1gr 2x1 2X500mg 2X1gr 14 gün 14 gün

27 4lü tedavi: PPI (2x1) Bizmut subsalisilat ( denol 300mg 2x2 tablet) metronidazol 4*250mg tetrasiklin 4*500mg 14 gün süre ile verilir. Bölgede klaritromisin veya metronidazol direnci > %20 Önceden Klaritromisin veya Metronidazol kullanımı varsa 4 lü tedavi uygulanır.

28

29 Örnek Reçete Rp: Amoksina 1 gr tb DI BI S:2X1 Klacid 500mg tb DI BI S:2X1 Lansor 30 mg tb DI BI S:2X1

30 Kaynaklar http://guncel.tgv.org.tr - Güncel gastroenteroloji dergisihttp://guncel.tgv.org.tr http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/ic_hast/dr_habi be_duman.pdfhttp://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/ic_hast/dr_habi be_duman.pdf www. Ctf. edu.tr http://www.ttb.org.tr/sted/sted0603/dispepsiye.pdf Birinci Basamakta Dispepsiye Yaklaşım Dr İhsan Uslanhttp://www.ttb.org.tr/sted/sted0603/dispepsiye.pdf Dispepsi ders notu- Prof Dr Yusuf Uzun Ktu gastroenteroloji anabilim dalı Helicobacter Pylori Tedavi Rejimleri Prof Dr Orhan Özgür Dr Elif Oğuz 20.02.2015


"DİSPEPSİ Dr Burcu AYKANAT Ktu Aile Hekimliği A.D Araştırma Görevlisi 28.04.2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları