Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADIN ÜREME ORGAN KANSERLERİ (ENDOMETRİUM,OVER ).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADIN ÜREME ORGAN KANSERLERİ (ENDOMETRİUM,OVER )."— Sunum transkripti:

1 KADIN ÜREME ORGAN KANSERLERİ (ENDOMETRİUM,OVER )

2 ENDOMETRİUM KANSERİ  Endometrium kanseri 55-70 yaşlar arasındaki kadınlarda görülmektedir.  Endometrial karsinoma yavaş büyüyen bir tümördür ve geç metastaz yapmaktadır. Bu bakımdan özellikle erken teşhis çok önemlidir.  Amerikan Kanser Birliği, menopoz dönemindeki tüm kanser riski bulunan kadınlardan uterus dokusu örneği alınmasını önermektedir.

3 ENDOMETR İ UM KANSER İ R İ SK FAKTÖRLER İ Fazla doğum Yaş Obezite Diabetes Mellitüs ve Hipertansiyon İmmün yetmezlik Endojen östrojen üreten tümörler Östrojen içeren ilaç kullanımı Polikistik over sendromu Erken menarş, geç menopoz Aile hikayesi Safra kesesi hastalığı Yüksek protein içerikli, aşırı yağlı diyet

4 ENDOMETRİUM CA BULGULAR Menopozda kanama Menopoz öncesi düzensiz, inatçı kanama Pelvik ağrı

5 ENDOMETRİUM CA TANI Tanı için kabul gören bir tarama yöntemi yoktur. Muayene, ultrason ve dilatasyon- küretaj yapılır.

6 OVER KANSERİ

7  G enellikle 40 ya ş üzerindeki kadınlar da görülmektedir.  Over kanseri tanısı için erken tanı yöntemi bulunmamaktadır.  Erken evre belirtileri çok özel olmadı ğ ından ço ğ u hasta, hastalı ğ ı ilerleyene dek tıbbi yar d ım için ba ş vurmaz.  J inekolojik kanserler içerisinde en çok ölüme yol açan kanser türüdür.  İ nat çı gastrointestinal yakınmalar, abdominal yakınmalar, hazımsızlık, erken tokluk gibi bulgular over kanseri olarak de ğ erlendirilmelidir

8 OVER KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ  Aile de over kanseri öyküsü  Hormonal etkiler ( gebelik ve OK)  Diyette a ş ırı ya ğ tüketimi  İ nfertilite  Fazla doğum  Dismenore  Erken menopoz  Over fonksiyon bozuklu ğ u  Ovulasyon olmaması  Meme ve endometrium kanseri varlı ğ ı

9 OVER CA- BELİRTİLER  Abdominal rahatsızlık, hazımsızlık, erken tokluk, iştahsızlık gibi bulguları olan 40 yaş üzeri kadınlarda şüphelenilmeli  Sıklıkla ileri evrede tanı konuluyor.  Asit toplanması, ağrı ve pelvik kitle geç evrede görülür.

10 OVER CA- TANI  Kabul gören tarama testi yoktur,  Rutin yıllık pelvik muayene yapılmalı,  Riskli hastalarda: ultrasonografi, CA125 kan tetkiki bakılmalıdır.

11


"KADIN ÜREME ORGAN KANSERLERİ (ENDOMETRİUM,OVER )." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları