Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI Dr. Ayşegül Özakyol ESÖGÜTF Gastroenteroloji B.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI Dr. Ayşegül Özakyol ESÖGÜTF Gastroenteroloji B.D."— Sunum transkripti:

1 GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI Dr. Ayşegül Özakyol ESÖGÜTF Gastroenteroloji B.D.

2 GÖRH SEMPTOMLARI GENEL POPÜLASYONDA SIK GÖRÜLMEKTEDİR. YETİŞKİNLERİN %15-44’ÜNDE AYDA BİR KEZ %20’SİNDE HAFTADA BİR KEZ %7’SİNDE GÜNDE BİR KEZ GÖRH SEMPTOMLARI (HEARTBURN) GÖRÜLMEKTEDİR.

3 Mide içeriğinin özofagusa geçmesi fizyolojik bir olaydır Mide içeriğinin özofagusa geçmesi fizyolojik bir olaydır Özofagusa geçen mide içeriğinin rahatsızlık yaratması veya özofagsu hasarına nefden olmasına GÖRH denir Özofagusa geçen mide içeriğinin rahatsızlık yaratması veya özofagsu hasarına nefden olmasına GÖRH denir GÖRH en önemli unsur reflü önleyici mekanizmaların bozulmuş olmasıdır GÖRH en önemli unsur reflü önleyici mekanizmaların bozulmuş olmasıdır

4 Hipotansif AÖS Geçici AÖS gevşemesi Anatomik bozuklar

5

6 AÖS BASINCINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARTTIRANLAR AZALTANLAR Hormonlar Gastrin Sekretin,Kolesistokinin Motilin Glukagon, Somatostatin Substance P VİP, Progesteron Nöral ajanlar α-Adrenerjik agonistler α-Adrenerjik antagonistler β-Adrenerjik antagonistler β-Adrenerjik agonistler Kolinerjik agonistler Kolinerjik antagonistler

7 ARTTIRANLAR AZALTANLAR Gıdalar Protein Yağ Çikolata Alkol Diğerleri Histamin Teophylline Antiasitler Prostaglandinler Metoclopramide Serotonin Domperidone Morphine Cisapride Dopamine Ca kanal blokörleri Diazepam/ Barbitüratlar

8 AÖS Basıncını Azaltan İlaçlar Kalsiyum kanal blokörleri Kalsiyum kanal blokörleri Nitratlar Nitratlar Hormon (Progesteron) içeren ilaçlar Hormon (Progesteron) içeren ilaçlar Beta adrenerjikler Beta adrenerjikler NSAİİ NSAİİ Teofilin Teofilin Meperidin Meperidin Diazepam Diazepam

9 HCl PEPSİN Safra asitleri Pankreatik enzimler Reflü olan materyalin niteliği

10 GÖRH’nın SIK GÖRÜLDÜĞÜ PATOLOJİLER HİATAL HERNİ GEBELİK(%48-79) MİX KOLLAGEN DOKU HASTALIKLARI(Skleroderma) HİPEREMESİS ANESTEZİ UZUN SÜRELİ N/G SONDA UYGULANIMI SFİNKTER DESTRÜKSİYONU(Cerrahi rezeksiyon,myotomi,endoskopik dilatasyon) GASTRİK VOLÜM ARTIŞI (Gastrik asit hipersekresyonu, Z-E Sendromu,gastrik outlet obstrüksiyonu) GASTRİK P ARTIŞI (Obesite,gebelik,asit,korse veya kuşak kullanımı) İLAÇLAR

11 Retrosternal yanma (pyrozis) REGURJİTASYON GÖĞÜS AĞRISI SIRT AĞRISI ODİNOFAJİ DİSFAJİ POSTPRANDİAL DOLGUNLUK EPİGASTRİK AĞRI BULANTI-KUSMA Semptomlar

12 KORONER ARTER HASTALIĞI GÖRH Akalazya Diffüz özofagial spazm Kolelithiazis Özofagus ve bronş kanseri GÖĞÜS AĞRISI AYIRICI TANISI

13

14 Özofagus Trakea Komşuluğu

15 LARİNGEAL FARİNJİTİS SES KISIKLIĞI KRONİK ÖKSÜRÜK KRONİK LARİNJİTİS VOKAL KORD ÜLSERİ LARİNGEAL SPASM ve STENOZ LARİNGEAL ve FARİNGEAL KANSER Ekstraözofageal Semptomlar

16 ASTIM BRONŞİALE PULMONER FİBROSİS KRONİK BRONŞİT KOAH PNÖMONİ

17 Vokal kord polip Vocal kord ödemi

18 GÖRH kronik öksürük etyolojisinde 3. sıradadır.

19 GÖRH’DA TANI PPİ CEVABI RADYOLOJİK İNCELEMELER ENDOSKOPİ pH MONİTERİZASYONU MANOMETRİK ÖLÇÜMLER GE SİNTİGRAFİ ASİT PERFÜZYON TESTLERİ

20 Tanı-PPİ Testi Tipik semptomu olan hastada dört hafta süre ile PPİ verildiğinde semptomlar kayboluyorsa GÖRH tanısı koyulabilir

21 İleri Tetkik Gereken Durumlar 5 yıldan uzun süren semptomlar 5 yıldan uzun süren semptomlar 45 yaş üzeri yeni başlayan semptomlar 45 yaş üzeri yeni başlayan semptomlar Kilo kaybı Kilo kaybı Üst GİS kanama öyküsü Üst GİS kanama öyküsü Odinofaj/Disfaji Odinofaj/Disfaji Anemi Anemi Gaytada gizli kan pozitifliği Gaytada gizli kan pozitifliği İkter İkter Hepatomegali veya kitle varlığı Hepatomegali veya kitle varlığı

22 Semptomlarının şiddeti endoskopik bulguların şiddetiyle paralellik GÖSTERMEZ

23

24

25 Hiatal Herni

26 Tanı-Endoskopi

27 Endoskopinin normal olması GÖRH’nı ekarte ettirmez

28 GÖRH Spektrumu

29 Tanı-pH Moniterizasyonu Bir hafta öncesinden PPİ tedavisi kesilmelidir Özofagus pH’sı % 10 sürede 4’ün altında olmamalıdır

30

31 Reflüsü olan her hastada pH moniterizasyonu GEREKMEZ

32 pH MONİTERİZASYON ENDİKASYONLARI *Endoskopik bulguları normal veya normale yakın olan reflu semptomlu hastalarda PPI tedaviye yanıt yoksa. *Endoskopik bulguları negatif olan ve antireflu cerrahi düşünülen hastalarda *Antireflu cerrahi tedavinin semptomları kontrol altına almadığı hastalarda *PPI tedaviye yanıt alınamayan ekstraözofageal semptomların varlığı *Erişkin başlangıçlı nonallerjik astmalı hastalarda GERH tanısı için

33 GÖRH NON EROZİV REFLÜ HASTALIĞI ( ENDOSKOPİ NEGATİF) 24 SAAT PH ÇALIŞMASI NORMAL ANORMAL (GÖRH) SEMPTOM REFLÜ BİRLİKTELİĞİ VARYOK GÖRH FONKSİYONEL HEARTBURN EROSİV REFLÜ HASTALIĞI

34 GÖRH’DA KOMPLİKASYONLAR BARRET ÖZOFAGUSU HEMORAJİ STRİKTÜR GELİŞİMİ ÖZOFAGUS Ca GELİŞİMİ PERFORASYON

35 GÖRH’DA TEDAVİ

36 REFLU OLAN MATERYALİ ZARARSIZ HALE GETİRMEK GASTROÖZAFAGİAL REFLUYU AZALTMAK ÖZOFAGUS MOTOR FONKSİYONLARINDA DÜZELME SAĞLAMAK *AÖS İSTİRAHAT P’INI YÜKSELTMEK *GASTRİK BOŞALMAYI HIZLANDIRMAK ** TÜKRÜK YAPIMINI STİMÜLE ETMEK *KOMPLİKASYONLARIN TEDAVİSİ GÖRH’DA TEDAVİ İLKELERİ

37 * KİLO VERME * AZ ve SIK BESLENME * DİYET DEĞİŞİKLİĞİ(Yağ, çikolata ve kafein tüketiminin azaltılması) * SİGARA ve ALKOLÜN KESİLMESİ YATAK BAŞININ YÜKSELTİLMESİ * UYUMADAN ÖNCE veya YATAR DURUMA GEÇMEDEN ÖNCE GIDA ve SIVI ALIMINDAN KAÇINMAK * KARIN İÇİ P’I ARTTIRAN DURUMLARDAN SAKINMAK * KÖS P’INI AZALTAN İLAÇLARDAN SAKINMAK YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

38 GÖRH’DA TIBBİ TEDAVİ GASTRİK ASİT OUTPUTUNU AZALTAN İLAÇLAR Proton pompa inhibitörleri H 2 reseptör blokörler Antiasitler

39 GASTRİK ASİT OUTPUTUNU AZALTAN İLAÇLAR PPİ (PROTON POMPA İNHİBİTÖRLERİ) OMEPRAZOLE(40-20mg/gün) LANSOPRAZOLE(30-60mg/gün) PANTOPRAZOLE(40mg/gün) ESOMEPRAZOL RABEPRAZOLE(20mg/gün) H2 RESEPTÖR BLOKÖRLERİ CİMETİDİNE(800-1600mg/gün) RANİTİDİNE(300-600mg/gün) FAMOTİDİN(40-80mg/gün) NİZATİDİNE(300-600mg/gün)

40 PPİ’lerinin Uzun Kullanım Yan Etkisi Pnömoni (sağlıklı bireylerde sorun değil) Pnömoni (sağlıklı bireylerde sorun değil) Karsinoid tümör gelişimi: İnsanlarda bu şekilde bir gözlem yok Karsinoid tümör gelişimi: İnsanlarda bu şekilde bir gözlem yok Enterik enfeksiyonlar Enterik enfeksiyonlar Vitamin B12 malabsorbsiyonu Vitamin B12 malabsorbsiyonu Kalça kırığı Kalça kırığı Gebelikte H2RB kullanımı güvenlidir Gebelikte H2RB kullanımı güvenlidir PPİ ? PPİ ?

41 AÖS P’I ve ÖZOFAGUS KLERENSİNİ ARTTIRAN İLAÇLAR (PROKİNETİK İLAÇLAR) METOCLOPRAMİDE(4x10mg/gün) CİSAPRİDE (4x10mg/gün) DOMPERİDON BETANEKOL(4x25mg) MUKOZAL REZİSTANSI ARTTIRAN İLAÇLAR (SİTOPROTEKTİF AJANLAR): SUCRALFATE PROSTOGLANDİN ANALOGLARI

42 KLASİK REFLÜ SEMPTOMLARI ALARM SEMPTOMLARI (Disfaji, odinofaji, anemi, kilo kaybı, hematemez) YOK KONSERVATİF ÖNLEMLER HASTA EĞİTİMİ SEMPTOMLARDA DÜZELME VAR YOK PPI İLE TEDAVİYE BAŞLA SEMPTOMLARDA DÜZELME YOK VAR ENDOSKOPİ TEDAVİYE DEVAM ASİD SUPRESYONU KONSERVATİF ÖNLEMLERE DEVAM

43 GÖRH’da PPİ tedavisi hangi dozda olursa olsun H2RB’den ÜSTÜNDÜR Tedavi süresi 8 haftadır

44 TEDAVİ SEÇENEKLERİ İDAME TEDAVİ (Standart veya yarı dozda) İNTERMİTTANT TEDAVİ SEMPTOMATİK DÖNEMLERDE TEDAVİ (ON DEMAND)

45 PPİ TEDAVİYE DİRENÇLİ SEMPTOMLAR: KULLANIM ile ilgili NEDENLER NOKTÜRNAL ASİT hipersekresyonu NON-ASİD REFLUYA BAĞLI SEMPTOMLAR REFLUYA BAĞLI OLMAYAN SEMPTOMLAR

46 ANTASİTLER ve ALJİNİK ASİT Özellikle safra reflüsü olanlarda etkilidir Özellikle safra reflüsü olanlarda etkilidir Sıvı formları daha etkilidir Sıvı formları daha etkilidir Etkileri 30 dk.içinde başlar ve özofagial asidifikasyonu 90 dk.önler Etkileri 30 dk.içinde başlar ve özofagial asidifikasyonu 90 dk.önler Yardımcı ilaç olarak kullanılırlar Yardımcı ilaç olarak kullanılırlar Gaviscon : Antasit + Aljinik asit Gaviscon : Antasit + Aljinik asit

47 GEBELİK VE GÖRH Reflü görülme sıklığı %30-50 kadardır. Reflü görülme sıklığı %30-50 kadardır. Gebelik hormanları ve fötusun mekanik etkisi rol oynamaktadır. Gebelik hormanları ve fötusun mekanik etkisi rol oynamaktadır. Tedavide; aljinat,antasitler ve sucralfat önerilmektedir,H 2 R blokerleri tartışmalıdır,PPI önerilmemektedir. Tedavide; aljinat,antasitler ve sucralfat önerilmektedir,H 2 R blokerleri tartışmalıdır,PPI önerilmemektedir.

48 ENDOSKOPİK TEDAVİ KOMPLİKASYONLARIN TEDAVİSİ YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ RADİOFREQUENCY ENERGY PROXİMAL GASTRİK FOLD PLİKASYONU İNJECTİON TEDAVİSİ CERRAHİ TEDAVİ FUNDOPLİKASYON

49 Stretta İşlemi

50

51 Cerrahi Tedavi Genç ve yüksek doz PPİ alan hastalar Genç ve yüksek doz PPİ alan hastalar İlaç alımına isteksiz veya ilaca bağlı yan etki görülen hastalar İlaç alımına isteksiz veya ilaca bağlı yan etki görülen hastalar İlaçtan yeterince yarar görmeyen hastalar İlaçtan yeterince yarar görmeyen hastalar Persistant nokturnal semptomu olan hastalar Persistant nokturnal semptomu olan hastalar Sık sık rekurrensi olan hastalar Sık sık rekurrensi olan hastalar

52 Fundoplication

53 SONUÇ GÖRH,sık görülen bir hastalıktır. GÖRH,sık görülen bir hastalıktır. Ekstraözofagial semptomlarla gelebilir Ekstraözofagial semptomlarla gelebilir İhmal edildiği takdirde önemli sonuçlara yol açar(ca,darlık,kanama) İhmal edildiği takdirde önemli sonuçlara yol açar(ca,darlık,kanama) Tanıda empirik tedavi çok yararlıdır. Tanıda empirik tedavi çok yararlıdır. Tedavide en etkili ilaç grubu PPI’lardır. Tedavide en etkili ilaç grubu PPI’lardır. PPI’lar yıllarca güvenle kullanılabilir. PPI’lar yıllarca güvenle kullanılabilir. Endikasyon varsa,deneyimli merkezlerde L.Nissen idealdir. Endikasyon varsa,deneyimli merkezlerde L.Nissen idealdir.

54 Teşekkür ederim


"GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI Dr. Ayşegül Özakyol ESÖGÜTF Gastroenteroloji B.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları