Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri"— Sunum transkripti:

1 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Fiziksel Şiddet Ekonomik Şiddet Psikolojik Şiddet Cinsel Şiddet Medya ve Şiddet Aile İçi Şiddet

2 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
İnsan yaşamının her alanında görülebilen ve dünyada giderek artan önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Tehdit, baskı ve kontrol içeren, fiziksel, cinsel ekonomik veya psikolojik, medyanın zarar görmenize, acı çekmenize sebep olan her türlü davranıştır.

3 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Kadını bağımlı ve fakir hale getiren, ekonomik kaynakların ve paranın kadın üzerinde bir yaptırım, tehdit ve kontrol aracı olarak kullanıldığı şiddet türüdür. Bu nedenle kadınları ekonomik olarak güçlendirecek programlar oluşturulmalı ve kadına yönelik şiddet azaltılmaya çalışılmalıdır. Şiddet mağdurlarının gelişim ve eğitimi için destek servislerinin oluşturulması da çok önemlidir.

4 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aile içi şiddeti; kendini aile olarak tanımlamış bir grup içerisinde zorlamak, aşağılamak, cezalandırmak, güç göstermek, öfke, gerginlik boşaltmak amacıyla bir bireyden diğerine yöneltilen şiddet davranışı olarak tanımlar. Şiddet genellikle aile içinde güçlü olanın zayıf olana karşı işlediği suçtur. Şiddet türü olarak en fazla fiziksel şiddet ifade edilebilir. Oysaki fiziksel şiddet kadar sözel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet türleri de kadın yaşamını olumsuz etkiler.

5 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
1,5 milyar fakirin yaşadığı ve bunların %70 ‘inin kadın olduğu dünyamızda fakirlik, ekonomik şiddetin hem sebebi hem de sonucudur.

6 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Ekonomik Şiddet Göstergeleri; Kadınların para harcamalarına izin verme: Afrika ülkelerinde kadınların para harcamalarına izin verilmezken; Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya’da bu oran %24 ile %34 arasında, Doğu Asya ve Pasifik ülkelerinde ise %2 ile %9 arasındadır.

7 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Kazanç Elde Etme; Dünya üzerinde kadınların maaşları erkeklerinkinden %20 oranında daha düşüktür. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kadınların maaşı erkelerin maaşının %30’u,Latin Amerika ve Asya %40 ‘i, Alt Sahra Afrika’da %50 si, Doğu Asya ve endüstrileşmiş ülkelerde %60’ı kadardır. Kadınlar az para kazanmakla kalmayıp az miktarda da mala sahiptirler.

8 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Türkiye’de Durum; Tazminat döneminde aydınlar ve devlet adamları , kızların ve kadınların eğitimden yoksun bırakılmamalarını,toplumun geri kalma nedenlerinden biri olarak görmüşlerdir. Batı ile karşılaştırıldığında, kızların eğitim görecekleri kurumları meydana getirmede geri kalırken azınlıklar ve yabancılar birçok kız okulu açmıştır. Amerikan kız koleji, Fransız Kız okulu gibi. Türkiye’de elde ettiği kazancın harcanmasına ilişkin kadınların %38’i kendisi, %50’si kocası veya diğer kişilerle beraber karar verirken, %10’unun kararda yeri olmadığı belirlenmiştir.

9 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Kadınların Şiddete Maruz Kalma Oranları Türkiye’de İlkokul mezunu kadınların %55,3‘ü fiziksel, %51,7 ‘si duygusal, %57 ‘si ekonomik ve %51,4 ‘ü cinsel şiddete maruz kalmaktadır.

10 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Cumhuriyet Üniversitesi’nin psikiyatri polikliniğine başvuran 300 evli kadın üzerinde yapılan çalışmada; 16-29 yaş grubundaki kadınların, %57 ‘sinin fiziksel şiddette, %36 ‘sının duygusal şiddete, %32 ‘sinin ekonomik şiddete, %30,7 ‘sinin cinsel şiddete ve %29,3 ‘ünün sözel şiddette kaldıkları belirlenmiştir.

11 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Kadınların ifadesine göre şiddet türlerini araştıran bir çalışmada kadınların; %96,3 ‘ü dayak atma, %57,4’ü aşağılayıcı sözler söyleme, %50 ‘si parasının elinden alınması, %39,5 ‘i çalışmasının yasaklanması, %39,5 ‘i harçlık vermemek yada kısıtlamak, %35 ‘i aile geliri konusunda bilgisiz bırakmak, %70,4 ‘ü istemediği cinsel davranışa zorlanmayı ve %64,2 ‘si sık sık kıskançlık nedeniyle kavga çıkarılmasını şiddet olarak tanımlamışlardır.

12 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Sosyal yetersizliğe sebep olarak kadın ve genç kızların daha yaşlı erkekler tarafından cinsel amaçlı kullanımlarını artırır. Fakirliğinden kurtulmak isteyen kadınlar vücutlarını ticari anlamda kullanılmaya başlarlar. Ekonomik şiddet sonucunda ekonomik ve üretken iş gücü azalır. Ekonomik şiddete maruz kalan kadın diğer kadınlardan 6 kat depresyon, stresle ilişkili semptomlar, kimyasallara bağımlılık, kötüye kullanım ve intihar girişimi yaşar.

13 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Öneriler Kadının ekonomik haklarını düzeltmek için uzun vadeli, ülkesel bazda ve sektörler arası işbirliği sağlayacak stratejiler oluşturulmalıdır. Özellikle kadınları ekonomik olarak güçlendirecek programlar oluşturulmalı ve kadına yönelik şiddet azaltılmaya çalışmalıdır. Şiddet mağdurlarının gelişim ve eğitimi için destek servislerinin oluşturulması da çok önemlidir.

14 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Psikososyal Yaklaşım Erken yaşta fiziksel ya da cinsel olarak kötüye kullanılmış olanlarda, çocukluğunda aile içi şiddet olgularında olduğu gibi şiddete tanıklık edenlerde, erken ebeveyn kayıp yaşayanlarda şiddet davranışının arttığı bildirilmektedir.

15 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Medya ve Şiddet Yazılı ve görsel basında şiddet içeren görüntü, ses ve yazıyla ortaya çıkar. Özelilikle çocuklarda, şiddet içerikli programları izleme ile şiddet davranışı sergilemektedirler. Bugün birçok çocuk günün büyük bir bölümünü TV karşısında ya da şiddet içeren bilgisayar oyunları oynayarak geçirmektedir. TV bu şekilde çocuğun anne ve babasından sonra üçüncü bir ebeveyni olmuştur.

16 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Medya ve Şiddet Medyadaki şiddete uzun dönem maruz kalan çocuklarda, şiddet ve saldırganlık içeren eylem ve davranışlarında artış olduğu gösterilmiştir. Kısa dönem vakitler etkiler, yetişkinlerde daha sık ortaya çıkarken; uzun dönem etkilerin ise daha çok çocuklarda ortaya çıktığı gösterilmiştir. Bazı araştırmacılar da televizyonun tek başına şiddete yönlendirdiğini ancak özendirdiğini ve arttırdığını iddia etmektedir. Aile Araştırma Kurumu tarafından ülkemizde yapılan çalışmada medyanın en azından şiddette karşı duyarsızlaşmaya yol açarak, bireyler üzerinde bir etki sergilediği gösterilmiştir. (ABD) yapılan bir araştırmaya göre çocukların ortalama olarak haftada 28 saat televizyon seyrettikleri ortaya konmuştur.

17 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddet Eşinizin size veya çocuklarınıza yada sizinle aynı evde yaşayan akrabalarınıza yönelik; Sizinle aynı evde yaşayan herhangi bir akrabanızın, size ya da evdeki diğer kişilere yönelik; Evli olmanıza rağmen kendi isteğinizle veya mahkeme kararı ile ayrı evlerde yaşadığınız eşinizin size yönelik Aile İçi Şiddettir. Aile içi şiddetin dünyada ve Türkiye’de önemli bir sağlık sorunu olduğu bilinmektedir. Ülkemizde, ailelerin %34 ‘ünden fiziksel şiddet,%53’ünden sözel şiddet olduğunu ve çocukların %46’sının fiziksel şiddet gördüğünü bildirmiştir.

18 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Çocuklara Yönelik Şiddet Dünya sağlık örgütü verilerine göre dünyada 1-14 yaş grubundaki 40 milyon çocuk istismar ve ihmale uğramakta ve desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Cinsel istismara uğramış çocuklarda anksiyete bozuklukları kısa sürede ortaya çıka bilmekte, uyku bozuklukları, kâbus, fobiler, bedensel yakınmalar ve korku tepkileri gözlenmektedir.

19 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Cinsel Şiddet ve Yasak-Sevi Cinsel taciz ve yasak sevi (ensest )uzun zamandan beri psikiyatri, klinik psikoloji ve hukuk alanlarında profesyonelleri zorlayan bir konu olarak varıldığı sürdürmektedir. Aile içi cinsel istimrar konusunu ciddi bir problem olarak algılanması ve acık bir şekilde tartışılabilmesi, gerek sosyal baskılar; gerekse durumun bireylerce kabulünün zor olduğu nedeniyle ancak son yıllarda mümkün olabilmiştir. Kurbanın yaşı ne kadar küçükse ve tacizin süresi ne kadar uzunsa incelenmenin şiddeti o kadar fazla olur. ABD’de kadınların 3’te biri ile yarısının cinsel istimara ugradıgı ve cinsel istismara uğrayanların %16 ‘sının 18 yaş altında yasak-sevi yaşadığı bildirilmektedir.

20 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Çocuklarda üzerinde Yaşanan Şiddetin Etkileri Aile içi Şiddet kuşaktan kuşağa geçmekte ve şiddet gören kişi değil, tanık olan kişilerin psikolojik durumlarını, özellikle çocukların psikososyal gelişimini etkilemektedir. Türkiye’de kadın sığınma evlerinde yapılan çalışmada, şiddet gören kadınların tamamına yakınının çocukken de şiddet gördüğü ve sonradan kendi çocuklarını dövdüğü saptanmıştır.

21 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Sonuç olarak çocukluk çağı kötüye kullanım ve imhalın çocukta kısa ve uzun dönem birçok etkiye yol açtığı bilinmektedir.

22 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
ŞİDDET TÜRLERİ FİZİKSEL ŞİDDET PSİKOLOJİK ŞİDDET CİNSEL ŞİDDET EKONOMİK ŞİDDET

23 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Eşinizin size veya çocuklarınıza ya da sizinle aynı evde yaşayan akrabalarınıza yönelik; Sizinle aynı evde yasayan herhangi bir akrabanıza, size ya da evdeki diğer kişilere yönelik; Evli olmanıza rağmen kendi isteğinizle veya mahkeme kararı ile ayrı evlerde yaşadığınız eşinizin, size yönelik; Tehdit,baskı ve kontrol içeren,fiziksel,cinsel,ekonomik veya psikolojik zarar görmenize veya acı çekmenize sebep olan her türlü davranışı AİLE İÇİ ŞİDDETTİR.

24 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
A)Fiziksel Şiddet Tokat atmak, tekmelemek, yumruklamak, hırpalamak, kolunu bükmek, boğazını sıkmak, bağlamak, saçını çekmek, kesici veya vurucu aletlerle yaralamak, kezzap veya kaynar suyla yakmak, vücudunda sigara söndürmek, ellerini ayaklarını ezmek, sakat bırakmak, işkence yapmak, sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak, sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olarak bedensel zarar görmesine neden olmak gibi eylemler FİZİKSEL ŞİDDETTİR.

25 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
Kadına yönelik fiziksel şiddetin en ağır biçimlerinden biri, töre/namus bahanesiyle kadına uygulanan şiddettir. Kadının giydiği kıyafet, gittiği yer, yabancı kişilerle konuşması, evlilik dışı ilişkisinin olması, evlilik dışı hamile kalması, bakire olmaması, ailenin ya da akrabalarının uygun gördüğü kişi ile evlenmek istememesi, boşanması gibi bahanelerle kadına eşi ya da akrabaları tarafından şiddet uygulanması yâda öldürülmesi TÖRE/NAMUS BAHANESİYLE kadına uygulanan şiddettir. Ne yazık ki, bu suçun işlenmesine eş ya da akrabalar karar verebilmektedir. Töre/namus bahanesiyle kadına uygulanan şiddet yasalarımıza göre suçtur ve cezalandırılmaktadır.

26 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
B)Psikolojik Şiddet Bağırmak, korkutmak, küfür etmek, tehdit etmek, hakaret etmek, ailesiyle akrabalarıyla, komşularıyla, arkadaşlarıyla ya da başkalarıyla görüştürmemek, eve kapatmak, küçük düşürmek, çocuklarından uzaklaştırmak, kıskançlık bahanesiyle sürekli kontrol altında tutmak, başka kadınlarla kıyaslamak, kadının nasıl giyineceği, nereye gideceği, kimlerle görüşeceği konusunda baskı yapmak, kadının kendini geliştirmesine engel olmak gibi eylemler PSİKOLOJİK ŞİDDETTİR.

27 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
C)Cinsel Şiddet Evli olduğu kişi bile olsa istemediği yerde, istemediği zamanda ve istemediği biçimlerde cinsel ilişkiye zorlamak (tecavüz),başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlamak, cinsel organlara zarar vermek, çocuk doğurmaya veya doğurmamaya, kürtaja, enseste(akrabalar arası cinsel taciz ve tecavüz),fuhuşa zorlamak,zorla evlendirmek,telefonla-mektupla yada sözlü olarak cinsel içerikli rahatsızlık verici davranışlarda bulunmak gibi eylemler CİNSEL ŞİDDETTİR.

28 Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri
D)Ekonomik Şiddet Para vermemek veya kısıtlı para vermek, ailenin tasarrufları, gelir ve giderleri konusunda bilgi vermemek, kadının mallarını ve diğer gelirleri konusunda bilgi vermemek, istemediği işte zorla çalıştırmak, çalışıyorsa iş hayatını olumsuz etkileyecek kısıtlamalar getirmek, aileyi ilgilendiren ekonomik konularda kadının fikrini almadan tek başına karar vermek gibi eylemler EKONOMİK ŞİDDETTİR.

29 KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET NEDİR? AİLE İÇİ ŞİDDET NEDİR?
ŞİDDETTE MARUZ KALDIGINIZDA YÂDA RİSK ALTINDAYKEN BAŞVURABİLECEGİNİZ KURUM VE KURULUŞLAR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNE ALO 183 AİLE, KADIN, ÇOCUK VE ÖZÜRLÜ SOSYAL HİZMET DANIŞMA HATTI SAĞLIK KURULUŞLARI POLİS MERKEZLERİ, JANDARMA KARAKOLLARI CUMHURİYET SAVCILIĞI BELEDİYELERİN KADIN DAYANIŞMA MERKEZLERİ BAROLARIN KADIN DANIŞMA MERKEZLERİ VE ADLİ YARDIM KURULLARI KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 

30 Ailede Mutluluğun Şifresi
Rıza-Vefa-Sevgi ve Sabırdır. Hanımlarınızla iyi geçinin ve yanınızdaki arkadaşınıza iyilikte bulunun. Kadınlarınız hakkında Allahtan korkun. Onlar sizin yanınızda bir emanettir. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en güzel davrananınızdır.H.Ş. Kendini tatmin, hırsını teskin için kadın dövülmez.

31 a)Kültürel ve Sosyal Nedenler
b)Eğitimsizlik c)Ekonomik

32 Ailede Mutluluğun Şifresi
Kız çocuklarının okutulmaması İslam'ın ilk emri kadın erkek ayırmadan Oku emrinin farz oluşu Kadının okutulmamasıyla ilgili uydurma hadisler ortaya atılmış. Saçı uzun aklı kısa deyip ekonomiden uzaklaştırması, meslek sahibi olamaması. ‘Mallarınızı aklı ermeyenlere vermeyiniz.’

33 İsabetli olmayan hatalı yazımlarla bir takım uydurma hadislere dayandırılarak aklı ermeyenler kadınlardır.Kadınların aklı ve dini erkeklere oranla eksiktir.Senin aklın bu işe ermez.Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Uyarıların temel nedeni eğitimsizliktir ve İslam'dan uzaklaştırmaktan ibarettir. Bu ifadeler kadınların geleceklerinin karartılmasına yol açan bir tutum,bir haksızlıktır. İslam'ın ise bu haksızlık ve zulme razı olması söz konusu değildir. Hz. Peygamber(sav): kendisine evlilikle ilgili danışan kadınlara eli sopalı erkeklerle evlenmemelerini tavsiye etmiştir. Kadınların dövülmelerini boşanma sebebi saymıştır. Boşamanın ise imanın en zayıf derecelerine atfetmiştir. Aile içi şiddet ise çeşidi ne olursa olsun İslam’ ın öngördüğü ahlakla bağdaşmaz.


"Fiziksel, Psikolojik, Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Yeri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları