Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FARKI BİRLİKTE YAŞAYALIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FARKI BİRLİKTE YAŞAYALIM"— Sunum transkripti:

1 FARKI BİRLİKTE YAŞAYALIM
SEMPOZYUMU 14 Haziran 2012 BURSA

2 FARKI BİRLİKTE YAŞAYALIM !
SEMPOZYUM FARKI BİRLİKTE YAŞAYALIM ! Çocuk İstismarı Prof. Dr. Sırrı Akbaba Uludağ Üniversitesi

3 ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI
İHMAL:Barınak,yiyecek giyecek,eğitim,denetim,sevgi,tıbbi bakım gibi gelişimi için gerekli ihtiyaçlarının karşılanmaması şeklindeki çocuğun kötüye kullanım türlerindendir.

4 İHMAL İhmal: Şartlar elverdiği halde çocuğun gelişim için gerekli ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır.

5 İhmalin nedenleri: Ekonomik nedenler:İşsizlik, fakirlik…
Sosyal desteğin olmaması: Boşanma, göç Çocuk yetiştirme biçimleri: Medya: Şiddet, saldırganlık,… Madde Bağımlılığı: Bağlanma eksikliği: Anne-çocuk sıcak bağı Ailedeki ruh hastalıkları Ailedeki sosyal beceri ve iletişimin zayıflığı Çocuğa ait özellikler: Engelli,bakımı zor, Aile özellikleri:İhmal edici yapı

6 İHMALİN FİZİKİ GÖSTERGELERİ
Yeterince denetlenmeme Eğitimin aksaması Tıbbi bakım, sağlık, hijyen şartlarının yerine getirilmemesi

7 İhmalin Davranışsal Göstergeleri
Çocuğun konuşmasına izin verilmemesi Çocuğun aşırı uçta davranışlar sergilemesi Çocuğun en küçük hatay söylemekten korkması Gelişimsel gecikmeler İletişim kurmada güçlük Öğrenme güçlüğü Sevgi ve ilgi açlığı Madde kullanımı Bunların sürekliliği ve sosyo-ekonomik faktörler dikkate alarak karar verilmeli.

8 Uzun süren belirtiler Uzun dönemde görülenler:Saldırganlık,korku,içe kapanma,başarısızlık,Kaygı, kabuslar,madde bağımlılığı,evden kaçma...

9 İSTİSMAR TÜRLERİ 1.FİZİKSEL İSTİSMAR 2.DUYGUSAL İSTİSMAR
3.CİNSEL İSTİSMAR

10 FİZİKSEL İSTİSMAR: Bir kaza olmadan fiziksel travma yada yaralanmalarla sonuçlanan herhangi bir davranış biçimidir. KISA DÖNEMDEKİ SONUÇLARI: Morluklar, yaralar ve kırıklar.

11 Fiziksel istismarın uzun dönemde görülen sonuçları:
Düşük benlik saygısı Öfke ve intikam duyguları Saldırgan, yasal olmayan davranışlar Pasif yada içe kapanma davranışları Kaygı, korku Kâbuslar Okul sorunları ve başarısızlık Mutsuzluk ve depresyon Madde bağımlılığı Evden kaçma

12 DUYGUSAL İSTİSMAR Sistemli bir şekilde çocuğun aşağılanması ya da görmezlikten gelinmesi gibi onun sağlıklı duygusal gelişimini ve benlik saygısını ciddi bir biçimde etkileyen davranış kalıplarıdır.

13 Duygusal İstismar Türleri
Reddetme Aşağılama Umursamama Yıldırma Yoksun bırakma Davranış bozuklukları sergilemesine göz yumma

14 Duygusal İstismarın Göstergeleri
Depresyon Geri çekilme Düşük benlik saygısı Yüksek korku ve kaygı Her türlü gelişimde gecikmeler Saldırganlık Kendine zarar verici davranışlar Duygusal değişkenlik Uyku bozuklukları Tıbbi temeli olmayan fiziksel şikayetler Aşırı utandaç, aşırı bağımlı Güvenememe Başarısızlık Çalma Diğer istismarların da olması Yaşına uygun olmayan davranışlar Aşırı itaatkâr olma

15 CİNSEL İSTİSMAR Duygusal ve bilişsel olgunluğa erişmemiş çocuk ve gencin tam olarak anlayamadıkları, bilerek onaylamadıkları, sosyal tabuları ve aile içi kuralları çiğneyen eylemlere karıştırılmasıdır.

16 Cinsel İstismar Türleri
Dokunmanın olmadığı istismar: Sözel cinsel uyarı, pornografi, çocuğun önünde masturbasyon. Dokunmanın olduğu: Öpme, okşama,cinsel organa dokunma ve dokunmaya zorlama Cinsel birleşmenin olduğu: Her türlü cinsel ilişki ve fuhuşa teşfik

17 Cinsel İstismarın duygusal ve davranışsal Göstergeleri
Hiperaktivite Aşırı talepkâr olam Mutsuzluk, kaygı, ağlama Rüyada yaşar gibi ilgisizlik, Aşırı itaat,aşırı bağımlılık Gerileme: Altını ıslatma,… Ani huy değişikliği Dikkati yoğunlaştıramama Arkadaş edinmede zorlanma Benlik saygısının olmaması Cinsel içerikli resim çizme Arkadaşlık ilişkilerinde bozulmalar İçe kapanma Okuldan kaçma Yeme ve Uyku bozukluğu İştahta değişme Yabancıya aşırı yakınlık Tanıdıkla yalnız kalmaktan korkma Baş ağrısı mide bulantısı Başarıda düşme Sosyal etkinliklere katılmada gönülsüzlük Başkalarına güvenememe Yaşıyla orantılı olmayan cinsel davranışlar İntihar düşüncesi Kişisel bakımın ihmali

18 İhmal ve istismar edilenler ve çözüm önerileri
İlgisiz ana-baba çocukları: Tutum Özel eğitime muhtaç çocuklar: Biyofeedback. Sokakta çalıştırılan çocuklar: Ebeven eğitimi Korunmaya muhtaç çocuklar :Sosyal devlet Özgüven eksikliği olançocuklar:Rehberlik etkinlikleri Bireyselleşememiş çocuklar:Destekleyici rehberlik «Hayır» diyemeyen çocuklar: Rehberlik etkinlikleri Temel ihtiyaçları doyurulmamış çocuklar: Sosyal devlet

19 Genel çözüm KORUYUCU (ÖNLEYİCİ) REHBERLİK: Temel çözüm koruyuculuktur.
REHABİLİTASYON (İYİLEŞTİRİCİ) ÇALIŞMALAR: %100 önleyiciliğin olanaksızlığı nedeniyle gerekli bir çözüm yoludur.

20 ÖNLEME TÜRLERİ Sosyal Devlet kavramının içinin doldurulması
Anne-baba eğitimi Çocuğa rehberlik: 1.Anne-baba rehberliği 2. Okul rehberliği Evlilik öncesi: 1.sağlıklı aile eğitim 2.Anne-baba rolleri Çocuk gelişimi ve eğitimi

21 .. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER Prof. Dr. Sırrı Akbaba


"FARKI BİRLİKTE YAŞAYALIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları