Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uludağ Üniversitesi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İHMAL:Barınak,yiyecek giyecek,eğitim,denetim,sevgi,tıbbi bakım gibi gelişimi için gerekli ihtiyaçlarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uludağ Üniversitesi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İHMAL:Barınak,yiyecek giyecek,eğitim,denetim,sevgi,tıbbi bakım gibi gelişimi için gerekli ihtiyaçlarının."— Sunum transkripti:

1

2 Uludağ Üniversitesi

3 ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İHMAL:Barınak,yiyecek giyecek,eğitim,denetim,sevgi,tıbbi bakım gibi gelişimi için gerekli ihtiyaçlarının karşılanmaması şeklindeki çocuğun kötüye kullanım türlerindendir.

4 İHMAL İhmal: Şartlar elverdiği halde çocuğun gelişim için gerekli ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır. İhmal: Şartlar elverdiği halde çocuğun gelişim için gerekli ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır.

5 İhmalin nedenleri: Ekonomik nedenler:İşsizlik, fakirlik… Ekonomik nedenler:İşsizlik, fakirlik… Sosyal desteğin olmaması: Boşanma, göç Sosyal desteğin olmaması: Boşanma, göç Çocuk yetiştirme biçimleri: Çocuk yetiştirme biçimleri: Medya: Şiddet, saldırganlık,… Medya: Şiddet, saldırganlık,… Madde Bağımlılığı: Madde Bağımlılığı: Bağlanma eksikliği: Anne-çocuk sıcak bağı Bağlanma eksikliği: Anne-çocuk sıcak bağı Ailedeki ruh hastalıkları Ailedeki ruh hastalıkları Ailedeki sosyal beceri ve iletişimin zayıflığı Ailedeki sosyal beceri ve iletişimin zayıflığı Çocuğa ait özellikler: Engelli,bakımı zor, Çocuğa ait özellikler: Engelli,bakımı zor, Aile özellikleri:İhmal edici yapı Aile özellikleri:İhmal edici yapı

6 İHMALİN FİZİKİ GÖSTERGELERİ Yeterince denetlenmeme Yeterince denetlenmeme Eğitimin aksaması Eğitimin aksaması Tıbbi bakım, sağlık, hijyen şartlarının yerine getirilmemesi Tıbbi bakım, sağlık, hijyen şartlarının yerine getirilmemesi

7 İhmalin Davranışsal Göstergeleri Çocuğun konuşmasına izin verilmemesi Çocuğun konuşmasına izin verilmemesi Çocuğun aşırı uçta davranışlar sergilemesi Çocuğun aşırı uçta davranışlar sergilemesi Çocuğun en küçük hatay söylemekten korkması Çocuğun en küçük hatay söylemekten korkması Gelişimsel gecikmeler Gelişimsel gecikmeler İletişim kurmada güçlük İletişim kurmada güçlük Öğrenme güçlüğü Öğrenme güçlüğü Sevgi ve ilgi açlığı Sevgi ve ilgi açlığı Madde kullanımı Madde kullanımı Bunların sürekliliği ve sosyo-ekonomik faktörler dikkate alarak karar verilmeli.

8 Uzun süren belirtiler Uzun dönemde görülenler:Saldırganlık,korku,içe kapanma,başarısızlık,Kaygı, kabuslar,madde bağımlılığı,evden kaçma... Uzun dönemde görülenler:Saldırganlık,korku,içe kapanma,başarısızlık,Kaygı, kabuslar,madde bağımlılığı,evden kaçma...

9 İSTİSMAR TÜRLERİ 1.FİZİKSEL İSTİSMAR 2.DUYGUSAL İSTİSMAR 3.CİNSEL İSTİSMAR

10 FİZİKSEL İSTİSMAR: Bir kaza olmadan fiziksel travma yada yaralanmalarla sonuçlanan herhangi bir davranış biçimidir. Bir kaza olmadan fiziksel travma yada yaralanmalarla sonuçlanan herhangi bir davranış biçimidir. KISA DÖNEMDEKİ SONUÇLARI: KISA DÖNEMDEKİ SONUÇLARI: Morluklar, yaralar ve kırıklar. Morluklar, yaralar ve kırıklar.

11 Fiziksel istismarın uzun dönemde görülen sonuçları: Düşük benlik saygısı Düşük benlik saygısı Öfke ve intikam duyguları Öfke ve intikam duyguları Saldırgan, yasal olmayan davranışlar Saldırgan, yasal olmayan davranışlar Pasif yada içe kapanma davranışları Pasif yada içe kapanma davranışları Kaygı, korku Kaygı, korku Kâbuslar Kâbuslar Okul sorunları ve başarısızlık Okul sorunları ve başarısızlık Mutsuzluk ve depresyon Mutsuzluk ve depresyon Madde bağımlılığı Madde bağımlılığı Evden kaçma Evden kaçma

12 DUYGUSAL İSTİSMAR Sistemli bir şekilde çocuğun aşağılanması ya da görmezlikten gelinmesi gibi onun sağlıklı duygusal gelişimini ve benlik saygısını ciddi bir biçimde etkileyen davranış kalıplarıdır.

13 Duygusal İstismar Türleri Reddetme Reddetme Aşağılama Aşağılama Umursamama Umursamama Yıldırma Yıldırma Yoksun bırakma Yoksun bırakma Davranış bozuklukları sergilemesine göz yumma Davranış bozuklukları sergilemesine göz yumma

14 Duygusal İstismarın Göstergeleri Depresyon Depresyon Geri çekilme Geri çekilme Düşük benlik saygısı Düşük benlik saygısı Yüksek korku ve kaygı Yüksek korku ve kaygı Her türlü gelişimde gecikmeler Her türlü gelişimde gecikmeler Saldırganlık Saldırganlık Kendine zarar verici davranışlar Kendine zarar verici davranışlar Duygusal değişkenlik Duygusal değişkenlik Uyku bozuklukları Uyku bozuklukları Tıbbi temeli olmayan fiziksel şikayetler Tıbbi temeli olmayan fiziksel şikayetler Aşırı utandaç, aşırı bağımlı Aşırı utandaç, aşırı bağımlı Güvenememe Güvenememe Başarısızlık Başarısızlık Çalma Çalma Diğer istismarların da olması Diğer istismarların da olması Yaşına uygun olmayan davranışlar Yaşına uygun olmayan davranışlar Aşırı itaatkâr olma Aşırı itaatkâr olma

15 CİNSEL İSTİSMAR Duygusal ve bilişsel olgunluğa erişmemiş çocuk ve gencin tam olarak anlayamadıkları, bilerek onaylamadıkları, sosyal tabuları ve aile içi kuralları çiğneyen eylemlere karıştırılmasıdır. Duygusal ve bilişsel olgunluğa erişmemiş çocuk ve gencin tam olarak anlayamadıkları, bilerek onaylamadıkları, sosyal tabuları ve aile içi kuralları çiğneyen eylemlere karıştırılmasıdır.

16 Cinsel İstismar Türleri Dokunmanın olmadığı istismar: Sözel cinsel uyarı, pornografi, çocuğun önünde masturbasyon. Dokunmanın olmadığı istismar: Sözel cinsel uyarı, pornografi, çocuğun önünde masturbasyon. Dokunmanın olduğu: Öpme, okşama,cinsel organa dokunma ve dokunmaya zorlama Dokunmanın olduğu: Öpme, okşama,cinsel organa dokunma ve dokunmaya zorlama Cinsel birleşmenin olduğu: Her türlü cinsel ilişki ve fuhuşa teşfik Cinsel birleşmenin olduğu: Her türlü cinsel ilişki ve fuhuşa teşfik

17 Cinsel İstismarın duygusal ve davranışsal Göstergeleri Hiperaktivite Hiperaktivite Aşırı talepkâr olam Aşırı talepkâr olam Mutsuzluk, kaygı, ağlama Mutsuzluk, kaygı, ağlama Rüyada yaşar gibi ilgisizlik, Rüyada yaşar gibi ilgisizlik, Aşırı itaat,aşırı bağımlılık Aşırı itaat,aşırı bağımlılık Gerileme: Altını ıslatma,… Gerileme: Altını ıslatma,… Ani huy değişikliği Ani huy değişikliği Dikkati yoğunlaştıramama Dikkati yoğunlaştıramama Arkadaş edinmede zorlanma Arkadaş edinmede zorlanma Benlik saygısının olmaması Benlik saygısının olmaması Cinsel içerikli resim çizme Cinsel içerikli resim çizme Arkadaşlık ilişkilerinde bozulmalar Arkadaşlık ilişkilerinde bozulmalar İçe kapanma İçe kapanma Okuldan kaçma Okuldan kaçma Yeme ve Uyku bozukluğu Yeme ve Uyku bozukluğu İştahta değişme İştahta değişme Yabancıya aşırı yakınlık Yabancıya aşırı yakınlık Tanıdıkla yalnız kalmaktan korkma Tanıdıkla yalnız kalmaktan korkma Baş ağrısı mide bulantısı Baş ağrısı mide bulantısı Başarıda düşme Başarıda düşme Sosyal etkinliklere katılmada gönülsüzlük Sosyal etkinliklere katılmada gönülsüzlük Başkalarına güvenememe Başkalarına güvenememe Yaşıyla orantılı olmayan cinsel davranışlar Yaşıyla orantılı olmayan cinsel davranışlar İntihar düşüncesi İntihar düşüncesi Kişisel bakımın ihmali Kişisel bakımın ihmali

18 İhmal ve istismar edilenler ve çözüm önerileri İlgisiz ana-baba çocukları: Tutum İlgisiz ana-baba çocukları: Tutum Özel eğitime muhtaç çocuklar: Biyofeedback. Özel eğitime muhtaç çocuklar: Biyofeedback. Sokakta çalıştırılan çocuklar: Ebeven eğitimi Sokakta çalıştırılan çocuklar: Ebeven eğitimi Korunmaya muhtaç çocuklar :Sosyal devlet Korunmaya muhtaç çocuklar :Sosyal devlet Özgüven eksikliği olançocuklar:Rehb erlik etkinlikleri Özgüven eksikliği olançocuklar:Rehb erlik etkinlikleri Bireyselleşememiş çocuklar:Destekleyi ci rehberlik Bireyselleşememiş çocuklar:Destekleyi ci rehberlik «Hayır» diyemeyen çocuklar: Rehberlik etkinlikleri «Hayır» diyemeyen çocuklar: Rehberlik etkinlikleri Temel ihtiyaçları doyurulmamış çocuklar: Sosyal devlet Temel ihtiyaçları doyurulmamış çocuklar: Sosyal devlet

19 Genel çözüm KORUYUCU KORUYUCU (ÖNLEYİCİ) REHBERLİK: Temel çözüm koruyuculuktur. REHABİLİTASYON (İYİLEŞTİRİCİ) ÇALIŞMALAR: %100 önleyiciliğin olanaksızlığı nedeniyle gerekli bir çözüm yoludur. REHABİLİTASYON (İYİLEŞTİRİCİ) ÇALIŞMALAR: %100 önleyiciliğin olanaksızlığı nedeniyle gerekli bir çözüm yoludur.

20 ÖNLEME TÜRLERİ Sosyal Devlet kavramının içinin doldurulması Sosyal Devlet kavramının içinin doldurulması Anne-baba eğitimi Anne-baba eğitimi Çocuğa rehberlik: Çocuğa rehberlik: 1.Anne-baba rehberliği 2. Okul rehberliği Evlilik öncesi: 1.sağlıklı aile eğitim Evlilik öncesi: 1.sağlıklı aile eğitim 2.Anne-baba rolleri 2.Anne-baba rolleri Çocuk gelişimi ve eğitimi Çocuk gelişimi ve eğitimi

21 .. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER Prof. Dr. Sırrı Akbaba Prof. Dr. Sırrı Akbaba


"Uludağ Üniversitesi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI İHMAL:Barınak,yiyecek giyecek,eğitim,denetim,sevgi,tıbbi bakım gibi gelişimi için gerekli ihtiyaçlarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları