Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda aile içi şiddetin önlenmesi ve bu konuda alınması gereken tedbirler düzenlenmiştir.  Yasanın temel amacı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda aile içi şiddetin önlenmesi ve bu konuda alınması gereken tedbirler düzenlenmiştir.  Yasanın temel amacı."— Sunum transkripti:

1

2  4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda aile içi şiddetin önlenmesi ve bu konuda alınması gereken tedbirler düzenlenmiştir.  Yasanın temel amacı aile içinde şiddet uygulayan bireyi, gerektiğinde ortak yaşam alanından uzaklaştırarak ve kanunda sayılan veya benzer bir takım tedbirleri uygulamaya koyarak aile içi şiddeti önlemek ve dolayısı ile toplumun temelini oluşturan aileyi şiddete karşı korumaktır.

3  Aile içi şiddet, aile bireylerinin yaralanmasına, sindirilmesine, öfkelendirilmesine veya duygusal baskı altına alınmasına yol açan fiziki veya herhangi bir şekildeki hareket, davranış veya eylemler bütünüdür.

4  Şiddete uğrayan birey Savcılığa,Karakola veya Jandarmaya başvurarak hukuki korunma talep edebilir.  Başvuru konusunda kadınlara kolaylıklar sağlanmaktadır.Bu tür başvuruların daha hızlı işleme alınması, Ankara ilinde aile içi şiddet bürosunda kadın savcı görevlendirilmesi,şikayetin harçtan muaf olması vs. gibi.  Kapalı kapılar ardında yaşanan şiddetin ispatı güçtür.Psikolojik şiddetin tanıkla veya fiziksel şiddetin raporla ispatlanması her zaman mümkün değildir.  Bu nedenle bu kanun kapsamında bireyin şiddete uğradığını ispat etmesi şart değildir.

5  Alınacak önlemlerden yararlanacak olanlar, “eşlerden biri, çocuklar veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri ya da mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden biridir.”

6 Hakimlerin genel kabulüne göre, imam nikahı ile nikahlanmış olanların da aynı çatı altında yaşaması halinde bu korunmadan yararlanmaları mümkündür. Çünkü asıl amaç kadının şiddetten korunmasıdır. Resmi nikahın bulunmadığı ve fakat aile yaşantısının bulunduğu hallerde de kadının şiddetten korunması bu kanunun amacıdır.

7  Çocuğun kanunun korumasından faydalanabilmesi için mutlaka evlilik içerisinde doğmuş olması gerekmeyip, evlilik dışında doğan bir çocuk da annesi veya diğer aile bireyleri ile birlikte yaşıyorsa, diğer şartların varlığı halinde Kanunun sağladığı imkânlardan yararlanabilecektir.

8  Şiddet Uygulanmaması ve Korkuya Yönelik Davranışlarda Bulunmaması Konusunda, Kusurlu Eşin Uyarılması  Hâkim, kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin diğer eşe veya çocuklara veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik davranışlarda bulunmamasını ihtar eder (4320 Sayılı Kanun m.1/I/a). Hâkim tarafından kusurlu eşin uyarılması, aşağıda belirteceğimiz diğer önlemlerin alınmasının bir ön koşulu değildir. Hâkim kusurlu eşi uyarmadan diğer önlemlere de başvurabilir.

9  Bu kanuna göre alınabilecek diğer tedbirler gibi, kusurlu eşin müşterek konuttan uzaklaştırılması önlemine yönelik kararda en çok altı ay için verilebilir.(m.1/II). Yani geçici bir tedbir olan bu koruma tedbirinin üst sınırı da altı aydır. Hâkim bu tedbir için daha kısa bir süre öngörebilir. Hâkim kusurlu eşi, bu tedbire aykırı davrandığı takdirde tutuklanacağı ve hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırılacağı konusunda uyarır.

10  Bu tedbire hükmeden hâkim, gerekli gördüğü takdirde, zarar gören eş ve çocuklar lehine tedbir nafakasına da hükmeder. Nafakanın miktarı, zarar gören eş ve çocukların yaşam düzeyleri göz önünde bulundurularak belirlenir

11  Örneğin, kusurlu eş, diğer aile bireylerinin ellerinden eşyalarını zorla alıyorsa, ya da eşyaları tahrip ediyor, kırıyor, bozuyor, yok ediyorsa hâkim tarafından tedbir kararı verilebilir.

12  Hâkim eş, çocuk ve aynı çatı altındaki aile bireylerinin iletişim vasıtasıyla rahatsız edilmemesini sağlamak üzere de karar verebilir (4320 Sayılı Kanun m.1/I/d.). İletişim vasıtasından anlaşılması gereken; telefon, mektup, telgraf, faks, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları veya modern elektronik iletişim araçlarından olan e-mail (elektronik posta) ile rahatsız etme gibi her türlü iletişim teknolojisidir.

13  Eğer kusurlu eşin silahı veya benzeri araçları varsa ve bu araçlarla diğer aile bireylerini, diğer eşi ya da çocukları tehdit edip korkutuyorsa, hâkim, kusurlu eşten bu silahları genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesini isteyecektir. (4320 Sayılı Kanun m.1/I/e.)

14

15  Maddeye göre kanunu uygulayan hâkim şiddet uygulayan bireyin diğer tedbirlerin yanında bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurmasına karar verebilecektir.

16  Hâkim tedbire ilişkin verdiği kararda, kusurlu eşin bu tedbirlere aykırı davranması durumunda tutuklanacağını ve hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilebileceğini ona ihtar eder (4320 Sayıl Kanun m.1/II). Kusurlu eşin, mahkemenin kararına uyup uymadığı genel kolluk kuvvetleri marifetiyle denetlenir (4320 Sayılı Kanun m.2/I).

17  Mağdur aile bireyinin şikâyetinden vazgeçmesi ve şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireyi ile barıştığına ilişkin beyanının serbest irade ürünü olduğunun anlaşılması halinde koruma karan verilmemektedir. Ancak somut olay ağır bir suç teşkil edecek nitelikte ve mağdur birey mutlaka korunması gerekiyorsa, şikâyetinden vazgeçtiğine ve barıştığına ilişkin beyanına da itibar edilmeyerek koruma kararı verilmektedir.


" 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda aile içi şiddetin önlenmesi ve bu konuda alınması gereken tedbirler düzenlenmiştir.  Yasanın temel amacı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları