Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADININ ŞİDDETTEN KORUNMASINDA BAŞVURU REHBERİ VE AİLENİN KORUNMASI HAKKINDA 4320 SAYILI KANUN Ailenin korunmasıd.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADININ ŞİDDETTEN KORUNMASINDA BAŞVURU REHBERİ VE AİLENİN KORUNMASI HAKKINDA 4320 SAYILI KANUN Ailenin korunmasıd."— Sunum transkripti:

1 KADININ ŞİDDETTEN KORUNMASINDA BAŞVURU REHBERİ VE AİLENİN KORUNMASI HAKKINDA 4320 SAYILI KANUN
Ailenin korunmasıd

2 Kanunun Amacı 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda aile içi şiddetin önlenmesi ve bu konuda alınması gereken tedbirler düzenlenmiştir. Yasanın temel amacı aile içinde şiddet uygulayan bireyi, gerektiğinde ortak yaşam alanından uzaklaştırarak ve kanunda sayılan veya benzer bir takım tedbirleri uygulamaya koyarak aile içi şiddeti önlemek ve dolayısı ile toplumun temelini oluşturan aileyi şiddete karşı korumaktır.

3 AİLE İÇİ ŞİDDET NEDİR? Aile içi şiddet, aile bireylerinin yaralanmasına, sindirilmesine, öfkelendirilmesine veya duygusal baskı altına alınmasına yol açan fiziki veya herhangi bir şekildeki hareket, davranış veya eylemler bütünüdür.

4 BU KORUNMADAN NASIL YARARLANILABİLİR?
Şiddete uğrayan birey Savcılığa,Karakola veya Jandarmaya başvurarak hukuki korunma talep edebilir. Başvuru konusunda kadınlara kolaylıklar sağlanmaktadır.Bu tür başvuruların daha hızlı işleme alınması, Ankara ilinde aile içi şiddet bürosunda kadın savcı görevlendirilmesi,şikayetin harçtan muaf olması vs. gibi. Kapalı kapılar ardında yaşanan şiddetin ispatı güçtür.Psikolojik şiddetin tanıkla veya fiziksel şiddetin raporla ispatlanması her zaman mümkün değildir. Bu nedenle bu kanun kapsamında bireyin şiddete uğradığını ispat etmesi şart değildir.

5 Kimler bu korunmadan yararlanabilir?
Alınacak önlemlerden yararlanacak olanlar, “eşlerden biri, çocuklar veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri ya da mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden biridir.”

6 İmam nikahlı eş bu korunmadan yararlanabilir mi?
Hakimlerin genel kabulüne göre , imam nikahı ile nikahlanmış olanların da aynı çatı altında yaşaması halinde bu korunmadan yararlanmaları mümkündür. Çünkü asıl amaç kadının şiddetten korunmasıdır. Resmi nikahın bulunmadığı ve fakat aile yaşantısının bulunduğu hallerde de kadının şiddetten korunması bu kanunun amacıdır.

7 Çocuk bu korunmadan yararlanabilir.
Çocuğun kanunun korumasından faydalanabilmesi için mutlaka evlilik içerisinde doğmuş olması gerekmeyip, evlilik dışında doğan bir çocuk da annesi veya diğer aile bireyleri ile birlikte yaşıyorsa, diğer şartların varlığı halinde Kanunun sağladığı imkânlardan yararlanabilecektir.

8 ŞİDDETE UĞRAYAN KİŞİ NASIL KORUNUR.
Şiddet Uygulanmaması ve Korkuya Yönelik Davranışlarda Bulunmaması Konusunda, Kusurlu Eşin Uyarılması Hâkim, kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin diğer eşe veya çocuklara veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik davranışlarda bulunmamasını ihtar eder (4320 Sayılı Kanun m.1/I/a) . Hâkim tarafından kusurlu eşin uyarılması, aşağıda belirteceğimiz diğer önlemlerin alınmasının bir ön koşulu değildir. Hâkim kusurlu eşi uyarmadan diğer önlemlere de başvurabilir.

9 Kusurlu Eşin Ortak Evden Uzaklaştırılması
Bu kanuna göre alınabilecek diğer tedbirler gibi, kusurlu eşin müşterek konuttan uzaklaştırılması önlemine yönelik kararda en çok altı ay için verilebilir.(m.1/II). Yani geçici bir tedbir olan bu koruma tedbirinin üst sınırı da altı aydır. Hâkim bu tedbir için daha kısa bir süre öngörebilir. Hâkim kusurlu eşi, bu tedbire aykırı davrandığı takdirde tutuklanacağı ve hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırılacağı konusunda uyarır.

10 Bu tedbire hükmeden hâkim, gerekli gördüğü takdirde, zarar gören eş ve çocuklar lehine tedbir nafakasına da hükmeder. Nafakanın miktarı, zarar gören eş ve çocukların yaşam düzeyleri göz önünde bulundurularak belirlenir

11 Eşyaya Zarar Vermeme Örneğin, kusurlu eş, diğer aile bireylerinin ellerinden eşyalarını zorla alıyorsa, ya da eşyaları tahrip ediyor, kırıyor, bozuyor, yok ediyorsa hâkim tarafından tedbir kararı verilebilir.

12 İletişim Vasıtalarıyla Rahatsız Edilmeme
Hâkim eş, çocuk ve aynı çatı altındaki aile bireylerinin iletişim vasıtasıyla rahatsız edilmemesini sağlamak üzere de karar verebilir (4320 Sayılı Kanun m.1/I/d.). İletişim vasıtasından anlaşılması gereken; telefon, mektup, telgraf, faks, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları veya modern elektronik iletişim araçlarından olan (elektronik posta) ile rahatsız etme gibi her türlü iletişim teknolojisidir.

13 Kusurlu Eşten, Silah ve Benzeri Araçlarını Genel Kolluk Kuvvetlerine Teslim Etmesinin İstenmesi
Eğer kusurlu eşin silahı veya benzeri araçları varsa ve bu araçlarla diğer aile bireylerini, diğer eşi ya da çocukları tehdit edip korkutuyorsa, hâkim, kusurlu eşten bu silahları genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesini isteyecektir. (4320 Sayılı Kanun m.1/I/e.)

14 Alkollü veya Uyuşturucu Kullanmış Olarak Ortak Konuta Gelmemesi ve Ortak Konutta Bu Maddeleri Kullanmamamsı Konusunda Kusurlu Eşin Uyarılması

15 Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması
Maddeye göre kanunu uygulayan hâkim şiddet uygulayan bireyin diğer tedbirlerin yanında bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurmasına karar verebilecektir.

16 . Hürriyeti Bağlayıcı Ceza (Hapis Cezası)
Hâkim tedbire ilişkin verdiği kararda, kusurlu eşin bu tedbirlere aykırı davranması durumunda tutuklanacağını ve hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilebileceğini ona ihtar eder (4320 Sayıl Kanun m.1/II). Kusurlu eşin, mahkemenin kararına uyup uymadığı genel kolluk kuvvetleri marifetiyle denetlenir (4320 Sayılı Kanun m.2/I). . Hürriyeti Bağlayıcı Ceza (Hapis Cezası)

17 ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLMESİ
Mağdur aile bireyinin şikâyetinden vazgeçmesi ve şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireyi ile barıştığına ilişkin beyanının serbest irade ürünü olduğunun anlaşılması halinde koruma karan verilmemektedir. Ancak somut olay ağır bir suç teşkil edecek nitelikte ve mağdur birey mutlaka korunması gerekiyorsa, şikâyetinden vazgeçtiğine ve barıştığına ilişkin beyanına da itibar edilmeyerek koruma kararı verilmektedir.


"KADININ ŞİDDETTEN KORUNMASINDA BAŞVURU REHBERİ VE AİLENİN KORUNMASI HAKKINDA 4320 SAYILI KANUN Ailenin korunmasıd." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları