Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK VE ŞİDDET… Çetin SARIYILDIZ Rehber Ö ğ retmen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK VE ŞİDDET… Çetin SARIYILDIZ Rehber Ö ğ retmen."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK VE ŞİDDET… Çetin SARIYILDIZ Rehber Ö ğ retmen

2 ÇOCUK VE ŞİDDET!!! Çocukların *Bedensel ve *Duygusal gelişimlerini etkileyen faktörlerin başında onlara karşı uygulanan şiddet, istismar ve ihmal gelmektedir.

3 Şiddet, Her Yaştaki Bireyde Bedensel, Zihinsel, Ruhsal, Sosyal Vb. Tahribatlar Oluşturabilmektedir.

4 ŞİDDET NEDİR? ŞİDDET: Güç ve Baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan hareketlerin tümüdür. ŞİDDET; Kişinin istemediği, Kişinin istemediği, Kişiyi tahrik eden, Kişiyi tahrik eden, Yıpratıcı ve saldırganlık içeren bir davranış biçimidir. Yıpratıcı ve saldırganlık içeren bir davranış biçimidir.

5 ŞİDDET İÇEREN DAVRANIŞLAR ŞİDDET İÇEREN DAVRANIŞLARNELERDİR? (ŞİDDETİN ÇEŞİTLERİ)

6 ŞİDDETİN ÇEŞİTLERİ o Fiziksel, o Duygusal ve Sözlü, o Cinsel, o Toplumsal İlişkileri Sınırlayıcı, o Ekonomik

7 1-FİZİKSEL ŞİDDET fiziksel-Sosyal-Zihinsel  Acı veren, fiziksel-Sosyal-Zihinsel gelişimde zarara yol açabilecek davranışlardır.  “Beden Gücünü Kötüye Kullanma”  “Beden Gücünü Kötüye Kullanma” anlamındadır.  Kaba ve sert davranışları, saldırıyı içerir. Yıkmaya yok etmeye yöneliktir.  Bireye ve topluma zarar veren niteliktedir.

8 FİZİKSEL ŞİDDET DAVRANIŞLARI  Dövmek, vurmak, yumruklamak  Tokatlamak  Tekmelemek  Hırpalamak  İtmek  Isırmak  Temel ihtiyaçları esirgemek(su,uyku,yemek..)  Gerektiği halde tıbbi yardım almasını önleme  Eziyet, acı içeren pek çok davranış  Öldürmek

9

10 FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALAN ÇOCUKLAR Kişisel Gelişimde bozukluk Kişisel Gelişimde bozukluk Yetişkinlerle Temastan çekinme Yetişkinlerle Temastan çekinme Korku ve Kaygılar geliştirme Korku ve Kaygılar geliştirme Evden Kaçma Evden Kaçma Davranışlarda Aşırılık ve Riskli davranışlar Davranışlarda Aşırılık ve Riskli davranışlar İçedönük-Çekingen kişilik İçedönük-Çekingen kişilik Sosyal Uyum bozukluğu Sosyal Uyum bozukluğu Saldırganlık, başkalarına şiddet uygulama Saldırganlık, başkalarına şiddet uygulama Alkol-Madde bağımlılığı Alkol-Madde bağımlılığı İntihar Girişimi, kendine zarar verme İntihar Girişimi, kendine zarar verme Dikkat Eksikliği Dikkat Eksikliği Okula Devamsızlık, kaçma, terk Okula Devamsızlık, kaçma, terk Düşük benlik algısı, güvensizlik Düşük benlik algısı, güvensizlik Sağlık problemleri Sağlık problemleri Yeme problemleri Yeme problemleri

11 2-DUYGUSAL-SÖZLÜ ŞİDDET kişiliğini duygusal gelişimini  Çocuğun kişiliğini zedeleyen, duygusal gelişimini engelleyen eylemlerin tümüdür. KİŞİLİK: KİŞİLİK: Duygu ve davranış özelliklerinin birleşimidir. Temelleri 5-6 yaşına kadar atılır, ergenlik döneminde büyük ölçüde gelişim tamamlanır. dengeli ve sağlıklı bir kişilik Sevgi, bakım, hoşgörü ve ilgiyle gelişir. Bunlardan özellikle sevgiden yoksun olan biri dengeli ve sağlıklı bir kişilik geliştiremez.

12 DUYGUSAL–SÖZLÜ ŞİDDET DAVRANIŞLARI-1  Sürekli eleştirmek  Görüşlerini– çalışmalarını küçümsemek  Kararlara katılımını–karar vermesini engellemek  Sürekli sorguya çekmek  Sık sık bağırmak  Küfür etmek  Aşağılamak  Aşağılayıcı isim takmak  Kapasite ve isteklerini sürekli kötülemek

13 DUYGUSAL–SÖZLÜ ŞİDDET DAVRANIŞLARI-2  Hakaret etmek  Tehdit etmek  İftira etmek  Göz dağı vermek  Sevgiden mahrum bırakmak  Kıyaslamak  Kapasitesinin üzerinde beklentide bulunmak  “İyiliğini istiyorum” adına ….duygu sömürüsü

14 DUYGUSAL–SÖZLÜ ŞİDDETE MARUZ KALAN ÇOCUK  Kendini ifade etmekte, başkalarını anlamakta zorlanır. * Zihinsel-duygusal gelişimde duraklama  Çevresini tehdit olarak algılar, çevresine güvenmez. * Çevresine uyum sağlamakta zorlanır  Kişiliği kabul görmediği için kendine ait olumsuz duygu ve düşünce geliştirir. * Özgüveni düşük, güvensiz, çekingen  Kendini bir yere ait hissetmez, aidiyet duygusu gelişmez. * Madde-nesnelere bağımlılık geliştirir, aşırı kaygı korkular yaşar.  İlgi görmediği için yaşama sevincini yitirir. *İçedönük-saldırgan, kendine zarar verme *Yalan, çalma, alt ıslatma, tırnak yeme, parmak emme gibi davranış bozuklukları

15 3-CİNSEL ŞİDDET Kişinin karşısındakinin istememesine, kabul etmemesine, farkında olmamasına (özellikle çocuklar) rağmen fiziksel, duygusal, sosyal, psikolojik güç kullanarak, cinsel haz almak amacıyla birinden Yararlanmasıdır.

16 Sınırlarımız/Kişisel Alan: Bireyin başkalarıyla olan her türlü fiziksel, duygusal, sosyal vb. ilişkilerinde, karşı tarafın kendisine veya kendisiyle ne yapıp ne yapamayacağını açık ve değişmez bir şekilde bildirmesidir. Kişisel alan, sadece bireyin kendisine ait istek, ihtiyaç, duygu vs.lerden oluşur ve başkalarının saygı duyması beklenir. Mahrem bölge: 50 cm Kişisel(arkadaş) bölge: 1.2 m Sosyal bölge: 3.6 m

17 CİNSEL ŞİDDET DAVRANIŞLARI  İstemediği cinsel ilişkiye zorlamak  Başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlamak  Tecavüz  Cinsel olarak kişiyi korkutan ve kıran söz ve davranışta bulunmak  Sözlü-yazılı-tel. cinsel içerikli tacizde bulunmak  Namus ve töre nedeniyle baskı uygulamak  Cinsel haz almak için çocuktan (sevgi, ilgi, oyun v.b. yaklaşımlarla) yararlanılması  Cinsiyetinin aşağılanması (kadın, erkek, eşcinsel)

18 CİNSEL ŞİDDETE MARUZ KALAN ÇOCUK  Bedensel–cinsel sağlık  Kişisel gelişim ve kimlik  Çevreyle uyum, sosyal yaşam (Asos.-antisos.)  Kişiler arası iletişim  Davranış bozuklukları  Karşı cinsle sorun  Korkular-kaygılar  Toplumsal cinsel rolleri yaşayamama  Yetişkinliğe geçişte zorluk yaşar.

19 4-TOPLUMSAL İLİŞKİLERİ SINIRLAYICI ŞİDDET  Bireyselliğin yaşanmasına izin vermeme  Varlığı-Kişisel Kabulü engelleyici tutum  Kendini gerçekleştirmesine ket vurma o Sınırlayıcı o Engelleyici o Yasaklayıcı tutumlar

20 TOPLUMSAL İLİŞKİLERİ SINIRLANDIRICI ŞİDDET DAVRANIŞLARI  Ailesi, arkadaşları, komşuları ile görüşmesini yasaklamak  Evden dışarı çıkmasını yasaklamak  Başkalarının yanında aşağılamak  Özel yaşam, mahremiyet hakkı tanımamak  Namus ve töre nedeniyle baskı uygulamak  Zorla-istemediği birisiyle evlendirmek

21 TOPLUMSAL İLŞKİLERİ SINIRLAYICI ŞİDDETE MARUZ KALAN ÇOCUK Özgüven eksikliği, güvensizlik Özgüven eksikliği, güvensizlik Pasif- saldırgan…(kişilik bozuklukları) Pasif- saldırgan…(kişilik bozuklukları) Çevreye uyum, sosyal becerilerde sorun Çevreye uyum, sosyal becerilerde sorun Psiko-sosyal gelişim sorunları Psiko-sosyal gelişim sorunları Davranış bozuklukları Davranış bozuklukları Depressif belirtiler vb. rahatsızlıklar Depressif belirtiler vb. rahatsızlıklar

22 5-EKONOMİK ŞİDDET Kişinin Ekonomik; o Kazancını o Kazanma hakkını o Enerji, güç ve yetilerini kendi yararına kötüye kullanma durumudur. Çalıştırılan çocuklar gibi. Çalıştırılan çocuklar gibi.

23 EKONOMİK ŞİDDET DAVRANIŞLARI Parasını almak, geri vermemek Parasını almak, geri vermemek İstemediği bir işte zorla çalıştırmak İstemediği bir işte zorla çalıştırmak İstediği halde çalıştırmamak İstediği halde çalıştırmamak Eline hiç para vermemek gibi Eline hiç para vermemek gibi

24 EKONOMİK ŞİDDETE MARUZ KALAN ÇOCUK  Başkalarına güvenmez.  Yakınlarından uzaklaşır.  Güçlü hissetmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yollar arar.  Kızgınlık–korku duyar.  Duygularını ifade edemez  Saldırgan yada aşırı pasif

25 YAŞANTIMIZDANERELERDEŞİDDETLE KARŞILAŞIYORUZ ?

26 YAŞAMDA ŞİDDET şiddet, Son zamanlarda sıkça söz konusu olan şiddet, sadece okullarda yaşanan, salt fiziksel boyutu olan ve günümüzle sınırlı bir konu değildir. hayatın her alanında, Şiddet, hayatın her alanında, her boyutuyla iç içe yaşanmaktadır.

27 ŞİDDET HERYERDE ! Aile içinde Aile içinde İş yerinde İş yerinde Sokakta Sokakta Sporda Sporda Kültürde Kültürde Sanatta Sanatta Okulda Okulda Medyada Medyada İnsan ilişkilerinde İnsan ilişkilerinde

28

29 ŞİDDET KARŞISINDA YARDIM ALINABİLECEK KİŞİ VE KURUMLAR o Öğretmenler o Rehberlik Servisi o Okul İdaresi: o Okul İdaresi:0 (442) 316 24 83 o Ram: o Ram:0 (442) 234 48 00 o Valilik: o Valilik:0 (442) 237 50 00 o Emniyet Müdürlüğü: o Emniyet Müdürlüğü:155 o İl Sağlık İdaresi: o İl Sağlık İdaresi:0 (442) 234 39 25 o Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü:183 o Toplum Merkezleri……………………….: 

30 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler… Çetin SARIYILDIZ Rehber Öğretmen


"ÇOCUK VE ŞİDDET… Çetin SARIYILDIZ Rehber Ö ğ retmen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları