Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Selda KUTLU Ümraniye RAM Müdürü.   Özel eğitime ihtiyacı olan çocuk kimdir? Özel Eğitim  Özürlü Birey: Akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Selda KUTLU Ümraniye RAM Müdürü.   Özel eğitime ihtiyacı olan çocuk kimdir? Özel Eğitim  Özürlü Birey: Akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren."— Sunum transkripti:

1 Selda KUTLU Ümraniye RAM Müdürü

2   Özel eğitime ihtiyacı olan çocuk kimdir? Özel Eğitim  Özürlü Birey: Akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren birey.

3 Özel Eğitim Normallik/anormallik, kime göre? Hiç onların penceresinden baktınız mı kendinize?

4 Özür Grupları Bedensel engelli bireyler: Kaynaştırma. İşitme engelli bireyler: Kaynaştırma Yunus Emre İşitme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi Görme engelli bireyler: Kaynaştırma Türkan Sabancı Görme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu/İş Eğitim Merkezi Otizm: Kaynaştırma Bağımlı OÇEM (hafif) Özel Eğitim Uygulama Merkezleri. Konuşma(Ritm ve Artikülasyon) bozukluğu: Kaynaştırma.

5 Zihinsel Yetersizlikler Özür Grupları a)Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik:Kaynaştırma veya Hafif Özel Eğitim Sınıfı Özel Eğitim İlkokulu Özel Eğt. Meslek Eğt. Merkezi b) Orta-Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Orta-Ağır Özel Eğitim Sınıfı Özel Eğit. Uygulama Merkezleri Özel Eğit. İş Uygulama Merkezi Süregen Hastalık(Şeker, Tansiyon, Epilepsi): Kaynaştırma. Özel Öğrenme Güçlüğü: Kaynaştırma. DEHB: Kaynaştırma.

6 Zeka Nedir? 1.Akılda tutabilme-Akıl yürütme 2.Bilgiyi depolayabilme-Plan yapma 3.İstenildiğinde depodan geri getirebilme 4.Hızlı kavrama-Problem Çözme 5.Kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya geçişler yapabilme.

7 Zekaya İki Örnek? 3 etken 1.Beslenme 2.Eğitim + Kültür 3.Sağlık + Kaza

8  Zeka AralığıAlt Sınır Üst Sınır Dahi161+ Çok Üstün ZD151160 Üstün ZD131150 Parlak ZD111130 Normal86110 Sınır ZD8185 Hafif DZY7180 Orta DZY5170 Ağır DZY3650 Çok Ağır DZY135 Zeka Skalaları TTB ve TPD Zeka Skalası ICF Zeka Skalası Zeka AralığıAlt Sınır Üst Sınır Dahi161+ Çok Üstün ZD151160 Üstün ZD131150 Parlak ZD101130 Normal71100 Hafif DZY5170 Orta DZY3650 Ağır DZY2135 Çok Ağır DZY120

9  Zeka Skalaları Günümüzde çocukların erken yaşlarda fazla uyaranla karşılaştığı için normal zihin düzeyinin üst sınırının 120 IQ’ye çıktığı düşünülmektedir. 2006 yılında değişen yönetmelikle MEB’te ICF Zeka Skalası kullanılmaya başlanılmıştır Doktorlarla aynı zeka skalasını kullanmadığımız için zaman zaman sıkıntı yaşanmaktadır.

10  Zeka Dağılımı 145 ve üstü değerlerde on binde 2 olan oran nedeniyle de bu kişiler neredeyse benzersiz özellikler taşıyacaklardır İnsanların %95 i 70-130 IQ aralığındadır. Aşırı düşük ve aşırı yüksek değerler aynı ölçüde ender rastlanan değerlerdir. Yani IQ 70 in altında olanların oranı ile IQ 130 ve üzerindekilerin oranı aynı ve yaklaşık %2 civarındadır.

11  Günümüzde Kullanılan Zeka Testleri Kültürel normlara bağlı Kürtçe handikapı 1. sınıflarda karşılaşılan sorunlar WİSC-R(1986) Leiter Uluslararası Yapay Zaka Testi Stanford Binet(1972-L Formu)

12  Rehabilitasyon Hizmeti Okula devam şart Rehabilitasyon ile ortak hareket şart Okul saatinde gidemez

13   Öğrenci Sayısı  Öğretmen Normu  Eğitim Programı Özel Eğitim Sınıfı (Yarı Zamanlı Kaynaştırma)

14   Mevcut sistemde kaynaştırma nasıl?  Kimlere verilir?  Üstünlere verilir mi? Kaynaştırma  1 kaynaştırma=35 öğrenci  2 kaynaştırma=25 öğrenci  Herkesin Fransızca konuştuğu bir sınıfta siz olsanız ne yapardınız?

15   Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınır.  Bulunduğu okulun eğitim programına denkliği olmayan bir özel eğitim programını izleyen öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesiyle ilgili işlemler, bu Yönetmeliğin (Değişik ibare:RG-14/3/2009-27169) 84 inci maddesindeki ilgili hükümlere göre yapılır.  Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde kullanılacak yöntem, teknik, ölçme araçları ve değerlendirme süresi, değerlendirme zamanı, değerlendirme aralıkları, değerlendirmeden sorumlu kişiler ve değerlendirmenin yapılacağı ortam, BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenir. Kaynaştırmada Başarının Değerlendirilmesi

16  Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise yazılı olarak yapılır. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler ise davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilir.  Yazılı sınavlar öğrencilerin yetersizlik türüne, eğitim performanslarına ve gelişim özelliklerine göre çeşitlendirilir. Sınavlar kısa cevaplı ve az sorulu olarak düzenlenir.  Öğrenciler, yetersizliklerinden kaynaklanan güçlüklerini gidermek amacıyla sınavlarda uygun araç-gereç, cihaz ve yöntemlerden yararlandırılır. İhtiyacı olan bireyler için yazılı sınavlarda refakat etmek üzere bir öğretmen görevlendirilir.  Görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı sınavlarda Braille yazı olarak verdiği cevaplar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir. Bu öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar. Az gören öğrenciler için sınav soruları kalın ve büyük puntolu hazırlanır.

17  (Değişik:RG-21/7/2012-28360) İşitme ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar.***  Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler; dikkat, bellekte tutma ve hatırlama güçlükleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla değerlendirilirler.  Otistik bireyler ile duygusal ve davranış bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, iletişim özellikleri ile sosyal-duygusal hazır bulunuşlukları dikkate alınarak yapılır.  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla yapılır.  Kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar. *** Kaynaştırmada Başarının Değerlendirilmesi

18 BEP Nihat Sami Banarlı Ortaokulu BEP Komisyonu kimlerden oluşur?

19 Üstün Zekalılar  Beyazıt Ford Otosan İlkokulu ve Ortaokulu  Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi  Bilim Sanat Merkezi

20 Üstün Zekalılar 2013 Mezunları Üniversite Yerleşme Sonuçları Bu yıl mezun olan 47 öğrenciden 14’ü öğrenimlerini yurtdışında sürdürecektir. Öğrenimlerine Türkiye’de devam edecek olan 33 öğrenciden 32’si Koç (8), Özyeğin (6), ODTÜ (4), İTÜ (3), Boğaziçi (2), Akdeniz, Ankara, Bilgi, Bilkent, Ege, Galatasaray, İzmir, Marmara, TOBB üniversitelerini tercih etmişlerdir.

21 Üstün Zekalılar TEVİTÖL ÖĞRENCİLERİ İL DAĞILIMI (2013-2014 Öğretim Yılı) Adana7 İçel8 Adıyaman1 İstanbul59 Ankara6 İzmir13 Antalya2 Kahramanmaraş1 Ardahan1 Karaman1 Aydın11 Kayseri2 Balıkesir8 Kırklareli2 Bartın1 Kocaeli31 Burdur4 Konya3 Bursa14 Manisa4 Çanakkale1 Muğla7 Denizli2 Sakarya4 Diyarbakır3 Siirt1 Düzce6 Şırnak1 Edirne4 Tekirdağ9 Eskişehir4 Trabzon1 Gaziantep2 Uşak14 Giresun1 Yalova7 Hatay1 Zonguldak2 Isparta2 TOPLAM251 ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM Toplam % Devlet254 52,26 Vakıf126 25,93 Yurtdışı105 21,60 Yerleşmeyen1 0,21 486

22 Zeka Değişir mi?  Beyazıt Fort Otosanda 8-13 puan artış  Kendini doğrulayan kehanet (Harvard Üni. Prof. Robert Rosenthal 1969) Başarı ve zekada artış.

23 Zeka mı, Planlı Çalışma mı?  Konya Selçuk Üniversitesi

24 Evde eğitim kimlere verilir? Evde Eğitim Bu hizmetler, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen tarafından sürdürülür. Ancak, bireyin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi, sınıf ve alan öğretmenleri de görevlendirilir.*** Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 34. Madde (c) bendi  En az 10 saat eğitim  En az 4 ay evden çıkamaz raporu

25 Evde Eğitim MADDE 16 – (1) Kurulun görevleri şunlardır: a) Evde eğitim hizmetine yönlendirilen bireylerin yerleştirilmesine yönelik karar almak. b) Evde eğitim hizmetlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve izlenmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlamak. c) Eğitim hizmetlerinde görevlendirilecek öğretmenlerin alan ve yeterliklerini belirleyerek millî eğitim müdürlüğüne öneride bulunmak. ç) Eğitim hizmetini yürütecek öğretmenlerin görev dağılımı ve görev yerleriyle ilgili planlamayı yapmak. d)Evde eğitim hizmetine karar vermeden önce, bireyin bir örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanmasına imkân verecek fiziksel, sosyal ve ekonomik önlemlerin alınıp alınmadığını değerlendirerek varsa alınabilecek önlemler için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. e) Gerekli personel, araç ve gereç, taşıt ve benzeri ihtiyaçların karşılanması ve eğitim ve öğretim programlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için millî eğitim müdürlüğüne öneride bulunmak. f) Evdeki eğitim ortamına yönelik fiziki şartların aile tarafından karşılanamadığı durumlarda, okul aile birliği ve diğer kişi, kurum, kuruluşlarla iş birliği yaparak ailenin desteklenmesini sağlamak. g) Eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla öğretmenlere hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi hususunda millî eğitim müdürlüğüne öneride bulunmak. ğ) Eğitim hizmetinden yararlanan ve ilköğretim okulunun 6, 7 veya 8 inci sınıfına kayıtlı olan öğrencileri gerektiğinde Açık İlköğretim Okuluna yönlendirmek.

26 Evde Eğitim Değerlendirme kurulunun görevleri MADDE 17- (1) Değerlendirme kurulunun görevleri şunlardır: a) Evde eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilen ya da bu hizmetten yararlanması gerektiği düşünülen bireyleri gerektiğinde ev ortamında eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecine almak. b) Bireyin değerlendirme kurulu raporunu hazırlamak. c) Görevlendireceği üyelerle ev ortamının eğitim öğretime uygunluğunu değerlendirmek. ç) Evde eğitim alan bireyleri izlemek, ilgili okul ile iş birliği yapmak ve gerekli durumlarda tanılama sürecini yenilemek. d) Okula, aileye, öğretmene, bireye rehberlik ve danışmanlık yapmak. e) Ailelerin ihtiyacı doğrultusunda aile eğitim programları düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen aile eğitim programları hakkında aileyi bilgilendirmek ve yönlendirmek.

27 Evde Eğitim Bireyin kayıtlı olduğu okul yönetiminin görevleri MADDE 18- (1) Okul yönetiminin görevleri şunlardır: a) Evde veya hastanede eğitim alan bireyin her türlü idari işlemlerini yürütmek. b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda BEP geliştirme birimini oluşturmak. c) Kurulun planlamaları doğrultusunda evde eğitim hizmeti verecek öğretmenlerin haftalık ders programını hazırlamak. ç) Evde eğitim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kurulu bilgilendirmek. d) Evde eğitim hizmetlerinin kapsamı ve bu hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili hususlarda veliyi bilgilendirmek evde_hastanede_egitim_hiz_yonergesi.pdf

28 Evde Eğitim (1) Evde veya hastanede eğitim hizmetlerini yürüten öğretmenler ile yöneticilerin görevlendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: Evde veya hastanede eğitim hizmetinde bireyin özelliği ve öncelikli eğitim ihtiyacına göre gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okul ve diğer okullardaki okul öncesi, sınıf ve diğer alan öğretmenleri eğitim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilir. (Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi, Madde 11)

29 SBS SBS’de kimlere önlem alınır? Okul İdaresinin Sorumlulukları Nelerdir? Engel TürleriTek Kişilik Salon 30 dk.Okuyucu kodlayıcı Az Gören++ +(veya 18 punto) Görmeyen+++ Bedensel Engel (ince Motor)++ (Veya) + Bedensel Engel (Kaba Motor) Alt katta salon İşitme++ DEHB++ ÖÖG+++ Yaygın Gelişimsel Bozukluk++ Süreğen Hastalık+ Zihinsel Yetersizlik++

30  ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERİN SBS TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ  Okulunda sınav hizmeti alması gereken özürlü öğrenci varsa, öğrenciyi okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek özür bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenmesini takip etmek.  Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik özürlüler ilköğretim okulları ile yatılı ilköğretim bölge okullarında (YİBO) öğrenim gören özürlü öğrenciye ait özür belgesini başvuru tarihleri arasında RAM’a topluca göndermek.  İşitme özrü olan öğrencinin, yabancı dil sınavına katılmasını isteyen velinin başvurusu varsa, bu durumu, e-okul sisteminde not bilgileri ile ilgili kısma işlemek. SBS

31  ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, sınavlarda özür durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün, bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) müracaat etmesi zorunludur.  Okul Müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili olarak RAM’a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur.  Sınavlarda öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından “özürlü sağlık kurulu raporu”, ”özürlü kimlik kartı” veya “özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdan”ından biriyle, süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneğiyle RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir. SBS

32   Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak; görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile yatılı ilköğretim bölge okulu (YİBO) müdürlüklerince resmi yazıyla özürlü sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi halinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere, bu hizmet verilemeyecektir.  Özürlü öğrenciler özür durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç ????? tarihine kadar Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yaptırmaları gerekmektedir. SBS

33  DESTEK EĞİTİM ODASI Destek eğitim odası açılması MADDE 28 – (1) Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla destek eğitim odası açılır. (2) Destek eğitim odasında eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Destek eğitim odaları, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır. b) Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek eğitim odası açılabilir. c) Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince yapılır.

34  DESTEK EĞİTİM ODASI ç) Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler, BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca belirlenir. Her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır. d) Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. e) Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılır. Ancak, gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir. f) Destek eğitim odasında, öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türüne uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur.

35  DESTEK EĞİTİM ODASI g) Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek eğitim odasına öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir. ğ) Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, destek eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır. h) Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır. ı) Destek eğitim odasının okul veya kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir.

36  DESTEK EĞİTİM ODASI

37  e) Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi (2008/60) DESTEK EĞİTİM ODASI 8) Kaynaştırma uygulaması yapılan okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere bireysel ve grup eğitimi verilebilmesi için destek eğitim odası açılacaktır. 9) Özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odası için ayrılan mekanların fiziki şartlarının (ısı, ışık, genişlik, hijyen vb.) eğitime uygun ve kolay ulaşılabilir olmasına dikkat edilecektir. Eğitim öğretim açısından elverişsiz ortamlarda özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odası düzenlenmesi yapılmayacaktır. 10) Özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odasında okul öncesi eğitim malzemelerinden ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanılan araç-gereçlerden yararlanılacaktır. Bu materyal ve donanım ihtiyacı yerel imkânlarla (okul aile birliği, belediye ve sivil toplum kuruluşları vb.) temin edilecektir.

38  DESTEK EĞİTİM ODASI 11) İlgi (d) Yönetmeliğin 28’inci maddesinin 2’nci paragrafının (g) alt bendinde destek eğitim odalarında kimlerin görevlendirileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte ilköğretim okullarının 4’üncü ve 5’inci sınıflarında alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde; sınıf öğretmenleri, gerekli ise kendi sınıflarındaki özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileriyle destek eğitim odalarında eğitim-öğretim faaliyeti yürüteceklerdir. Ayrıca, ilköğretim okulları ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan alan öğretmenlerinden maaş karşılığı ders saatini dolduramayan öğretmenlerin yanı sıra ders saatini dolduranlardan istekli olanlar destek eğitim odasında ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilebilinecektir.

39  DESTEK EĞİTİM ODASI Destek eğitim odası; kaynaştırma yoluyla eğitimine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri alabilmesine yönelik düzenlenmiş ortamlardır. Destek eğitim odalarında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmenleri ve alan öğretmenleri görev alır. Destek eğitim odasında öğrenciye sunulan eğitim hizmetleri, öğrencilerin akademik performansı, becerileri, bireysel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) belirlenen hedefler doğrultusunda yapılmalıdır. Grup eğitimi veya birebir olarak sunulan bu eğitim hizmetleri okul veya kurumun ders saatleri içinde yapılmalıdır. Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı ders saati, haftalık toplam ders saatinin % 40’ını aşmayacak şekilde planlanmalıdır. Destek eğitim odasında grup eğitimi alması uygun görülen öğrenciler yönelik oluşturulan gruptaki öğrenci sayısı 6 kişiyi geçmemelidir. Destek eğitim odasından eğitim hizmeti alınması karar verilen öğrencilerin BEP’i temel alınarak, devam ettiği sınıfta öğretime katılımın sağlanması için haftalık zaman çizelgesi hazırlanarak ve bu öğrencilerin eğitim hizmetinden ne ölçüde yararlandığı izlenmelidir.

40  DESTEK EĞİTİM ODASI Destek eğitim odası düzenlenirken aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir; Oda öğrencinin güvenli ve rahatça hareket edebileceği şekilde düzenlemelidir. Isı, havalandırma, ışık düzeni, ses yalıtımı ve ortam düzenlemesi konularında etkili bir eğitim ortamı oluşturulması açısından dikkat edilmelidir. Destek eğitim odası lavabo vb. gürültünün yoğun olduğu mekânlardan uzak olmalıdır. Odada birebir eğitim için ayrılan kısmın 2x2 metrekarelik bir alandan az olmamasına dikkat edilmelidir. Ancak ortopedik yetersizliği olan öğrenciler için masa ve öğrencinin oturacağı sıra alanı daha geniş tutulmalıdır. Oda içinde yer alan tahtanın, masa gibi malzemeler yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Odada kullanılacak eğitim araç ve gereçleri öğrencinin yaşına performansına ve yetersizliğin türüne gör çeşitlendirilmelidir. Örnek: dil kartları, üzerinde harflerin bulunduğu kartlar, hikâye anlatan resimli kartlar, üç boyutlu görsel malzemeler, hikâye kitapları, sesli hikâye kitapları, eğitim yazılımları … vb. Öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmeye yönelik öğrencinin özelliklerine uygun çalışma kâğıtları vb. hazırlanmalıdır

41


"Selda KUTLU Ümraniye RAM Müdürü.   Özel eğitime ihtiyacı olan çocuk kimdir? Özel Eğitim  Özürlü Birey: Akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları