Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU BAŞLIKLARI Özel eğitimin tanımı ve önemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU BAŞLIKLARI Özel eğitimin tanımı ve önemi"— Sunum transkripti:

1

2 KONU BAŞLIKLARI Özel eğitimin tanımı ve önemi
Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler ve kaynaştırma eğitimi Okuldan RAM’a gönderilecek öğrenciler için yapılması gerekenler Özel eğitim tanısı koyulmuş öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalarda BEP ve BÖP hazırlama BEP biriminin yapması gerekenler

3 ÖZEL EĞİTİMİN TANIMI VE ÖNEMİ
Özel eğitim, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleriyle onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, mümkün olan en erken dönemde, gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarında, uygun yöntemler ve araçlar kullanılarak desteklenmesi var olan kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmeleri açısından önemlidir. Ayrıca bu bireylerin toplumca kendilerinden beklenen rol ve sorumluluklar ile gelişimsel görevlerini yerine getirebilmelerini, kendilerine en uygun özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmelerine bağlıdır.

4 ÖZEL EĞİTİMİN TEMEL iLKELERİ
Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır. Özel eğitime erken başlamak esastır. Özel eğitim hizmetleri özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. Özel eğitim gerektiren bireyler için Bireysel Eğitim Planı (BEP) geliştirilmesi ve eğitim planlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.

5 Ailelerin, Özel Eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılımlarının sağlanması esastır.
Özel Eğitim politikalarının geliştirilmesinde, Özel Eğitim gerektiren bireylerin örgütlerinin görüşlerine önem verilir. Özel Eğitim hizmetleri, Özel Eğitim gerektiren toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.

6 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÖĞRENCİLER VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ
2916 sayılı özel eğitime muhtaç çocuklar kanunu; özel eğitim genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu, özel eğitim hizmetlerinin çocukların özür ve özellikleri dikkate alınarak mümkün olduğu kadar çocuğun yakınına götürülecek şekilde planlanacağını, durumları ve özellikleri uygun olan özel eğitime muhtaç çocukların, normal çocukların eğitimleri için açılmış olan okul ve eğitim kurumlarında normal akranları arasında eğitim görmeleri için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtmektedir.

7 Eğitim-öğretim hizmetlerinin bizzat yapıldığı birimler okullardır
Eğitim-öğretim hizmetlerinin bizzat yapıldığı birimler okullardır. İlköğretim okulları; mecburi ilköğretim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmelerini sağlar. Ayrı eğitim ortamlarında eğitilen özürlü öğrencilerin toplumdan uzak kalmaları, normal akranları ile beraberliklerinde uyum güçlüğü çekmeleri, bu çocukların normal akranları ile birlikte ama bazı teknikler alınarak eğitim görmeleri gerektiği fikrini ortaya çıkarmıştır. Böylece bu çocukların eğitimlerinde “Kaynaştırma Eğitimi” uygulaması gündeme gelmiştir.

8 2916 sayılı özel eğitime muhtaç çocuklar kanunu; resmi ve özel ilköğretim kurumlarının, kendi çevrelerindeki özel eğitime muhtaç çocuklar için özel eğitim hizmetlerini sağlamakla yükümlü oldukları belirtilmektedir.

9 Kaynaştırma Yoluyla Eğitim : RAM müdürlüğünce yapılan inceleme neticesinde, eğitilebilir seviyede olduğu tespit edilen çocukların eğitimleri, yeterli sayıda öğrenci bulunamaması halinde özel sınıf açılmayan durumlarda ilköğretim okullarında normal sınıflar içinde kaynaştırılmalarıyla sürdürülür. Kaynaştırma için okulda bir sınıfa bir öğrenci verilir. Bu sayı çok zorunlu durumlarda ikiye çıkartılabilir.

10 Bu öğrencilerin bulundukları sınıflarda öğrenci sayısı, diğer kaynaştırma öğrencisi olmayan sınıflara göre, en az beş öğrenci olacak şekilde düzenlenir. Okul idarecileri bu çocukların bulundukları sınıfta, kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimleri için, özürlerinin gerektirdiği eğitim ortamını sağlayacak tedbirler almakla yükümlüdür. Kaynaştırma eğitimine alınan eğitilebilir zihinsel özürlü çocukların eğitiminde “Eğitilebilir Zihinsel Özürlüler Eğitim Programı” esas alınmalıdır.

11 OKULDAN RAM’A GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
RAM’da özel eğitim ve okul rehberliği olmak üzere iki bölüm bulunur. Özel eğitim bölümü, öğrencilerdeki zihinsel ve bedensel her türlü özür durumları ile ilgili konulara; okul rehberliği bölümü ise öğrencilerimizdeki psikolojik sorunlara hizmet vermektedir.

12 ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜNE ÖĞRENCİ GÖNDERİRKEN GEREKEN BELGELER
4 adet fotoğraf Nüfus cüzdanı fotokopisi TC kimlik numarası Yerleştirme kararı alınmış ve tekrar eğitsel değerlendirmesi yapılacak öğrenciler için gelişim raporu …

13 İlk defa eğitsel değerlendirilmesi yapılacak öğrenciler için talep formu;
- Okul öncesi için eğitsel değerlendirme isteği formu - İlköğretim okulları için eğitsel değerlendirme isteği formu - Ortaöğretim okulları için eğitsel değerlendirme isteği formu Veli başvuru dilekçesi (Varsa) öğrencinin engeli ile ilgili sağlık kurul raporu Öğrenci mutlaka velisi ile gönderilmelidir.

14 ÖZEL EĞİTİM TANISI KONMUŞ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILACAK ÇALIŞMALARDA BEP HAZIRLAMA

15 Bireyselleştirilmiş eğitim planı, engelliliği tanılanmış olan çocuğun geriliği olan derslerde ayrıntılı olarak hazırlanmış öğretim planıdır. BEP bir özel eğitim programıdır. Özel gereksinimli öğrenciye kazandırılacak davranışların neler olduğu, bunların nasıl, nerede, ne zaman kazandırılmasını planlayan dökümandır. BEP yazılı bir doküman olduğu kadar aynı zamanda bir süreçtir. Yazılı bir doküman olarak BEP öğrencinin şu anki performans düzeyini, uzun dönemli amaçları, kısa dönemli amaçları, öğretim sürecini, öğretim hizmetlerinin zamanını, kullanılacak araç-gereçleri ve değerlendirme ölçütlerini içerir.

16 NEDEN BEP?

17 Eğer öğrencinin: Aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim imkanlarından yararlanmasını engelleyen özel eğitim gereksinim varsa, Engeli ya da yetersizliği eğitimsel performansını olumsuz etkiliyorsa, Gereksinimlerinin karşılanması için özel düzenlemiş destek eğitimine gerek duyuluyorsa, Okulda sağlanan eğitim imkanlarından yararlanamıyorsa, Akranlarından belirgin seviyede öğrenme güçlüğü yaşıyorsa…

18 bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyaç vardır.

19 BEP NELERİ İÇERİR? Bireyin mevcut performansını,
Öncelikli ihtiyaç listesinin çıkartılması, Uzun Dönemli Amaçları, Kısa Dönemli Amaçları, Öğretimsel amaçları, Öğretim araç gereç ve materyallerini, Bu tür hizmetlere başlanması düşünülen zaman ve süreyi, Ölçüt ve değerlendirmeyi, içerir.

20 BEP BİRİMİ BEP geliştirme birimi özel eğitim ve kaynaştırma uygulaması yapılan okullarda özel eğitime ihtiyacı olan bireyle için BEP geliştirilmesi, izlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulur. BEP geliştirme birimi öğrencinin öncelikli ihtiyaçlarını organize eder. Gelişimsel ilerlemesinin bireysel eğitim planını oluşturur.

21 Dinlediğiniz için teşekkürler.


"KONU BAŞLIKLARI Özel eğitimin tanımı ve önemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları