Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Hun İmpartorluğu (Attila İmparatorluğu)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Hun İmpartorluğu (Attila İmparatorluğu)"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Hun İmpartorluğu (Attila İmparatorluğu)
Kemal Vatansever 216 Burak Yıldırım 222

2 Hun İmparatorluğu, Hunlar'ın kurdugu imparatorluktur
Hunlar, Avrasya kökenli bir boylar konfederasyonudur. 350 yılında Asya bozkırlarından batı yönünde harekete geçmişlerdir.

3 Dönemlerine göre çok gelişmiş silah ve donanımları, yüksek hızları ve üstün savaş taktikleriyle önlerine çıkan kavimleri sürerek ya da egemenlik altına alarak Avrupa'nın neredeyse tamamını işgal etmişlerdir. Hunların baskısıyla oluşan bu büyük hareketlilik Avrupa'nın sosyal, kültürel, demografik yapısını alt üst eden ve bugünkü yapının temellerini oluşturanKavimler Göçü'nü başlatmıştır.

4 Tengricilik Tengricilik ya da Göktanrı dini tüm Türk ve Moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıdır. Tengri'ye ibadet etmenin yanında Aminizm, Şamanizm, Totemizm bu inancın ana hatlarını oluşturur. Tengri, bugünkü Türkçedeki Tanrı sözcüğünün eski söyleniş şeklidir

5 Kuruluşu Kuzey Hun Devleti'nin yıkılmasının ardından dağılan ve batıya çekilen Hunlar, Ural Nehri ve İdil Nehri arasına yerleşmişlerdir. Ardından Hunlar, bu bölgedeki Türk boylarını egemenlikleri altına almıştır. 4. yüzyılın ortalarında Aral Gölü ile Hazar Denizi'nin kuzeyindeki Alan ülkesini ele geçirdikten sonra, 374 yılında Balamir komutasında İdil Nehri kıyılarında görünmüşler, Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde yaşayan Ostrogotlar'ı ve Vizigotlar'ı yenilgiye uğratmışlardır. 375 yılında Ostrogotlar ve Vizigotlar, Hunlar’ın saldırılarından dolayı batıya doğru yönelmişlerdir. Böylece Kavimler Göçü başlamıştır.

6

7 Attila Dönemi Rua'nın ölümü üzerine Attila ve Bleda, Hun İmparatorluğu'nun başına geçmiştir. Bleda’nın savaşlardaki başarısızlığı yüzünden Bleda 445 yılında Attila tarafından öldürüldü.  Attila'nın amacı Batı Roma İmparatorluğu'nu ve Doğu Roma İmparatorluğu'nu egemenlik altına alarak devleti büyütmekti. Attila 434 yılında Tuna ve Morava nehirlerinin birleştiği yerdeki Margos Kalesi önünde Doğu Roma İmparatorluğu ile Margos Antlaşması'nı imzalamıştır.

8 Morgos Antlaşması 1)Doğu Roma İmparatorluğu, Hunlara ödemekte olduğu vergiyi iki katına çıkaracak. 2)Doğu Roma İmparatorluğu, Hunlara bağlı kavimlerle antlaşma yapmayacak, ticari ilişkiler sınır kasabalarında devam edecek. 3)Doğu Roma İmparatorluğu, elindeki Hun esirleri iade edecek. Attila, Margos Antlaşması'ndan sonra ülkenin doğu bölgesini denetimi altına almıştır. Bu dönemde Hun İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaşmış ve yaklaşık 4 milyon km²'lik bir coğrafyaya hükmetmiştir.

9 Yıkılışı Atilla’nın 453 yılında ölmesinin ardından oğullarının taht kavgası Hunların yıkılmasına sebep olmuştur. Bu taht kavgasını fırsat bilen bazı boylar bağımsızlığını ilan etmiş, Hunların zayıflamasına sebep olmuştur. Bu olaylardan sonra zayıflayan Hun Devleti; savaşları kaybetmeye başlamış, doğuya doğru geri çekilmiştir.

10

11 Kaynakça http://g60806.wordpress.com/

12 Dinlediğiniz için teşekkürler.


"Avrupa Hun İmpartorluğu (Attila İmparatorluğu)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları