Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hunlar, Avrasya kökenli bir boylar konfederasyonudur. Avrupa Hunları 350 yılında Asya bozkırlarından batı yönünde harekete geçmişler; dönemlerine göre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hunlar, Avrasya kökenli bir boylar konfederasyonudur. Avrupa Hunları 350 yılında Asya bozkırlarından batı yönünde harekete geçmişler; dönemlerine göre."— Sunum transkripti:

1

2 Hunlar, Avrasya kökenli bir boylar konfederasyonudur. Avrupa Hunları 350 yılında Asya bozkırlarından batı yönünde harekete geçmişler; dönemlerine göre çok gelişmiş silah ve donanımları, yüksek hızları ve üstün savaş taktikleriyle önlerine çıkan kavimleri sürerek ya da egemenlik altına alarak Avrupa'nın neredeyse tamamını işgal etmişlerdir. Hunların baskısıyla oluşan bu büyük hareketlilik Avrupa'nın sosyal, kültürel, demografik yapısını alt üst eden ve bugünkü yapının temellerini oluşturanKavimler Göçü'nü başlatmıştır.

3

4 Hun konfederasyonunun içinde çok sayıda Türk dili konuşanların vardır ve en azından Attila zamanında Pontus bozkırlarında Türk dili konuşanların bulundu ğ unu aktarmaktadır. Bu bilgiden de yola çıkılarak Hunların Türk oldu ğ ukları tahmin edilmektedir.

5 Hunlar Balamir döneminde Karadeniz'in kuzeyinden Tuna boylarına geçmişler ve burada Avrupa Hun Devletini kurmuşlardır. Bunun sonucunda Kavimler Göçü ’ne neden olmuşturlar. Uldız Döneminde Hunlar iki kol halinden hareket etmişler ve önce Do ğ u Roma'yı etkisiz hale getirmek sonrada Roma'ya yürümektir. Ayrıca bu dönemde Türkler ilk kez Anadolu'ya ayak basmışlardır.

6 Avrupa Hun Devleti en parlak dönemi Attila dönemidir. Bu dönemde Do ğ u Roma İ mparatorlu ğ u vergiye ba ğ lanmışıtr. Ardından Do ğ u Roma'yı tamamen etkisizleştirmek istemiş ve seferler düzenlemiştir. Bunun üzerine yeni bir anlaşma yapılmış ve Bizans tamamen etkisiz bir hal almıştır.

7 Bundan sonra daha batıya do ğ ru ilerlemek istemiş ve Roma üzerine seferler düzenlemiştir. Bu seferlerde büyük kayıplar verilmesine ra ğ men sonuç alamayan Attila Alpleri aşıp İ talya ya girmiştir. Bunun üzerine Papa arabuluculuk yapmış ve Attila'nın geri dönmesini sa ğ lamıştır. Attila seferden döndükten sonra ölmüştür. Onun o ğ ulları ülkeyi onun kadar iyi yönetememiş ve ülke gerilemeye başlamıştır.

8 Kama Tarkan (352 - ?) Balamber, (Balamir) (? - 375) Alypbi (Baltazar) (378 - 386) Alypbi ve Muncuk (386 - 390) Muncuk ve Uldız (390 - 408) Uldız (408 - 411) Karaton (412 - 422) Oktar (425 - 430) Rua (432 - 434) Attila ve Bleda (434 - 445) Attila (445 - 453) İ lek (453 - 455) Tuldila (455 -457) Dengizik (458 – 469)

9


"Hunlar, Avrasya kökenli bir boylar konfederasyonudur. Avrupa Hunları 350 yılında Asya bozkırlarından batı yönünde harekete geçmişler; dönemlerine göre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları