Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkler ve Müslümanlık

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkler ve Müslümanlık"— Sunum transkripti:

1 Türkler ve Müslümanlık

2 Türklerin Müslüman Olmasına Etki Eden Faktörler
İslam dinin sahip olduğu hoşgörü ve sosyal anlayışı İslamiyet’in Türklerin mizacına uygun olması Türklerin inançları ile İslamiyet’in birbirine yakın esaslar içermesidir

3 Türklerin Müslüman Araplarla ilk karşılaşmaları, M. S. 7. yüzyılda II
Türklerin Müslüman Araplarla ilk karşılaşmaları, M.S. 7. yüzyılda II. Halife Hz. Ömer zamanında gerçekleşti. Bu dönemde Müslüman Araplar fetihler yoluyla Türk sınırlarına kadar gelmişlerdi. Emeviler zamanında ise Araplar Maveraünnehir'e kadar ilerlediler.

4 . .

5 Burada Emeviler ve Türkler karşılaştı
Burada Emeviler ve Türkler karşılaştı. Türkler İslam dinini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Türklerin Araplarla iyi ilişkiler kurmaya başlaması ve İslam dinine geçişlerinin hızlanması ise Abbasiler döneminde olmuştu

6 . .

7 Türklerin Müslüman Oluşu
750 yılında Emevi Devleti'ne son veren Abbasiler, bir yıl sonra Çinliler'le Talas Savaşı'nı yaptılar (751). Bu savaşta Türkler Abbasiler'e büyük destek verdiler ve böylece Çinliler yenilgiye uğratıldı. Bu savaş Türk tarihi açısından bir dönüm noktası oldu.

8 Talas Savaşı'nda Türklerin gösterdiği büyük askeri başarılar Abbasilerin dikkatini çekti. Böylece Abbasiler ile Türkler arasında bir yakınlaşma oldu . Bu durum da Türklerin İslam dinine girmesini hızlandırdı. Türkler gruplar halinde İslamiyet'i kabul etmeye başladılar.

9 Türklerin kitleler halinde Müslüman olması 9. ve 10
Türklerin kitleler halinde Müslüman olması 9. ve 10. yüzyıllarda gerçekleşmiştir Talas Savaşı'ndan sonra Karluk, Oğuz ve Karahanlı Türkleri arasında İslamiyet hızla yayılmıştır

10 İslam dinini devlet olarak kabul eden ilk Türk devleti ise 10
İslam dinini devlet olarak kabul eden ilk Türk devleti ise 10. yüzyılda  Karahanlılar olmuştur.  Daha sonra Gazneliler, Selçuklular ve Osmanlılar ile bu durum devam etmiştir.

11 . .

12 1- Türklerin önceki inançları olan Göktanrı inancı ile İslam dini arasında birçok özellik benzerlik gösteriyordu. Örneğin Göktanrı dininde İslam'daki gibi tek tanrı inancı, cennet-cehennem, ölümden sonra yaşam, ruhun ölümsüzlüğü inançları vardı.

13 2- Müslüman Arapların Türk bölgelerine yaptığı fetihler, Müslüman tüccarların, alimlerin ve dervişlerin İslam dinini Türkler arasında anlatmaları ve Türkistan bölgesine giden sahabelerin tebliğ (İslam'ı yayma) faaliyetleri, Türkler arasında İslam'ın hızla yayılmasında etkili olmuştur

14 3- Türklerin hayat tarzının, mizacının ve ahlak esaslarının İslam dinine yakın olması da Türkler arasında İslam'ın hızla yayılmasında etkili olmuştur.

15 Türklerin İslam dinini kabul etmesinde etkili olan faktörler:

16 . .

17 . .

18 Türkler Arasında İslam'ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler

19


"Türkler ve Müslümanlık" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları