Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK İ YE’N İ N BÖLGELER İ Akdeniz Bölgesi Do ğ u Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi Güneydo ğ u Anadolu Bölgesi İ ç Anadolu Bölgesi Marmara Bölgesi Karadeniz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK İ YE’N İ N BÖLGELER İ Akdeniz Bölgesi Do ğ u Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi Güneydo ğ u Anadolu Bölgesi İ ç Anadolu Bölgesi Marmara Bölgesi Karadeniz."— Sunum transkripti:

1 TÜRK İ YE’N İ N BÖLGELER İ Akdeniz Bölgesi Do ğ u Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi Güneydo ğ u Anadolu Bölgesi İ ç Anadolu Bölgesi Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi

2 AKDEN İ Z BÖLGES İ Türkiye’nin yedi co ğ rafi bölgesinden biridir. Anadolu’nun güneyinde Akdeniz kı yısı boyunca uzanır. Genişli ğ i 120-180 km arasında de ğ işir.

3 DO Ğ U ANADOLU BÖLGES İ Türkiye'nin yedi co ğ rafi bölgesinden biridir. A nadolu topraklarında ki konumunda do ğ uda yer alması nedeniyle Birinci Co ğ rafya Kongresi tarafından 1941 yılında böyle isimlendirilmiştir.

4 EGE BÖLGES İ Türkiye'nin yedi co ğ rafi bölgesinden biridir. İ smini kıyısında oldu ğ u Ege Denizi'nden alır. Ege (Asıl Ege, Kıyı Ege) ve İ ç Batı Anadolu ( İ ç Ege) olmak üzere iki bölüme ayrılır.

5 GÜNEYDO Ğ U ANADOLU BÖLGES İ Türkiye'nin yedi co ğ rafi bölgesinden biridir. Güneydo ğ u Torosların güneyinden Suriye sınır ına kadar olan yerleri kaplar. Bölge do ğ u ve kuzeyden Do ğ u Anadolu Bölgesi, batıdan Akdeniz Bölgesi, güneyden Suriye ve Ira k ile çevrilidir.

6 İ Ç ANADOLU BÖLGES İ Anadolu'nun orta kısmında yer alan Türkiye'nin yedi co ğ rafi bölgesinden biridir. Türkiye'de gelişmiş bölgeler arasında yer alır. Bu konumu sebe­biyle bu bölgeye "Orta Anadolu" da denir.

7 MARMARA BÖLGES İ Köprü niteli ğ i ile Avrupa ve Asya'yı birbirine ba ğ ladı ğ ı söylenebilir. Yaklaşık 67.000 km²'lik bir yüz ölçüme sahip olup Türkiye'nin %8,5'ine karşı gelir.

8 KARADENİZ BÖLGESİ İ smini Karadeniz'den alan, Sakarya Ovası'nın do ğ usundan Gürcis- tan sınırına kadar uzanan Türkiye'nin yedi co ğ rafi bölgesinden biridir.


"TÜRK İ YE’N İ N BÖLGELER İ Akdeniz Bölgesi Do ğ u Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi Güneydo ğ u Anadolu Bölgesi İ ç Anadolu Bölgesi Marmara Bölgesi Karadeniz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları