Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Tarihte kurulan ilk Türk Devleti’dir.  Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır. Teoman’dan sonra yerine oğlu Mete Han geçmiştir.  Çinliler Türk akınlarına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Tarihte kurulan ilk Türk Devleti’dir.  Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır. Teoman’dan sonra yerine oğlu Mete Han geçmiştir.  Çinliler Türk akınlarına."— Sunum transkripti:

1

2  Tarihte kurulan ilk Türk Devleti’dir.  Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır. Teoman’dan sonra yerine oğlu Mete Han geçmiştir.  Çinliler Türk akınlarına karşı koymak için Çin Seddi’ni yaptırdılar.  Mete Han orduda 10’luk sistemi uyguladı. Günümüzde orduların çoğu hala bu sistemi kullanmaktadır.

3  Oğuz Kağan destanı önemli destanıdır.  Tarihte ilk defa bütün Türkleri tek bayrak altında toplayan ilk Türk devletidir.  Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılmışlardır ve Çinliler tarafından yıkılmışlardır.  Kuzey Hunları Avrupaya giderek Avrupa Hun Devletini kurdular.

4  Hun Devleti yıkıldıktan sonra Çin baskısından kurtulmak için Kuzey Hun boyları Karadenizin kuzeyine göç ettiler.  Bu göç sırasında önüne çıkan milletler de ileri doğru kaçtı.  Tarihte devletlerin bu yer değiştirmesine “ Kavimler Göçü” denilmektedir.  Göç eden bu Türkler Avrupa Hun Devletini kurdular.

5  Gelen barbar kavimler Roma İmparatorluğunda düzeni alt üst ettiler.İmparatorluk 395’te ikiye ayrıldı.  İlk çağın bitişi orta çağın başlangıcı olarak kabul edilir.  Avrupada feodalite ( derebeylik) dönemi başlamıştır.  Avrupa Türk kültürüyle tanıştı.  Balkanlarda Türk devletleri kuruldu.

6  Bumin Kağan 552’de Göktürk devletini kurdu.  Ötüken başkent olmuştur.  Türk adını kullanan ilk devlettir.  Kendilerine ait Göktürk alfabesi isminde bir alfabeleri vardır.  Göktürk adı Göktürk yazıtlarında Kök-Türk şeklinde yazılmıştır.

7  Göktürkler 50 yıl Çin hakimiyetinde yaşadıktan sonra Kutluk Han 681 den itibaren Göktürkleri yeniden bir araya getirerek 2. Göktürk Devletini kurdu.  Bu devlet en parlak dönemini Bilge Kağan, Kültigin ve vezir Tonyukuk zamanındadır.  Göktürklerden günümüzü kalan en önemli eser Orhun Yazıtlarıdır.(Göktürk Kitabeleri).

8  Uygurlar Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.  Manihizm’e inandılar. Bu inanışta et yemek ve savaşmak yasak olduğu için savaşçı güçlerini kaybettiler.  18 harfli Uygur Alfabesini hazırladılar.  Moğolların Türkleşmesinde önemli bir rol oynadılar.

9  Kağıt ve matbaayı Çinden öğrenip kullandılar.  İlk tarım yapan Türklerdir.  İlk defa saray-tapınak- mimari eser yaptılar.  Kırgızlar tarafından 840 yılında yıkıldılar.

10 HAZIRLAYAN Ufuk YÖNDEM


" Tarihte kurulan ilk Türk Devleti’dir.  Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır. Teoman’dan sonra yerine oğlu Mete Han geçmiştir.  Çinliler Türk akınlarına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları