Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ANADOLU TEKNİK / ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ANADOLU TEKNİK / ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME."— Sunum transkripti:

1 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ANADOLU TEKNİK / ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME

2 MESLEK L İ SELER İ NDE OKUL TÜRLER İ DE Ğİ Ş İ YOR Meslek Liselerinde bulunan; Anadolu Teknik Lisesi Endüstri Meslek Lisesi Teknik Lise vb… kaldırılarak yerine sadece iki tür getirilmiştir.

3 PEKI NEDIR BU YENI OKUL TÜRLERI ? ANADOLU TEKN İ K PROGRAMI (ATP) ANADOLU MESLEK PROGRAMI (AMP)

4 TERCIH SÜRECI NASıL OLACAK Öncelikle bütün okullar 10 Nisan 2015 tarihine kadar ATP ve AMP için kontenjanlarını belirleyecek. 13 Nisan 2015 tarihinde E-okul üzerinden okul kontenjanları açıklanacak.

5 TERCIH SÜRECI NASıL OLACAK Ö ğ renciler, 18-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında ATP ve AMP tercihler yapacak ve sorumlu müdür yardımcınıza vereceksiniz. 12 Haziran 2015 saat 15:00’da yerleştirme sonuçları açıklanacak.

6 PEKI ATP VE AMP TERC İ H İ N İ K İ MLER YAPAB İ L İ R? Tercih yapacak ö ğ rencinin muhakkak sınıfı do ğ rudan geçmiş olması gerekir. (Sınıf tekrarı olan ö ğ renciler tercih yapamazlar) ATP tecihi için yıl sonu ortalamanın 55’i geçmesi gerekiyor AMP tercihi yapmak için puan sınırı yok. Kısaca 55 ortalamayı tutturan herkes ATP ve AMP tercihi yapacak, 55 ortalama altındakiler sadece AMP tercihi yapabilir.

7 ATP TERCIH SÜRECI 15 Tercih hakkınız var. Farklı okulları ve alanları da tercih edebilirsiniz. ATP tercihlerinde ö ğ rencilerin 9. sınıf Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Dil Anlatım notlarının ortalamasına göre sıralama yapılır ver yerleştirme bu sıraya göre yapılır. Ya puanlar eşitse ?

8 AMP TERCIH SÜRECI 15 Tercih hakkınız var AMP tercihlerinde sadece kendi okulunuzu ve kendi okulunuzdaki alanları tercih edebilirsiniz. Bu durumda bizim okulda sadece bir alan oldu ğ u için tek tercih yapmak zorundasınız.

9 AMP TERCIH SÜRECI AMP tercihlerinde ö ğ rencilerin 9. sınıf yıl sonu başarı puanlarının %60’ı ve Ortaokul diploma puanının %40’ı alınarak sıralama yapılır. Bu sıralamaya göre yerleştirme yapılır.

10 AMP TERCIH SÜRECI Ayrıca anne veya babanıza ait çalışır durumda iş yeri bulunanalar istemeleri halinde iş yerini ve mesle ğ ini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu iş yerindeki meslekle ilgili alana do ğ rudan kayıt edilir. Babam Elektrikçi, o vakit Elektrik bölümüne gidebilirsin

11 TERC İ HLER İ N SONUÇLARI HAKKINDA Hocam hem ATP hem AMP tercihi yaptık ATP tercihinden de yerleştirildik AMP tercihinden de ne olacak o zaman ? E Ğ ER ATP TERC İ H İ N İ ZLE YERLEŞT İ R İ LSEN İ Z AMP TERC İ H İ N İ ZE BAKILMAYACAK…

12 HOCAM BEN 10. SıNıFTA BAŞKA OKULA GIDECEKTIM… ATP tercihleri ile başka okula gitme şansınız VAR. AMP tercihlerinde başka okula gitme şansınız YOK. ATP tercih edecek puanın yoksa ve farklı bir okula gitmek istiyorsan tek şansın Nakil. Tercihler başlamadan başka okula Nakil isteyebilirsin…

13 OKULUMUZ HAKKıNDA Bildi ğ iniz üzere okulumuzda sadece B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANI bulunuyor. Bu yüzden sizlere bu alanın ne oldu ğ unu anlatmamız gerekiyor.

14 BILIŞIM TEKNOLOJILERI ALANı Alanın Amacı: Ö ğ rencileri gündelik hayat ve iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası olan bilgisayar alanında, yazılım ve donanıma hâkim bireyler haline getirmek; onları gelece ğ e ve ülke ekonomisindeki yeni yerlerine hazırlamak, ö ğ rencileri bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, ülke kalkınması yolunda önemli adımlar atabilen, iyi kararlar verebilen ve bu kararlara katılabilmek için, genel ve teknolojik anlamda usta birer okur-yazar olan bireyler haline getirmek ve onların Bilişim Teknolojileri alanında istihdam edilebilmelerini sa ğ lamaktır.

15 BILIŞIM TEKNOLOJILERI ALANı Öncelikle şu hatalı algıyı bir kıralım İ yi oyun oynamak; Facebook ve Twitter’ı vb sosyal a ğ ları çok aktif kullanmak ≠ Bilgisayarı çok iyi kullanmak, bilgisayarın kurdu olmak, bilgisayar okulundaki tüm dersleri rahat rahat geçmek…

16 BILIŞIM TEKNOLOJILERI ALANı Bilişim Teknolojileri alanında e ğ itim süresi içerisinde daha başarılı olunabilmesi için ö ğ rencinin; Sistemli düşünme gücüne sahip, (Yapboza bayılırım, Maket yapamaya bayılırım, Rubik küpü severim, satrançta başarılıyım)

17 BILIŞIM TEKNOLOJILERI ALANı Araştırmacı, yabancı dil bilen, Bilgisayar yazılımları için eskiden Türkçe kaynak bulmak çok çok zordu, şimdi eskiye göre kolay ama hala bir çok yazılımın için Türkçe kaynak bulmak zor. Kısaca bir şeyi araştırırken Türkçesini bulamayabilir, yabancı kaynaklarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden yabancı dil bilmek Bilişim Alanında kendinizi geliştirmek için çok önemlidir AMA İ NG İ L İ ZCEY İ ANAD İ L G İ B İ B İ LMEK DE ŞART DE Ğİ LD İ R.

18 BILIŞIM TEKNOLOJILERI ALANı Tasarım ve görsel yeterlili ğ e sahip, Bilişim Sektöründe ürünlerde tasarım ve görsellik önemlidir. Çizim kabiliyetiniz, görsel hafızanızın, yaratıcılı ğ ınızın gelişmesi gerekir. Örne ğ in çok işlevsel bir web sitesi yapabilirsiniz ama tasarımı görselli ğ i kötüyse o site pek kullanılmaz.

19 BILIŞIM TEKNOLOJILERI ALANı Matematikle ilgili konularda başarılı, Mantı ğ ı güçlü, Programlama matemati ğ in sözel halidir. Matematik konusunda sıkıntı yaşayanlar programlamayı kavramak konusunda da sıkıntı yaşarlar.

20 BILIŞIM TEKNOLOJILERI ALANı Dikkatli, sabırlı, kendini yenileyebilen. Özellikle bilişimin çok hızlı gelişen ve büyüyen bir alan oldu ğ u düşünülürse bu alanda okuyan kişinin yenilenmenin ne oldu ğ unu kavraması şart. Örne ğ in: Neredeyse her yıl kullandı ğ ımız bütün programların yeni versiyonu çıkıyor ve biz bu programların yeni versiyonlarındaki yeni özelliklerini ö ğ renmek zorundayız. Bilgisayar ö ğ retmeni bile olsanız sürekli ö ğ renci olmak zorundasınız.

21 BILIŞIM TEKNOLOJILERI ALANı Ekip içinde çalışabilen sabırlı ve dikkatli, bir konunun çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

22 BILIŞIM TEKNOLOJILERI ALANı Kısacası bilgisayarı seviyorum diye bu okula gelip, bilgisayardan nefret ediyorum diyerek ayrılan çok ö ğ renci gördüm. Çünkü bu ö ğ renciler çok iyi oyun oynadıkları, interneti çok çok kullandıkları için bilgisayar okulunda bilgisayar derslerini de kolayca geçebileceklerini sandılar. S İ ZDE BU YANILGIYA DÜŞMEY İ N…

23 BILIŞIM TEKNOLOJILERI ALANı Bilişim Teknolojileri Alanı´ndan mezun olan ö ğ renciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler do ğ rultusunda;

24 BILIŞIM TEKNOLOJILERI ALANı A ğ İ şletmenli ğ i Dalı mezunları: A ğ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,

25 BILIŞIM TEKNOLOJILERI ALANı Veri Tabanı Programcılı ğ ı Dalı mezunları: Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,

26 BILIŞIM TEKNOLOJILERI ALANı Web Programcılı ğ ı Dalı mezunları: Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler

27 SON OLARAK DEN İ ZL İ C İ L İ K İ STEYEN VAR MI? Denizcilik Meslek Lisesi için Mülakat ve Beden Yeterlili ğ i (MBY) sınavı yapılacaktır. TAKV İ M MBY sınavı başvurularının velilerce e-Okul Sistemi üzerinden yapılması 27 Nisan 2015 03 Mayıs 2015 arası MBY sınavının yapılması04 Mayıs 2015 10 Mayıs 2015 arası


"2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ANADOLU TEKNİK / ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları