Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Teknolojileri Alanı Tanıtım Sunusu. Bilişim Teknolojileri; bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış, verileri saklamak, iletmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Teknolojileri Alanı Tanıtım Sunusu. Bilişim Teknolojileri; bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış, verileri saklamak, iletmek."— Sunum transkripti:

1 Bilişim Teknolojileri Alanı Tanıtım Sunusu

2 Bilişim Teknolojileri; bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış, verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır.

3  Ağ İşletmenliği  Web Programcılığı  Veri Tabanı Programcılığı  Bilgisayar Teknik Servisi

4 Tanımı  Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

5  Görevleri  İş organizasyonu yapmak.  Analiz yapmak.  Algoritma yapmak.  A ğ kurulacak ortamı (a ğ ın altyapısını) olu ş turmak..  Olu ş turulan ortama fiziksel olarak bilgisayar a ğ ı kurmak.  Geni ş a ğ sistemleri için yönlendirme yapmak.  Bilgisayar a ğ ını yönetecek sunucu i ş letim sistemini kurmak.  Sunucuyu a ğ daki bilgisayarların yöneticisi olarak tespit etmek.  A ğ ortamında olu ş abilecek fiziksel ve yazılımsal sorunları gidermek.  Meslekî geli ş ime ili ş kin faaliyetleri yürütmek.

6 Meslek Elemanında Aranan Özellikler  Sistemli dü ş ünme gücüne sahip,  Matematikle ilgili konularda ba ş arılı,  Kendini yenileyebilen,  Ara ş tırmacı,  Sabırlı ve dikkatli, sorumluluk sahibi,  Ş ekiller arasındaki ili ş kileri algılayabilen,  Ayrıntılara önem veren,  Bireysel karar verme yetene ğ i güçlü olan,  Mantı ğ ı güçlü, dikkatli ve de sabırlı,  Yabancı dile ilgi duyan kimseler olmaları gerekir

7 Çalışma Ortamı ve Koşulları  Endüstride ve işletmelerde bilgisayar kullanılacak iş ortamlarında çalışırlar. Ayrıca geniş ağ bağlantıları oluşturabilmek için dış ortamda, oluşturulan ağların yönetimi için sunucuların bulunduğu büro ortamlarında çalışırlar. Birinci derecede cihaz, alet ve yazılımlarla ilgilidirler. Ancak, zaman zaman meslektaşları ve müşterilerle iletişim kurmaları gerekir.

8 Meslekteki Hastalık Riskleri  Ağ işletmenleri el aletleri ile fazla çalıştıkları için çeşitli iş kazaları riski ile karşı karşıya kalırlar. Bilgisayarda çalışanların şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlık meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıklarına sebep olur.

9 İş Bulma İmkânları  Bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticarî kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo- televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler. Ayrıca kendi adlarına işyeri açabilirler.

10 Tanımı  Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Web Programcılığı

11 Görevleri  İş organizasyonu yapmak.  Analiz yapmak.  İhtiyaçları değerlendirmek.  Algoritma yapmak.  Web sitesinin görsel tasarımını yapmak.  Tasarlanan sitenin yerel yayınını yaparak test etmek.  Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek. Web Programcılığı

12 Meslek Elamanlarında Aranan Özellikler  Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip,  Yabancı dil bilen  Ekip içinde çalışabilen  Sistemli düşünebilen,  Matematikle ilgili konularda başarılı,  Kendini yenileyebilen,  Araştırmacı,  Sabırlı ve dikkatli,  Bir konunun çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline aktarabilen kimseler olmaları gerekir. Web Programcılığı

13 Çalışma Ortamı ve Koşulları  Web programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle tasarım ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Web Programcılığı

14 Meslekteki hastalık riskleri  Bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme gelmektedir.  Bilgisayarda çalışanların başlıca şikayetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlık meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur. Web Programcılığı

15 İş Bulma İmkânları  Web programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri, internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. Web Programcılığı

16 Tanım  Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Veri Tabanı Programcılığı

17 Görevleri  İş organizasyonu yapmak.  Analiz yapmak.  İhtiyaçları değerlendirmek  Algoritma yapmak.  Veri Tabanına ait tabloları tasarlamak  Veri Tabanına ait tabloları program üzerinde oluşturmak.  Veri Tabanına ait ara yüz ortamını geliştirmek  Tamamlanan projenin testini gerçekleştirmek  Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek. Veri Tabanı Programcılığı

18 Meslek Elamanlarında Aranan Özellikler  Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip,  Yabancı dil bilen  Ekip içinde çalışabilen  Sistemli düşünebilen,  Matematikle ilgili konularda başarılı,  Kendini yenileyebilen, Araştırmacı,  İyi derecede tanımlama yeteneğine sahip,  Sabırlı ve dikkatli,  Verilerin saklanması için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline aktarabilen kimseler olmaları gerekir. Veri Tabanı Programcılığı

19 Çalışma Ortamı ve Koşulları  Veri Tabanı programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle programlama ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Veri Tabanı Programcılığı

20 Meslekteki Hastalık Riskleri  Bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme gelmektedir.  Bilgisayarda çalışanların başlıca şikayetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlık meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur. Veri Tabanı Programcılığı

21 Meslekteki Hastalık Riskleri  Bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme gelmektedir.  Bilgisayarda çalışanların başlıca şikayetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlık meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur. Veri Tabanı Programcılığı

22 Tanım  Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, bakım ve arıza giderme işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bilgisayar Teknik Servisi

23 Görevleri  İş organizasyonu yapmak.  Analiz yapmak.  İhtiyaçları değerlendirmek.  Hataları tespit etmek.  Algoritma yapmak, Arıza gidermek.  Devre tasarımı yapmak, Devreyi gerçekleştirmek.  İhtiyaç olursa bilgisayar ile kontrol edilebilen projeler geliştirmek.  Tamamlanan projenin testini gerçekleştirmek.  Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek Bilgisayar Teknik Servisi

24 Meslek Elamanlarında Aranan Özellikler  El ve güç aletlerini güvenli kullanma yeteneğine sahip,  Yabancı dil bilen, Ekip içinde çalışabilen,  Sistemli düşünebilen, Matematikle ilgili konularda başarılı,  Kendini yenileyebilen, Araştırmacı,  Hassas çalışma tekniklerini kullanabilen,  Sabırlı ve dikkatli, Bilgisayar ile anlaşabilme ve kontrol edilebilme özelliklerine sahip devreleri araştırabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir. Bilgisayar Teknik Servisi

25 Çalışma Ortamı ve Koşulları  Bilgisayar Teknik Servis Elemanı, teknik servis (bilgisayar toplanan) ortamında, Elektronik devre yapımını gerçekleştirebileceği atölye ortamında çalışır. El aletlerini çok kullanır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş çoğunlukla ayakta yürütülür, ortam biraz da olsa hareketlidir. Bilgisayar Teknik Servisi

26 Meslekteki Hastalık Riskleri  Bilgisayar teknik servis elemanları ayakta çok fazla vakit geçirirler. Bu nedenle vücut yorgunlukları fazla olur. Elektronik devreleri gerçekleştirirken baskı devre yapımında ortaya çıkan gaza karşı dikkatli olmak gerekir. Lehimleme yaparken yanma riskine karşı dikkatli olmaları gerekir. Bilgisayar Teknik Servisi

27 İş Bulma İmkânları  Teknik Servis Elemanları, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar bulunduran iş yerleri, şirketlerde, özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. Bilgisayar Teknik Servisi

28

29 1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir. 2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir. 4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

30 Tüm meslek lisesi mezunlarına, 3308 sayılı kanuna göre, doğrudan İŞYERİ AÇMA BELGESİ verilir.

31 SINAVSIZ GEÇİŞ YAPILABİLECEK 2 YILLIK ÖN LİSANS PROGRAMLARI  Basın ve Yayın Teknolojileri  Bilgi Güvenliği Teknolojisi  Bilgi Yönetimi  Bilgisayar Operatörlüğü  Bilgisayar Programcılığı  Bilgisayar Teknolojisi  Coğrafi Bilgi Sistemleri  İnternet ve Ağ Teknolojileri  Pazarlama

32 ALAN TERCİHİ SAYILAN 4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI  Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri (YGS-1)  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (YGS-1)  Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (YGS-1)  Yönetim Bilişim Sistemleri (YGS-6)

33 ALAN TERCİHİ SAYILAN 4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI  Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri (YGS-1)  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (YGS-1)  Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (YGS-1)  Yönetim Bilişim Sistemleri (YGS-6)

34 Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yolunda hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri Alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebepten, Bilişim Teknolojileri alanında yeterlik sahibi insanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. Halen başka dallardan, mesleklerden insanlar bu alandaki ihtiyaca yönelmeye devam etmektedirler. Ancak doğru olan bu alanın içinde, temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetiştirmektir.

35 Esenbey Çok Programlı Anadolu Lisesi


"Bilişim Teknolojileri Alanı Tanıtım Sunusu. Bilişim Teknolojileri; bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış, verileri saklamak, iletmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları