Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANADOLU TEKNİK ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ Sunumun ilerlemesi için boşluk tuşunu kullanabilirsiniz, ileri ve geri gitmek için ise yön tuşlarını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANADOLU TEKNİK ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ Sunumun ilerlemesi için boşluk tuşunu kullanabilirsiniz, ileri ve geri gitmek için ise yön tuşlarını."— Sunum transkripti:

1

2 ANADOLU TEKNİK ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ Sunumun ilerlemesi için boşluk tuşunu kullanabilirsiniz, ileri ve geri gitmek için ise yön tuşlarını kullanabilirsiniz!

3 KISALTMALAR ATP:Anadolu Teknik Programı AMP:Anadolu Meslek Programı YEP:Yerleştirmeye Esas Puan YBP:Yıl Sonu Başarı Puanı PYBS:Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı MBY:Mülakat ve Beden Yeterliliği (Sadece denizcilik alanı için)

4 SN YAPILACAK İŞLEMLERTARİH 1 ATP/AMP alanları hakkında 9 uncu sınıf öğrencilerine rehberlik ve bilgilendirme yapılması Ders yılı süresince 2 Okul yönetimlerince, ATP/AMP meslek alanlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının e-Okul Sistemine girilmesi 30 Mart-10 Nisan 2015 3 ATP/AMP alanlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının e-Okul Sisteminde ilan edilmesi 13.4.2015 4 ATP/AMP ve meslek alanlarına geçiş, tercih ve yerleştirme iş ve işlemleri hakkında 9 uncu sınıf öğrenci velilerine bilgilendirme toplantısı 13-19 Nisan 2015 5 MBY sınavının yapılacağı denizcilik alanı bulunan okulların e-Okul Sisteminde ilan edilmesi 20.4.2015 6 MBY sınavı başvurularının velilerce e-Okul Sistemi üzerinden yapılması 27 Nisan-03 Mayıs 2015 7 Okul müdürlüğünce başvuru sayısına göre MBY sınavını yapacak komisyonun oluşturulması 27 Nisan-03 Mayıs 2015 8 MBY sınavının yapılması 04-10 Mayıs 2015 9 Denizcilik meslek alanında öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olduğunu gösterir sağlık raporlarının ve Yönetmeliğin 31/5 maddesi gereği anne/baba mesleğini gösteren belgenin alınarak okul müdürlüğüne/komisyona teslim edilmesi 04-16 Mayıs 2015 10 MBY sınav sonuçları, Denizcilik meslek alanında sağlık raporları, Yönetmeliğin 31/5 maddesi gereği anne/baba mesleğini gösteren belgenin okul müdürlüklerince e-Okul Sistemine işlenmesi 04-16 Mayıs 2015 11 ATP ve AMP meslek alanlarına ait tercihlerin velilerce ya da EK-1 ve EK-2 yi doldurarak tercih başvurusu yapanların okul müdürlüğünce e-Okul Sistemine işlenmesi 18-29 Mayıs 2015 12 Tercih başvurularının okul müdürlüğünce e-Okul Sisteminde Onaylanması 18-29 Mayıs 2015 13 9 uncu sınıf öğrenci puanlarının e-Okul Sistemine girişinin yapılması için son gün 10 Haziran 2015 14 ATP/AMP meslek alanlarına yerleştirme sonuçlarının e-Okul Sisteminde ilanı 12.6.2015 15:00

5 * ATP ve AMP meslek alanlarına yerleştirme işlemleri Bakanlık tarafından merkezî sistemle yapılacaktır. * Sağlık raporu almayı gerektiren meslek alanlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, alana geçiş haklarını kaybetmemeleri için müracaat dönemi içerisinde ilgili sağlık kuruluşlarına başvurarak istenen raporları temin etmeleri gerekir. Önemli Açıklamalar

6 Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçebilmek için isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek ancak ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 55 olan öğrencilerin başvuruları geçerli sayılacaktır. ATP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI Öğrenciler, 9 uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanırlar ve oluşan puanlarına göre yerleştirilirler. 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir. ATP meslek alanlarına geçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları dışında diğer okullarda bulunan ATP meslek alanlarını da seçebilirler. ATP na mesleki ve Teknik Anadolu liseleri dışındaki diğer okulların 9 uncu sınıfını doğrudan geçen öğrenciler de başvurabilir.

7 ATP ve AMP meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması esastır. Sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tespit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenir. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 10 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirir. AMP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI Alana yerleştirme puanı, öğrencinin 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60 ı ile ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı toplanarak belirlenir. AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler sadece kendi okullarında bulunan alanları öncelik sırasına göre tercih edeceklerdir. Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alana doğrudan kayıt edilir.

8 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile alana yerleştirilen ve 9 uncu sınıfta sınıf tekrarına kalan Anadolu teknik / Anadolu meslek lisesi programında öğretimlerine devam eden öğrencilerin istemeleri halinde hakları korunarak daha önce yerleştirildikleri program ve alanda eğitimlerine devam etmeleri sağlanacaktır. SINIF TEKRARI YAPAN VE ÖĞRENİM HAKKINI KULLANMAYAN ATL/AML ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU

9 ORTAK TERCİH İŞLEMLERİ Tercihler 18-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 ve/veya EK-2 formların doldurularak imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir. Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın öncelik sırasına göre sisteme girilmesiyle olacaktır. ATP için tercih yapacak adaylar aynı zamanda okullarında bulunan AMP meslek alanları için de tercih yapacaklardır. MBY sınavı ile öğrenci alacak denizcilik alanını tercih edecek öğrencilerin kılavuzda belirtilen tarihlerde bu sınavlara girmiş olmaları gerekir. Sınava girmemiş olan ya da sınavda başarısız olan öğrenciler ile olumlu sağlık raporunu alamayanlar denizcilik alanını tercih edemeyeceklerdir. Bu durumda olan adaylara okulunda gidebileceği başka bir alanın bulunmaması durumunda diğer alanları tercih etmeleri için e-Okul Sistemi izin verecektir.

10 Tercih ve yerleştirme ile ilgili bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, http://mtegm.meb.gov.tr adreslerinden başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri ise https://eokul.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. ORTAK TERCİH İŞLEMLERİ Değişik nedenlerle süresi içinde tercih başvurusu yapamayan aday, bulunduğu okulda kontenjan açığı bulunan AMP meslek alanlarından birisine puanı esas alınarak merkezi olarak yerleştirilir. Bireysel başvuru yapmayıp EK-1 ve EK-2 formlarını teslim etmek suretiyle başvuru yapacak olan adayların tercih bildirim formlarının e-Okul sistemine hatasız ve eksiksiz olarak girilmesi okul müdürlüğünün sorumluluğundadır. e-Okul Sistemine meslek alanı tercihleri girilmemiş öğrenciler merkezi yerleştirme ile yerleştirilemeyeceğinden tüm öğrencilerin tercih yapması sağlanacaktır. Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır. Elektronik ortamda onaylanan tercih listesinin çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

11 Adaylar AMP için en fazla 15 tercih yapabilecektir. ATP Tercih İşlemleri ATP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler kendi okulları dışında diğer okullardan da tercih yapabileceklerdir. Adaylar ATP için en fazla 15 tercih yapabilecektir. AMP Tercih İşlemleri AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler sadece kendi okullarında bulunan alanları tercih önceliğine göre tercih edeceklerdir. Öğrenciler AMP için tercih yaparken okullarında bulunan tüm alanları tercih önceliğine göre seçmek zorundadırlar.

12 MBY sınavıyla öğrenci alınan denizcilik alanı ile sağlık hizmetleri alanına diğer alanlardan geçiş yapılmaz. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin, puan üstünlüğü ve tercih sıraları dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır. Öğrenci ATP tercihlerinden herhangi birisine yerleşmişse AMP tercihleri dikkate alınmayacaktır. ATP tercihlerine yerleşememesi durumunda ise AMP tercihleri puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre değerlendirilecektir. AMP de yerleştirme işlemi öğrencinin kayıtlı olduğu okuldaki alanlardan birisine yapılacaktır. ATP ve AMP alanlarında kontenjan açığı oluşması halinde diğer ortaöğretim kurumlarından ilgili programa/alana geçiş şartlarını taşıyan öğrenciler, Yönetmelik esaslarına göre nakil yoluyla gelebileceklerdir. Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar, alan değiştirerek de geçiş yapabilirler.

13 Sonuçlar https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır. Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI ATP ve AMP yerleştirme sonuçları 12 Haziran 2015 saat 15:00 da ilan edilecektir.

14

15

16 Başarılar dileriz… Lokman GÜZELYURT & Çağıl SÖYLER (Rehber Öğretmen) (Bilişim Tek. Öğrt.)

17 http://mtegm.meb.gov.tr/www/anadolu-teknikanadolu-meslek-programlarinda- alana-gecis-tercih-ve-yerlestirme-e-kilavuzu/icerik/855 http://www.grafikerler.net/20-adet-yuksek-kalitede-powerpoint-template-sunum- sablonlari-paket-1-a-t137963.html KAYNAK


"ANADOLU TEKNİK ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ Sunumun ilerlemesi için boşluk tuşunu kullanabilirsiniz, ileri ve geri gitmek için ise yön tuşlarını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları