Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

25.04.2015 1 AES Şifreleme Tekniği. AES (Rijndael) algoritması 128 bit veri bloklarını 128, 192, 256 bit anahtar seçenekleri ile şifreleyen bir algoritmadır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "25.04.2015 1 AES Şifreleme Tekniği. AES (Rijndael) algoritması 128 bit veri bloklarını 128, 192, 256 bit anahtar seçenekleri ile şifreleyen bir algoritmadır."— Sunum transkripti:

1 25.04.2015 1 AES Şifreleme Tekniği

2 AES (Rijndael) algoritması 128 bit veri bloklarını 128, 192, 256 bit anahtar seçenekleri ile şifreleyen bir algoritmadır. SPN algoritmasının geniş bir çeşididir. 128 bit anahtar için 10 döngüde şifreleme yaparken 192 ve 256 bit anahtarlar için sırasıyla 12 ve 14 döngüde şifreleme yapmaktadır. 25.04.2015 2 AES Şifreleme Tekniği

3 AES algoritmasında her döngü dört katmandan oluşur. İlk olarak 128 bit veri 4  4 byte matrisine dönüştürülür. Daha sonra her döngüde sırasıyla byte’ların yerdeğiştirmesi, satırların ötelenmesi, sütunların karıştırılması ve anahtar planlamadan gelen o döngü için belirlenen anahtar ile XOR’lama işlemleri yapılır. 25.04.2015 3 AES Şifreleme Tekniği

4 25.04.2015 4 AES Şifreleme Tekniği

5 Bilindiği üzere bijektif S kutuları bir çok modern şifrelerin güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. Bu S kutularının tasarlanmasında çeşitli teknikler mevcuttur. Şu ana kadar S kutularının tasarlanmasında mevcut olan tekniklere örnek olarak pseudo-random üretim, sonlu alanda ters alma ve üssel haritalama, heuristic teknikler verilebilir. 25.04.2015 5 AES Şifreleme Tekniği

6 Şimdiye kadar mevcut olan tüm S kutularında istenen özellikler linear ve diferansiyel saldırılara karşın iyi olan S kutularının seçimi üzerinedir. Dolayısıyla, şimdiye kadar önerilen şifreleme algoritmalarında kullanılan S kutuları sonlu alan işlemlerinden yola çıkılarak üretilmektedir. Bu şifreleme algoritmalarına örnek olarak AES (Advanced Encryption Algorithm) verilebilir. AES şifreleme algoritmasında kullanılan S kutusu aşağıda gösterildiği gibi elde edilmektedir. 25.04.2015 6 AES Şifreleme Tekniği

7 AES’in S kutusu (Yerdeğiştirme Tablosu) iki dönüşüm kullanılarak elde edilmiştir: 1- GF(2 8 ) de ters alma işlemi indirgenemez polinom “ ” kullanılarak gerçekleştirilir. İkili (binary) temsilde “00000000” kendisine eşleştirilir. 2- Affine dönüşüm, GF(2) üzerinde uygulanır. Dönüşüm aşağıda gösterilmiştir. 25.04.2015 7 AES Şifreleme Tekniği

8 AES S kutusuna benzer S kutuları tasarlayan bir simulatör geliştirme. Ayrıca simulatör herhangi bir S kutusu için lineer ve diferensiyel kriptanaliz için önemli olan lineer yaklaşım tablosu ve XOR dağılım tablosunu oluşturmaktadır. 25.04.2015 8 AES Şifreleme Tekniği

9 AES S kutusu sonlu alanda ters alma işlemi yapılarak elde edilmiştir. AES S kutusu için sonlu alanında çarpmaya göre ters alma işlemi yapılmıştır. Daha sonra elde edilen değerlerin üzerine affine dönüşüm uygulanmıştır. Bu dönüşüm tüm S kutusu tanımını daha kompleks hale getirmektedir ve interpolasyon saldırılarına karşı S kutusunun basit cebirsel ifadesini modifiye etme amacındadır. 25.04.2015 9 AES Şifreleme Tekniği

10 Yukarıdaki tanım ve ifadelerden yola çıkarak 8. dereceden çeşitli indirgenemez polinomlar bularak simulator tasarımını gerçekleştirebiliriz. Tablo 1 olası tüm 8. dereceden indirgenemez polinomları göstermektedir. Tablo 1’de polinomlar dizi formatındadır. Örneğin “101110111” polinom olarak şeklinde temsil edilmektedir. 25.04.2015 10 AES Şifreleme Tekniği

11 Tablo 1. 8. Dereceden Tüm indirgenemez Polinomlar 25.04.2015AES Şifreleme Tekniği 11

12 Affine (lineer) dönüşümü, sonlu alanda ters alma işlemi gerçekleştirildikten sonra her eleman üzerinde uygulanan, lineer ve diferansiyel kriptanalize karşı herhangi bir koruma sağlamayan fakat S kutusunun şeklindeki basit cebirsel ifadesini kompleks hale getirmek için kullanılan bir dönüşümdür. Çalışmamızda, 4 farklı affine dönüşüm seçenek olarak verilmiştir. Bunlardan herhangi birisi kulllanılabilir. 25.04.2015 12 AES Şifreleme Tekniği

13 Diferansiyel kriptanaliz saldırısı blok şifreleme algoritmasında kullanılan S kutularının fark tablosundaki (XOR tablosunda) bazı özel girişlerinin kullanılması esasına dayanır. n  n boyutunda bir S kutusu için XOR tablosu matrise denk düşer. XORS (a,b) aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 25.04.2015 13 AES Şifreleme Tekniği

14 Çalışmamızda tasarlanan simulatör daha önce anlatıldığı gibi sırasıyla herhangi bir 8. dereceden indirgenemez polinom kullanarak sonlu alanda ters alma işlemi yapmakta sonrada seçilen bir affine dönüşüm kullanılarak her tersi alınan değer bu dönüşümden geçmektedir. 25.04.2015 14 AES Şifreleme Tekniği

15 Daha sonrada herhangi üretilen bir S kutusu için 2 8 ×2 8 matrisi boyutunda oluşan LAT ve XOR tablolarının seçilen bir değere karşın tek satırını göstermektedir. LAT için bu değer giriş toplamı iken XOR tablosu için seçilen değer giriş farkıdır. Çalışmamızda asal polinomlar ve AES S kutusunun tasarımında kullanılan indirgenemez polinom programda seçenek olarak konulmuş diğer indirgenemez polinomlar için ise elle girilme imkanı verilmiştir 25.04.2015 15 AES Şifreleme Tekniği

16 Örnek 2, asal polinom “101100101” yani polinomu kullanılarak tasarlanan simulatörü göstermektedir. 25.04.2015 16 AES Şifreleme Tekniği

17 25.04.2015 17 AES Şifreleme Tekniği

18 25.04.2015 18 AES Şifreleme Tekniği

19 25.04.2015 19 AES Şifreleme Tekniği

20 25.04.2015 20 AES Şifreleme Tekniği

21 25.04.2015 21 AES Şifreleme Tekniği

22 25.04.2015 22 AES Şifreleme Tekniği

23 25.04.2015 23 AES Şifreleme Tekniği

24 Çalışmamızda AES S kutusuna benzer S kutuları üreten bir simulatör tasarladık. Cebirsel üretilen S kutularından herhangi biri kolaylıkla bir şifreleme algoritmasında kullanılabilir. Ayrıca bu izomorfik S kutuları LAT ve XOR tablosu (iki önemli güvenlik kriteri) açısından benzer özellikler göstermektedir. Çalışmamız istenirse yapılacak bir iki küçük değişiklikle şifreleme algoritması tasarımında kullanılacak bir araç görevi görecektir. 25.04.2015 24 AES Şifreleme Tekniği

25 BÜŞRA BİR 25.04.2015 25 AES Şifreleme Tekniği


"25.04.2015 1 AES Şifreleme Tekniği. AES (Rijndael) algoritması 128 bit veri bloklarını 128, 192, 256 bit anahtar seçenekleri ile şifreleyen bir algoritmadır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları