Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Atatürk University MATLAB’de Diziler; Vektörler ve MAtrisler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Atatürk University MATLAB’de Diziler; Vektörler ve MAtrisler."— Sunum transkripti:

1 Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Atatürk University MATLAB’de Diziler; Vektörler ve MAtrisler

2 Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Atatürk University Sklaer, bir adet sayı değerine sahip değişkendir. Skaler, Dizi, Matrix Diziler, birden fazla değer barındıran değişkenlerdir. İki boyutlu diziler, iki boyutlu rakam tablolarıdır, diğer adleri matrixlerdir. Dizi indeksi veya adresleme, dizi içerisindeki bir sayının yerini ifade etmede kullanılır.

3 Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Vektör diziler Dizinin elemanları alt simgeler ile çağrılır, Örneğin A(1) birinci elemanı, A(5) beşinci elemanı göstermektedir. Parantez içerisindeki rakam indeks, adres veya dizideki elemanın yerini belirtmede kullanılır. Bir vektör elemanı, parantez içerisine yazılan tam sayı olan indeksle (veya alt simge) çağrılabilir. Dizinin elemanları alt simgeler ile çağrılır, Örneğin A(1) birinci elemanı, A(5) beşinci elemanı göstermektedir. Parantez içerisindeki rakam indeks, adres veya dizideki elemanın yerini belirtmede kullanılır. Bir vektör elemanı, parantez içerisine yazılan tam sayı olan indeksle (veya alt simge) çağrılabilir. 23451.2478 A A(1)A(2)A(3)A(4)A(5)

4 Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Matrix Diziler Matrix dizileri iki boyutludur, hem satırları hem de sütunları vardır. 23127548 3361512 4545513 1 1 23 4 3 2 B(1,1)=23, B(1,2)=12, B(1,3)=75, B(1,4)=48 B(2,1)=3, B(2,2)=36, B(2,3)=15, B(2,4)=12 B(3,1)=45, B(3,2)=4, B(3,3)=55, B(3,4)=13 2. satırdaki ve 3. sütundaki elemana ulaşmak için B(2,3 kullanılmalıdır. Parantez içerisindeki ilk rakam satır sayısını, ikinci rakam (virgülden sonra) sütun sayısını göstermektedir. 2. satırdaki ve 3. sütundaki elemana ulaşmak için B(2,3 kullanılmalıdır. Parantez içerisindeki ilk rakam satır sayısını, ikinci rakam (virgülden sonra) sütun sayısını göstermektedir.

5 Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Vektör Oluşturma Bir vektör, elemanlarının iki parantez arasında girilmesi ile doğrudan üretilebilir, elemanları birbirinden ayırmak için boşluk veya virgül kullanılır. for i=1:5 fprintf('A(%d)=',i) A(i)=input( ' ' ); end A Klavyeden giriş Doğrudan giriş A = [1 3 -34 0 5] veya A=[1, 3, -34, 0, 5]

6 Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Örnek 1 Vektör eleman sayısının dışarıdan girildiği ardından vektörün elemanlarının birer birer girildiği son olarak elemanların karelerinin toplamının bulunduğu bir Matlab programı yazınız. N=input(‘Vektör eleman sayısını giriniz=’); t=0; for i=1:N fprintf('A(%g)=',i); A(i)=input(''); end for i=1:N t=t+A(i)*A(i); end fprintf(‘Sonuç=%g', t)

7 Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Bir matris elemanlarını iki köşeli parantez arasında aralarında boşluk veya virgül kullanılarak oluşturulabilir. Matrisin satırları noktalı virgül ile ayrılmalıdır. for i=1:2 for j=1:3 fprintf('B(%g,%g)=',i,j) B(i,j)=input( ' ' ); end B Klavyeden girişDoğrudan giriş B = [1 3 -34 ; 0 5 4 ; -5 9 7] veya B=[1, 3, -34 ; 0, 5, 4 ; -5, 9, 7] Matris Oluşturma

8 Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Elemanları 0’dan başlayan ve 50’ye kadar 4’erli artan bir vektör üreten Matlab programı yazınız. Örnek 2

9 Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Dizi İşlemleri Bir dizinin skaler ile toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri İki dizi aynı boyutta ise toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri eleman-eleman şeklinde gerçekleştirilir. Bir dizinin skaler ile toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri İki dizi aynı boyutta ise toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri eleman-eleman şeklinde gerçekleştirilir.

10 Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Bir skaler ile çarpma Aşağıdaki A matrisini 2 ile çarpan Matlab programı yazınız. A=[2 3 ; 1 4]; for i=1:2 for j=1:2 C(i,j)=2*A(i,j); end C veya A=[2 3 ; 1 4]; C=2*A

11 Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Yalnızca ikinci sütununu 3 ile çarpan bir Matlab programı yazınız. Örnek 3 A=[1 3; 4 2]; for i=1:2 for j=2:2 A(i,j)=3*A(i,j); end A

12 Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Toplama ve Çıkarma İki dizi aynı boyutta ise toplanabilir veya çıkarılablilir. İki matrisin toplanması A=[2 3 ; 1 4]; B=[6 -1 ; 0 5]; for i=1:2 for j=1:2 C(i,j)=A(i,j)+B(i,j); end C veya C=A+B

13 Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Bazı Dizi Komutları max(A) min(A) sum(A) mean(A) length(A) size(A) A(:,1) A(1,:)

14 Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Matris transpozu Matris transpozu, matrisin satırları ile sütunlarının yer değiştirilmesi ile üretilir. Diğer bir deyişle transpozu alınan matris, verilen matrisin satırlarının sütun haline getirildiği matristir. A=[1 3 0; 4 2 -3]; for i=1:2 for j=1:3 B(j,i)=A(i,j); end B >> A=[1 3 0; 4 2 -3]; >> B=A' B = 1 4 3 2 0 -3


"Atatürk University MATLAB’de Dizi Kavramı Atatürk University MATLAB’de Diziler; Vektörler ve MAtrisler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları