Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Final soruları/Tekrar Final soruları/Tekrar YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 FİNAL SINAVI İÇİN TEKRAR İşletme Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Final soruları/Tekrar Final soruları/Tekrar YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 FİNAL SINAVI İÇİN TEKRAR İşletme Bölümü."— Sunum transkripti:

1 © © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Final soruları/Tekrar Final soruları/Tekrar YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 FİNAL SINAVI İÇİN TEKRAR İşletme Bölümü GÜZ 2013-14

2 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Final soruları/Tekrar. Final soruları/Tekrar 2 BÖLÜM A/TÜR- çoktan seçmeli sorular Aşağıdaki sorular için en iyi alternatif cevapı seçiniz. 1)Aşağıdakilerin hangisi bir projenin tanımlarından değildir A)zaman B)Kaynak C)Bütçe D)Çok amaç 2)Aşağıdakilerin hangisi bir projedeki zorluklardan değildir A)karmaşık projeler B)Düşük bütçe C)Ortaklıklar D)Zaman

3 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Final soruları/Tekrar. Final soruları/Tekrar 3 BÖLÜM A/TÜR- çoktan seçmeli sorular 3)Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Talebi gösteriyor? A)Ana kart B)İşlemci C)Bilgisayar D)Yonga 4)Aşağıdakilerden hangisi Stok Türlerinden değildir A)Hammadde B) Yarı işlenmiş parçalar C)Sevkiyat sırasındaki mallar D)Teslim edilen mallar 5)Aşağıdakilerden hangisi ısraf anlamına gelir A)Andon B)Kanban C) Jidako D)Muda

4 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Final soruları/Tekrar. Final soruları/Tekrar 4 BÖLÜM B/TÜR 1-Örnek-KYA Aşağıdaki tablo’da bir araştırma projesinin ana faaliyetleri mevcuttur: Projede kukla faaliyeti olabilir. (a)FOT tekniğini kullanarak Şebeke diagramını çiziniz. (b) Kritik yolu bulunuz. (c)Projenin süresini bulunuz. (d)İleriye ve geriye doğru tekniklerini kullanarak Gevşeklik, EB, ES, GB ve GS sürelerini hesaplayınız.

5 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Final soruları/Tekrar. Final soruları/Tekrar 5 BÖLÜM B/TÜR 1-Örnek-KYA FaaliyetÖnceki FaaliyetBeklenen süre (gün) a-5 b-8 c-2 da7 eb3 fb6 gc10 hf8 if,g, kukla15 kd,e2 Sonh,i,k-

6 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Final soruları/Tekrar. Final soruları/Tekrar 6 BÖLÜM B/TÜR 2-Örnek-PERT Aşağıdaki Tabloyu kullanarak verilenleri hesaplayınız: (a) Beklenen süre (b) kritik yol (c) Varyans (d) standart sapma (e) 26 haftalık sürede bitirme olasılığı (1000 $ ödül alınacak) (f) 27 haftalık sürede bitirme olasılığı (500 $ ödül alınacak).

7 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Final soruları/Tekrar. Final soruları/Tekrar 7 BÖLÜM B/TÜR 2-Örnek-PERT FaaliyetÖnceki faaliyetZaman(hafta) A - 2-4-6 DA6-8-10 ED7-9-12 HE2-3-5 FA3-4-8 GF5-7-9 B - 2-2-3 IB2-3-6 JI3-4-5 KJ4-5-8 C - 5-8-12 MC1-1-1 NM6-7-11 0N8-9-13 SonH, G, K, 0

8 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Final soruları/Tekrar. Final soruları/Tekrar 8 BÖLÜM C/TÜR 1-Örnek-ESM Bir ilaç firması ürettiği X ilaç’ı 100 kg’lık torbalarda piyasaya arz ediyor. Bu ürün için günlük talep 20 tondur. Firmanın üretim kapasitesi günde 50 dur. Yılda, elde etme maliyeti ve elde tutma maliyeti sırası ile ton başı 100 $ ve 5 $ dır. Firma’nın çalışma günleri yılda 200 gündür (1 ton ortalama 2000 kg’a eşittir). (a)Üretim halindeki Ekonomik sipariş miktarını belirleyiniz. (b) Bu miktar için ortalama envanter ne kadar olmalıdır? (c) Tedarik süresini hesaplayınız.. (d) yıllık ihtiyaç miktarı? (e) Elde etme maliyetinin 25 $ düşürülmesi halinde, ilgili firma ne kadar tasarruf eder?

9 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Final soruları/Tekrar. Final soruları/Tekrar 9 BÖLÜM C/TÜR 2-Örnek-İskondo Modeli Bir imalatçının satın aldığı makaralarla ile ilgili birim fiyatlar aşağıdaki gibidir. Sipariş maliteti ile taşıma maliyeti sırasıyla 50 $ ve birim fiyatın % 40’nı teşkil etmektedir (yıllık kullanım miktarı 4900 dür). (a) Ekonomik sipariş miktarını belirleyiniz. (b) Optimal sipariş miktarındaki TM’yi hesaplayınız. (c) Diğer sipariş miktarlarındaki TM’yi bulunuz. Sipariş MiktarıBirim fiyat 0 - 999$ 5 1000 -39994.95 4000 -59994.90 6000 ve fazlası4.85

10 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Final soruları/Tekrar. Final soruları/Tekrar 10 BÖLÜM C/TÜR 3-Örnek-YSN Bir gazete bayi gazetelerin dağıtımını yapmak için koliler halinde sarması gerekmektedir. Bu işlem için 800 ayak ipe ihtiyaç duymaktatır. Gazeteler Pazartesi ile Cumartesi arası basılıyor. Siparişler arası bekleme süresi 6 çalışma günüdür. İlgili bayi’nin servis seviyesi % 95, değişik emniyet stokları için stoksuzluk riski verildiği gibidir: 1500 feet, 0.10; 1800 feet, 0.05; 2100 feet, 0.02; and 2400 feet, 0.01. (a) Z-ölçeğinin değerinin bulunuz. (b) Bekleme süresinin standart sapmasını hesaplayınız? (c) YSN/ROP hangi miktarda olması gerekmektedir?

11 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Final soruları/Tekrar. Final soruları/Tekrar 11 BONUS SORUSU/Kanban Bir yönetici kanban sistemi içerisinde kullanmak istediği konteyinerlerin sayısını bulmak istemektedir. Kullanma oranı saat başı 80 parçadır. İşlem dolayı oluşan verimsizlik katsayısı 0.35 dir. Her konteyiner 45 parça aldığına göre ve ortalama 75 dakikada bir devir tamamladığına göre. (a)Kaç konteyiner kullanılması gerekmektedir? (b)(b)Sistemin daha da gelişmesi için daha az yoksa daha çok konteyinere gerek duyulmaktadır? Kısaca açıklayınız.

12 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Final soruları/Tekrar. Final soruları/Tekrar 12 Teşekkürler Tekrar sorularının cevapları ilgili problem setlerinin çözümlerinde bulabilirsiniz


"© © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Final soruları/Tekrar Final soruları/Tekrar YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 FİNAL SINAVI İÇİN TEKRAR İşletme Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları