Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Yönetimi; Ünite 5 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Unite 5: Proje Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Yönetimi; Ünite 5 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Unite 5: Proje Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 Proje Yönetimi; Ünite 5 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Unite 5: Proje Yönetimi İşletme Bölümü GÜZ 20 14 - 2015

2 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 2 Çizelge: Anahtar Kavramlar Proje yönetimi tanımı. Proje Yönetimi ile ilgili bazı istatistikler Proje Yönetiminin Temel Amaçları Projenin Önemli Özellikleri Proje Yönetiminde Gerekli Adımlar Proje Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Proje Yönetiminin Sunduğu Çözümler İyi Bir Proje Yöneticisinin Özellikleri Proje Organizasyonunun Dezavantajları Proje Yaşam Döngüsü Proje için gerekli Araçlar

3 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 3 Proje Kompleks, rutin olmayan, bir defaya mahsus, zaman, bütçe, kaynak, ve performans spesifikasyonları ile sınırlı, belirli müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak çaba. Kendine özgü bir ürün veya hizmet yaratmak için girişilen geçici işler bütünü. Özgün ürün ya da hizmet yaratmak üzere ortaya konan geçici bir çabadır.

4 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 4 Proje Yönetimi Nedir? Görevleri organize etmek. Bir grubun birlikte verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak. Görevlerin sırası, ilişkisi, kaynak kullanımı ve zamanlanmasını ayarlamak. Plana bağlı olarak ilerlemeyi sağlamak ve kontrol etmek. Benzersiz bir amacı gerçekleştirmek. Belli bir zaman içinde ve belli bir amacı karşılamak için yerine getirilmesi gereken bir dizi aktivitedir.” “Belli bir zaman içinde ve belli bir amacı karşılamak için yerine getirilmesi gereken bir dizi aktivitedir.”

5 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 Proje Yönetimi ile ilgili bazı istatistikler A.B.D. projelere her yıl $2.3 trilyon harcamaktadır. Tüm dünyada ise yaklaşık $10 trilyon harcanmakta. Ortalama bir proje yöneticisi yılda $82,000 kazanıyor. Proje İşletmeciliği Enstitüsü (PMI) 1969 yılında kurulmuştur.1990 yılına kadar 7,500 üyesi varken 5 yıl sonra 17,000’in üzerinde üyesi olmuştur. 2001 yılına kadar 86,000 üyeye sahip olup günümüzde bu rakam 100,000 üyeyi geçmiştir.

6 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 Proje Yönetiminin Temel Amaçları 1.Belirlenen performansı sağlamak 2.Belirlenen maliyet ile tamamlamak 3.Öngörülen zamanda bitirmek

7 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 Projenin Önemli Özellikleri Belirlenmiş bir amacın varlığı Belirlenmiş bir başlangıç ve bitiş noktası Genellikle pek çok departman ve mesleğin birlikte çalışması Daha önce (tipik olarak) yapılmamış birşeyin yapılması Belirlenmiş zaman, maliyet ve performans kısıtları Çatışmalar kaçınılmazdır

8 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 Proje Yönetiminin Gerekliliği  Daha iyi kontrol  Daha iyi müşteri ilişkileri  Daha kısa ürün geliştirme zamanları  Daha düşük maliyetler  Daha yüksek kalite ve güvenirlilik  Daha yüksek karlılık oranları  Sonuçlara daha keskin odaklanma  Daha iyi bölümlerarası koordinasyon  Personelde daha yüksek moral ve motivasyon

9 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 Proje Yönetiminde Gerekli Adımlar Projenin formel bir tanımı yapılır. Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilir. Kısıtlamalar listelenir. Yapılacak görevler belirlenir. Her bir görev için süre, diğer görevlerle ilişkisi ve kaynaklar belirlenir.

10 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 Proje Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Büyük ve karmaşık projeler Sıkı bir zamanlama Düşük bütçe Farklı takımlar Ortaklıklar

11 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 Proje Yönetiminin Sıkça Kullanıldığı Sektörler Proje Yönetim Çözümünü Kullanan Geleneksel Sektörler  İnşaat  Havacılık ve Savunma  Ar-Ge Proje Yönetimi Kullanan Yeni Sektörler  IT (Bilgi Teknolojileri)  Telekomunikasyon  Finansal Servisler

12 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 Proje Yönetiminin Sunduğu Çözümler  Planlama  Kaynak Yönetimi  Maliyet  Kalite  İzleme  İletişim  Ar-Ge  Yatırım

13 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 Proje Yönetimi ve Proje Yöneticisi Fonksiyonel birim yöneticileri analitik düşünen uzmanlardır; sorumlu oldukları her işin tüm detaylarını bilirler. Proje yöneticileri birçok fonksiyonel alanı görebilen, parçaları birleştirerek bütünü oluşturabilme yeteneğine sahiptirler.

14 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 14 Proje Yöneticisi Sorumluluklar: İş Kalite İnsan Kaynakları Zaman İletişim Maliyet

15 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 İyi Bir Proje Yöneticisinin Özellikleri Esnek Organize İyi dinleyici Zamanını iyi kullanan Karizmatik Projesini işletme gibi gören Değer ve Marka yaratan Girişimci

16 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 Proje Organizasyonunun Avantajları Proje yöneticisinin proje üzerinde tam otoritesi mevcuttur. Proje fonksiyonel bölünmeden ayrıldığı için, iletişim hattı kısalmıştır. Proje takımı birbirine sıkı bir şekilde bağlı ayrı bir birim oluşturur. Komuta birliği sağlanır. Yapısal olarak daha basit ve esnektirler.

17 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 Proje Organizasyonunun Dezavantajları Birçok proje aynı anda çalıştığında, değişik alanlarda kaynak ve emek tekrarına gereksinim doğar. Fonksiyonel birimlerinden ayrılmış personel konularında geri kalabilirler. Proje personeli ile ana firma personeli arasında çekişmeler doğabilir. Proje personeli arasında projeden sonra ne olacak endişesi baş gösterebilir.

18 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 18 Maliyeti eksik gösterme niyeti Bilgiyi paylaşmama Aldatıcı rapor yazma Rapor sahteleme İşci güvenliğine önem vermeme Standart dışı olan işlere onay verme Etik/Ahlaki Olmayan Değerler

19 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 Proje Yaşam Döngüsü-1 İş Geliştirme Başlatma-Planlama Uygulama-İzleme-Kontrol Kapanış

20 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 20 Proje Yaşam Döngüsü-2 Proje kavramı Fizibilite Planlama Uygulama Sonlandırma Yönetim Fizibilite: Maliyet, kazanç ve risk analizi Planlama: İnsan kaynakları, maliyet ve zaman Uygulama: Zamanı, maliyeti ve kaynakları iyi yönetme Sonlandırma: Projeyi tekrar değerlendirme fizibilite

21 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 21 Proje için gerekli Araçlar  İş bölümü  Gantt diyagramı  Şebeke diyagramları  Proje Analizi Yöntemleri

22 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 22 İş Bölümü Proje A seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 seviye 4

23 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 23 Planlama ve uygulama MARNİSMAYHAZTEMAGUEYLEKMKASARA Yeni mekanın belirlenmesi Mülakat Staj Mobilya alımı Elektronik altyapı Taşınma Gantt DİYAG

24 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 24 Şebeke Diyagramı 1 2 3 4 56 Yeni mekan Mobilya siparişi Mobilya düzenleme Mülakat Staj Elektronik Altyapı Taşınma

25 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 25 Proje Analizi Yöntemleri KYA (CPM) ve PDTA PDTA: Program Değerlendirme Tekniği (PERT: Program Evaluation and Review Technique) KYA: Kritik Yol Analizi CPM: Critical Path Method  Her iki teknikte büyük çaplı projelerin değerlendirilmesi ve kordinasyonunda kullanılır.  proje yöneticisi kullandığı her iki teknik sayesinde: Grafiksel olarak proje faaliyetlerini gösterme Projenin ne kadar bir zaman zarfında biteceğinin tahmini En kritik faaliyetleri gösterme Bazı Gecikmelerin projeyi etkilemeyeceğinin göstermesi

26 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 26 Şebeke Diyagramı Şebeke diyagramı – Bir proje içerisinde faaliyet ve olayların iç ilişkilerinin düğüm ve oklarla (Hatlarla) şekilsel olarak gösterildiği modeller. Faaliyetlerin oklarla (hatlarla) taşınması  Activity-on-arrow(AOA) Faaliyetlerin düğümlerle taşınması  Activity-on-node (AON) Faaliyetler – Projedeki her adımda harcanan kaynak yada zaman mefhumudur. Etkinlik/olay – Başlangıçtan bitişe kadar tüm faaliyetleri düğüm ve hatlarla gösterilmesi.

27 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 27 Şebeke Diyagramı Yol  Başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki faaliyetleri gösteren hat. Kritik yol  Diyagramda (şema) toplam süresi en uzun olan yol. Kritik faaliyetler  Kritik yol üzerindeki faaliyetleri tanımlar Serbest (Gecikme/Gevşek) süre  Proje’nin bitirilme süresini etkilemeyen süre olarak tanımlanır.

28 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 28 Faaliyetlerin Oklarla (hatlarla) Taşınması 1 2 3 4 56 Yeni mekan belirlenmesi Mobilya alımı Mobilya düzenleme Mülakat Staj Elektronik Altyapı Taşınma FOT

29 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 29 Faaliyetlerin düğümlerle taşınması 1 2 3 5 6 Mekan belirleme Mobilya siparişi Mobilya düzenleme Mülakat Elektronik altyapı Taşınma 4 Staj 7S FDT

30 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 30 Şebeke Kuralları a b ca b c a b c d a b c Kukla faaliyeti c faaliyetinin başlayabilmesi için a ve b faaliyetlerinin tamamlanması gereklidir. b ve c faaliyetlerinin başlayabilmesi için a faaliyetinin tamamlanması gereklidir. c ve d faaliyetlerinin başlayabilmesi için a ve b faaliyetlerinin tamamlanması gereklidir. c faaliyetinin başlaması için a faliyetinin yada b ve kukla faaliyetlerinin tamamlanması gereklidir.

31 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 31 Şebeke faaliyetleri  ES (EB): erken başlama  EF (ES): erken bitiş-ES=EB+t  LS (GB): geç başlama-GB=GS-t  LF (GS): geç bitiş (sonlanma) Temel noktalar  Beklenen proje süresi  Serbest süre (gevşeklik)-GB-EB or GS-ES  Bir projenin bitirme süresini engellemeyen süre olarak tanımlanır ve kritik yol üzerinde sıfır olarak hesaplanır.  Kritik yol- en uzun süre Faaliyetlerin Algoritması EB t ES GBGS EB t ES

32 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 32 Örnek l-Proje Aşağıdaki bilgiler bir proje’ye ait faaliyet bilgilerini yansıtmaktadır. Bilgileri kullanarak; (a) Şebeke diagramını FOT tekniğini kullanarak çiziniz. (b) Proje süresini hesaplayınız ve kritik yolu belirleyiniz. (c) Tüm yollar için gevşeklik sürelerini hesaplayınız. FaaliyetlerÖnceki faaliyetlerBeklenen süre (gün) a-5 ca8 dc2 ba7 e-3 fe6 ib, d10 mf,i8 g-1 hg2 kh17 Sonk,m

33 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 33 Cevap-Proje c a f g h d (a) Şebeke diagramını FOT tekniğini kullanarak çiziniz. 5 8 2 b 7 e 3 6 i 10 m 8 1 2 k 17 S End

34 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 34 Cevap l-Proje (b) Proje süresini hesaplayınız ve kritik yolu belirleyiniz. a-c-d-i-m * =5+8+2+10+8=33 # a-b-i-m=5+7+10+8=30 e-f-m= 3+6+8=17 g-h-k=1+2+17=20 a-c-d-i-m*- Kritik yol 33 # -Beklenen proje süresi

35 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 35 Cevap 1: Proje B c a f g h d (c) Tüm yollar için gevşeklik sürelerini hesaplayınız. 5 8 2 b 7 e 3 6 i 10 m 8 1 2 k 17 Başlama noktası Son 5 0 13 5 5 15 12 15 25 33 25 0 3 3 9 0 1 1 3 3 20 33 25 33 16 14 13 25 19 16 15 13 5 15 8 5 0 25 LSLF ES t EF

36 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 36 Örnek 2-Bank Şubesi Aşağıdaki bilgiler bir banka şubesinin açılışında gerekli olan faaliyetlerin sürelerini göstermektedir: (a) Şebeke diagramını FOT tekniğini kullanarak çiziniz. (b) Proje süresini hesaplayınız ve kritik yolu belirleyiniz. (c) Tüm yollar için gevşeklik sürelerini hesaplayınız. FaaliyetlerÖnceki faaliyetlerBeklenen süre (gün) a-8 ba6 db3 ca11 e-4 fe9 gc, d, f1 Sonc, d, f

37 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 37 Örnek 2-Banka Şubesi 1 2 3 4 56 8 hafta a 6 Hafta b 3 hafta d 4 Hafta e 9 Hafta f 11 Hafta c 1 hafta g Mekan yerleştirme Mobilya siparişi Mobilya düzenleme Mülakat Staj Elektronik altyapı Taşınma (a) (a) Şebeke diagramını FOT tekniğini kullanarak çiziniz.

38 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 38 Cevap-Banka Şubesi Kritik Yol  Gevşeklik süresi yöneticilere bir projenin tamamlanması sırasında kıt kaynakların kullanımı, planlanması, kontrolü için bilgi verir. (b) Proje süresini hesaplayınız ve kritik yolu belirleyiniz. YOLSüreGevşeklik 1-2-3-4-5-6182 1-2-5-6200 1-3-5-6146

39 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 39 Cevap- Banka Şubesi 1 2 3 4 56 0 8 8 a 86 14 b 143 17 d 0 4 4 e 4 9 13 f 811 19 c 191 20 g GBGS EB t ES ES: erken bitiş-ES=EB+t GB: geç başlama-GB=GS-t Gevşeklik-GB-EB or GS-ES (c) Tüm yollar için gevşeklik sürelerini hesaplayınız. İleriye Doğru Geriye Doğru

40 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 40 Cevap- Banka Şubesi 1 2 3 4 56 0 8 8 8 6 14 14 3 17 0 4 4 4 9 13 8 11 19 19 1 20 GBGS EB t ES 19 1 20 1920 0 10 9 19 4 13 6 6 4 10 0 4 6 811 19 8 19 0 16 3 19 14 17 2 10 6 16 8 14 2 0 8 8 0 8 0 İleriye doğru Geriye Doğru

41 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 41 PERT Tekniği-Program Değerlendirme Tekniği  KYD problemlerinde faaliyet sürelerinin bilindiği ve sabit olduğu varsayılmıştır. Ancak bu varsayım gerçek hayatta nadiren geçerlidir. KYD ile hesaplanan değerlerin uygulama sırasında değişmeler göstermesi kritik yolun da değişmesine neden olur. Böyle bir durumda kesin optimal çözümden söz edilemez. Proje planlama problemlerini gerçeğe uygun biçimde çözebilmek için PERT tekniği kullanılır. KYD  Zamanın belirli olduğu varsayılır. PERT  Verilerin ve bulguların olası (probabilistik) olduğu varsayılır.

42 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 42 Probabilistik Zaman Tahmini İyimser zaman  En iyi koşullardaki zaman Kötümser zaman  En kötü koşullardaki zaman En muhtemel zaman  En çok beklenen zaman

43 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 43 Probabilistik Zaman Tahmini Faaliyet başlangıcı İyimser En muhtemel Kötümser titi tktk tmtm tbtb  Beta Dağılımından yararlanarak beklenen zaman, yaklaşık sürelerin varyansı yada standard sapması tahmin edilir. Teorik olarak bir gerekçeleme olmamasına rağmen, pratik olarak kullanışlıdır. Beklenen

44 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 44 Beklenen Zaman tbtb = t i + 4t m +t k 6 t b = beklenen zaman t i = iyimser zaman t m = en muhtemel zaman t k = kötümser zaman  Beklenen zaman ve standard sapma rakamları yöneticilere bir projenin tamamlanmasında probabilistik bilgiler verir.

45 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 45 Varyans    (t k – t i ) 2 36    = Varyans t i = İyimser zaman t k = Kötümser zaman Varyans, faaliyetler ile ilgili belirsizliğin derecesini yansıtır. Büyük rakamlı varyanslar, büyük dereceli belirsizliği gösterir.

46 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 46 Örnek 3-Probabilistik Zaman Tahmini Bir projeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir: (a) Şebeke diagramını çiziniz. (b) Kritik yolu hesaplayınız. (c) Beklenen proje süresini hesaplayınız. (d) İlgili projenin varyansını ve standart sapmasını hesaplayınız. (e)Projeyi 17 veya 15 haftada bitirme olasılığı nedir? FaliyetlerÖnceki faaliyetlerİ-M-K a-1-3-4 ba2-4-6 cb2-3-5 d-3-4-5 ed3-5-7 fe5-7-9 g-2-3-6 hg4-6-8 ih3-4-6 Sonc, f, i

47 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 47 Cevap-Probabilistik Zaman Tahmini 1-3-4 a 3-4-5 d 3-5-7 e 5-7-9 f 2-4-6 b 4-6-8 h 2-3-6 g 3-4-6 i 2-3-5 c İyimserMuhtemelKötümser (a) Şebeke diyagramını çiziniz

48 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 48 Cevap b,c and d-Probabilistik Zaman Tahmini YolFaaliyettitmtkte Toplam Yol a-b-ca1342.83 b246410 c2353.17 d-e-fd3454 e357516 f5797 g-h-ig2363.33 h468613.5 i3464.17

49 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 49 Cevap b,c and d-Probabilistik Zaman Tahmini YolFaaliyettitmtk    a-b-ca134 1/4 b246 4/90.940.97 c235 1/4 d-e-fd345 1/9 e357 4/911 f579 g-h-ig236 4/9 h468 1.141.07 i346 1/4

50 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 50 Answer-Probabilistik Zaman Tahmini 2.83 a 4.00 d 5.0 e 7.0 f 4.00 b 6.0 h 3.33 g 4.17 i 3.17 c T abc = 10.0 T def = 16.0 (kritik yol) T ghi = 13.50    abc =0.94 ( Blrgin )    def = 1   ghi = 1.14

51 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 51 Projenin tamamlanma ihtimali Z = Belirtilen süre – Yol ortalama Yol standard sapma Z değeri normal dağılım tablosundaki ilgili süreyi bulunmasını sağlar. Pozitif değerler daha iyi süreyi belirtirler. Negatif değerler ise belirtilen sürenin beklenen süreden daha küçük olduğunu göstermektedir. Z=+3.00-probabilistik 100%- Slayt 59’deki z-tablosuna göre +3.00 değeri yaklaşık 0.9987 değerine eşittir.

52 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 52 Örnek 4-Projenin tamamlanma ihtimali : e) Örnek 4’deki bilgiler ışığında:  Projeyi 17 haftada bitirme olasılığı nedir?  Projeyi 15 haftada bitirme olasılığı nedir?  Projeyi 15 haftada bitirememe olasılığı nedir?

53 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 53 Cevap-Projenin tamamlanma ihtimali  Projeyi 17 haftada bitirme olasılığı-Yol: a-b-c Z = 17 – 10 0.97 =7.22  Projeyi 17 haftada bitirme olasılığı-Yol: d-e-f Z = 17 – 16 1 =1=1 17 hafta = 1.00 Z-tablosu 17 hafta = 0.8413 Z-tablosu

54 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 54 Z = 17 – 13.5 1.07 =3.27 17 Haftada bitirme olasılığı = 1.00 X 0.8413 X 1.00= 0.8413  Projeyi 17 haftada bitirme olasılığı-Yol: g-h-i 17 hafta = 1.00 Z-tablosu Cevap-Projenin tamamlanma ihtimali

55 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 55 Z = 15 – 10 0.97 =5.15  Projeyi 15 haftada bitirme olasılığı-Yol: d-e-f Z = 15 – 16 1 =-1.00 15 hafta = 0.1587 Z-tablosu Cevap-Projenin tamamlanma ihtimali  Projeyi 15 haftada bitirme olasılığı-Yol: a-b-c 15 hafta = 1.00 Z-tablosu

56 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 56  Projeyi 15 haftada bitirme olasılığı-Yol: g-h-i Z = 15 – 13.5 1.07 =1.40 15 hafta = 0.9192 Z-tablosu 15 haftada bitirememe olasılığı 1- 0.1459=0.8541 15 haftada bitirme olasılığı = 1.00 X 0.1587 X 0.9192= 0.1459 Cevap-Projenin tamamlanma ihtimali

57 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 57 17 Hafta hafta 10.0 16.0 13.5 1.00 a-b-c d-e-f g-h-i Cevap-Projenin tamamlanma ihtimali-grafiksel 0.8413

58 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 58 15 Hafta hafta 10.0 16.0 13.5 1.00 0.9192 a-b-c d-e-f g-h-i 0.1587 Cevap-Projenin tamamlanma ihtimali-grafiksel

59 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 59 Z-Tablosu

60 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Proje Yönetimi; Ünite 5 60 Teşekkürler


"Proje Yönetimi; Ünite 5 YONT 405 Üretim Yönetimi, 2014/15 © 2014-15- Prof. Dr. Sami Fethi, DAÜ, tüm haklar saklıdır;Ders notları Unite 5: Proje Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları