Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNAL SINAVI İÇİN TEKRAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNAL SINAVI İÇİN TEKRAR"— Sunum transkripti:

1 FİNAL SINAVI İÇİN TEKRAR
İşletme Bölümü GÜZ FİNAL SINAVI İÇİN TEKRAR

2 BÖLÜM A/TÜR- çoktan seçmeli sorular
Aşağıdaki sorular için en iyi alternatif cevapı seçiniz. Aşağıdakilerin hangisi bir projenin tanımlarından değildir A) zaman B) Kaynak C) Bütçe D) Çok amaç 2) Aşağıdakilerin hangisi bir projedeki zorluklardan değildir A) karmaşık projeler B) Düşük bütçe C) Ortaklıklar D) Zaman

3 BÖLÜM A/TÜR- çoktan seçmeli sorular
3) Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Talebi gösteriyor? A) Ana kart B) İşlemci C) Bilgisayar D) Yonga Aşağıdakilerden hangisi Stok Türlerinden değildir A) Hammadde Yarı işlenmiş parçalar C) Sevkiyat sırasındaki mallar D) Teslim edilen mallar 5) Aşağıdakilerden hangisi ısraf anlamına gelir A) Andon B) Kanban C) Jidako D) Muda

4 BÖLÜM B/TÜR 1-Örnek-KYA
Aşağıdaki tablo’da bir araştırma projesinin ana faaliyetleri mevcuttur: Projede kukla faaliyeti olabilir. (a) FOT tekniğini kullanarak Şebeke diagramını çiziniz. (b) Kritik yolu bulunuz. (c) Projenin süresini bulunuz. (d) İleriye ve geriye doğru tekniklerini kullanarak Gevşeklik, EB, ES, GB ve GS sürelerini hesaplayınız.

5 BÖLÜM B/TÜR 1-Örnek-KYA
Faaliyet Önceki Faaliyet Beklenen süre (gün) a - 5 b 8 c 2 d 7 e 3 f 6 g 10 h i f,g, kukla 15 k d,e Son h,i,k

6 BÖLÜM B/TÜR 2-Örnek-PERT
Aşağıdaki Tabloyu kullanarak verilenleri hesaplayınız: (a) Beklenen süre (b) kritik yol (c) Varyans (d) standart sapma (e) 26 haftalık sürede bitirme olasılığı (1000 $ ödül alınacak) (f) 27 haftalık sürede bitirme olasılığı (500 $ ödül alınacak).

7 BÖLÜM B/TÜR 2-Örnek-PERT
Faaliyet Önceki faaliyet Zaman(hafta) A - 2-4-6 D 6-8-10 E 7-9-12 H 2-3-5 F 3-4-8 G 5-7-9 B 2-2-3 I 2-3-6 J 3-4-5 K 4-5-8 C 5-8-12 M 1-1-1 N 6-7-11 8-9-13 Son H, G, K, 0

8 BÖLÜM C/TÜR 1-Örnek-ESM
Bir ilaç firması ürettiği X ilaç’ı 100 kg’lık torbalarda piyasaya arz ediyor. Bu ürün için günlük talep 20 tondur. Firmanın üretim kapasitesi günde 50 dur. Yılda, elde etme maliyeti ve elde tutma maliyeti sırası ile ton başı 100 $ ve 5 $ dır . Firma’nın çalışma günleri yılda 200 gündür (1 ton ortalama 2000 kg’a eşittir).  (a)Üretim halindeki Ekonomik sipariş miktarını belirleyiniz. (b) Bu miktar için ortalama envanter ne kadar olmalıdır? (c) Tedarik süresini hesaplayınız.. (d) yıllık ihtiyaç miktarı? (e) Elde etme maliyetinin 25 $ düşürülmesi halinde, ilgili firma ne kadar tasarruf eder?

9 BÖLÜM C/TÜR 2-Örnek-YSN
Bir gazete bayi gazetelerin dağıtımını yapmak için koliler halinde sarması gerekmektedir. Bu işlem için 800 ayak ipe ihtiyaç duymaktatır. Gazeteler Pazartesi ile Cumartesi arası basılıyor. Siparişler arası bekleme süresi 6 çalışma günüdür. İlgili bayi’nin servis seviyesi % 95, değişik emniyet stokları için stoksuzluk riski verildiği gibidir: 1500 feet, 0.10; 1800 feet, 0.05; 2100 feet, 0.02; and 2400 feet, 0.01. (a) Z-ölçeğinin değerinin bulunuz. (b) Bekleme süresinin standart sapmasını hesaplayınız? (c) YSN/ROP hangi miktarda olması gerekmektedir?

10 BONUS SORUSU/Kanban Bir yönetici kanban sistemi içerisinde kullanmak istediği konteyinerlerin sayısını bulmak istemektedir. Kullanma oranı saat başı 80 parçadır. İşlem dolayı oluşan verimsizlik katsayısı 0.35 dir. Her konteyiner 45 parça aldığına göre ve ortalama 75 dakikada bir devir tamamladığına göre. Kaç konteyiner kullanılması gerekmektedir? (b) Sistemin daha da gelişmesi için daha az yoksa daha çok konteyinere gerek duyulmaktadır? Kısaca açıklayınız.

11 Teşekkürler Tekrar sorularının cevaplarını ilgili problem setlerinin çözümlerinde bulabilirsiniz


"FİNAL SINAVI İÇİN TEKRAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları