Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI VE ÖLÇÜLMESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI VE ÖLÇÜLMESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI VE ÖLÇÜLMESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

2 Öğrenme Çıktılarının Yazılması 1. Öğrenme çıktısı nedir? 2. Öğrenme çıktıları nasıl yazılır\ifade edilir? 3. Öğrenme çıktıları ile öğretim ve değerlendirme arasındaki ilişki nasıl kurulur? 4. Öğrenme çıktılarının faydaları ve olası problemleri nelerdir?

3 Öğrenme çıktıları; öğrenme etkinlikleri sonucunda öğrencilerden YAPABİLMELERİ beklenilen durumları ifade ederler. öğrenme etkinlikleri sonucunda öğrencilerden YAPABİLMELERİ beklenilen durumları ifade ederler. her bir dersin sonunda öğrencilerden anlamasını, bilmesini ya da yapabilmesini beklediğimiz belirli durumları gösterirler. her bir dersin sonunda öğrencilerden anlamasını, bilmesini ya da yapabilmesini beklediğimiz belirli durumları gösterirler.

4 Öğrenme çıktıları; Açık ve basit olarak ifade edilmelidir. Açık ve basit olarak ifade edilmelidir. Geçerli değerlendirmelerin yapılabileceği biçimde gözlenebilir olarak tanımlanmalıdır. Geçerli değerlendirmelerin yapılabileceği biçimde gözlenebilir olarak tanımlanmalıdır. Öğreneni (öğrenciyi) ve öğrenenin yapabileceklerini vurgulamalıdır. Öğreneni (öğrenciyi) ve öğrenenin yapabileceklerini vurgulamalıdır. Aktif fiiller içeren ifadeler olmalıdır. Konu başlıkları olmamalıdır. Aktif fiiller içeren ifadeler olmalıdır. Konu başlıkları olmamalıdır.

5 Öğrenme çıktıları Karmaşık ifadeler kullanılmamalı, gerekirse açıklamak için birden fazla cümle kullanılmalıdır. Karmaşık ifadeler kullanılmamalı, gerekirse açıklamak için birden fazla cümle kullanılmalıdır. Öğrenme çıktıları, “öğrencilerin başardığını nasıl anlayacağımız” göz önüne alarak yazılmalıdır. Öğrenme çıktıları, “öğrencilerin başardığını nasıl anlayacağımız” göz önüne alarak yazılmalıdır. Çok kapsamlı ya da çok dar olmamalıdır. Çok kapsamlı olursa, değerlendirmek sorun olabilir. Çok dar olursa da değerlendirilemeyecek kadar çok çıktı oluşur. Çok kapsamlı ya da çok dar olmamalıdır. Çok kapsamlı olursa, değerlendirmek sorun olabilir. Çok dar olursa da değerlendirilemeyecek kadar çok çıktı oluşur. Öğrenme çıktıları sadece bilişsel alanın alt basamaklarından seçilmemelidir. Bu öğrencileri ezberciliğe iter. Öğrenme çıktıları sadece bilişsel alanın alt basamaklarından seçilmemelidir. Bu öğrencileri ezberciliğe iter.

6 Öğrenme Çıktıları Nasıl Yazılmalıdır? Literatürde geçerli olan, Bloom’un taksonomisine (1956) uygun yazım şeklidir. Literatürde geçerli olan, Bloom’un taksonomisine (1956) uygun yazım şeklidir. Bu taksonomi, öğrencilerin ulaşması istenilen süreci basitten karmaşığa hiyerarşik bir yapıda ifade eder. Bu taksonomi, öğrencilerin ulaşması istenilen süreci basitten karmaşığa hiyerarşik bir yapıda ifade eder. Bloom’un taksonomisi, öğretmenlerin öğrenme çıktılarını yazması için eylemler listesinden oluşan hazır bir yapı sunar. Bloom’un taksonomisi, öğretmenlerin öğrenme çıktılarını yazması için eylemler listesinden oluşan hazır bir yapı sunar.

7 Bilişsel Alanda Bloom Taksonomisinin Hiyerarşik Yapısı 1. BİLGİ 2. KAVRAMA 3. UYGULAMA 4. ANALİZ 5. SENTEZ 6. DEĞERLENDİRME

8 1. BİLGİ Bilgi düzeyindeki bir davranış, ezber öğrenmeyi içerir ve olgular, ilkeler ve terimlerin hatırlanmasını gerektirir. Tanımlar Tanımlar Tekrarlar Tekrarlar Kaydeder Kaydeder Listeleler/ Sıralar Listeleler/ Sıralar Hatırlar Hatırlar Adlandırır Adlandırır Anlatır Anlatır

9 Örnekler Ö.Ç. İstatistik dersine ilişkin temel kavramları tanımlar. Ö.Ç. İstatistik dersine ilişkin temel kavramları tanımlar. ÖLÇ. Değişken, parametre, istatistik ve örneklem kavramlarını tanımlayınız. ÖLÇ. Değişken, parametre, istatistik ve örneklem kavramlarını tanımlayınız. Ö.Ç. Merkezi eğilim ölçüleri ve değişim ölçülerini sıralar. Ö.Ç. Merkezi eğilim ölçüleri ve değişim ölçülerini sıralar. ÖLÇ. Bir veri grubunun değişkenliği konusunda bilgi veren istatistikleri listeleyiniz. ÖLÇ. Bir veri grubunun değişkenliği konusunda bilgi veren istatistikleri listeleyiniz. Ö.Ç. Verileri gruplandırma adımlarını sayar. Ö.Ç. Verileri gruplandırma adımlarını sayar. ÖLÇ. Bir veri setini gruplandırırken hangi basamaklar izlenir? Sıralayınız. ÖLÇ. Bir veri setini gruplandırırken hangi basamaklar izlenir? Sıralayınız.

10 2. KAVRAMA Kavrama düzeyi bir öğrencinin öğrenilen bilgiyi kendi bilgisi haline getirmesidir. Kendi kelimeleriyle ifadesi, açıklaması, farklı şekilde ifade etmesini gerektirir. Çevirir Çevirir Bir başka şekilde / Kendi cümleleriyle ifade eder Bir başka şekilde / Kendi cümleleriyle ifade eder Betimler / Tasvir eder Betimler / Tasvir eder Farklı şekliyle tanır Farklı şekliyle tanır Açıklar Açıklar İfade eder İfade eder Örnek verir Örnek verir Yorumlar Yorumlar Saptar/ Belirler Saptar/ Belirler Yerini belirler Yerini belirler Rapor eder Rapor eder Özetler Özetler

11 Örnekler; Ö.Ç. Merkezi eğilim ölçüleri arasındaki farkı açıklar. Ö.Ç. Merkezi eğilim ölçüleri arasındaki farkı açıklar. ÖLÇME. Aritmetik ortalama ile ortanca (medyan) arasındaki farkı açılayınız. ÖLÇME. Aritmetik ortalama ile ortanca (medyan) arasındaki farkı açılayınız. Ö.Ç. Frekansları ile sayısal olarak verilmiş veri setini grafikle gösterir. Ö.Ç. Frekansları ile sayısal olarak verilmiş veri setini grafikle gösterir. ÖLÇME. Aşağıdaki verileri frekanslarına göre bar grafiği ile gösteriniz. ÖLÇME. Aşağıdaki verileri frekanslarına göre bar grafiği ile gösteriniz. Ö.Ç. Değişkenleri özelliklerine göre sınıflandırır. Ö.Ç. Değişkenleri özelliklerine göre sınıflandırır. ÖLÇME. Aşağıdaki değişkenleri sürekli-süreksiz olma durumlarına göre sınıflandırınız. ÖLÇME. Aşağıdaki değişkenleri sürekli-süreksiz olma durumlarına göre sınıflandırınız. Ö.Ç. Merkezi eğilim ölçülerinin değerlerine göre dağılımın şeklini betimler. Ö.Ç. Merkezi eğilim ölçülerinin değerlerine göre dağılımın şeklini betimler. ÖLÇME. Normalden sağa çarpık dağılım eğrisi gösteren bir veri setine ait aritmetik ortalama, ortanca ve tepedeğer (mod) örneği veriniz. ÖLÇME. Normalden sağa çarpık dağılım eğrisi gösteren bir veri setine ait aritmetik ortalama, ortanca ve tepedeğer (mod) örneği veriniz.

12 3. UYGULAMA Uygulama düzeyindeki davranışlar daha önce öğrenilen kavramların, ilkelerin, kuramların yeni durumlarda kullanılması ile ilgilidir. Uygular Uygular Kullanır Kullanır Nasıl yapılacağını gösterir Nasıl yapılacağını gösterir Dramatize eder Dramatize eder Çalıştırır Çalıştırır Takvimini hazırlar Takvimini hazırlar Taslak hazırlar Taslak hazırlar Uyarlar Uyarlar Yönetir Yönetir Gerçekleştirir Gerçekleştirir Örnek problem çözer Örnek problem çözer

13 Örnekler; Ö.Ç. Bir veri setinden merkezi eğilim ölçülerini hesaplar. Ö.Ç. Bir veri setinden merkezi eğilim ölçülerini hesaplar. ÖLÇME. Aşağıdaki verilerin aritmetik ortalamasını ve ortancasını hesaplayınız. ÖLÇME. Aşağıdaki verilerin aritmetik ortalamasını ve ortancasını hesaplayınız. Ö.Ç. İki değişken arasında korelasyon katsayısını hesaplar. Ö.Ç. İki değişken arasında korelasyon katsayısını hesaplar. ÖLÇME. Aşağıda yıllara göre gerçekleşen enflasyon oranları ile ihracat/ithalat oranları verilmiştir. Bu verileri kullanarak pearson korelasyon hesaplayınız. ÖLÇME. Aşağıda yıllara göre gerçekleşen enflasyon oranları ile ihracat/ithalat oranları verilmiştir. Bu verileri kullanarak pearson korelasyon hesaplayınız. Ö.Ç. Ölçme değerlendirme ile ilgili istatistik hesaplamaları yapar. Ö.Ç. Ölçme değerlendirme ile ilgili istatistik hesaplamaları yapar. ÖLÇME. Yandaki tablodaki verileri kullanarak, öğrenci puanlarının standart sapmasını hesaplayınız. ÖLÇME. Yandaki tablodaki verileri kullanarak, öğrenci puanlarının standart sapmasını hesaplayınız.

14 4. ANALİZ Bir bütün ya da sistemi öğelerine ayırmak, öğeler arasındaki ilişkileri belirlemek. Bütün ya da sistemle ilgili özellikleri, kuram ve ilkeleri bilmek. Hipotez kurar Hipotez kurar Deney yapar Deney yapar Test eder/ Sınar Test eder/ Sınar Karşılaştıır Karşılaştıır İlişkilendirir İlişkilendirir Çözümler Çözümler Öğelerini belirler Öğelerini belirler Öğelerine ayırır Öğelerine ayırır Analiz eder Analiz eder Bağıntıları saptar Bağıntıları saptar İlkeleri bulur İlkeleri bulur

15 Örnekler; Ö.Ç. Bir kooperatifin birimleri arasındaki işlevsel ilişkileri belirler. Ö.Ç. Bir kooperatifin birimleri arasındaki işlevsel ilişkileri belirler. ÖLÇME. Kooperatifin üyeleri olmazsa hangi işlevinde ne tür aksamalar meydana gelir? ÖLÇME. Kooperatifin üyeleri olmazsa hangi işlevinde ne tür aksamalar meydana gelir? Ö.Ç. Verilen araştırma hipotezini uygun istatistiksel hipotez testini kullanarak test eder. Ö.Ç. Verilen araştırma hipotezini uygun istatistiksel hipotez testini kullanarak test eder. ÖLÇME. Basın özgürlüğü olan ülkelerin ekonomik büyümesinin daha fazla olduğu iddia edilmektedir. Aşağıda bazı ülkelerin basın özgürlüğü olma durumu ve büyüme oranları verilmiştir. Bu verileri kullanarak iddiayı test ediniz. ÖLÇME. Basın özgürlüğü olan ülkelerin ekonomik büyümesinin daha fazla olduğu iddia edilmektedir. Aşağıda bazı ülkelerin basın özgürlüğü olma durumu ve büyüme oranları verilmiştir. Bu verileri kullanarak iddiayı test ediniz. Ö.Ç. Öğrenme öğretme süreci içerisinde zamana ve deneyime göre öğretmen rolünün nasıl değiştiğini analiz eder. Ö.Ç. Öğrenme öğretme süreci içerisinde zamana ve deneyime göre öğretmen rolünün nasıl değiştiğini analiz eder. ÖLÇME. Yeni mezun bir öğretmen ile 20 yıllık deneyimi olan bir öğretmenin sınıf uygulamalarını karşılaştırınız. ÖLÇME. Yeni mezun bir öğretmen ile 20 yıllık deneyimi olan bir öğretmenin sınıf uygulamalarını karşılaştırınız.

16 5. SENTEZ Belirli fikir yada öğeleri bir takım ilişki ve kurallara göre bir araya getirip bir bütüne, bir genellemeye, bir kurama ulaşma şeklindeki davranışları kapsar. Sentezde yenilik, özgünlük olmalıdır. Birleştirir (özgün şekilde) Birleştirir (özgün şekilde) Plan oluşturur Plan oluşturur Önerir Önerir Tasarlar Tasarlar Formüle eder Formüle eder Yapılandırır / İnşa eder Yapılandırır / İnşa eder Oluşturur Oluşturur Organize eder Organize eder Üretir Üretir Geliştirir Geliştirir Simule eder/ Benzetim kurar Simule eder/ Benzetim kurar

17 Örnekler; Ö.Ç. Ekonomik krizden çıkma konusunda özgün bir ekonomik model geliştirir. Ö.Ç. Ekonomik krizden çıkma konusunda özgün bir ekonomik model geliştirir. ÖLÇME. Ekonomik krizin en az etkileyebileceği bir ekonomik model oluşturunuz ve modelin niçin diğer modellerden daha fazla işe yarayacağını savununuz. ÖLÇME. Ekonomik krizin en az etkileyebileceği bir ekonomik model oluşturunuz ve modelin niçin diğer modellerden daha fazla işe yarayacağını savununuz. Ö.Ç. Bilinen ekonomik problemlere çözüm önerileri geliştirir. Ö.Ç. Bilinen ekonomik problemlere çözüm önerileri geliştirir. ÖLÇME. …… ekonomik problemi konusunda bir araştırma gerçekleştirerek araştırma bulguları ışığında probleme ilişkin çözüm önerilerinizi belirtiniz. ÖLÇME. …… ekonomik problemi konusunda bir araştırma gerçekleştirerek araştırma bulguları ışığında probleme ilişkin çözüm önerilerinizi belirtiniz. Ö.Ç. Hasta eğitimine ilişkin yeni bir program tasarlar. Ö.Ç. Hasta eğitimine ilişkin yeni bir program tasarlar. ÖLÇME. Hastaların eğitimine ilişkin bir program organize ediniz. ÖLÇME. Hastaların eğitimine ilişkin bir program organize ediniz.

18 6. DEĞERLENDİRME Bu düzeydeki davranışlar daha çok bir olayın, bir durumun ya da bir ürünün niteliği hakkında belirli ölçütler kullanarak bir değer yargısına ulaşılması gibi davranışları içerir. Yargıya varır /Hüküm verir Yargıya varır /Hüküm verir İrdeler İrdeler Karşılaştırıp eleştirir Karşılaştırıp eleştirir Değer biçer Değer biçer Uygunluğunu denetler Uygunluğunu denetler Değerlendirir Değerlendirir Tutarsızlıkları söyler Tutarsızlıkları söyler Hataları Düzeltir/Yeniler Hataları Düzeltir/Yeniler Doğruluğu-yanlışlığını kanıtlar Doğruluğu-yanlışlığını kanıtlar Ölçütlere göre eleştirir Ölçütlere göre eleştirir Kural ve ölçüte uygunluğu araştırır Kural ve ölçüte uygunluğu araştırır

19 Örnekler; Ö.Ç. Bilimsel metinleri ölçütlere göre değerlendirir. Ö.Ç. Bilimsel metinleri ölçütlere göre değerlendirir. ÖLÇME. Bir araştırma makalesini, bilimsel araştırma kriterlerini göz önünde bulundurarak değerlendiriniz. ÖLÇME. Bir araştırma makalesini, bilimsel araştırma kriterlerini göz önünde bulundurarak değerlendiriniz. Ö.Ç. Bir ekonomik uygulamayı ölçütlere göre eleştirir. Ö.Ç. Bir ekonomik uygulamayı ölçütlere göre eleştirir. ÖLÇME. Merkez bankasının uyguladığı serbest döviz kuru rejimini eleştiriniz. ÖLÇME. Merkez bankasının uyguladığı serbest döviz kuru rejimini eleştiriniz.

20 ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILABİLECEK ARAÇ VE YÖNTEMLER Ölçülecek öğrenme çıktısının yapısına göre, Açık uçlu yazılı soruları (Essay) Açık uçlu yazılı soruları (Essay) Sözlü sınavlar (Mülakat) Sözlü sınavlar (Mülakat) Çoktan seçmeli testler Çoktan seçmeli testler Kısa cevaplı sorular Kısa cevaplı sorular Eşleştirme maddeleri Eşleştirme maddeleri Doğru-yanlış maddeleri’nin yanında Doğru-yanlış maddeleri’nin yanında Performans değerlendirme Performans değerlendirme Portfolio dosyaları Portfolio dosyaları Ödevler Ödevler Projeler Projeler Kavram haritaları vb. kullanılabilir. Kavram haritaları vb. kullanılabilir.

21 BİLiŞSEL ALAN DIŞINDAKİ ÖĞRENME ÇIKTILARI

22 Duyuşsal Alan, Hoşlanma, Hoşlanma, İlgi duyma, İlgi duyma, Zevk alma, Zevk alma, Nefret etme, Nefret etme, Kabullenme, Kabullenme, İstek duyma, İstek duyma, vb. gibi duygularla ilgili öğrenme çıktılarını içeren öğrenme alanını ifade eder.

23 DUYUŞSAL ALANIN ALT BASAMAKLARI 5. Bir Değerler Bütünüyle Nitelenmişlik: Özümsenen değerlerle tutarlı bir yaşam felsefesi yada dünya görüşü geliştirme. 5. Bir Değerler Bütünüyle Nitelenmişlik: Özümsenen değerlerle tutarlı bir yaşam felsefesi yada dünya görüşü geliştirme. 4. Örgütleme: Farklı değerleri tutarlı bir değerler sistemi oluşturacak şekilde örgütleme. 3. Değer Verme: Bir davranış, olay yada olguya değer verme, bir değeri diğerlerine tercih etme ve bir değere kendini adama. 2. Tepkide Bulunma: Belirli uyarıcılarla ilgilenme, onlara belli biçimlerde tepkilerde bulunma. 1.Alma: Belirli bir fikir, olay yada uyarıcıya dikkat çekme, bunlara karşı hoşgörülü olma ve belirli uyarıcıları diğerlerinden ayırarak seçme.

24 Psikomotor Alan, Bedensel, Bedensel, Fiziksel performansa dayalı, Fiziksel performansa dayalı, Beceri gerektiren etkinlikler, Beceri gerektiren etkinlikler, vb. öğrenme çıktılarını içeren öğrenme alanıdır.

25 PSİKOMOTOR ALANIN ALT BASAMAKLARI 5. Yaratma: Yeni, orijinal bir ürün ortaya koyma. 5. Yaratma: Yeni, orijinal bir ürün ortaya koyma. 4. Duruma Uydurma: Önceden kazanılan becerileri yeni durumlarda kullanma. 4. Duruma Uydurma: Önceden kazanılan becerileri yeni durumlarda kullanma. 3. Beceri Haline Getirme: Bir beceriyi kendi başına hiç kimseden yardım almadan istenilen düzeyde yapma. 3. Beceri Haline Getirme: Bir beceriyi kendi başına hiç kimseden yardım almadan istenilen düzeyde yapma. 2. Kılavuzlanmış Faaliyet: Bir beceriyi, önce beceriyi yapan başka bir kişiyi taklit ederek ve daha sonra da kendisinin yapması. 2. Kılavuzlanmış Faaliyet: Bir beceriyi, önce beceriyi yapan başka bir kişiyi taklit ederek ve daha sonra da kendisinin yapması. 1. Uyarılma: Bir becerinin nasıl yapıldığını izleme, hareketlerin farkına varma.

26 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Öğretim Yöntemleri Öğretim Teknikleri

27 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi Araştırma-Soruşturma Yoluyla Öğretim Stratejisi Araştırma-Soruşturma Yoluyla Öğretim Stratejisi

28 Öğretim Yöntemleri Anlatma Anlatma Tartışma Tartışma Örnek Olay Örnek Olay Gösterip Yaptırma Gösterip Yaptırma Problem Çözme Problem Çözme Bireysel Çalışma Bireysel Çalışma

29 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Grupla Öğretim Teknikleri Grupla Öğretim Teknikleri Bireysel Öğretim Teknikleri Bireysel Öğretim Teknikleri Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri

30 HEDEF-YÖNTEM İLİŞKİSİ

31 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI VE ÖLÇÜLMESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları