Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yard.Doç.Dr. Sertel Altun

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yard.Doç.Dr. Sertel Altun"— Sunum transkripti:

1 Yard.Doç.Dr. Sertel Altun
EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Hazırlayan Yard.Doç.Dr. Sertel Altun

2 Veri Belirli amaçlarla toplanan sayısal bilgilere veri denir. Verileri
toplama işiyle uğraşan bilime istatistik denir.

3 İstatistik Belirli amaçlar için veri toplama, toplanan verileri tasnif etme, çözümleme ve yorumlama teknik ve yöntemleri bilimidir.

4 Vardamalı İstatistik:
Betimsel İstatistik: Gözlenmiş durumları bazı istatistik ölçümlerle betimlemeye yarıyan yöntem ve teknikler Vardamalı İstatistik: Gözlenmiş durumlardan elde edilen bilgilerden gözlenmemiş durumlar hakkında bilgi vermeye yarayan yöntem ve teknikler.

5 İstatistikte Bazı Temel kavramlar
* Evren Gözlem alanına giren obje ya da bireylerin tümü * Örneklem Bir evrenden seçilmiş daha küçük sayıdaki obje ya da bireylerin oluşturduğu grup

6 Neden-sonuç ikilisine
Değişken Türleri Özelliklerine göre Aldıkları değerlere göre Neden-sonuç ikilisine göre Nicel Nitel Bağımlı Bağımsız Sürekli Süreksiz

7 Belli bir özelliğe göre değişkenler;
Birey ya da objelerin belli bir özelliğe sahip olması miktar olarak açıklanması Nicel Değişken Nitel Değişken Birey ya da objelerin belli bir özellik açısından Sınıflara ayrılması

8 Aldıkları değerlere göre değişkenler;
Sadece sınırlı sayıda değer alabilen değişkendir. Süreksiz değişken Sürekli değişken İki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilen, bireylerin yada objelerin özelliklerini miktar olarak gösteren ve miktarları kesirli sayılarla ifade edebilen değişkenlerdir.

9 Neden sonuç ilişkisine göre değişkenler;
Araştırmacının manipüle edemediği, bağımsız değişkene bağlı olarak ortaya çıkan ve araştırmacının sonucu durumunda olan değişkendir. Bağımlı değişken Bağımsız değişken Araştırmacının manipüle edebildiği, ilgisini Yoğunlaştırdığı nicel ya da nitel olabilen bir değişkendir.

10 ÖLÇME DEĞERLENDİRME Olaylara ve nesnelere önceden belirlenmiş
kurallara göre simgeler, semboller atamaktır. Ölçme sonuçlarına bir ölçütle karşılaştırıp öl- çülen nitelikler hakkında yargıya varma sürecidir. Bir sınav kağıdının puanlanması ölçme. Ölçme sonucu önceden belirlenmiş ölçütlerle öğrencinin geçer not alıp almadığının belirlenmesi değerlendirmedir.

11 Doğrudan Ölçme Ölçme konusu olan özelliğin kendisini dolaysız olarak ölçülmesi. Örneğin, iki ağırlığı dengelemekle ağırlığın ölçülmesi.

12 Dolaylı Ölçme Doğrudan ölçülemeyen özellikler, onlarla ilgili olduğu bilinen ya da ilgili olduğu sanılan başka bir özellik gözlenerek, dolaylı olarak ölçülmesi. Örneğin, sıcaklık doğrudan değil dolaylı olarak ölçülür.

13 EĞİTİM EĞİTİM SÜRECİNDE DAVRANIŞLARI ÜÇ KATEGORİDE ÖLÇERİZ.BUNLAR:
Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla istendik ve kasıtlı değişim oluşturma sürecidir. EĞİTİM SÜRECİNDE DAVRANIŞLARI ÜÇ KATEGORİDE ÖLÇERİZ.BUNLAR: BİLİŞSEL PSİKO MOTOR DUYUŞSAL

14 Bedensel hareketlerle
BİLİŞSEL ALANDA Kavram, ilke, vb. davranışlarla ilgili bilme etkinliklerini ölçeriz. DUYUŞSAL ALANDA Tutum,hissetme , ilgi vb. davranışları ölçeriz. PSİKOMOTOR ALANDA Bedensel hareketlerle ilgili yapma vb. davranışları ölçeriz.

15 * Her üç alanı, bir arada ölçebileceğimiz
gibi, her bir alanı kendi içinde teker teker ölçebiliriz. Örnek: Gitar çalabilme davranışında. Gitar çalma, psikomotor davranışı, nota bilgisi , bilişsel davranışı, gitar çalarken, öğrencinin ilgi ve tutumu duyuşsal davranışı ölçeriz.

16 * Eğitimde en çok bilişsel alandaki davra-
nışlar ölçülür. Çünkü diğer alanlara oranla bilişsel alandaki davranışlar daha kolay analiz edilir.

17 * Eğitimde davranışlar, önceden belirlenmiş
hedeflerle ölçülür. Başka bir ifadeyle, davranışla- rın ölçülmesinde, öğrencinin hedef davranışa götüreceği bir ölçme durumu yaratılır, o du- rumda da ortaya çıkan davranışı gözlenip incelenir.

18 BİLİŞSEL ALANIN ALT BASAMAKLARI
1- Bilgi: Görünce tanıma, sorunca söyleme davranışını içermekte. 2- Kavrama: Öğrencinin bilgiyi kendisine mal etmesi. 3- Uygulama: Bilgi ve kavrama düzeyinde öğrenilen davranış- ların yeni durumlara uygulanabilmesi. 4- Analiz: Öğrenilen bilgiyi öğelerine ayırabilme, öğeler arası ilişki kurabilme. 5- Sentez: İki bilgiyi birleştirip yeni bir bilgi oluşturma. 6- Değerlendirme: Verilen bir çalışmayı belli ölçütler içinde değerlendirebilme.

19 BİLİŞSEL ALANIN ALT BASAMAKLARI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER
1- Bilgi: Eğitim programı kavramının tanımını yazabilme. 2- Kavrama: Eğitim programı ile öğretim programı arasındaki farkı açıklayabilme. 3- Uygulama: İlköğretim IV. Matematik dersiyle ilgili hedef yazabilme. 4- Analiz: Eğitim programının öğeleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilme. 5- Sentez: Çoklu zeka kuramına göre eğitim programı yazma. 6- Değerlendirme:Yapılmış bir programı belli ölçütlere göre değerlendirebilme.

20 EĞİTİMDE, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
YAPMAMIZIN AMACI : Eğitim sürecinde Düzltme Biçimlendirme İzleme Yönlendirme Eğitim sürecinin sonunda Yerleştirme Yön verme Program değerlen. Belgeleme Eğitim sürecine girerken Seçme İhtiyaç belirleme Tanıma

21 Ölçek Türleri: ÖLÇEK 1- Oranlı Ölçek , 2- Aralıklı Ölçek ,
Ölçme ve sonuçlarını gösteren sembol veya sayıların formal nitelikleridir. Ölçek Türleri: 1- Oranlı Ölçek , 2- Aralıklı Ölçek , 3- Sıralama Ölçeği, 4- Dereceleme Ölçeği, 5- Sınıflama Ölçeği.

22 Aralıklı ölçek üzerindeki saymaca sıfır noktası yerine doğal ya da
ORANLI ÖLÇEK: Aralıklı ölçek üzerindeki saymaca sıfır noktası yerine doğal ya da gerçek sıfır noktası konulabilirse, elde edilen yeni ölçeğe oranlı ölçek denir. Örneğin, metre, kilogram, saat

23 noktasına göre ve belli bir özelliğe sahip oluş derecesi bakımından
EŞİT ARALIKLI: Belli bir başlangıç noktasına göre ve belli bir özelliğe sahip oluş derecesi bakımından eşit aralıklarla sıralandığı ya da sıralar arasındaki farkların eşit olduğu ölçektir. Ör. Oda sıcaklığı 20 C’dir.

24 Bu tür ölçekle, belli bir özelliğe sahip oluş miktarına göre
SIRALAMA ÖLÇEĞİ: Bu tür ölçekle, belli bir özelliğe sahip oluş miktarına göre nesneler kendi aralarında sıralanmaktadır. Örneğin, öğrencilerin herhangi bir sınavdan aldıkları puana göre başarı sırasına konmaları.

25 DERECELEME ÖLÇEĞİ: Ölçmeyi objektif nesnel yöntemlerle yapıyorsak sıralama, öznel yöntemlerle yapıyorsak derecelemedir. Ör. Duygu Pelin’den daha çalışkandır.

26 Bu tür ölçekle nesneler, belli bir yönden benzeyip benzemediklerine
SINIFLAMA ÖLÇEĞİ: Bu tür ölçekle nesneler, belli bir yönden benzeyip benzemediklerine göre sınıflanmaktadır. Örneğin, kadın-erkek evli-bekar-dul

27 ÖLÇEK TÜRLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Sıfır Noktası İstatistik işlem Örnek Mutlak Her türlü ist. işlem Uzunluk ölçümü Oranlı Aralıklı Sıralama Dereceleme Sınıflama Göreli Ort. Std sapma, korelasyon Isı ölçümü - Medyan, yüzde Sınav puanı - Medyan, yüzde Ayşe, Gül’den güzeldir. - Frekans, mod Kişileri cinsiyete göre ayırma


"Yard.Doç.Dr. Sertel Altun" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları