Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ölçme ve Değerlendirme Semineri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ölçme ve Değerlendirme Semineri"— Sunum transkripti:

1 Ölçme ve Değerlendirme Semineri
Doç. Dr. İsa Korkmaz Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erzurum 2013

2 Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar
Neden Ölçme ve Değerlendirilme?

3 ÇÜNKÜ; FARKLILIKLAR VAR

4 Ölçme ve Değerlendirme
Programın Öğeleri Öğretim Programı Amaçlar İçerik İçerik sunumu Ölçme ve Değerlendirme

5 Amaçlar Bilişsel Duyuşsal Psiko-motor

6 Eğitimin Amacı

7 Bilişsel Amaçlar 1960 2000 Bilme Hatırlama Kavrama Anlama/Kavrama
Bilme Hatırlama Kavrama Anlama/Kavrama Uygulama Uygulama Analiz Analiz Sentez Değerlendirme Değerlendirme Yaratma-Özgün Ürün

8 ÖLÇÜLECEK DAVRANIŞLAR (Örnek: Bilişsel Alan Taksonomisi)
Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlen. Ezber gerektiren bilg. (Tanımlar) Bilginin İçselleştirilmiş hali (Kendi ifadeleri) Bilginin Yeni durumlarda kullanılması Bilgilerin Bütün içinde ayrıştırılması Özgün, Yeni çözüm / ürün geliştirme Belirli ölçütler kullanarak yargıya ulaşma, görüş veya öneri geliştirme Sınav Ezber cevaplar gerektiren sorulardan oluşur Sınav Yorum gerektiren, bilgiye eleştirel bakılmasını amaçlayan sorulardan oluşur.

9 54 BELİRTKE TABLOSU 7 3 9 11 15 10 12 4 BİLİŞSEL AMAÇLAR KONULAR Bilgi
Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme TOPLAM I. HAFTA 2 1 - 6 II. HAFTA 7 III. HAFTA IV. HAFTA V. HAFTA 3 9 VI. HAFTA 11 VII. HAFTA 15 10 12 4 54 14 Soru sorulmalıdır. Bu sorulardan 2’si köklü sayılardan, 2’si üslü sayılardan, 4’ü sayı sistemlerinden, 1’i logaritmadan sorulmalıdır. Üslü sayılardan yöneltilecek iki sorudan biri tanım olmalı, diğeri öğrencinin bilgiyi nasıl içselleştirdiğini ölçmeye yönelik olmalıdır. İçeriğe tekrar bakacak olursak bazı konulardan hiç soru sorulmadığı görülmektedir. Şu halde sınavın kapsam geçerliği tehlikeye atılmış olunacaktır. İçeriği ve Tabloyu karşılaştıralım.

10 Duyuşsal Amaçların Sınıflandırılması
Alma (farkında olma) Tepkide bulunma Değer verme Örgütleme Kişilik haline getirme

11 Ölçme: Herhangi bir niteliği gözlemlemek ve gözlem sonucunu sayılarla ya da başka sembollerle ifade etmektedir. Ölçme: Nitel Kanaat ifadeleri Nicel Sayısal ifade

12 Ölçme; Doğrudan ölçme (Mutlak sıfır) Dolaylı Ölçme (Göreceli sıfır = izafi, bağıl, keyfi) Değerlendirme: Ölçme sonuçlarını bir ölçüte vurarak, ölçülen nitelik hakkında bir değer yargısına varma sürecidir.

13 Nitelik Ölçme Aracı Ölçme Değerlendirilme (Karar Verme)

14 Değerlendirme Kararı Mutlak Değerlendirme (Kriter, Ölçüt ): Bireysel başarıya göre değerlendirme Bağıl Değerlendirme: Grubun başarısına göre değerlendirme

15 Bağıl Değerlendirme: Grubun başarısına göre değerlendirme
Sınav türü               Ortalama doğru cevap              Standart sapma Türkçe                                                                9.8 Sosyal Bilimler             12.0                                        8.7 Matematik                     7.9                                        9.9 Fen bilimleri                  4.5                                         8.8

16 NORMAL DAĞILIM EĞRİSİ Normal dağılımın standart sapması (ss=1)’dir.
Mod, ortanca ve ortalama aynı değerdir. Ortalama noktası dağılımı simetrik iki eşit parçaya böler Dağılım çizgisi taban çizgisini kesmeden paralel ilerler Ortalamanın sağındaki ve solundaki iki bölge (ss=-1 ile ss=+1) puanların %68’ini içine alır. Standart sapmanın (-2 ile +2 ) değerleri arasında puanların %95’i bulunur. Standart sapmanın (-3 ile +3) değerleri arasında puanların %99’u bulunur. Çarpıklık değeri (0)’dır.

17 Puanların %68’i Puanların %95’i Puanların %99’u

18 Normal Dağılım

19 Normal Dağılım

20 Normal Dağılım

21 Normal Dağılım

22 Normal Dağılım & Standart Sapma

23 Normal Dağılım

24 Sağa Çarpıklık

25 Sola Çarpıklık

26 Bimod (iki modlu) Dağılım

27 Değerlendirme Türleri
Tanıma ve Yerleştirmeye Yönelik Değerlendirme - Bir Kuruma (Lise, Üniversite) - Özel Yetenek (Spor, Sanat) - Dersi öğrencilerin (hazır bulunuşluk)durumuna göre düzenleme

28 2. Yetiştirme ve Biçimlendirmeye Yönelik Değerlendirme
Süreç devam ederken yapılan değerlendirme 3. Sonuç Görmeye Yönelik Değerlendirme Amaçlara ulaşıldı mı? Sınıf geçme-ders tekrarı Sertifika, diploma, mezuniyet Programın değerlendirilmesi


"Ölçme ve Değerlendirme Semineri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları