Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenidoğan Konvülziyonları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenidoğan Konvülziyonları"— Sunum transkripti:

1 Yenidoğan Konvülziyonları
Prof. Dr. Filiz Bakar Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Bilim Dalı

2 Tanım Nöbet, bir grup nöronun hipersenkronize deşarjı sonucu oluşan paroksismal bir davranıştır. Acil bir durumdur. Sıklıkla santral sinir sistemindeki bir bozukluğun göstergesidir.

3 Niçin önemli? Nöbetler sıklıkla önemli bir hastalık ile ilişkilidir.
Kardiyorespiratuar fonksiyon ve beslenmeyi bozarlar. Uzun dönemde beyin gelişimi ile ilgili önemli etkileri vardır.

4 Tekrarlayan nöbetlere bağlı beyin hasarı
Hipoventilasyon/apne Hipoksi; kadiyovasküler kollaps, serebral kan akımında azalma, hipoksik iskemik hasar Hiperkarbi; serebral kan akımında artış, intrakranyal kanama Kan basıncında artış Artmış glikoliz Eksitatör aminoasit salınımında artış Yukardakilerin çoğu iyi bir yoğun bakım ve nöbet kontrolu ile önlenebilir durumlardır.

5 Nöbet tipi Görülme grubu Klinik belirtiler
Subtle Preterm ve term Göz deviasyonu Göz kırpma Tekrarlayan ağız ve dil hareketleri Apne Pedal çevirme, ekstremitelerde tonik postür Tonik Sıklıkla preterm Fokal veya jeneralize Ekstremitelerin tonik ekstensiyon veya fleksiyonu Klonik Sıklıkla term Fokal veya multifokal Klonik ekstremite hareketleri Bilinç yerinde olabilir Myokonik Nadir Fokal, multifokal veya jeneralize

6 Etyoloji Hipoksik-iskemik ensefalopati İnfeksiyonlar
İntrakraniyal hemoraji Serebral enfarkt Travmatik Serebral malformasyonlar Metabolik bozukluklar İlaç yoksunluk İdiopatik Genetik veya familyal

7 Hipoksik-iskemik ensefalopati
Günümüzde en sık görülen neden, 2/3 Hafif ensefalopati Bilinç değişken Letarji-irritabilite peryotları Jitteriness Orta ensefalopati Bilinç değişken, hipotoni Nöbetler Ağır ensefalopati Koma Nöbetler çok sık görülür, birkaç gün sürer, kontrolu zordur. Nöbetin ciddiyeti ensefalopati ile paraleldir. Nöbetler ilk hafta sıktır. Akut ensefalopati düzelince nöbetler de kaybolur. 1/3’ünde postneonatal nöbetler görülür.

8 İnfeksiyonlar Menenjit Ensefalit
Bakteriyel menenjitler sıklıkla ilk haftanın ikinci yarısında nöbet oluşturur. En sık etkenler: grup B streptokoklar, E. Coli, gram negatif mikroorganizmalar Ensefalit HSV, enterovirüsler, konjenital enfeksiyonlar (toxoplazma, CMV) HSV yenidoğan dönemindeki en önemli ensefalit etkeni; SSS hastalığı olanların %60’ında nöbet görülür. HSV ensefalitinde görüntülemede yaygın beyin anomalisi, EEG’de tipik bulgusu (multifokal peryodik diken aktivitesi) vardır.

9 İntrakraniyal hemoraji
Subaraknoid hemoraji Sıklıkla term bebek Vajinal doğum Nöbetler 2. gün başlar BBT ve MRI ile tanı konur. Prognozu iyi İntraventriküler hemoraji Sıklıkla preterm bebekte Subependimal germinal matriksten kanar Term bebekte travma, hipoksik-iskemik hasar veya venöz sinüs trombozu sonucu oluşur, koroid pleksustan köken alır. Subdural hemoraji Sıklıkla travma sonrası

10 Serebrovasküler enfarkt
En sık orta serebral arterde görülür Koagülopati, konjenital kalp hastalığı, travma sık görülen durumlardır. Spastik hemiparezi gelişebililir. Serebral venöz tromboz; yenidoğanda nöbet, letarji, solunum sıkıntısı ile ortaya çıkar.

11 Serebral malformasyonlar
Holoprosensefali, %50 Lissensefali (agri-pakigri) Serebral disgenezi Corpus callosum disgenezisi; nonketotik hiperglisinemi, piruvat dehidrogenaz eksikliği Migrasyon anomalileri; peroksismal bozukluklar, yağ asidi oksidasyon defektleri

12 Transient metabolik bozukluklar
Hipoglisemi Sıklıkla DAB ve SGA 2. gün görülür, genellikle fokal Hipokalsemi Geçmişte nöbetlerin %20-30, günümüzde %3

13 Persistan metabolik bozukluklar
Doğuştan metabolik hastalıklar Üre siklus defektleri Organik asidüriler Aminoasidopatiler Non-ketotik hiperglisinemi Piridoksin bağımlı epilepsi Glukoz transporter tip I eksikliği

14 Familyal veya idiopatik epilepsiler
Benign familyal neonatal konvülziyon Nöbetler ilk hafta başlar Otozomal dominant Spontan düzelir Benign idiopatik neonatal nöbetler (5. gün nöbetleri) 4-6. günlerde başlar Aile öyküsü yok

15 Tanısal testler Biyokimyasal testler BOS analizi EEG Nörogörüntüleme
Glukoz, kalsiyum,magnezyum, sodyum, BUN, kan gazları BOS analizi EEG Nörogörüntüleme USG, CT, MRI Metabolik bozukluklar Amonyak, laktat, kan aminoasitleri

16 Tedavi Hipoglisemi Hipokalsemi Antikonvülzan tedavi
2-4 ml/kg %10 dex iv Hipokalsemi Antikonvülzan tedavi Fenobarbital, 20 mg/kg Fenitoin, 20 mg/kg Midazolam Klonazepam Piridoksin


"Yenidoğan Konvülziyonları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları